Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік icon

Перелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2007 рік
Скачати 230.64 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2007 рік
Андрианова Л.М
Дата01.10.2012
Розмір230.64 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА" за 2007 рік
48.8
Автор Заголовок Точна назва видання Видавництво Вид роботи Рік видання Умов. друк. арк. К-во страниц
1 Андрианова Л.М. Специфика экономического ресурса "знание" Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.4 - 6 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
2 Андрианова Л.М., Порубаєв Д.В.(студ. УП-931) Розробка компонентного управління web – сайтом Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.407 -410 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.3 4
3 Велигура А.В., Римский В.Ю. (студ. УП-931) Разработка системы преобразования данных для анализа деятельности ОАО "Камелот" Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.271 -273 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
4 Волохатых Е.Н. (студ. УП-921) Исследование процесса и разработка системы оптимизации сбыта строительных материалов Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.157-159 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
5 Герантия Т.Э. Role of information technologies in studying of foreign languages XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, с. 84-86 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.2 3
6 Гиркин Е.И. Проблемы экологического мониторинга водной среды региона XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, с. 49-50 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.1 2
7 Глущенко В.Е., Глущенко Ю.В. Построение модели финансового анализа деятельности предприятия социально-экономических сфер Вісник СНУ №9 (103) Ч.1 2006 , с.171-175 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Стаття 2006 0.3 5
8 Глущенко Ю.В. Концепция внедрения стратегического планирования и управления на предприятиях жилищно-коммунальной сферы Вісник СНУ №9 (103) Ч.1 2006 , с.166-170 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Стаття 2006 0.3 5
9 Глущенко Ю.В. Совершенствование системы управления предприятий сферы услуг путем реинжиниринга Вісник СНУ №10 (104) 2006 , с.62-67 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Стаття 2006 0.4 6
10 Гончаров В.М., Іванов В.Л. Прогнозування динаміки фінансово-економічних показників і удосконалення управління економічною стійкістю промислового підприємства Схід №6 (78) листопад-грудень 2006р. – 116с. – с. 64-68. Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Стаття 2006 0.3 5
11 Гончаров В.Н., Иванов В.Л., Автономов С.В. Управление финансовой деятельностью инвестиционной компании Донецк: СПД Куприянов В.С. Донецк: СПД Куприянов В.С. Монографія 2006 12.5 200
12 Горшкова Л.М. Вопросы развития экономики знаний в условиях глобализации VII міжнародна наукова коннференція студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання", частина 4 , c. 243-245 ДонНУ, м. Донецьк Тези 2006 0.2 3
13 Гриневич А.В.(студ. УП-931) Фінансовий контроль у процесі виконання державного та місцевих бюджетів Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.329 -331 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
14 Дорошко В.В. (асп.) Інформаційні моделі машинобудівного підрозділу виробничого підприємства Матеріали VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління",19-21 квітня 2007, с.330 -331 м. Київ Тези 2007 0.1 2
15 Дубинина Т.В., Синещекова И.Е. (студ. УП-931) Кластеризация районов Луганской области по социально-экономическим признакам Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.192 -194 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
16 Дубинина Т.В., Синещекова И.Е. (студ. УП-931) Кластеризация районов Луганской области по социально-экономическим признакам картами Кохонена Маркетинг: теорія і практика № 13 2007 Збірник наукових праць , с.74 -79 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Cтаття 2007 0.4 6
17 Дюбанов А.С.(студ. УП-732), Слободянюк М.Э.(студ. УП-931) Исследование и анализ затрат компаний на информационное обеспечение деятельности Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.335 -338 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.3 4
18 Иванов В.Л. Экономическая устойчивость предприятий как фактор обеспечения устойчивого функционирования и развития региона Економiст №8, серпень 2007р. – с. 46-48. Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Стаття
0.2 3
19 Иванов В.Л. Организация управления экономической устойчивостью предприятия на основе совершенствования его организационной структуры управления Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2007 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Монографія 2007 9.4 150
20 Иванов В.Л. Система адаптивного управления экономической устойчивостью промышленных предприятий Збiрник наукових праць Схiдноукраiнського нацiонального унiверситету iменi В. Даля. Економіка, Менеджмент, Підприємництво. №17 (II), 2007. – с. 21-28. Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Стаття
0.5 8
21 Істомін Л.Ф., Крупський К. (аспірант) Про один з підходів до з'ясування завдання ефективного розділу ресурсів у процесі навчання XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, с. 198-200 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.2 3
22 Істомін Л.Ф., Білоусова Л.І. Аналіз критеріїв у завданні управління формуванням ефективного портфелю інвестицій XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, с. 21-22 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.1 2
23 Калиненко Н.А., Макаренко М.Б., Яковенко Д.Ю. (студ. УП-931) Оптимизации процесса создания программно-методических комплексов Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.293 -295 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
24 Калиненко Н.А., Рамазанов С.К., Макаренко М.Б. Досвід створення та використання електроних навчальних посібників, як методичного забеспечення комп'ютерних технологій навчання Десята ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2007", 15-17 лютого 2007 року м. Київ Тези 2007 0.1 2
25 Канаев М.С. (студ. УП-921) Система наблюдения за функционированием сетевых служб и учета машинного времени в локальной сети Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.239 -240 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.1 2
26 Кичкина Е.И., Дячишин Д. Ю.(студ. УП-731), Кичкина Е.А.(студ. УП-742) Оптимальная координация и планирование грузопотоков в транспорной сети с помощью имитационного моделирования Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.163 -165 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
27 Кичкина Е.И., Кичкина Т.А.(студ. УП-722) Методика інформаційного пошуку в страховій експертній системі Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.243 -245 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
28 Коробецкий Ю.П., Дорошко В.В. (асп.) Исследование построения информационных моделей подразделений машиностроительных предприятий Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.226 -228 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
29 Коробецкий Ю.П., Дорошко В.В. (асп.) Комплексный подход к структурному анализу информационных моделей производственных систем Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації, науковий журнал № 1(12) 2006, с.21 - 27 м. Луганськ Стаття 2006 0.4 7
30 Коробецький Ю.П., Каліненко Н.О., Горшкова Л.М. Роль сучасних інформаційних технологій у формуванні спеціалістів XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, c. 114-115 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.1 2
31 Крупський К.Л. (асп.) Розробка методики проектвання системи підтримки прийняття управлінських рішень для регіональної системи освіти Матеріали VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління",19-21 квітня 2007, с.344 -345 м. Київ Тези 2007 0.1 2
32 Ляшенко Т.В., Гриневич А.В. (студ. УП-931), Покопаев Д.А.(студ. УП-931) Глобализация: "за" и "против" Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.39 - 41 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
33 Ляшенко Т.В., Хвостов А.С.(студ. УП-931), Ємельянов Д.Є.(студ. УП-732) Інформаційна підтримка прийняття рішень в управлінні підприємством Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.448 -451 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.3 4
34 Макаренко М.Б. Оцінка впливу інтерактивної активності та самоконтролю знань на засвоєння студентами навчального матеріалу Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка №9 (126), травень 2007, с.89-95 Видавництво ЛНПУ "Альма-матер", м. Луганськ Стаття 2007 0.4 7
35 Макаренко М.Б. Оцінка мотивації студентів у комп'ютеризованому середовищі навчального процесу Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка №21 (116), грудень 2006, Частина II, с.5-10 Видавництво ЛНПУ "Альма-матер", м. Луганськ Стаття 2006 0.4 6
36 Макаренко М.Б. Формирование оценки мотивации студента к обучению в интерактивной среде Сборник материалов III-й Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", 1-8 июня 2007, Варна - Том 2. - с.527-529 ТУ-Варна-Днепропетровск Тези 2007 0.2 3
37 Макаренко М.Б., Лехцієр Л.Р., Потапов В.І. Контроль самостійної роботи студентів у інтерактивному навчальному середовищі XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, частина II, c. 92-94 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.2 3
38 Макаренко М.Б., Дюбанов А.С., Слободянюк М.Э., Гриневич А.В.(студ-ты УП-931) Проблемы и перспективы развития электронной цифровой подписи в Украине Вісник СНУ №4 (110) 2007 Ч.2, с.130-135 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Cтаття 2007 0.4 6
39 Макаренко М.Б., Карпенко М.А. Использование информационных технологий для повышения мотивации изучения иностранных языков II Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі" 14-16 листопада 2006 Том 1, с.213-215 Видавництво ЛНПУ "Альма-матер", м. Луганськ Тези 2006 0.2 3
40 Макаренко М.Б., Писарева Г.Г. (студ. УП-742) Процессы глобализации в современном образовании Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.270 -271 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.1 2
41 Макаренко М.Б., Синещекова И.Е. (студ. УП-931), Гриневич А.В.(студ. УП-931) Интерактивные методы организации самостоятельной работы студентов Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.275-277 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
42 Макаренко М.Б., Ткаченко В.П. Оцінка мотивації учня в середовищі комп'ютеризованої навчальної системи Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./Кол.авт. - К.:Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. - Вип.47. - с.7-10 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, м. Київ Стаття 2007 0.3 4
43 Никишкина Е.Ю. (студ. УП-721) Разработка системы оптимизации затрат на операции с объектами интеллектуальной собственности Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.263 -267 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.3 5
44 Рамазанов C.К., Припотень В.Ю. О моделировании и управлении безопасностью предприятия в условиях нестабильности Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.410 -414 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.3 5
45 Рамазанов С.К. Деякі загальні принципи моделювання складних систем XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, с.135-137 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.2 3
46 Рамазанов С.К. Интеллектуализация эколого-экономического управления безопасностью промышленного предприятия Вісник СНУ №5 (111) 2007 , с.230-233 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Стаття 2007 0.3 4
47 Рамазанов С.К. Модели и информационные технологии управления производственной системой в нестабильной среде Материалы научно-практической конференции "Современные направления теоретических и прикладных исследований", том 14 (Экономика) м.Одеса Тези 2007 0.0
48 Рамазанов С.К. Об оценивании и прогнозировании экономического риска на основе ARCH-моделей Збірник наукових праць "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті", с.142-143 м. Кривий Ріг Тези 2007 0.1 2
49 Рамазанов С.К. Современные подходы эколого-экономического управления производственной системой в нестабильной среде Материалы XII Всеукраинской научно-методической конференции "Проблемы экономической кибернетики", с.114-116 Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів Тези 2008 0.2 3
50 Рамазанов С.К., Мусаєва Е.К., Макаренко М.Б. Мультимедійний курс дистанційного навчання з дисциплін "Нелінійні моделі" та "Аналіз складних систем" XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, с.137-139 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.2 3
51 Рамазанов С.К., Кічкіна Т.О. (студ. УП-722) Інформаційне забезпечення експертної оцінки підприємств-страхувальників закритого страхового фонду Луганськ: Вісник СНУ ім В.Даля №12(118) ч.1 –2007р., с.335-340 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Стаття 2007 0.4 6
52 Рамазанов С.К., Истомин Л.Ф., Припотень В.Ю. Синергетическая модель управления эколого-экономической безопасностью предприятия в условиях нестабильности Весник ДДМА, №2(8), с.25-28 Видавництво ДДМА, м. Краматорськ Стаття 2007 0.3 4
53 Рамазанов С.К., Припотень В. Ю. Інтегральна модель інтелектуального управління складною системою в умовах інженерії знань XII науково-практична конференція "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти", 19-20 жовтня 2006 року, с. 139-142 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2006 0.0
54 Рамазанов С.К., Припотень В.Ю. Интеллектуальная система управления эколого-экономической безопасностью предприятия Материалы научно-практической конференции м. Євпаторія Тези 2007 0.0
55 Рамазанов С.К., Припотень В.Ю. Методы и информационные технологии управления предприятием в условиях нестабильностей Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Монографія 2006 13.5 216
56 Рамазанов С.К., Припотень В.Ю. Многокритериальное управление безопасностью предприятия в условиях смешанной неопределенности Материалы 5-й международной научно-практической конференции "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку", с.103-104 Видавництво ДДМА, м. Краматорськ Тези 2007 0.1 2
57 Рамазанов С.К., Припотень В.Ю., Аптекарь М.Д. Моделирование и управление эколого-экономической безопасностью производства в условиях нестабильности Материалы международного симпозиума "Межрегиональные проблемы экологической безопасности", с.15 м. Одеса Тези 2007 0.1 1
58 Рязанцева Н.А, Карпинский Е.В. (студ. УП-931) Обфускация как один из методов защиты программного кода приложения Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.240-242 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
59 Рязанцева Н.А, Ковалевский С.Е. (студ. УП-931) Информационное обеспечение туристической деятельности Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.247 -250 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.3 4
60 Рязанцева Н.А, Корецкий С.Е. (студ. УП-931) Проектирование систем регистрации и анализа данных Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.253 -256 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.3 4
61 Рязанцева Н.А,, Василишина Г.Н. (студ. УП-721) Анализ экономической ситуации регионов Луганской области Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.156- 157 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.1 2
62 Рязанцева Н.А,, Проскурня О.А. (студ. УП-721) Анализ социально-психологических характеристик лиц, нуждающихся в профориентации Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.189 -191 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
63 Рязанцева Н.А., Федорук О.В. (студ. УП-721) Разработка модели прогнозирования себестоимости угольной продукции Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.203-206 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.3 4
64 Степанова Е.М., Скорик В.А. (студ. УП-921) Применение концепции "стадийной локализации" в задачах тестирования программного обеспечения Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.277 -279 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3
65 Сылкин А.А.(студ. УП-931) Исследование и разработка элементов системы электронной коммерции Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.194-195 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.1 2
66 Ткач В.М. (асп.) Оцінка зовнішніх чинників, що впливають на діяльність суб'єкта господарювання в умовах нестабільності Матеріали VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління",19-21 квітня 2007, с.362 -363 м. Київ Тези 2007 0.1 2
67 Шеховцов С.С. (студ. УП-921) До питань вдосконалення методології проектування інформаційних систем Матеріали III Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки",21-23 березня 2007, с.291 -293 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2007 0.2 3

Зав. кафедрой ”ЭК” ____________________ Рамазанов Султан Курбанович
11/30/2007
Исполнитель Макаренко М.Б.

Тел. 471086 (каф ЭК)


Схожі:

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2008 рік
Ахромкин Е. М. к э н., доц зав магистратуры держ службы, Клияненко Б. Т. д э н, проф дир. Луг филиала ин-та эк-прав. Исслед. Нан...
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconТезисы 2007
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри електротехнічних систем електроспоживання за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри будівництва за 2007 рік
Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – 2007. №71(94). – С. 357-361
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри будівництва за 2007 рік
Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – 2007. №71(94). – С. 357-361
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2007 рік
Спеціальні галузеві соціології. Колективний навчальний посібник. 2 вид. К.: Фоліант. – 2007. – розд. 16., с. 436-450
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи