Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік icon

Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік
Скачати 87.69 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір87.69 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруко вано. Видавництво

Вид робо

ти (тези, уч.посібн ик, стаття брошура)


Рік вида ння

Ум. друк

арк..

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Yury M. Arlinskii, Seppo Hassi, Henk de Snoo

Parametrization of Contractive Block-Operator Matrices and Passive Disctete-Time System

Complex Analysis and Operator Theory, 1, №2 (2007), p. 211-233

Sprinser,

Швейцария

статья

2007

1,5

2

Yury Arlinskii

The Kalman-Yakubovich-Popov inequality for passive discrete-time-invariant systems

ArХive: 0705.0653v 1 [math. SP], May, 2007, p.34

Cornell University USA

препринт

2007

2

3

Yury Arlinskii

The Kalman-Yakubovich-Popov inequality for contractive operator matrices

Mathematical Analysis and Applications, Abstracts, Odessa Mechnikov National University, April, 9—14, 2007, Odessa

Odessa Mechnikov National University

Тезисы доклада

2007

0,25

4

Yury Arlinskii

Iterates of the Schur class operator-valued function and their conservative realizations

7th Workshop Operator Theorey in Krein Spaces and Spectral Theory, Berlin Technical University, December, 13—16, 2007

Berlin Technical University

Тезисы доклада

2007

0,3

5

Берьозкіна І.А

Принципи організації методики професійної спрямованості математичних дисциплін майбутніх інженерів

Збірник наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції: «ІТ в науці і учбовому процесі», с.87-91

ЛНПУ ім. Т.Шевченко м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

6

Берьозкіна І.А.

Інформаційні технології в самостійній роботі майбутніх інженерів

Вісник ЛНПУ ім. Т.Г.Шевченко, №21, с.14-21

ЛНПУ ім. Т.Шевченко м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

7

Дмитрук Е.В.,

Щестюк Н.Ю.

Использование компьютерных технологий в обучении студентов математическому программированию

Зб. наук. праць Південноукраїнського держ. пед. університету ім.Ушинського, с.58

Вид-во «Астропринт»,

м. Одеса

Тези

2007

0,1

8

Дмитрук Е.В.,

Щестюк Н.Ю.

Использование компьютерных технологий в обучении студентов

Тези до конференції СНУ ім. В.Даля «Університет і регіон», 29-31 жовтня, с.35

СНУ ім. В.Даля, м. Луганськ

Тези

2007

0,1

9

Щестюк Н.Ю.

Екстраполяція функціоналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині.

Вісник Львівського університету. Серія прикладної математики та інформатики. Випуск 12, 2007, с.62-67

Львівський університет, м. Львів

стаття

2007

0,4

10

Щестюк Н.Ю.

Робастна фільтрація випадкового поля за умови наявності корельованого шуму.

International Workshop “Problems of Decisision Making Under Uncertainties”. Abstracts.. -2007. p.141-142, Kyiv-Novy Svit. September 17-22

Київ

стаття

2007

0,1

11

Щестюк Н.Ю.

Інтегральні дидактичні ігри як метод індивідуалізації навчання при вивченні математики.

Вісник ЛНПУ ім.. Т.Г. Шевченко, №21(137) ч.2, с.221-225

Луганськ

стаття

2007

0,3

12

Дмитрук Е.В.,

Щестюк Н.Ю.

Інтеграція змісту освіти та перспективних інноваційних технологій

Збірник наукових праць. СНУ ім. В.Даля, с.

Луганськ

стаття

2007
13

Ерошин С.С., Петасюк Г.А., Таращанский М.Т.

Влияние осевой жесткости АКВР на неплоскостность отрезаемых пластин.

«Сверхтвердые материалы», №5, 2007, С. 80-84,

Киев

статья

2007

0,3

14

Таращанський М.Т.

Підвищення точності різання напівпровідникових монокристалів за рахунок зменшення нерівномірності натягу корпуса відрізного круга.

Вид-во СНУ ім. В.Даля, м. Луганськ, 20с.

Донецьк

Автореферат

2007

1,2

15

Ризун В.И.

Современные проблемы науки и техники, связанные с решением дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. т.3. Применение ММВФ и ММВСОФ в задачах науки и техники., ч.1-3.,

Вид-во СНУ ім.. В.Даля, м. Луганськ, 2007, 480с.

Луганськ

монографія

2007

30

16

Ризун В.И.

Современные проблемы науки и техники, связанные с решением дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. т.3. Применение ММВФ и ММВСОФ в задачах науки и техники., ч.4.,

Вид-во СНУ ім.. В.Даля, м. Луганськ, 2007, 323с.

Луганськ

монографія

2007

20

17

Ризун В.И.

Современные проблемы науки и техники, связанные с решением дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. т.4. Применение ММВФ и ММВСОФ в задачах науки и техники., Приложения 1-15.

Вид-во СНУ ім. В.Даля, м. Луганськ, 2007, 370с.

Луганськ

монографія

2007

23

18

Ризун В.И.

Современные проблемы науки и техники, связанные с решением дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. т.4. Применение ММВФ и ММВСОФ в задачах науки и техники., Приложения 16-27

Вид-во СНУ ім. В.Даля, м. Луганськ, 2007, 270с.

Луганськ

монографія

2007

17

19

Ризун В.И., Кривошеев Е.И.

Роль теории риска при внедрении больших экологических проектов.

Сборник материалов ХI Международных научных чтений МАНЭБ и Международной научно-методической конференции по БЖД., г.Новочеркасск, 24-26мая 2007, с.320-321

г.Новочер касск

Тезисы

2007

0,1

20

Ризун В.И., Кривошеев Е.И.

Применение теории оптимального управления в задачах экологии..

Сборник материалов ХI Международных научных чтений МАНЭБ и Международной научно-методической конференции по БЖД., Новочеркасск, 24-26мая 2007, с.322-324.

Новочер касск

Тезисы

2007

0,2

21

Ризун В.И.

Новый подход к решению дифференциальных уравнений (ДУ), связанных с проблемами в экологических исследованиях.

Вестник МАНЭБ, т.13, №4, Санкт-Петербург, с.135-138

г.Санкт-Петербург

Статья

2007

0,25

22

Ризун В.И.

Другие варианты метода с ускоренной скоростью сходимости.

Вестник МАНЭБ, т.12, №3, Санкт-Петербург, с.132-141

г.Санкт-Петербург

Статья

2007

1,9

23

Букреев В.В.,

Корбан Н.П.,

Калмыков М.А.

Математическое моделирование магнитной системы электродинамического вибровозбудителя

Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика.» – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2006. №35. – С. 24 - 28

Видавничий центр НТУ “ХПІ”, м. Харків

Стаття

2007

0,3

24

Букреев В.В., Яковенко В.В.

Расчет магнитного поля в рабочей области металлоискателя на основе феррозондов

Вісник СНУ ім. В.Даля, №5, Ч.1, С. 180 - 183

СНУ ім. В.Даля м.Луганськ

Стаття

2007

0,25Зав. каф. математичного аналізу проф. Арлінський Ю.М.

Схожі:

Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2008 рік
Особливості створення інформацій них технологій навчання для математичної підготовки майбутніх інженерів
Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconТезисы 2007
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік
Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри електротехнічних систем електроспоживання за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри будівництва за 2007 рік
Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – 2007. №71(94). – С. 357-361
Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри будівництва за 2007 рік
Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – 2007. №71(94). – С. 357-361
Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2007 рік
Спеціальні галузеві соціології. Колективний навчальний посібник. 2 вид. К.: Фоліант. – 2007. – розд. 16., с. 436-450
Перелік публікацій кафедри математичного аналізу за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2007 рік
Спеціальні галузеві соціології. Колективний навчальний посібник. 2 вид. К.: Фоліант. – 2007. – розд. 16., с. 436-450
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи