Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік
Скачати 201.84 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік
Шевченко Г.П
Дата01.10.2012
Розмір201.84 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік
Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано.

Видавництво

Вид роботи (учб. посібник, монографія, підручник, стаття, автореферат)

Рік видання

Умов.

друк.

арк.

1.

Шевченко Г.П.,

д.пед.наук, профессор
Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України, головний ред. В.Г.Кремень.

К.: Юрінком

статті

2008.

0,2 друк. арк.

2

Шевченко Г.П.,

д.пед.наук, профессор

Духовно-нравственное воспитание учащееся молодежи

Ж.: Педагогика, № 9

Москва

стаття

2008.

1,3 друк. арк.

3

Шевченко Г.П.,

д.пед.наук, профессор

Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва на сучасному етапі

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(25).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

1 друк. арк.

4

Шевченко Г.П.,

д.пед.наук, профессор

Взаимодействие духовности образования и культуры как основных категорий педагогики

Збірник наукових праць конференції «Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku». – Część 2

Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej

стаття

2008.

0,4 друк. арк.

5

Шевченко Г.П.,

д.пед.наук, профессор

Гуманизация учебно-воспитательного процесса средствами искусства

Творча особистість: формування і розвиток: Зб. наук. Праць за матеріалами регіональної конференції

Луганськ-Донецьк

стаття

2008.

1,25 друк. арк.

6

Антоненко Т.Л., канд. пед наук, доцент

Методологічні підходи до проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості

Вісник післядипломної освіти:Зб. наукових праць. Університет менеджменту освіти АПН України. Випуск 9.

К.: Гопринт

стаття

2008.

0,7 друк. арк.

7

Антоненко Т.Л. канд. пед наук, доцент

Мистецтво як засіб набування духовних цінностей в сфері дозвілля.

Матеріали Міжнародної конференції «Філософські та психолого-педагогічні аспекти дозвіллєвої сфери студент сякої молоді.

Київ

стаття

2008.

0,4 друк. арк.

8

Антоненко Т.Л. канд. пед наук, доцент

Ценности и смыслы в контексте психолого-педагогических знаний о чеоловеке

Збірник наукових праць конференції «Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku». – Część 2

Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej

стаття

2008

0,5 друк. арк.

9

Антоненко Т.Л. канд. пед наук, доцент

Проблеми ідеалу в сучасній психологічній науці

Професіоналізм педагога у контексті європейського вибору України.

Ялта

РВВКГУ

2008

0,4 друк. арк.

10

Авдєєва В.В. аспірант

Кваліметричний підхід в оцінюванні змісту концептуальної картини світу студентів сучасного крос-культурного простору

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 4(23).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,5 друк. арк. 0,6 друк. арк.

11

Бєлих О.С.

Педагогическая система вуза

как фактор профессионального развития.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 3(26).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,7 друк. арк.

12

Бєлих О.С.

Личностное развитие студентов в процессе профессионального становления

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(25).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,7 друк. арк.

13

Бєлих Т.В. зав.лабораторії

Конструювання духовних цінностей в системі роботи класного керівника

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 3(22)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,5 друк. арк.

14

Булах І.П. ст. викладач

Опіт реализации гуманитарной парадигмі в системе развивающего обучения

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,4 друк. арк.

15

Булах І.П. ст.викладач

Диагностические возможночсти метода наблюдения в практической деятельности школьного психолога (на примере классов развивающего обучения).

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,5 друк. арк.

16

Гринько Т.В.

докторант

Моральне виховання та соціалізація особистості.


Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Випуск 12.

Кам’янець-Подільськ

стаття

2008

0,5 друк. арк.

17

Гринько Т.В.

докторант

Learning English the basis of personality’s socialization (Вивчення англійської мови як засіб соціалізації особистості).


Linguistic research.Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Випуск 6.

Горлівка - Трнава: Видавництво ГДПІІМ

тези

2008

0,15 др.арк

18

Зеленов Є.А. канд. пед наук, доцент

Теоретичні основи планетарного виховання студентської молоді.

с. 272
Луганськ:Вид-во СНУ ім.. В.Даля,

Монографія

2008

19,4 друк. арк.

19

Зеня Л.Я.,

канд. пед наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Формування німецькомовної комунікативної компетенції в учнів старших класів економічного профілю з використанням технології «Навчання у співробітництві»

Іноземні мови. – №1.
стаття

2008.

0,5 друк. арк.

20

Зеня Л.Я., канд. пед наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя до роботи в профільних класах в інтегрованому курсі «Навчання іноземних мов у старшій профільній школі»

Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. Частина 1.

Рівне

стаття

2008

0,9 друк. арк.

21

Зеня Л.Я., канд. пед наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Професійна готовність вчителя іноземної мови до педагогічної діяльності у старшій профільній школі.


Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 2008. – Випуск ХХІ. Частина 2.

Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету

стаття

2008

0,9 друк. арк.

22

Зеня Л.Я., канд. пед наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Навчання іноземних мов у старшій профільній школі


З грифом МОН – 340 с.


Лекційно- практичний курс

Горлівка: Видавництво ГДПІІМ

Посібник для студентів вищих навчальних закладів

2008.

24,3 друк. арк.

23

Зеня Л.Я., канд. пед наук, доцент докторант кафедри педагогіки

До проблеми визначення специфіки профільно орієнтованого навчання іноземної мови учнів економічних класів старшої школи


Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація».

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна,

Тези

2008

0,2 друк. арк.

24

Зеня Л.Я., канд. пед наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Проблема засобів навчання іноземної мови в профільній школі і необхідність спеціальної підготовки майбутнього вчителя до моделювання профільно орієнтованих курсів Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики майбутніх вчителів та філологів


Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.В. Роман

Горлівка: Видавництво ГДПІІМ

Тези

2008

0,2 друк. арк.

25

Каташова О.А. аспірант

Модель системи виховання духовних цінностей старшокласників

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць (Випуск 4(23)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,7 друк. арк.

26

Каташова О.А. аспірант

Духовні цінності – першооснова виховання старшокласників

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 3(22)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,6 друк. арк.

27

Мазуренко С.А.

аспірант

Використання маніпуляцій засобів масової інформації у формуванні духовної культури особистості

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,4 друк. арк.

28

Пастухова Ю.А. ст. викладач

Проблемы воспитания духовной культуры студенческой молодежи

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 3(22)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля,

стаття

2008

0,7 друк. арк.

29

Рашидов С.Ф., канд. філос. наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Компетенция Европарламента

Актуальні проблеми соціокультурних і фундаментальних технологій

Луганськ: ЛІПСТ

Стаття

2008

0,4 друк. арк.

30

Рашидов С.Ф., канд. філос. наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Правовой статус депутата Европарламента

Історія науки і техніки:Матеріали методологічного семінару 20-21 лютого 2008 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,6 друк. арк.

31

Рашидов С.Ф., канд. філос. наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Основы права Евпейского союза


без грифа МОН – 135 стр (в соавторстве: Санжаров С.Н.)
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Навч. посібник

2008

9,6 друк. арк.

32

Рашидов С.Ф., канд. філос. наук, доцент докторант кафедри педагогіки

Место европейского парламента в системе институтов Европейского союза

Історія науки і техніки: Матеріали методологічного семінару 14-15 квітня 2008 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,3 друк. арк.

33

Рижкова С.В. аспірант

Екзистенціальні основи феномена любові в педагогічній взаємодфї

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,6 друк. арк.

34

Рижкова С.В. аспірант

Любов – як основа духовно-морального виховання підлітків

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,4 друк. арк.

35

Роганова М.В.

докторант

Зміст структурних компонентів духовної культури студентів ВНЗ

Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 12 – К.:КиМУ, 2008 .

стаття

2008

0,6 друк. арк.

36

Роганова М.В. докторант

Духовні реабілітація суспільства через соціальну реабілітацію людини-інваліда

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,8 друк. арк.

37

Роганова М.В. докторант

Становлення духовної культури студентів ВНЗ

Матеріали Перших Міжнародних Покровських читань «Духовність, культура і наука: від традицій до майбутнього» (Випуск 2(21)

Київ, 16-18 жовтня 2008 року)

тези

2008

0,2 друк. арк.

38

Сурженко О.П.

аспірант

Альтернативная форма домашнего твоспитания детей на примере немецких семей

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,6 друк. арк.

39

Танько Т.П. доктор пед. наук, професор

Музично-педагогічна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,5 друк. арк.

40

Танько Т.П. доктор пед. наук, професор

Формування особистості вчителя-вихователя у процесі професійної підготовки

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 3(22)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,8 друк. арк.

41

Тупченко В.В. аспірант

Вплив між культурних комунікацій на виховання особистості

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,6 друк. арк.

42

Фунтикова Н.В. канд. пед наук, доцент

Виховання інтелігентної людини у вищій школі України: історичний аспект

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(22)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,4 друк. арк.

43

Форостюк І.В.

аспірант

Про деякі аспекти виховання студентської молоді засобами декоративно-ужиткового мистецтва

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,7 друк. арк.

44

Чеботарьова І.В. канд. пед наук, доцент

Жіночність як складова загальної культури дівчини та необхідна якість сучасної господині

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,6 друк. арк.

45

Чеботарьова І.В. канд. пед наук, доцент

Економічне виховання дівчат-підлітків як майбутніх господинь

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 4(23)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,4 друк. арк.

46

Чеботарьова І.В. канд. пед наук, доцент

Духовность как основа профессионализма

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 3(22)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,4 друк. арк.

47

Чеботарьова І.В. канд. пед наук, доцент

Родина як фактор формування якостей господині у дівчат-підлітків (стаття)

Родина як фактор формування якостей господині у дівчат-підлітків // Вісник Черкаського університету. Випуск 98.

Черкаси

стаття

2007

0,3 друк. арк.

48

Чеботарьова І.В. канд. пед наук, доцент

Генезис уявлень про трудове виховання жіноцтва у вітчизняній педагогіці (стаття)

Генезис уявлень про трудове виховання жіноцтва у вітчизняній педагогіці // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка: Педагогічні науки. –– № 12.

Луганськ

стаття

2007.

0,4 друк. арк.

49

Чибіс Л.В. аспірант

Традиції виховання підлітків у творах британських письменників Х1Х століття

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 4(23)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,9 друк. арк.

50

Шайкина Е.А. ст. наук. співр.

Интернет-зависимость: виртуальные измены и реальные семейные трагедии

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,4 друк. арк.

51

Шайкина Е.А. ст. наук. співр.

О некоторых дополнительных методах диагностики компьютерной зависимости личности

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,5 друк. арк.

52

Шайкина Е.А. ст. наук. співр.

Интернет как средство работы с массовым сознанием

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 3(22)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,5 друк. арк.

53

Шаргородская С.Б. канд. пед наук, доцент

Теория и практика создания тестового дидактического сопровождения дисциплины «Педагогика»

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 4(23)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,6 друк. арк.

54

Шевердін К.М. канд. пед наук, доцент

Естетичне значення книжкової ілюстрації в процесі духовного розвитку студентів вищих навчальних закладів

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 4(23)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2008

0,9 друк. арк.

55

Рашидова С.С.

канд. пед наук

Сутність і зміст патріотизму та патріотичного виховання старшокласників в сучасній педагогічній науці

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук.праць (Випуск 2(21)

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2008

1,6 друк. арк.

56

Шевченко Г. П

Бєлих О. С.

Зеленов Є. А.

Фунтікова Н. В.

Формування духовної культури студентської молоді засобами мистецтва

256 с.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Монографія

2006

5,4

Зав. кафедри педагогіки, профессор Г.П.Шевченко

Схожі:

Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Інженерії та загальноосвітніх дисциплін» за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри обладнання електронної промисловості за 2008 рік
Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – Луганськ: Вид-во сну ім. В. Даля. – 2008. – №1(16) – С. 44 –...
Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Управління проектами та прикладна статистика" за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри педагогіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2008 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи