Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни
Скачати 232.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни
Дата01.08.2012
Розмір232.92 Kb.
ТипДокументи

УКРАЇНА

М
ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Володимира Даля


91034, м. Луганськ, квартал Молодіжний, 20-а, СНУ ім. В. Даля

телефон: (0642) 41-22-25; факс: (0642) 41-31-60;

E-mail: uni@snu.edu.ua


==================================================================================


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодь спорту України.

Відділення науково-методичного забезпечення змісту вищої освіти, к.304

--------------------------------------------------

03035, м. Київ, вул.Урицького, 36........................ ................................


На № 1/9-768 від 12.10.11


До формування плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2012 році надсилаємо заявку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.


Додаток – 11 стор.


^

Проректор з наукової роботи,

д.т.н, професор Ю.І. Осенін

Вик. О.І. Серебряков,


Начальник науково-методичного відділу, к.т.н., доц.

(0642) 50-07-32
Додаток 1


З А Я В К А
^

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


на проведення міжнародних, всеукраїнських науково-методичних конференцій
та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2012 році


№ з/п

Назва конференції (семінару)

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місто та термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

І. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.1

V міжнародна наукова конференція «Актуальні питання вітчизняної світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ,
Україна, 91034

Луганськ,

квітень

2012 р.

80-100

Бєлгородський державний університет (Російська Федерація, Бєлгород),
Волгоградський педагогічний університет (Російська Федерація, Волгоград),
Омський державний технічний університет (Російська Федерація, Омськ), Празький університет політичних досліджень ( Чехія, Прага)

1.2

Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні цінності в структурі духовної культури особистості»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ,
Україна, 91034, т. (0642) 500-512, факс: (0642) 500-513

Луганськ

травень

2012р.

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Луганська обласна державна адміністрація, Academia Podlaska Wydzial Humanistyczny Instytut Pedagogiki (Siedlce, Польща), Plovdiv University «Paisiy Khilendarsky» (Plovdiv,Болгарія), Southern Federal University, Pedagogical Institute (Ростов-на-Дону, Росія) Ґмінський державний університет ( Мінськ, Білорусь), Sofia University “St. Clement Okhridsky” (Софія, Болгарія), Univerzita Karlova v Praze (Прага, Чеська республіка), Pedagogical University (Nired’haza, Угорщина) Chaire UNESCO “Memoire, ciltures et interculturalite”(791), Universite Catolique de Lyon (Lyon, France) Барановічський державний університет (Барановіч, Білорусь), Southen Ilinois University College of Mass Communication and Media Arts, (Carbondale, США)

1.3

ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), т. (06453) 5-10-82


Луганськ,

Рубіжне,

травень

2012 р.

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації (Україна), Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля (Україна), Жито- мирський державний університет імені Івана Франка (Україна), Новочеркаський політехнічний інститут південноросійського університету (Росія), університет м. Ніш (Сербія)


1.4

ІХ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека в управлінні»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ,

Україна, 91034,т.(0642)41-63-99 ^ Konf.itsm@gmail.com Kaf_kss@snu.edu.ua, т. (0642)41-63-99


АР Крим,

вересень

2012 р.

160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Польща, Росія, США


1.5

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Комунікативні аспекти журналістики та книговидавництва регіону»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ,
Україна E-mail: fesenko@snu.edu.ua., т. (0642)50-07-23,

Луганськ,

жовтень

2012 р.

90

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія української преси управління у справах інформації та преси Луганської обласної державної адміністрації

1.6

V міжнародна науково-практична конференція «Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними та технічними системами»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ, Україна, 91034, т. (0642)47-10-86 Е-mail: cybernetics_snu@mail.ru,сайт http:ec.snu.ua

Луганськ,

жовтень

2012 р.

150

Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України, НАН України, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Всеукраїнська асоціація економічної кібернетики України (м. Київ), міжнародна громадська організація «Міжнародний інститут розвитку та самоорганізації Саймона Кузнеца» (м. Київ), L&J Techtrading Sp. Z o.o.(м. Варшава, Польща)


1.7

І міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,

кв. Молодіжний 20а, м. Луганськ,

Україна, 91034,т. (0642) 50-05-61

Луганськ,
листопад
2012 р.

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Краків, республіка Польща, Відень, Австрійська республіка, Університет м. Ніш Сербія, Бєлгородський національний університет, м. Бєлгород Росія, Кіровоградський державний
педагогічний університет імені Володи-мира Вінниченка, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Луганський медичний університет.

1.8

V міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), т. (06453) 5-10-82


Луганськ,

Рубіжне,

грудень

2012 р.

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації (Україна), Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля (Україна), Жито-мирський державний університет імені
Івана Франка (Україна), Новочер-каський політехнічний інститут південноросійського університету (Росія), Університет м. Ніш (Сербія)

ІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

2.1

ІХ всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Україна, 91034, м. Луганськ,
кв. Молодіжний, 20а, т. (0642) 41-72-05

Луганськ,

березень

2012 р.

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луганська обласна державна адміністрація НАПН України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

2.2

VІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Кафедра теорії і практики перекладу германських і романських мов м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, т. (0642) 41-90-27

Луганськ,

квітень

2012 р.

60

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

2.3

VІ всеукраїнська наукова конференція «Модернізація політичної системи України: стан та проблеми розвитку»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ,

Україна, 91034, т. (0642) 41-55-69

Луганськ,

жовтень

2012 р.

50

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луганська обласна державна адміністрація

2.4

Х науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Соціально-психоло-гічні проблеми трансформації сучасного суспільства»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ,

Україна, 91034, т. (0642) 41-72-05

Луганськ,

жовтень

2012 р.

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Академія педагогічних наук України, Інститут психології ім.  Г.С. Костюка НАПН України, Луганська обласна державна адміністрація

2.5

XVІІІ науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Університет і регіон: сучасні проблеми вищої освіти»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ,

Україна, 91034, т. (0642) 50-07-32

Луганськ,

листопад

2012 р.

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Академія педагогічних наук України, Луганська обласна державна адміністрація, Бєлгородський національний університет, м. Бєлгород (Росія), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вінниченка, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Луганський медичний університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

^ ІV. СЕМІНАРИ

4.1

І міжвузівський науково-практичний семінар «Інклюзивне навчання студентів зі спеціальними освітніми потребами: методологія, теорія та практика»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ, Україна, 91034, т. (0642) 50512. Філологічний факультет інститут духовного розвитку людини, кафедра педагогіки, кафедра «ЮНЕСКО»

Луганськ,

лютий

2012 р.

50

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Відкритий університет міжнародний університет розвитку людини «Україна», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Національна Асамблея інвалідів України, Луганська обласна молодіжна громадська організація «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – Схід »
4.2

Науково-практичний семінар з проблем вищої освіти «Соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій у навчальному процесі вищої школи»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ, Україна, 91034, т. (0642) 41-72-05

Луганськ,

вересень

2012 р.

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луганська обласна державна адміністрація Національна Академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,

4.3

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ, Україна, 91034, т. (0642) 50-05-61

Луганськ,

грудень

2012 р.

70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луганська обласна державна адміністрація Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Бєлгородський національний університет, м. Бєлгород (Росія), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вінниченка, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Луганський медичний університет.

4.4

Науково-практичний семінар з проблем вищої освіти «Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному
суспільстві»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ, Україна, 91034, т. (0642) 41-72-05

Луганськ,

грудень

2012 р.

70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луганська обласна державна адміністрація, Національна Академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,

V міжнародна наукова конференція «Актуальні питання вітчизняної
світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки»


 • Православне духовенство і православна церква;

 • Проблеми дипломатичних відносин у світі;

 • Розвиток українського законодавства;

 • Життя і діяльність видатних діячів в Україні і світі;

 • Освіта ті її розвиток у світовій практиці;

 • Розвиток науки і техніки у світовій історії: стан, досягнення та перспективи;

 • Роль ЗМІ у формуванні свідомості молоді;

 • Історія гендерних відносин в Україні і світі;

 • Історія повсякденності;

 • Соціальна історія.


Міжнародна науково-практична конференція
«Естетичні цінності в структурі духовної культури особистості»


 • Художньо-естетичне виховання студентської молоді у дискурсі трансформації і глобалізації та інформації сучасного суспільства;

 • Духовні основи сучасного виховання студентської молоді засобами мистецтва;

 • Художньо-естетичне середовище вищого навчального закладу як засіб формування художньо-естетичної культури студентської молоді;

 • Взаємодія мистецтв в навчально-виховному процесі університету;

 • Художньо-естетичний досвід виховання студентської молоді в умовах класичного університету в сучасний період.


ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання,
проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному
інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»


 • Медіа філософія як новий інструментарій наукового дослідження віртуального простору;

 • Духовність у сучасному інформаційному соціумі;

 • Онтологія, гносеологія та метафізика інформаційної культури;

 • Релігія та цивілізація: сучасні виміри та співвідношення;

 • Реконструкція та векторна сегментація культури;

 • Філософія культури, науки та релігії: сучасні виміри;

 • Етико-естетичні виклики ХХІ століття;

 • Соціальна та політична філософія;

 • Мистецтво у сучасному інформаційному просторі;

 • Проблеми виховання особистості в умовах інформаційного суспільства;

 • Інноваційні технології в освіті;

 • Філософські, психологічні, історичні та організаційно-методичні питання навчально-виховного процесу;

 • Історичні, філософські та методологічні питання сучасної психології;

 • Психологія становлення та розвитку професіонала;

 • Практична психологія: теорія та життя;

 • Інтернет як новий правовий простір;

 • Історія держави та права;

 • Актуальні проблеми державного управління та права на сучасному етапі;

 • Історія суспільства : інформаційний вимір;

 • Історико-філософські концепції утворення української народності;

 • Історія науки і техніки;

 • Соціальні та інформаційно-комунікаційні технології;

 • Влада та громадське суспільство: філософський, політичний та соціальний аспекти;

 • Проблеми взаємодії влади та громадськості;

 • Сучасні технології соціологічного дослідження;

 • Політична конфліктологія;

 • Економічна теорія та економічна політика в умовах інформаційного простору;

 • Математичні методи в економіці;

 • Мікроекономіка та макроекономіка;

 • Регіональна економіка в сучасних умовах;

 • Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах;

 • Спортивна медицина та реабілітація;

 • Методологічні аспекти фізичного виховання молоді;

 • Залежна поведінка: проблеми, профілактика, протидія.


ІХ міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології та безпека в управлінні»


 • безпека інформаційних систем та захист інформації;

 • інформаційні технології та безпека в соціально-економічних системах;

 • інформаційні технології у виробництві;

 • інформаційні технології в науково-освітній діяльності;

 • проблеми забезпечення, охорони й захисту інформації в законодавстві України;

 • екологічна безпека об’єктів енергетики, промисловості, транспорту;

 • комп’ютерні науки та їх міждисциплінарні зв’язки з іншими науками;

 • сучасні проблеми інформаційної діяльності.


ІІІ міжнародна науково-практична конференція
«Комунікативні аспекти журналістики та книговидавництва регіону»


 • «Комунікативні аспекти журналістики та книговидання регіону: теорія і практика»;

 • Проблеми маскульту у медійному полі регіону;

 • Книга та Інтернет:и за і проти;

 • Перспективи розвитку регіональної Інтернет-журналістики;

 • Еволюція місцевих газет в ХХІ столітті;

 • PR-технології періоду виборів;

 • Специфіка регіональної реклами;

 • Підготовка спеціалістів соціальних комунікацій у сучасному виші.V міжнародна науково-практична конференція «Моделі та інформаційні технології
в управлінні соціально-економічними та технічними системами»


 • Математичне моделювання динамічних процесів в економіці;

 • Моделювання еколого-економічних процесів на регіональному рівні;

 • Моделювання систем управління та прогнозування об’єктів екологічного та економічного моніторингу;

 • Планування та управління у соціально-економічних та технічних системах;

 • Впровадження сучасних інформаційних технологій в соціально-економічні системи;

 • Застосування уноваційних та інформаційних технологій в науково-освітній діяльності;

 • Інтелектуальні комп’ютеризовані системи управління та прийняття рішень в умовах невизначеності;

 • Медичні експертні системи підтримки лікарських рішень.


І міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, соціальної
та практичної психології у координатах сучасних парадигм»


 • Практична психологія в сучасному соціумі;

 • Теоретичні і практичні аспекти психологічної допомоги: професійний вимір;

 • Актуалізація адаптивного потенціалу особистості в умовах інтенсивних соціальних змін;

 • Психологічні засади здорового способу життя;

 • Психологія бізнесу та підприємницької діяльності;

 • Соціально-психологічні та педагогічні аспекти взаємодії загальноосвітніх та вищих навчальних заходів;

 • Роль науки у вищих навчальних закладах.


V міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність,
філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі:
національний та інтернаціональний аспекти»


 • Онтологія, гносеологія та метафізика інформаційної культури;

 • Духовність у сучасному інформаційному соціумі;

 • Релігія та цивілізація: сучасні виміри та співвідношення;

 • Деконструкція та векторна сегментація культури;

 • Філософія культури, науки та релігії: сучасні виміри;

 • Соціальна та політична філософія;

 • Етико-естетичні виклики ХХІ століття;

 • Медіа філософія як новий інструментарій наукового дослідження віртуального простору;

 • Мистецтво у сучасному інформаційному просторі;

 • Проблеми виховання особистості в умовах інформаційного суспільства;

 • Філософські, психологічні, історичні та організаційно-методичні питання навчально-виховного процесу;

 • Інноваційні технології в освіті;

 • Неперервна освіта: стан, проблеми, перспективи розвитку;

 • Соціально-психологічні проблеми розвитку та безпеки індивіда в інформаційному суспільстві;

 • Історичні, філософські та методологічні питання сучасної психології;

 • Психологія становлення та розвитку професіонала;

 • Практична психологія: теорія та життя;

 • Інтернет як новий правовий простір;

 • Історія держави та права;

 • Актуальні проблеми державного управління та права на сучасному етапі;

 • Історія суспільства : інформаційний вимір;

 • Історико-філософські концепції утворення української народності;

 • Історія науки і техніки;

 • Соціальні та інформаційно-комунікаційні технології;

 • Влада та громадське суспільство: філософський, політичний та соціальний аспекти;

 • Проблеми взаємодії влади та громадськості;

 • Сучасні технології соціологічного дослідження;

 • Політична конфліктологія;

 • Економічна теорія та економічна політика в умовах інформаційного простору;

 • Математичні методи в економіці;

 • Мікроекономіка та макроекономіка;

 • Регіональна економіка в сучасних умовах;

 • Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах;

 • Спортивна медицина та реабілітація;

 • Методологічні аспекти фізичного виховання молоді;

 • Залежна поведінка: проблеми, профілактика, протидія.

ІХ всеукраїнська науково-практична конференція
«Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства»


 • стратегія впровадження гендерних досліджень у систему вищої освіти;

 • гендерний аспект економічних відносин;

 • жінка в політиці та в управлінні;

 • гендерні аспекти міжособистісних стосунків та сімейного життя.


VІІ всеукраїнська науково-практична конференція
«Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації»


 • Лінгвокультурний підхід до вивчення іноземних мов;

 • Історико-типологічні особливості національних мов;

 • Проблеми когнітивної семантики;

 • Переклад як процес міжкультурної комунікації;

 • Культурна адаптація при перекладі;

 • Прагматико-комуникативні принципи навчання іноземним мовам;

 • Інтерактивні методи навчання мовному етикету;

 • Застосування мультимедійних засобів у викладанні лінгвокраїнознавства.


VІ всеукраїнська наукова конференція
«Модернізація політичної системи України: стан та проблеми розвитку»


 • особливості становлення, тенденції розвитку політичної системи сучасної України;

 • розвиток демократичних основ становлення владних структур;

 • проблеми реалізації принципів Конституції України в діяльності парламенту, інститут президентства, визначних органів влади;

 • тенденції формування партійної, виборчої систем, їх вплив на політичну систему;

 • технології запобігання та розв’язання конфліктів у суспільстві;

 • роль інституту соціального партнерства як фактора політичної й економічної стабільності суспільства.

Х науково-практична конференція з проблем вищої освіти
«Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства»


 • теорія і практика рішення сучасних соціально-психологічних проблем;

 • проблеми духовності у XXI столітті;

 • специфіка освіти у контексті соціальної політики на Україні;

 • психологічні особливості кредитно-модульної системи у вищій школі;

 • інноваційні технології управління і регулювання психологічних та соціальних процесів у суспільстві;

 • гендерні відносини у структурі управління, освіти, виробництва та бізнесу.


XVІІІ науково-практична конференція з проблем вищої освіти
«Університет і регіон: сучасні проблеми вищої освіти»


 • економічні проблеми розвитку вищої школи;

 • організація навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень педагогічної теорії та стану соціальної політики;

 • інформаційні системи управління базами навчально-методичних матеріалів;

 • міжнародна співпраця та інтеграція у сфері освіти;

 • результати проведення експерименту щодо впровадження у навчальний процес положень Болонської декларації;

 • впровадження нових педагогічних концепцій;

 • актуальні проблеми духовного розвитку сучасної молоді;

 • місце самостійної роботи в навчальному процесі;

 • гуманітаризація фахової підготовки;

 • психолого-педагогічні проблеми нових технологій навчання;

 • системи тестування та рейтингового контролю;

 • впровадження у навчальний процес державної мови;

 • кредитно-модульна система в організації навчального процесу;

 • окремі методики проведення навчальних занять;

 • довузівська підготовка;

 • визначення змісту та програм практичної підготовки;

 • формування здорового способу життя студентської молоді засобами освіти.


науково-практичний семінар
«Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри»


 • психодинамічний (психоаналітичний) напрям в психотерапії;

 • поведінковий (біхевіористський) напрям в психотерапії;

 • гуманістичний напрям в психотерапії;

 • психологічна допомога в кризових ситуаціях;

 • основні форми організації психологічної допомоги;

 • етичні аспекти психологічної допомоги;

 • Формування національних та загальнолюдських цінностей.У 2011 році у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля проведені науково-практичні міжнародні та
всеукраїнські конференції та семінари:


^ МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. ІV міжнародна наукова конференція «Актуальні питання вітчизняної світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки» (квітень 2011 р.);

 2. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Комунікативні аспекти журналістики та книговидавництва регіону» (квітень 2011 р.);

 3. VІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в комп’ютерізованому навчанні іноземних мов» (квітень 2011 р.);

 4. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»
  (травень 2011 р.);

 5. VІІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека в управлінні» (вересень 2011 р.);

 6. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація правових засад підприємництва» (вебінар)
  (жовтень 2011 р.);

 7. ІV конференція «Модернізація політичної системи України: стан та проблеми розвитку» (жовтень 2011 р.);

 8. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (грудень 2011р.).

^ ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Правові проблеми взаємодії держави та бізнесу» (режим: ONLINE) (березень 2011 р.);

 2. VІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства» (березень 2011 р.);

 3. ІХ міжвузівська наукова конференція з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії держави і права.(травень 2011 р.);

 4. XІV всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики» (травень 2011 р.)

 5. Науково-практична конференція «Естетичні цінності в структурі духовної культурі особистості»
  (травень 2011р.);

 6. Науково-практична конференція «Лінгвокраїнознавчі та психолінгвістичні аспекти вивчення іноземних мов» (травень 2011 р.);

 7. Науково-практична конференція «Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови» (травень 2011 р.);

 8. VІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації» (червень 2011 р.);

 9. Х науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства»(жовтень 2011 р.);

 10. XVІІ науково-практична конференція з проблем вищої освіти «Університет і регіон: сучасні проблеми вищої освіти»(листопад 2011 р.);

 11. XІV Далівські читання, присвячені 210-річчю з дня народження Володимира Даля: «Володимир Іванович Даль і наука XXІ-го століття» (листопад 2011 р.).

СЕМІНАРИ:

 1. Методологічний семінар «Історія науки і техніки» (березень 2011 р.);

 2. Науково-практичний семінар з проблем вищої освіти «Соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи» (вересень 2011 р.);

 3. Регіональний науково-практичний семінар «Новітні технології в навчанні іноземних мов» (жовтень 2011 р.);

 4. Всеукраїнський методологічний семінар «Модернізація господарського законодавства» (грудень 2011 р.).


Проректор з наукової роботи,

д.т.н, професор Ю.І. Осенін
Вик. О.І. Серебряков,


начальник науково-методичного відділу, к.т.н., доц.

(0642) 50-07-32
Схожі:

Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи