Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік
Скачати 148.93 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір148.93 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рікАвтор

Заголовок

Точна назва видання

кількість сторінок

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи

(уч. посіб-ник, моно-граф. стаття, брошура, тези, а/реф.)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1

Суханцева В.К., проф. д.філос.н.

Музыка: ценностно-духовный аспект

Философия культуры: Сб.научных статей Томского ун-та. – 12 с.

Томск: Изд-во Томского ун-та

стаття

2008

0, 75

2

Суханцева В.К., проф. д.філос.н.

Музыка в пространстве метафизики

Хрестоматія українського музикознавства. – 23 с.

Київ: Музика

стаття

2008

1, 437

3

Мізіна Л.Б.

проф. д.філос.н.

Мистецтво і політика: культурологічний аспект

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. 6 с.

Київ: Вид-во лінгвіст. ун-ту

Вип. 21.

стаття

2008

0,375

4

Мізіна Л.Б.

проф. д.філос.н.

Історія та теорія мистецтва: проблема взаємодії

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. 6 с.

Київ: Вид-во лінгвіст. ун-ту

Вип. 22.

стаття

2008

0,375

5

Лустенко А.Ю.

доц. к.філос. н.

Квиток на Аід. Буття нищення речі

Філософські перипетії; №812.-11с.

Вісник Харківського нац. універ.

ім.В.Н.Каразіна

стаття

2008

0,687

6

Лустенко А.Ю.

доц. к.філос. н.

Ментальность Ренесанса и проблема времени

Вісник Східноукр. нац. ун-т, №11

4 с.


Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,25

7

Лустенко А.Ю.

доц. к.філос. н.

Один

Книга Літературно-художній альманах. Змах третій. – 10 с.

Луганськ: Янтар

стаття

2008

0,625


8

Капічіна О.О.

доц. к.філос.н.

Специфіка теорії та історії російської школи музичного авангарду

Культура і сучасність: Альманах. №1. – 1с.

Київ: Міленіум

стаття

2008

0,0 625

9

Капічіна О.О.

доц. к.філос.н.

Музичний естезис як феномен культури

Музичний естезис як феномен культури: монографія . – 112 с.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

монографія

2008

7

10

Москалюк В.М.

доц. к.пед..н.

Омовлений світ як естетичний феномен

Вісник Держ.академії керівних кадрів культури. 4 с.

Київ: Міленіум

стаття

2008

0,25

11

Москалюк В.М.

доц. к.пед..н.

Мовний соціокод: філософсько-естетичний аналіз

Вісник Держ.академії керівних кадрів культури. 5 с.

Київ: Міленіум

стаття

2008

0,312

12

Москалюк В.М.

доц. к.пед..н.

Лінгвоцид як руйнація естетичного світу українства

Культура і сучасність. №1. 5 с.

Київ: Міленіум

стаття

2008

0,312

13

Москалюк В.М.

доц. к.пед..н.

Мова як естетичний космос українства

Вісник Черкаського університету. 10 с.

Черкаси: Вид-во нац. ун-ту.

стаття

2008

0, 625

14

Москалюк В.М.

доц. к.пед..н.

Лінгвоцид: криза національної естетичної свідомості.

Актуальні філософські та культурологічні проблеми.

8 с.

Київ: Вид центр КНЛУ

стаття

2008

0, 5

15

Москалюк В.М.

доц. к.пед..н.

Лінгвоцид як чинник дистетизації

національно-мовного простору

Дні науки. філос. фак.-ту КНУ ім. Шевченка. 2 с.

Київ: Київський університет

наукові тези

2008

0,125

16

Москалюк В.М.

доц. к.пед..н.

Лінгвоцид: нищення естетичного світо творення українства

Украина в системе цивилизаций

2 с.

Одеса: ВМВ

наукові тези

2008

0, 125

17

Москалюк В.М.

доц. к.пед..н.

Естетика мови як вияв національної ідентичності

XII Далекские чтения.6 с.


Луганск. ВНУ

им. В.Даля

наукові тези

2008

0,375

18

Шелютто В.М.

доц. к.і.н.

Формування української державності у добу середньовіччя /1.2

1.2. Роль хрещення Русі в процесі формування української державності. 6 с.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

колективна монографія

2008

0,375

19

Шелютто В.М.

доц. к.і.н.

З історії дослідження проблеми сакрального в сучасній філософській думці Франції

Історія науки і техніки. Матеріали методологічного семінару. 14-15 квітні 2008. – 4 с.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2008

0, 25

20

Шелютто В.М.

доц. к.і.н.

Колоніальна політика в галузі управління Іспанською Гвінеєю (1956-1958)

Історія української науки на межі тисячоліть. Вип. 334. 7 с.

Київ: Відділ історії та методології освіти

стаття

2008

0, 437

21

Шелютто В.М.

доц. к.і.н.

Удвоение реальности и проблема Трикстера в сакральном искусстве

Гілея, науковий вісник. Выпуск 12. – 7 с.

Киїі: Нац. педаг. універс.ім. В.Драгоманова

стаття

2008

0, 437

22

Шелютто В.М.

доц. к.і.н.

Сакральное древней Руси в словаре Владимира Даля.

12 Международные Далевские чтения. 12 с.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,75

23

Шелютто В.М.

доц. к.і.н.

Идеология как средство передачи сакральных ценностей

Коммуникативные аспекты журналистики и книгоиздания региона. Теория и практика. 12 с.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,75

24

Шелютто В.М.

доц. к.і.н.


Сакральный сенс сповідального слова та молитви в аспекті естетики та культури

Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв.- №2 . - 5 с.

Київ: Міленіум

стаття

2008

0,312

25

Півоварова І.М.

асистент

Недержавна вища освіта в Росії: сучасний стан

Історія науки і техніки: матеріали методологічного семінару 14-15 квітня 2008.- 3 с.

Луганськ: СНУ ім. В.Даля

тези

2008

0, 187

26

Півоварова І.М.

асистент

Становлення системи недержавної вищої освіти в Україні

Історичні записки. – Вип. 20. –

7 с.

Луганськ: СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,437

27

Півоварова І.М.

асистент

Недержавні ВНЗ України: перші кроки

Історія науки і техніки: матеріали методологічного семінару жовтень 2008.- 3 с.

Луганськ: СНУ ім. В.Даля

тези

2008

0,187

28

Півоварова І.М.

асистент

Некоторые аспекты крещения Руси

Філософські дослідження: Збірник наук. праць. №10. 2008. – 4 с.

Луганськ: СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,25

29

Півоварова І.М.

асистент

Особенности иконографии распятия

Науково-методологічний семінар. Зб. Історія науки і техніки, жовтень, 2007. – 3 с.

Луганськ: СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,187

30

Рудько В.О.

асистент


Естетичні проблеми в філософії мистецтва Шеллінга

Крила. Літературно-художній альманах. Змах третій. – 10 с.

Луганськ: Янтар

стаття

2008

0, 625

31

Ухов О.С.

асистент

Естетичний ідеал в системі мета категорій естетики і проблема формування естетичної свідомості

Інтелект. Особистість. Цивілізація. - 8 с.

Донецьк: ДНУЕіТ

ім. М. Туган-Барановського

стаття

2008

0,5

32

Ухов О.С.

асистент

Онтологія естетичного ідеалу як історико-філософська проблема.

Вісник Черкаського університету. Серія Філософія. – вип.130. - 7с.

м. Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького

стаття

2008

0,437

33

Ухов О.С.

ассистент

Переосмислення трансцендентального виміру естетичного (до проблеми ідеалу та досконалості філософії І.Канта)

Філософські дослідження. – вип..9. – 12 с

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0, 75

34

Ухов О.С.

асистент

Проблема значення ідеалу краси для сучасної естетичної свідомості

V Харківські студентські філософські читання. – 2 с.

м. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна

тези

2008

0, 125

35

Ухов О.С.

асистент

Повсякденність естетичного досвіду та проблема виховання естетичної свідомості

^ AKTUALNE PROBLEMY

NOWOCZESNYCH NAUK. – 2008. – 3 с.

Przemyśl: Nayka I studia tym 16,

16-31 czerwca

тези

2008

0,187

36

Ухов О.С.

асистент

Проблема античної організації естетичної свідомості

XI читання пам'яті Георгія Флоровського. – 2 с.

м. Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечнікова

тези

2008

0,125
37

Буйницька З.В.

асистент

Культурно-персональна автономія і специфічний український досвід та сучасний стан

Збірка робіт V Харківських філософських читань – матеріали міжнародної наукової конференції. – 2 с.

м. Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н.Каразіна

тези

2008

0, 125

38

Буйницька З.В.

асистент


Концептуальні витоки постмодернізму

Х Всеукраїнська студентська наукова конференція Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008". Серія суспільні науки. – 3 с.

м. Черкаси: Вид-во

ЧНУ ім. Б.Хмельницького

тези

2008

0, 187

39

Яценко О.Д.

аспирант

Шляхом деконструкції:

стилістична парадигма філософствування

Вісник Черкаського університету, Серія "Філософія", Випуск 130. - 6 с.

м. Черкаси: Вид-во

ЧНУ ім. Б.Хмельницького

стаття

2008

0,375

40

Яценко О.Д.

аспирант

Поетика та літературність – домінанти сучасного дискурсу

Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Випуск 17. – 5 с.

м. Дніпропетровськ

вид-во ДНУ

стаття

2008

0, 312

41

Яценко О.Д.

аспирант

Відродження думко образної цілісності міфу в ессе

Харківські студентські філософські читання. – 2 с.

м. Харків

Вид-во ФОП "Петрова І.В."

тези

2008

0,125

42

Яценко О.Д.

аспирант

Літературність у філософському дискурсі

Дні науки філософського факультету – 2008.- 1 с.

м. Київ

ВПЦ "Київський університет

тези

2008

0,0625

43

Яценко О.Д.

аспирант

Негація відповідальності як наслідок смерті автора

Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. Материалы международной научно-практической конференции. – 2 с.


Типографія "ВМВ"

тези

2008

0,125Зав. кафедри проф. В.К. Суханцева

Схожі:

Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2007 рік
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб наукових праць. – Вип с. 37-43
Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2007 рік
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб наукових праць. – Вип с. 37-43
Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №11. С. 151-154
Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №11. С. 151-154
Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2008 рік
Габриэль Гарсиа Маркес: чудесная реальность маргинальных побережий и энтелехия эстетического универсализма
Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри філософії культури і культурології за 2008 рік
Габриэль Гарсиа Маркес: чудесная реальность маргинальных побережий и энтелехия эстетического универсализма
Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconРозклад навчальних занять для викладачів кафедри Світової філософії та естетики 68

Перелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік iconРозклад учбових зайнять для викладачів кафедри Світової філософії та естетики

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи