Національний університет icon

Національний університет
Скачати 359.89 Kb.
НазваНаціональний університет
Дата30.07.2012
Розмір359.89 Kb.
ТипДокументиПЕРШОКУРСНИКУ-

ДАЛІВЦЮ


ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Володимира ДАЛЯ


Луганськ 2008


ББК Ч484 (4Укр) 711.9


ПЕРШОКУРСНИКУ-ДАЛІВЦЮ / Інформація про Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Вид. 12-е, перероб. і доп. / Укл. Г.П. Щедрова. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 32 с.


У брошурі наведено інформацію про Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, яка може бути корисною студентам першого курсу.


© Східноукраїнський
національний університет
імені В. Даля, 2008


Шановний першокурснику!


Щиро вітаю тебе зі здійсненням заповітної мрії – приєднанням до тридцятип´ятитисячної сім'ї далівців.

Ти став студентом храму науки, що повною мірою відповідає справжньому класичному університету і є центром освіти, культури і наукових досліджень. У 2004 році в місті Болонья (Італія) ми підписали „Magna Charta unіversitatum” (Велику Хартію університетів) і йдемо в авангарді освітянського процесу поряд з кількома українськими провідними вузами.

Цінуй і поважай свій університет, примножуй його славетні традиції. Нехай Alma mater стане для тебе школою професійного і громадського становлення. Підтримай наші спільні прагнення до здорового способу життя, відмовся від паління та вживання алкогольних напоїв. Будь висококультурним і толерантним, поважай викладачів і старших.

Ректорат, професорсько-викладацький склад вірять у тебе і зроблять усе можливе, щоб ти став висококваліфікованим фахівцем, справжнім громадянином і патріотом рідної землі.^ Ректор
Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля

О.Л. Голубенко
^ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
(коротка довідка)


Наш багатопрофільний вищий навчальний заклад має давні традиції, пройшов славетний історичний шлях. Університет бере початок свого розвитку з 27 березня 1920 року, коли в Луганську було створено перший вищий навчальний заклад у Донбасі по підготовці кадрів для машинобудівних підприємств. Прабатько університету – Луганський вечірній робітничий технікум. Тоді він готував фахівців – машинобудівників і мав два факультети: механічний і електротехнічний, в ньому працювало 20 викладачів, навчалося 132 студенти. У 1927 році відбувся перший випуск інженерів.

У період Великої Вітчизняної війни машинобудівний інститут (таку назву він мав у ті роки) був евакуйований до м. Омська і став базою для створення Омського політехнічного інституту (нинішня назва – Омський державний технічний університет).

19 травня 1960 року Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філіал Харківського політехнічного інституту, до складу якого входив наш інститут у той час, перетворюється на самостійний Луганський машинобудівний інститут.

8 травня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів України на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м. Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 році йому надано статус вищого навчального закладу IV, найвищого, рівня акредитації. Указом Президента України від 11 вересня 2000 року надано статус національного, а рішенням Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2001 року присвоєне ім’я Володимира Даля. Вся багатолітня – з 1920 року – історія розвитку свідчить про високу життєздатність Далівського університету.

За роки існування підготовлено понад 170 тисяч висококваліфікованих фахівців. Сьогодні загальна кількість студентів і слухачів, що навчаються в університеті за всіма формами навчання, складає близько 33 тисяч осіб.

Навчальний процес організовано на 18 факультетах та у 4 навчально-наукових інститутах. В університеті працює 98 кафедр, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання, магістратура державної служби, Міжнародний центр додипломної освіти, понад 50 філій кафедр на виробництві, Центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Науково-дослідний інститут прикладної екології, Науково-дослідний інститут управляючих систем, 40 науково-дослідних лабораторій, наукова бібліотека з фондом майже один мільйон примірників, 18 навчально-наукових-виробничих комплексів, Автоцентр, бізнес-центр, видавництво та інші функціональні підрозділи.

Університет має розвинену структуру. Зараз до університету входять Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк), Кримський факультет, Краснодонський факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський факультет гірничої справи і транспорту, Коледж.

Університет нагороджений міжнародними преміями і медалями видатних учених різних країн, зокрема, Міжнародною премією і золотою медаллю ім. Сабо Бендегуса, срібною медаллю біографічного центру (Кембридж, Великобританія). Кількість золотих, срібних та бронзових медалей міжнародних та вітчизняних виставок перевищує 60. У 2001 році на Міжнародному відкритому Рейтингу популярності та якості "Золота Фортуна" університет був нагороджений Срібним Дипломом та Стелою Срібної Якості в номінації "Якість третього тисячоліття" як вищий навчальний заклад, що найбільш динамічно розвивається. На міжнародній виставці "Сучасна освіта в Україні – 2003" університет удостоєний срібної медалі, а у 2004 році на міжнародній виставці "Сучасна освіта в Україні – 2004" в номінації “Інноваційні педагогічні технології у навчальному процесі” - золотої медалі. На VІІІ Міжнародній виставці „Сучасна освіта в Україні – 2005” у номінації „Створення системи підготовки студентів вищих навчальних закладів до конкурентних умов ринку праці” отримана срібна медаль, а у 2006 році - університету присвоєно почесне звання „Лідер сучасної освіти”.

На Всеукраїнському рейтингу "100 кращих підприємств України" в рамках національної іміджевої програми "Лідери ХХІ сторіччя" університет одержав міжнародний приз "Європейська якість". Це рейтингове дослідження проходило за підтримки Європейської Ділової Асамблеї (Оксфорд, Англія). Згідно з даними Міністерства освіти і науки України в групі класичних університетів наш займає передові позиції за такими показниками як кількість отриманих патентів, обсяги фінансування господарських договорів, кількість автоматизованих і комп'ютерних місць для студентів.

Важливою компонентою сучасного періоду розвитку університету є повноцінне інтегрування до Європейського освітнього простору. Ми йдемо в авангарді цього процесу і поряд з кількома українськими провідними вузами приєдналися до Болонської декларації. Початок наших кроків в Європейський освітній простір особливо чітко набув характерних рис за останні роки.

Зараз в університеті більше половини спеціальностей гуманітарного і природничого профілів, а в збереженні та примножені кількісно спеціальності технічного напряму інтегровано в класичні фундаментальні та гуманітарні цикли, включаючи педагогіку, політологію, соціологію, охорону навколишнього середовища тощо. Урахування міждисциплінарної природи сучасного знання, кон'юнктури ринку, вітчизняного та зарубіжного досвіду модернізації вищої освіти одночасно корегуються відповідно до принципів Болонського процесу, згідно з якими університет вже дев’ять років перебудовує свою діяльність.

У цілому наш навчальний заклад є справжнім університетським комплексом, до складу якого входять вищі навчальні заклади як ІІІ-ІV, так і І-ІІ рівнів акредитації. Вони інтегровані на основі концепції ступеневої освіти, що відповідає принципам Болонського процесу. Значно підвищено соціальний захист студентів і викладачів. Функціонування університету у форматі "середня освіта – вища освіта – наука – виробництво" сприяло розв'язанню багатьох соціально-економічних проблем.

Але найголовніше – ми досягли рівня "справжнього" університету (це визначення взято з п.1 Преамбули Великої хартії). Адже тільки "справжні університети" допускаються до її підписання.

Що ж вкладається в це поняття? Крім прямого значення, тобто "дійсний, істинний, непідроблений" (див. "Тлумачний словник" В.І. Даля), в цьому ж пункті Преамбули Хартії розшифровується змістовне значення словосполучення: "справжні університети як центри культури, знання і досліджень".

Дійсно, наш університет повною мірою відповідає сутності класичного університету. Це підтверджується і документально на офіційному рівні (атестації, акредитації), і сутнісно (небагато вузів, навіть класичних університетів, можуть похвалитися практично повним охопленням всіх галузей знань, що є в країні: 14 з 16, та 123 спеціальностями. Якщо раніше ми, головним чином, готували інженерні кадри, то на початку ХХІ століття готуємо також математиків, фізиків, психологів, фінансистів, економістів, релігієзнавців, журналістів, політологів, соціологів, екологів, юристів, широке коло фахівців з інформаційних технологій. Також здійснюємо підготовку висококваліфікованих держслужбовців.

Завдяки зусиллям учених в університеті створено і успішно розвивається понад 20 відомих наукових шкіл. Підвищення рівня наукової роботи позитивно впливає на поліпшення якості підготовки фахівців. Особливу увагу ми приділяємо навчанню студентів інформаційним технологіям, іноземним мовам, соціально-громадській підготовці. Головним завданням нашої діяльності є підготовка молодої людини як професіонала і лідера, здатного до критичного мислення та аналізу різних проблем у житті суспільства, пошуку ефективних шляхів їх вирішення.

Університет підтримує тісні наукові зв’язки з 26 університетами, підприємствами та організаціями Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Японії та інших країн.

В університеті потужна матеріально-технічна база, яка має розвинену інфраструктуру. В навчальному процесі студенти використовують понад 2000 сучасних комп’ютерів. Університет має - санаторій-профілакторій на 100 місць, базу відпочинку у м. Євпаторія Автономної Республіки Крим, спортивно-оздоровчий табір, медичні пункти. Для занять спортом і фізичною культурою реконструюється стадіон, спортивні корпуси, літні спортивні споруди тощо.

Для студентів створено всі умови щодо реалізації своїх творчих здібностей. Працює понад 30 клубів за інтересами. Також діють клуби при кафедрах, де студенти можуть одержати додаткову інформацію з обраної спеціальності, розширити свої знання, удосконалюватися у визначеній галузі науки.

Родзинкою і славою університету є колективи художньої самодіяльності. У нас плідно працюють народний ансамбль народного танцю „Світоч”, народний ансамбль козачої пісні „Вольниця”, народний оркестр народних інструментів. Давню історію має ансамбль бального танцю „Олімп і Я”. Працює хорова академічна капела, СтудДальтеатр, вокальні та танцювальні колективи. Багато які з них є Лауреатами та Дипломантами Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів і фестивалів. У 2006 році колективи художньої самодіяльності отримали „царський” подарунок – танцювальну залу „Терпсихора” загальною площею 420 кв.м. Вони є завжди бажаними для великої глядацької аудиторії.

Університет багатий фізкультурними і спортивними традиціями. Спортивні команди із різних видів спорту займали призові місця не тільки в міських і обласних змаганнях, але й у змаганнях у межах України.

Жіноча студентська команда "Ніка-ВНУ" – 16-кратний чемпіон України і 8- кратний володар кубка України з софтболу. Тільки в цій команді було підготовлено понад 30 майстрів спорту України. Є в університеті олімпійський чемпіон, гросмейстер з шахів, чемпіони світу, Європи, України з різних видів спорту.

Тож, тобі, юний далівець, відчинені всі двері. Вибирай, працюй, твори, розвивай себе і цінуй свою Alma mater!


^ ПАМ’ЯТНІ ПОДІЇ

27.03.1920 р.

Утворення прабатька Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля –
Луганського вечірнього робітничого технікуму

1927 р.

Перший випуск інженерів

19.05.1960 р.

Створено Луганський машинобудівний інститут

08.05.1993 р.

Постановою Кабінету Міністрів України
на базі Луганського машинобудівного інституту та
декількох вищих навчальних закладів м. Луганська і Луганської області створено
Східноукраїнський державний університет

1996 р.

Університету надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації

11.09.2000 р.

Указом Президента України вузу надано
статус національного з ім’ям власним:
Східноукраїнський національний університет

13.11.2001 р.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України
університету присвоєно ім‘я Володимира Даля

13.11.2001 р.

Трудовий колектив Східноукраїнського
національного університету імені Володимира
Даля нагороджено Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України з врученням пам'ятного знаку

10(22).11.1801, Луганськ, - 22.09(4.10).1872, Москва

Роки життя Володимира Івановича Даля

18.09.2004 р.

У м. Болонья (Італія) підписана Велика Хартія університетів, тим самим розпочата модернізація вищої освіти за Болонським процесом

27.03.2005 р.

Виповнилася 85-а річниця з дня створення університету

23.12.2005 р.

Університет повторно акредитований за IV рівнем


^ БІОГРАФІЯ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ДАЛЯ

Міста як і люди, кожне має своє життя, свою історію. В Україні не дуже багато міст, історія яких була б пов’язана з народженням всесвітньо відомої людини.

10 листопада 1801 року в селищі Луганський ливарний завод (нині м. Луганськ) в родині вихідця з Данії народився хлопчик. У той час ніхто не міг і подумати, що цей хлопчик із далекої провінції прославить всю батьківщину. Ім’я цієї людини - Володимир Іванович Даль.

Дитячі роки В. Даля, які пройшли в Луганську, залишили в душі яскраві та незабутні враження, що пізніше, вже у зрілому віці стало підставою для обрання літературного псевдоніму “Козак Луганський”. Цим наш видатний земляк назавжди залишив у пам’яті нащадків місто, де народився. Саме під цим ім’ям він увійшов у російську літературу.

Все своє життя Володимир Даль намагався бути ближче до своїх витоків і, не маючи ні краплі російської крові, він зміг щиро покохати народ, серед якого народився та виріс.

Найціннішим внеском у російську фольклористику став збірник В.І. Даля “Поговорки русского народа”. Їх Даль зібрав близько 30 тисяч. Діяльність етнографа виходила далеко за межі вузько національних інтересів. Він глибоко й усебічно цікавився фольклором усіх народів, які заселяли царську Росію, але особливо російським, українським, білоруським. У всій літературній і науковій діяльності науковця можна побачити зацікавленість українськими піснями, прислів’ями, казками. Даль був невтомним збирачем. Він збирав лубочні картинки, записував народні сказання, обряди, пісні та казки. Ретельно вивчав російські літописи та інші пам’ятки давньоруської літератури, вишукуючи в них старовинні слова та їх пояснення.

Коли говориш про Даля, одразу ж уявляєш його неперевершений всесвітньовідомий 4-томний “Толковый словарь живого великорусского языка”, який вміщує 200 тисяч слів та пояснень. Це була титанічна праця, яка стала основною справою життя В.І. Даля. Створенню цього словника Даль присвятив п'ятдесят років свого життя.

За створення “Толкового словаря живого великорусского языка” Володимир Іванович Даль був нагороджений Ломоносівською премією та Великою Золотою Костянтинівською медаллю.

Широта таланту Даля, його інтересів багатогранна і вражає своєю різноманітністю. Даль відомий популярний письменник ХІХ століття, письменник-реаліст, яскравий представник “натуральної школи”. Відомі праці Даля у галузі інженерно-технічної думки та медицини. Літературна творчість Даля цінна тим, що сприяла зближенню народів і розвитку слов’янської культури. Даль проводив наукові дослідження, складав підручники. За ці роботи він був обраний членом-кореспондентом Російської Академії наук, також був одним з організаторів і активним членом Російського географічного товариства.

Майже третину свого життя Володимир Даль прожив в Україні. Він чудово володів українською мовою, знав Україну, побут її народу, звичаї, культуру і літературу. Знання та любов до української культури зблизили Володимира Даля з Тарасом Шевченком. Цей непомітний зв’язок між Кобзарем та Козаком Луганським у глибокій любові до рідної землі, до України, до її мови та словесності.

Знаходячись у центрі літературної, наукової та громадської діяльності держави, В.І. Даль був близько знайомий з багатьма відомими діячами та письменниками сучасності. Окрему сторінку в житті Даля займають стосунки з О.С. Пушкіним. Саме Пушкін підштовхнув Даля до створення словника.

Останні тридцять років свого життя В.І. Даль прожив у Москві.

Володимир Іванович Даль помер 22 вересня 1872 року. Його могила знаходиться у Москві на Ваганьковському кладовищі.

Після смерті В.І. Даля вдячні нащадки у 1981 р. відкрили в Луганську пам’ятник видатному земляку, на колишній Англійській вулиці, а зараз вулиці В.І. Даля. У 1986 році в будинку, де, за розповідями, народився Даль, було відкрито літературний музей “Козака Луганського” – що стало даниною його пам’яті.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у 2003 році відкрито Центр далезнавства, який допоможе всім зацікавленим дізнатися про Володимира Івановича Даля стільки, скільки знають студенти Берлінського університету про Гумбольдта. А також, щоб студенти Далівського університету шанували ім’я В.І. Даля так, як студенти Московського державного університету шанують Михайла Ломоносова.


^ НАПУТНІ ПОРАДИ В.І. ДАЛЯ СТУДЕНТАМ
(друкуються мовою оригіналу)


Жизнь прожить – не поле перейти. Семь десятилетий и еще без малого один год – это моя жизнь. Путь не прямой, не по ровному тракту, пути-дороги подчас неожиданны, повороты иногда крутые, но они меня вели к цели, к большому делу.

А дело имеет начало, или корень, побужденье; за ним идет способ, а вершит дело конец, цель – достижение ее.

«Нет! Ничего в мире не сможет заменить эти три года, протекшие в безмерном и бескорыстном рвении усвоить себе науку, время стремления к познанию высоких и полезных истин, время восторга, золотой век нашей жизни. С самого начала я усвоил народную мудрость: «Учиться – всегда пригодится», и поступив в Дерптский университет, основательно принялся за учебу. И хочу с Вами поделиться той мудростью, которую приобрел в течение жизни и которая может послужить Вам в дальнейшем.

«Есть у русского человека три врага, три супостата вековеч-ных, которые губят множество народу; бойся их и берегись. Уберечься от них можно всякому, потому что они лицом к лицу ни на кого ни кидаются – нет у них на это ни силы, ни смелости, а стараются они подстеречь да изничтожить нашего брата…

Три супостата – три родные братья, один прозывается авось, другой – небось, а третий – как-нибудь. Только поддайся им, поверь только тому, чему учат, и пропадешь, не дадут и оглянуться».

«Бог дал человеку глаза да уши, ум-разум и словесную речь, и дал на то, чтобы видеть и слышать, думать, размышлять и говорить. Где только человек с человеком столкнется, там и толки, и разговор… Сказывают, что видел, слышал, думал и делал… Но прислушайтесь к разговорам этим, слово слову рознь: кто говорит дельно, умно, честно и совестно, а кто мелет да стелет. Сколько речей глупых, бестолковых, от которых отойдет и устранится всякий добрый человек!»

Так и в письме; и письмо наше тот же язык словесный, та же речь: есть книжки хорошие, поучительные, умные, есть пошлые, глупые, бестолковые. Как недобрый пустопорожний разговор - доброму ничему не научит, уму-разуму не даст.

Вот народ наш, коего обычаи я основательно изучил, говорил: «Кто хочет много знать, тот мало должен спать». Так что дерзайте! Движению вперед нет конца, новые поколения продолжают дела минувших!


^ ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.5. В Університеті створюються і діють органи студентського самоврядування університету у формі координаційної ради, студентських рад, старостатів тощо.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, спеціальності, інституту, філіалу, навчально-наукового інституту, факультету, коледжу, технікуму, університету в цілому, а також гуртожитку та студентського містечка.

5.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів Університету, які:

 • ухвалюють положення про студентське самоврядування;

 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

 • визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування. Порядок скликання загальних зборів (конференції) студентів визначається органом студентського самоврядування Університету.

5.7. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • виконання студентами своїх обов'язків;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

 • забезпечення створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва зі студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;

 • сприяння працевлаштуванню випускників;

 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.4.2. Студенти (слухачі), екстерни, здобувачі, аспіранти, докторанти Університету мають право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-ква­ліфікаційного рівнів;

 • вибір форми навчання;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 • трудову діяльність у позаурочний час;

 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з Університетом;

 • одержання направлення на навчання або стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базами Універ­си­тету;

 • доступ до інформації в усіх галузях знань;

 • участь у науковій, науково-дослідній, дослідно-конструк­торській діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

 • участь у конкурсах на одержання стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також інших іменних стипендій;

 • на одержання в установленому порядку вищої освіти з другої спеціальності;

 • участь в обговоренні, вирішенні питань щодо удосконален­ня навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

 • участь в обєднаннях громадян;

 • надання пропозицій щодо умов і розмірів оплати за навчання;

 • отримання стипендій, забезпечення гуртожитками відповідно до законодавства;

 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

 • перерву в навчанні згідно із законодавством;

 • користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань і зміцнення здоров'я;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь і гідність;

 • обрання до вищого колегіального органу самоврядування Університету;

 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формування індивідуального навчального плану;

 • за дозволом директорів, деканів (завідуючих відділеннями) відвідування занять в інших навчально-наукових інститутах, на інших факультетах (відділеннях) закладу за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

 • отримання матеріальної допомоги згідно із законодавством;

 • створення фондів для студентських потреб;

 • участь у роботі громадських організацій, політичних партій відповідно з чинним законодавством;

 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу у порядку, встановленому по­ложенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки України;

 • вільне відвідування лекційних занять з дозволу директора, декана, починаючи з третього курсу;

 • за рішенням першого проректора (проректора) на індивідуальні терміни складання заліків та іспитів з метою поліпшення рівня підготовки й розвитку своїх творчих здібностей;

 • вибір теми дипломного проекту (роботи) за погодженням з випускаючою кафедрою;

 • одержання додаткових видів соціально-матеріального забезпечення за рахунок місцевих органів влади, підприємств, приватних осіб і благодійних фондів;

 • працевлаштування після закінчення вищого навчального закладу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 “Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”.

3.4.3. Студенти (слухачі) Університету зобов'язані:

 • додержуватися законів, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету;

 • систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень, додержуватись моральних, етичних норм;

 • виконувати вимоги навчального плану та графік навчального процесу;

 • систематично відвідувати навчальні заняття;

 • вчасно інформувати керівництво основних структурних підрозділів у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні та інші роботи, передбачені робочими навчальними планами;

 • ліквідувати академічні заборгованості до початку наступного семестру;

 • своєчасно прибувати на місця практик; при проходженні практик виконувати правила внутрішнього розпорядку, охорони праці та техніки безпеки й виробничої санітарії, які діють на базі практики;

 • прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце направлення і відпрацювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (стосується випускників, які здобули освіту за кошти державного бюджету);

 • виявляти бережливе ставлення до державного майна, підтримувати в належному стані навчальні, житлові приміщення та їх обладнання, прилеглі території, а в разі навмисного псування компенсувати їх вартість згідно із законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету, правилами проживання в гуртожитку та іншими нормативними документами.

3.4.4. З Університету студенти (слухачі) можуть бути відраховані:

 • за власним бажанням;

 • у зв’язку з призовом на строкову службу (крім студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації);

 • у зв’язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;

 • за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консуль­таційної комісії;

 • за академічну неуспішність;

 • за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;

 • за невиконання навчального плану і графіка навчального процесу;

 • за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

 • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку університету (за погодженням із профспілковою організацією студентів);

 • за порушення умов контракту.^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2004 р. № 855


Про заборону тютюнопаління в нав­чальних закладах і установах Міністер­ства освіти і науки України і затверд­ження заходів щодо проведення анти­нікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді

Високий рівень вживання тютюну в Україні є соціально-демо­графічною проблемою, яка стосується як усього населення зага­лом, так і дітей, учнівської та студентської молоді особливо.

Поширеність куріння серед цієї категорії зростає, незважа­ючи на інформаційно-освітні заходи профілактики. До досягнення повноліття 82% юнаків та 72% дівчат мають досвід паління цига­рок протягом життя. До активних курців належать серед хлопців: 11% у віці до 13-15 років, 20% у віці 15-16 і 35% у віці 16-17 років, серед дівчат відповідні показники: 5, 6 і 19%.

На виконання ст. 56 Закону України “Про освіту” та з метою надання підліткам об’єктивних сучасних знань щодо вироблення відповідального ставлення до власного здоров’я та усвідомлення його ціннісної значущості, викорінення легковажного ставлення відносно куріння, а також формування навичок здорового способу життя

наказую:

1. Заборонити тютюнокуріння у приміщеннях і на територіях навчальних закладів та установ Міністерства освіти і науки Укра­їни.

2. Затвердити заходи міністерства щодо проведення анти­нікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді (додаються).

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севасто­поль­ської міських державних адміністрацій:

3.1. До 1 грудня 2004 року видати відповідні накази стосовно заборони тютюнокуріння в навчальних закладах і устано­вах та затвердити заходи щодо проведення антинікоти­нової інформаційно-освітньої профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді та забезпечити контроль за їх виконанням.

3.2. Про вжиті заходи подати інформацію до 15 грудня 2004 року Міністерству освіти і науки України та щорічно, починаючи з 2005 року, до 1 червня інформувати міністерство про проведену роботу за звітний період.

4. Директорам департаментів загальної середньої та до­шкільної освіти (Полянський П.Б.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Науково-методичних центрів загальної середньої (Завалевський Ю.І.), професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.), вищої освіти (Левківський К.М.), Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.) забезпечити виконання заходів та щорічно, починаючи з 2005 року, до 1 червня інформувати департамент професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) про проведену роботу.

5. Наказ опублікувати в “Інформаційному збірнику Міністер­ства освіти і науки України” та розмістити на веб-сторінці Міністер­ства освіти і науки України.

6. Визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства освіти і науки України від 12.02.01 N 57 “Про заборону тютюно­паління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України” та від 10.09.03 N 612 “Про формування здорового способу життя і заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах освіти Міністерства освіти і науки України”.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників міністра В.О.Огнев’юка, Т.М.Десятова та М.Ф.Степка.


Міністр


^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ


 1. Основною метою профспілки студентів є представництво, здійснення й захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки студентів.

 2. Організація культурно-масової роботи серед членів профспілки студентів.

 3. Здійснення громадського контролю згідно із законодавством про працю й охорону праці.

 4. Організація і здійснення громадського контролю реалізації прав членів профспілки в галузі охорони здоров'я, медико-соціального захисту.

 5. Організація оздоровлення і відпочинку членів профспілки студентів.

 6. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам (членам профспілки).

 7. Надання безкоштовної юридичної допомоги студентам.

 8. Щорічне забезпечення дітей студентів новорічними подарунками.

 9. Організація амбулаторного та стаціонарного лікування студентів в санаторії-профілакторії.

 10. Оформлення документів на одержання державної соціальної допомоги для студентів.

 11. Участь в охороні навколишнього середовища, захисті населення від негативного екологічного впливу.Порядок прийняття студентів до профспілки

 1. Прийняття до профспілки студентів, які навчаються на бюджеті:

  1. Для того, щоб стати членом профспілки, студенту необхідно звернутися до свого профорга або в профбюро факультету (університету), написати заяву про вступ в профспілку і надати 2 фотокартки розміром 3х4 см.

  2. Оскільки всі студенти 1-го курсу, які навчаються за бюджетом, одержують стипендію, необхідно також написати заяву в бухгалтерію університету про перерахування членських профспілкових внесків безпосередньо на розрахунковий рахунок профспілкової організації студентів університету.

  3. Комплект документів для оформлення прийняття в профспілку студентів надається безкоштовно.

 2. Прийняття до профспілки студентів, які навчаються за контрактом:

  1. Щоб стати членом профспілки, студенту необхідно сплатити собівартість комплекту документів для оформлення вступу в профспілку (профспілковий квиток та облікова картка члена профспілки), а також зробити членський внесок за один рік (1% від мінімальної стипендії).

  2. Після цього необхідно написати заяву про вступ до профспілки і надати 2 фотокартки розміром 3х4 см.

  3. Студенти, які бажають вступити до профспілки, подають заяву, датовану 1 вересня, тобто датою, коли вони офіційно починають навчання в університеті і офіційно стають членами профспілки. Таким чином, з 1 вересня відраховується термін перебування у профспілці.


За інформацією звертатися до кімнати 402 1-го корпусу або за тел. 41-44-72.


^ ВИТЯГ З ПРАВИЛ
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках університету


ІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКАХ

 1. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки визначаються цим Положенням, розробленим на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1004 від 13.11.2007 р., за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами (інститутами), відділеннями тощо здійснюється за наказом ректора із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів і на підставі пропорційності загальної кількості студентів, що потребують гуртожиток.

 3. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються деканатами факультетів (інститутів), відділень по першому курсу до 20 серпня п.р., по решті курсів до 30 червня п.р. і затверджуються деканом факультету (інституту), керівником відділення за погодженням з органами самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 4. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор студентського містечка за дорученням проректора укладає договір зі Студентом на проживання у гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

 5. Облік ордерів (направлень) та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується завідуючим гуртожитком (комендантом). Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку.

 6. Студент, який поселяється у гуртожиток, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку.

 7. Студенту, який поселяється у гуртожиток, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

 1. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються завідувачем гуртожитком (комендантом) або директором студентського містечка у встановленому порядку.

 2. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням завідувача гуртожитком (комендантом) або директора студентського містечка без погіршення умов проживання.

 3. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються директором студентського містечка із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 4. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється директором студентського містечка за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

 5. У гуртожитках, де проживають студентські сім’ї з дітьми, мають бути місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.ІІІ. КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКАМИ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

 1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 24.00 години вільно, а з 24.00 до 06.00 – із записом у спеціальному журналі із зазначенням причин запізнення.

 2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 23.00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому і провести відвідувача при його вході та виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.

 1. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з деканатами та в разі необхідності з ректоратом. Усі заходи повинні закінчуватись до 23.00.

 2. У кожній секції (кімнаті) з числа студентів, які проживають у ній, обирається староста.

 3. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування: підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування, прибирання прилеглої до гуртожитку території згідно з графіком тощо.

6. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період затверджується з урахуванням їх побажань ректором Університету.


^ ІV. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ,

ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ


 1. Студенти, які проживають у гуртожитках, мають право:

 • користуватися приміщенням навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

 • вимагати усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

 • звертатись із скаргами на раб боту працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва Університету, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 1. Студенти, які проживають у гуртожитку, зобов'язані:

  • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

  • своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку , яким він користується. Окремо, згідно затвердженого ректором кошторису, сплачувати послуги, які регламентує Перелік платних освітянських послуг, затверджений відповідною Постановою Кабінету Міністрів України;

  • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

  • дотримуватись правил особистої гігієни під час епідемій тощо;

  • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

  • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

  • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

  • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку (коменданта) та органи студентського самоврядування гуртожитку;

  • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства;

  • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

  • реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;

  • попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше п’яти діб);

  • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в тижневий термін.

 2. Студентам, що проживають у гуртожитку, забороняється:

  • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку (комендантом) та за погодженням із студентською радою;

  • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх із гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

  • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

  • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

  • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку (коменданта);

  • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

  • порушувати тишу з 22.00 до 07.00;

  • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

  • тримати в гуртожитку тварин.

^ V. СТУДЕНТСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. З метою забезпечення виконання правил внутрішнього розпорядку і режиму дня, підтримки зразкового стану житлового фонду гуртожитків, поліпшення побутового і культурного обслуговування тих, хто проживає у гуртожитку, на щорічних загальних зборах мешканців гуртожитку з числа українських та іноземних студентів обирається студентська рада гуртожитку. Студентська рада гуртожитку є органом самоврядування студентів, що проживають у даному гуртожитку. Студентській раді гуртожитку сприяє в роботі студентська рада Університету, студентська профспілка, директорат, деканат в особі заступника директора, декана з виховної роботи.

 2. Студентська рада гуртожитку:

  • здійснює контроль за розміщенням у кімнатах студентів, що проживають у гуртожитку;

  • разом із завідуючим гуртожитком планує і виконує роботи у гуртожитку, пов'язані з самообслуговуванням студентів, що проживають у ньому;

  • здійснює громадський контроль санітарного стану приміщень і території, що прилягає до гуртожитку;

  • здійснює громадський контроль за роботою буфету гуртожитку (за наявності);

  • здійснює громадський контроль за експлуатацією і ремонтом приміщень і устаткуванням гуртожитку;

  • здійснює громадський контроль за використанням студентами місць загального користування;

  • затверджує старост поверхів і кімнат;

  • організовує чергування студентів, що проживають у гуртожитку;

  • організовує силами студентів, що проживають у гуртожитку, роботи з прибирання приміщень, що прилягають до території;

  • організовує роботу силами студентів, що проживають у гуртожитку, щодо ремонту гуртожитку, прибиранню снігових заметів, збиранню опалого листя тощо.Прийнято конференцією трудового колективу

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

25 січня 2002 року, протокол №2


ІНФОРМАЦІЯ
про колективи художньої самодіяльності
та графік їх роботи


 1. Ансамбль бального танцю "Олімп і Я".

Керівник – Володимир Гаргалик.

Вівторок о 19.00, четвер о 16.00; субота о 14.00; неділя о11.00.

 1. Народний ансамбль козачої пісні "Вольница".

Керівник – Лариса Коротун.

Понеділок, вівторок, середа, четвер о 16.30.

 1. Народний ансамбль народного танцю “Світоч”.

Керівник – Людмила Бобкова.

Понеділок, середа, субота о16.00, неділя о 12.00.

 1. Академічна хорова капела.

Керівник – Ольга Українець

Понеділок, середа, п’ятниця о 16.00, субота о 10.00.

 1. Народний оркестр народних інструментів.

Керівник – Олександр Скоріков.

Середа о14.00, субота о 16.00, неділя о 13.00.

 1. Художній колектив спортивного танцю „Пульс”.

Керівник – Яна Дуднік.

Вівторок, п’ятниця о16.00, субота о 11.00.

 1. Театр естрадних мініатюр „СтудДальтеатр.

Керівник – Віктор Лисенко.

Вівторок, четвер, п’ятниця о 18.00, середа о 16.00.

 1. Народний ансамбль сучасної естрадної пісні

Світанок України”.

Керівник – Анжела Малуша

Понеділок, четвер о 15.00, вівторок о 15.30.


Близько 20 колективів (ВІА, групи тощо) на громадських засадах ведуть студенти на факультетах.

Запис у колективи проводиться з 10 по 30 вересня 2007 року. За інформацією звертатися у відділ організації виховної роботи (кімн. 403, 1 корпус).

Якщо у тебе є талант і можливість очолити певний колектив художньої самодіяльності, приєднуйся як це вже зробили твої попередники, студенти - далівці!


^ У спортивному клубі діють секції:


Скелелазіння, силових видів, шейпінгу, альпінізму, атлетичної гімнастики, тенісу, настільного тенісу, баскетболу, софтболу, ручного м’яча, футболу, шахів та інші.


ЗМІСТ

Звернення ректора університету О.Л. Голубенка
до першокурсників-далівців 3

^ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
(коротка довідка) 4

ПАМ’ЯТНІ ПОДІЇ 9

БІОГРАФІЯ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ДАЛЯ 10

Міста як і люди, кожне має своє життя, свою історію. В Україні не дуже багато міст, історія яких була б пов’язана з народженням всесвітньо відомої людини. 10

10 листопада 1801 року в селищі Луганський ливарний завод (нині м. Луганськ) в родині вихідця з Данії народився хлопчик. У той час ніхто не міг і подумати, що цей хлопчик із далекої провінції прославить всю батьківщину. Ім’я цієї людини - Володимир Іванович Даль. 10

Дитячі роки В. Даля, які пройшли в Луганську, залишили в душі яскраві та незабутні враження, що пізніше, вже у зрілому віці стало підставою для обрання літературного псевдоніму “Козак Луганський”. Цим наш видатний земляк назавжди залишив у пам’яті нащадків місто, де народився. Саме під цим ім’ям він увійшов у російську літературу. 10

Все своє життя Володимир Даль намагався бути ближче до своїх витоків і, не маючи ні краплі російської крові, він зміг щиро покохати народ, серед якого народився та виріс. 10

Найціннішим внеском у російську фольклористику став збірник В.І. Даля “Поговорки русского народа”. Їх Даль зібрав близько 30 тисяч. Діяльність етнографа виходила далеко за межі вузько національних інтересів. Він глибоко й усебічно цікавився фольклором усіх народів, які заселяли царську Росію, але особливо російським, українським, білоруським. У всій літературній і науковій діяльності науковця можна побачити зацікавленість українськими піснями, прислів’ями, казками. Даль був невтомним збирачем. Він збирав лубочні картинки, записував народні сказання, обряди, пісні та казки. Ретельно вивчав російські літописи та інші пам’ятки давньоруської літератури, вишукуючи в них старовинні слова та їх пояснення. 10

Коли говориш про Даля, одразу ж уявляєш його неперевершений всесвітньовідомий 4-томний “Толковый словарь живого великорусского языка”, який вміщує 200 тисяч слів та пояснень. Це була титанічна праця, яка стала основною справою життя В.І. Даля. Створенню цього словника Даль присвятив п'ятдесят років свого життя. 10

За створення “Толкового словаря живого великорусского языка” Володимир Іванович Даль був нагороджений Ломоносівською премією та Великою Золотою Костянтинівською медаллю. 11

Широта таланту Даля, його інтересів багатогранна і вражає своєю різноманітністю. Даль відомий популярний письменник ХІХ століття, письменник-реаліст, яскравий представник “натуральної школи”. Відомі праці Даля у галузі інженерно-технічної думки та медицини. Літературна творчість Даля цінна тим, що сприяла зближенню народів і розвитку слов’янської культури. Даль проводив наукові дослідження, складав підручники. За ці роботи він був обраний членом-кореспондентом Російської Академії наук, також був одним з організаторів і активним членом Російського географічного товариства. 11

Майже третину свого життя Володимир Даль прожив в Україні. Він чудово володів українською мовою, знав Україну, побут її народу, звичаї, культуру і літературу. Знання та любов до української культури зблизили Володимира Даля з Тарасом Шевченком. Цей непомітний зв’язок між Кобзарем та Козаком Луганським у глибокій любові до рідної землі, до України, до її мови та словесності. 11

Знаходячись у центрі літературної, наукової та громадської діяльності держави, В.І. Даль був близько знайомий з багатьма відомими діячами та письменниками сучасності. Окрему сторінку в житті Даля займають стосунки з О.С. Пушкіним. Саме Пушкін підштовхнув Даля до створення словника. 11

Останні тридцять років свого життя В.І. Даль прожив у Москві. 11

Володимир Іванович Даль помер 22 вересня 1872 року. Його могила знаходиться у Москві на Ваганьковському кладовищі. 11

Після смерті В.І. Даля вдячні нащадки у 1981 р. відкрили в Луганську пам’ятник видатному земляку, на колишній Англійській вулиці, а зараз вулиці В.І. Даля. У 1986 році в будинку, де, за розповідями, народився Даль, було відкрито літературний музей “Козака Луганського” – що стало даниною його пам’яті. 11

^ НАПУТНІ ПОРАДИ В.І. ДАЛЯ СТУДЕНТАМ
(друкуються мовою оригіналу) 12

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ 14

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ 21

^ ВИТЯГ З ПРАВИЛ
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках університету 23

ІНФОРМАЦІЯ
про колективи художньої самодіяльності
та графік їх роботи 29

ЗМІСТ 31


Інформаційне видання


ПЕРШОКУРСНИКУ-ДАЛІВЦЮ


ІНФОРМАЦІЯ
про Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Дал
я


Укладач

ЩЕДРОВА Галина Петрівна


Техн. редактор Т.М. Дроговоз

Оригінал-макет Т.В. Погорєлова


Підписано до друку 31.07.08.

Формат 60х84 1/16. Папір типогр. Гарнітура Arial.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. 1,86. Обл.-вид. арк. 1,9.

Тираж 2500 екз. Вид. № 2001. Замов. № Ціна договірна.


Видавництво

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Свідоцтво про реєстрацію серія ДК №1620 від 18.12.2003


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8 (0642) 41-34-12. Факс: 8 (0642) 41-31-60.

E-mail: uni@snu.edu.ua. http://snu.edu.ua

Схожі:

Національний університет iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Національний університет iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Національний університет icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Національний університет iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І. Вернадського, Мінський державний...
Національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Національний університет iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет шматко Олексій Юрійович
Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи