Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік
Скачати 175.29 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір175.29 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік


№ п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи (навч., посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореф., та інше)


Рік видання

Умов. друк. арк.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кравченко О.П., д.т.н., проф.,

Дяченко Г.В., к.т.н., доц.

Технологія технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

Навчальний посібник, Видавництво «Ноулідж»

Луганськ. Видавництво «Ноулідж»

Посібник, 139 с.140

2008

8,13

2

Кравченко А.П. д.т.н., проф.


Автомобильные поезда: управление работоспособностью

Монография, Видавництво «Ноулідж»

Луганськ. Видавництво «Ноулідж»

Монографія, 204 с.

2008

11,86

3

Кравченко А.П., д.т.н., проф., каф. ОПиУАТ,

Волков В.П., проф., ХНАДУ, Харьков

Автомобиль: теория эксплуатационных свойств

Навчальний посібник, Видавництво «Ноулідж»

Луганськ. Видавництво «Ноулідж»

Посібник, 297 с. 300

2008

17,43

4

Кравченко О.П., д.т.н., проф.

Теорія і практика забезпечення експлуатаційної надійності автомобільних поїздів

Вісник Житомирського державного технологічного університету, № 2(45), науковий журнал, технічні науки, с. 37 – 44.

Видавництво

ЖДТУ,

м. Житомир


Стаття

2008

0,5

5

Кравченко А.П., д.т.н., проф.,

Глайборода А.А., аспирант кафедры ОПиУАТ,

Шаферов А.Ю., студ. гр. АТ-441


Статистические исследования эксплуатационной надежности прицепного состава автопоездов европейского производства

Материалы 5-й международной научно-технической конференции «Проблемы автомобильно-дорожного комплекса», 21 -23 мая, 2008 г. Пенза, часть 1, с. 54 -59

Издательство ПГУАС,

г. Пенза,

Россия

Статья

2008

0,6

6

Кравченко А.П., д.т.н., проф.,

Баранич Ю.В., доц.кафедры железнодорожного транспорта,

Гогайзель В.А., соискатель, г. Харьков


Экспериментальные исследования динамических характеристик системы охлаждения автомобильного двигателя

Материалы 5 -й международной научно-технической конференции «Проблемы автомобильно-дорожного комплекса», 21 -23 мая, 2008 г. Пенза, часть 1, с. 11 -15

Издательство ПГУАС,

г. Пенза,

Россия

Статья

2008

0,4

7

Кравченко А.П., д.т.н., проф., каф. ОПиУАТ,

Могила В.И., проф. кафедры железнодорожный транспорт,

Ноженко Е.С., аспирант кафедры железнодорожного транспорта

Поліпшення екологічної ситуації в регіоні шляхом зниження токсичності двигуна внутрішнього згоряння

Материалы 5 -й международной научно-технической конференции «Проблемы автомобильно-дорожного комплекса», 21 -23 мая, 2008 г. Пенза, часть 1, с. 62 – 65.

Издательство ПГУАС,

г. Пенза,

Россия

Статья

2008

0,2

8

Кравченко О.П., д.т.н., проф.,

Сильченков В.О., студ. гр. АТ-431,

Боженко Д.В., асистент кафедри ОПіУАТ

Оцінка ефективності евристичних алгоритмів рішення екстремальних задач

Вісник Житомирського державного технологічного університету, № 3(46), науковий журнал, технічні науки, с. 28 – 36.

Видавництво

ЖДТУ,

м. Житомир


Стаття

2008

0,7

9

Кравченко О.П., д.т.н., проф.,

Федорічева О.В., студ. гр. АТ-431

Технологічне забезпечення етапу утилізації елементів автомобільних поїздів

Тезиси доповідей LXIV науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, 14 – 16 травня 2008 р., Київ, с. 47 - 48.

Видавництво

НТУ,

м. Київ


Тези

2008

0,1

10

Кравченко А.П., д.т.н., проф.,

Сильченков В.О., студ. гр. АТ-431

Оптимизационная задача для графов большой размерности при выборе маршрутов движения

Тезисы докладов международной научно-технической конференции «Университетская наука - 2008»,

14 – 15 мая 2008, Мариуполь, с. 195.

Издательство ПГТУ,

г. Мариуполь

Тезисы

2008

0,1

11

Кравченко О.П., д.т.н., проф., каф. ОПіУАТ,

Демянюк В.А., проф. НТУ, м. Київ,

Дуфанець І.Г., ВАТ «Український інститут автобусо – тролейбусобудування», м. Львів, інженер - конструктор,

Митник Я.Ф., ВАТ «Український інститут автобусо – тролейбусобудування», м. Львів, заступник голови правління

Аналіз процесу гальмування автобуса з різнотипними гальмовими механізмами

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Науковий журнал. № 5(123), частина 2, 2008, с. 187 – 193.

Видавництво СНУ ім. В. Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,4

12

Кравченко А.П., д.т.н., проф., каф. ОПиУАТ,

Дуда Д.В., асс. Краснодонского факультета инженерии и мененжмента ВНУ им. В. Даля,

Верительник Е.А., асс. Краснодонского факультета инженерии и мененжмента ВНУ им. В. Даля

Проблемы и перспективы развития системы автосервиса транспортного коридора на Востоке Украины

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Науковий журнал. № 7(125), часть 2, 2008, с. 146 – 148.

Видавництво СНУ ім. В. Даля,

м. Луганськ

Статья

2008

0,2

13

Кравченко А.П., д.т.н., проф., каф. ОПиУАТ,

Баранов В.В.,

зам. директора Центра исследований устойчивости и нелинейной динамики АН РФ, г. Москва, Россия

Модели и методы принятия решений в проблеме диагностики, эффективности и безопасности автотранспортних систем

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Науковий журнал. № 7(125), часть 2, 2008, с. 45 – 48.

Видавництво СНУ ім. В. Даля,

м. Луганськ

Статья

2008

0,4

14

Кравченко А.П., д.т.н., проф., каф. ОПиУАТ,

Баранов В.В.,

зам. директора Центра исследований устойчивости и нелинейной динамики АН РФ, г. Москва, Розсип,

Горбунов Н.И., д.т.н., проф. (совместитель) кафедры организации перевозок и управления на автомобильном транспорте,

Кравченко Е.А., аспирант каф. железнодорожного транспорта ВНУ им. В. Даля

Повышение эффективности и безопасности транспортных средств применением методов принятия решений


Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы горного дела и экологии горного производства», 6 – 7 июня 2008 г., г. Антрацит). – Донецк, с. 143 - 147

Издательство Норд-Пресс,

г. Донецк

Тезисы

2008

0,4

15

Кравченко А.П., д.т.н., проф.,

Глайборода А.А.,

аспирант, каф. ОПиУАТ,

Шаферов А.Ю.,

студ. гр. АТ-441

Статистические исследования эксплуатационной надежности прицепного состава автопоезов европейского производства

Материалы международной научно-технической конференции “Транспорт, экология - устойчивое развитие”, 23 – 24 мая 2008, Варна, Болгария, с. 79 - 83

Издательство ТУ,

г. Варна,

Болгария

Тезисы

2008

0,5

16

Кравченко О.П., д.т.н., проф.,

Шаферов О.Ю., студ. гр. АТ-441

Вплив зміщення центру тяжіння вантажу напівпричепа на стійкість руху автопоїзда

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів «Транспорт і логістика», 22 -23 жовтня, Донецьк, ДІАТ, 2008, с. 132 – 133.

ДІАТ, Донецьк

Тези

2008

0,1

17

Кравченко О.П., д.т.н., проф.,

Сільченков О.В., студ. гр. АТ-431

Підхід до задач дискретної оптимізації шляхом комбінування евристичних методів

Матеріали Всеукраїнської наук. конференції молодих учених і студентів «Транспорт і логістика», 22 -23 жовтня, Донецьк, ДІАТ, 2008, с. 154 – 155.

ДІАТ, Донецьк

Тези

2008

0,1

18

Кравченко О.П.,

Сєргеєв. А.В.,

студ. гр. АТз-441
^

Дослідження процесу міжнародних перевезень з метою поліпшення економічних показників

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених і студентів «Транспорт і логістика», 22 -23 жовтня, Донецьк, ДІАТ, 2008, с. 155 – 156.

ДІАТ, Донецьк

Тези

2008

0,1

19

Кравченко О.П., д.т.н., проф., каф. ОПіУАТ,

Шаферов О.Ю.,

студ. гр. АТ-441,

Ноженко О.С.,

аспірант кафедри залізничного транспорту,

Популях В.В.,

студент кафедри залізничного транспорту
^

Вдосконалення транспорту як фактор екологічної безпеки навколишнього середовища


Збірник тез Міжнародної наук.-практич. конф. молодих вчених і студентів «Підвищення ефективності використання водних, теплових та енергетичних ресурсів та охорона навколишнього середовища», 12-14 травня, Київ, КНУБА, 2008, с. 73 - 77

КНУБА, Київ

Тези

2008

0,4

20


Кравченко А.П., д.т.н., проф., каф. ОПиУАТ,

Могила В.И.,

декан факультета железнодорожного транспорта,

Ноженко Е.С.,

аспирант кафедры железнодорожного транспорта

Улучшение экологической ситуации в регионе путем снижения токсичностив двигателе внутреннего сгорания

11 Международная научно-практическая конференція «Економічні, укологічні та соціальні проблеми вугільних регіонів СНД», 15 – 16 мая 2008, г. Краснодон, 2008, с. 87 – 91.
^

ВНУ им. В Даля,

г. Краснодон Луганск


Стаття

2008

0,3

21

Іваненко О.І., к.т.н., доц.,

Крамарев Д.М., студ. гр. АТз-441

Применение математических методов при оптимизации автомобильных перевозок

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів «Транспорт і логістика», 22 -23 жовтня, Донецьк, ДІАТ, 2008, с. 137 – 140.

ДІАТ, Донецьк

Тези

2008

0,2

22

Куліков Ю.А. д.т.н., проф., каф. «Автомобілі»,

Пихтя В.О., маг., асс. каф. ОПіУАТ,

Акімов М.І., студ. гр. АТ-451

Применение тепловых аккумуляторов в системах предпусковой подготовки двигателей транспортных машин

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів «Транспорт і логістика», 22 -23 жовтня, Донецьк, ДІАТ, 2008, с. 125 – 126.

ДІАТ, Донецьк

Тези

2008

0,1

23

Д’яченко Г.В. к.т.н., доц.
^

Перспектива устойчивого развития автосервисных систем на основе самоорганизации


Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Науковий журнал. № 7(125), часть 2, 2008, с. 193 – 197.

Видавництво СНУ ім. В. Даля,

м. Луганськ

Статья

2008

0,3

24

Д’яченко Г.В. к.т.н., доц.,

Бредіхіна О.В., студ. гр. АТ-441

Логистический менеджмент услуг в условиях автосервесной организации

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів «Транспорт і логістика», 22 -23 жовтня, Донецьк, ДІАТ, 2008, с. 35 – 37 .

ДІАТ, Донецьк

Тези

2008

0,1

25

Дьяченко Г.В. к.т.н., доц.,

Федоричева О.В., студ. гр. АТ-431
^

Современная автосервисная организация как система предоставления услуг автовладельцам


Материалы международной научно-технической конференции “Транспорт, экология - устойчивое развитие”, 23 – 24 мая 2008, Варна, Болгария, с. 27 - 30

Издательство ТУ,

г. Варна,

Болгария

Тезисы

2008

0,3

26

Дьяченко Г.В. к.т.н., доц.,

Федоричева О.В., студ. гр. АТ-431
^

Забота о клиенте - основа автосервесных услуг


Материалы 5 -й международной научно-технической конференции «Проблемы автомобильно-дорожного комплекса», 21 -23 мая, 2008 г. Пенза, часть 1, с. 42 -45

Издательство ПГУАС,

г. Пенза,

Россия

Статья

2008

0,3

27

Кирсанов А.Н. к.т.н., доц.
^

Определение размера партии допуска деталей при групповой обработке валов тепловозных редукторов


В кн. Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів в машинобудуванні: Зб. наук. пр. - Луганськ, 2008. с. 148-152

Видавництво СНУ ім. В. Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,3

28

Кирсанов А.Н. к.т.н., доц., каф. ОПиУАТ,

Хаустова А.В., к.т.н., доц., каф. ТМ

^

Использование постоянных циклов многопроходной обработки при проектировании модульных технологических операций для станков с ЧПУ


Вісник Національного технічного університету «ХIII». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: технології в машинобудуванні. №4 2008. – с. 96-100

Видавництво Національного технічного університету, м. Харків

Стаття

2008

0,3

29

Кирсанов А.Н. к.т.н., доц., каф. ОПиУАТ,

Легунцова С.В., студ. гр. ММ-131
^

Использование модульных технологий при технологической подготовке гибкого производства


Нові орбіти сучасного машинобудування. Питання новітніх технологій та обладнання в мишинобудуванні. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. м. Кривий Ріг, 2008. – с. 118

Видавництво КТУ, м. Кривий Ріг

Стаття

2008

0,1

30

Косенко-Белинский Ю.А., доц., каф. ОПиУАТ,

Дидусь А.В., студ. гр. АТ-231

Датчик знакопеременного избыточного давления


Електронне видання вісника Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 1 Е

Сайт НБУ ім. В.І. Вернадського

Стаття

2008

0,25Зав. кафедрою д.т.н., проф. Кравченко О.П.

Виконавець ас. Пихтя В.О.

Тел. 41-02-81

Схожі:

Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconТезисы 2007
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2009 рік
Вид роботи навч., посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» за 2009 рік
Вид роботи навч., посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на залізничному транспорті» за 2008 рік
Удосконалення процесу поїздопобудови залізничного вузла застосуванням варіантної технології
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» за 2008 рік
Удосконалення процесу поїздопобудови залізничного вузла застосуванням варіантної технології
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на промисловому транспорті» за 2008 рік
Вид роботи (учбовий посібник, монографія, стаття, брошура, тези, метод посібн., лекції)
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на промисловому транспорті» за 2008 рік
Вид роботи (учбовий посібник, монографія, стаття, брошура, тези, метод посібн., лекції)
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на промисловому транспорті» за 2007 рік
Вид роботи (учбовий посібник, монографія, стаття, брошура, тези, метод посібн., лекції)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи