Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри "Управління проектами та прикладна статистика" за 2008 рік
Скачати 180.6 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри "Управління проектами та прикладна статистика" за 2008 рік
О.О. ас
Дата01.10.2012
Розмір180.6 Kb.
ТипДокументи
Перелік публікацій кафедри "Управління проектами та прикладна статистика" за 2008 рік
№ п/п Автор Заголовок Точна назва видання Де надруковано. Видавництво Вид роботи (учб.посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат Рік видання Умов.друк.арк
1 Осік О.О. ас. Життєвий цикл проектів розвитку вищого навчального закладу Зб.наук.пр. "Управління проектами та розвиток виробництва", №2(26) Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля Стаття 2008 0.25
2 Осик Е.А. асс., Мурашкина О.Н. студ. гр. УП-431 Подготовка специалистов по конкурентной разведке Зб. матеріалів 12 Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь в ХХІ ст.»: Ч. 2., С. 483 Харків: ХНУРЕ Тези 2008 0.06
3 Осік О.О. ас. Аналіз витрат на підготовку фахівців для підприємств, що розвиваються Програма – запрошення наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових співробітників «Університетська наука – 2008». Підсекція «Управління проектами та прикладна статистика», С. 22 Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. Тези 2008 0.25
4 Осік О.О. ас.,Россошанська О.В. к.е.н., доц. Особливості портфельного управління проектами вищого навчального закладу Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". С. 138-140 Миколаїв: НУК, 2008. Тези 2008 0.19
5 Осік О.О. ас.,Антонян О.А. ас. Модель прояву компетенції у різних видах навчальних занять Матеріали ХIV-ої науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти». С. _______ Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. Тези 2008 0.19
6 Игнатьева В.Б,к.т.н.,доц.,Игнатьев Б.Б.,к.т.н.,доц. Исследование процесса пропитки при окончательном формовании профильных изделий давленим Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.С. 96-103 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – № 3 (121). Стаття 2008 0.44
7 Ігнатьєва В.Б. Інтенсифікація творчої здатності шляхом візуального впливу на психоемоційний стан людини Тез. доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції. Менеджмент малого і середнього бізнесу: управління знаннями С.25-26 Севастополь: СевНТУ Тези 2008 0.13
8 Калюжный В.В.,к.т.н.,доц. Игнатьева В.Б.,к.т.н.,доц. Подготовка участников рыночных процессов в высших учебных заведениях Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні", С.126-127 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля Тези 2008 0.13
9 Калюжный В.В.,к.т.н.,доц. Игнатьева В.Б.,к.т.н.,доц. Подготовка активных участников рыночных процессов в высших учебных заведениях Матеріали VIII Всеукраїнської науково-методичної конференції. Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності. С. 88-92 К.: Ін-т інтелектуальної власності і права Тези 2008 0.25
10 Калюжний В.В,к.т.н., доц. Информационный бизнес-контроль, как путь проектной ориентации малого и среднего бизнеса Науковий журнал. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - С. 202 - 206. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 3 (121) Стаття 2008 0.25
11 Калюжный В.В., к.т.н.,доц. Управление инновационностью продукта проекта - фактор снижения риска провала проекта Матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції. "Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами". - 24 - 26 квітня 2008 р. С. 87- 89 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - 262 с. Стаття 2008 0.13
12 Калюжный В.В., к.т.н.,доц.Игнатьева В.Б.,к.т.н.,доц. Подготовка участников рыночных процессов в высших учебных заведениях Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні", С.126-127 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля Тези 2008 0.13
13 Калюжний В.В. доц., к.т.н. Принципові відмінності ринку інновацій та ринку інтелектуальної власності Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції. "Теоритичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в умовах глобальної економічної системи". - 16 - 18 травня 2008 р. С. 91- 93 Маріуполь: Приазовський державний технічний університет, 2008. - 300 с. Стаття 2008 0.13
14 Калюжный В.В. доц., к.т.н. Маркетингові дослідження на основі патетної документації при розробці продукту проекту Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні", С.123-126 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля Стаття 2008 0.19
15 Калюжный В.В., доц., к.т.н.Игнатьева В.Б. доц., к.т.н. Подготовка участников рыночных процессов в высших учебных заведениях Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні", С.126-127 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля Тези 2008 0.13
16 Калюжный В.В., к.т.н.,доц. Новый концептуальный подход к определению степени инновационности продукта проекта Тези доповідей V міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організації, С. 88-90 ^ К.: КНУБА. – 2008. Тези 2008 0.13
17 Калюжный В.В.доц., к.т.н., Игнатьева В.Б. доц., к.т.н. Подготовка активных участников рыночных процессов в высших учебных заведениях Матеріали VIII Всеукраїнської науково-методичної конференції. Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності. С. 88-92 К.: Ін-т інтелектуальної власності і права Тези 2008 0.25
18 Калюжный В.В.,к.т.н.,доц. Економетрія: бути чи не бути дисципліні у програмах підготовки майбутніх фахівців Зб. Наук. праць Всеукр. наук.-практич. конф. "Статистична оцінка соціально-економічного розвитку", 29 травня 2008 р. - С. 14 - 17. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. – 2008.- 216 с. Стаття 2008 0.19
19 Калюжний В.В., к.т.н.,доц. Підвищення ефективності проектів через надбанням продукту проекту прав інтелектуальної власності Тез. доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції. Менеджмент малого і середнього бізнесу: управління знаннями С.27-28 Севастополь: СевНТУ, 2008. - 108 с. Тези 2008 0.06
20 Калюжний В.В., к.т.н., доц. Корисна класифікація проектів Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". С. 67-69 Миколаїв: НУК, 2008. - 208 с.. Тези 2008 0.06
21 Демідова І.А.ст.викл. Модель інформаційного забеспечення стійкого розвитку машинобудівельного прідприємства Менеджер.-2008.-№2(44).-с.243-254. вид-во ДонГУУ.-2008 Стаття 2008 0.40
22 Демідова І.А.ст.викл. Фактори.що впливають на стійкий розвиток машинобудівного підприємства Формування ринкової економіки,збірник наукових праць КНЕУ.-2008.-№20-с.243-254. ^ К.: КНУБА, 2008. Стаття 2008 0.40
23 Демідова І.А.ст.викл..Кича Л.М.,студ. гр.УП-431м, Колесніков М.Ю.,студ.гр.УП-431 Статистическое исследование динамики бирж в Укриане Матеріали міжнародної науково-тпрактичної конференції "Органіцація самодостатності промислового регіону:проблеми ринку, економіки і бізнесу".-24 квітня 2008 року. - С.142-149 ДЗ: "Луганський інститут праці та соціальних технологій". Видавничий відділ Стаття 2008 0.44
24 Садовников А.А.к.е.н.,доц., Игнатьева В.Б.,к.т.н.,доц. Калюжный В.В., к.т.н.,доц.Рыбалко О. к.т.н.,доц. Экономико-статистический анализ финансовой устойчивости предприятия Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу», С.196-201 Луганськ: ЛІПСТ Тези 2008 0.31
25 Садовников А.А.доц.,к.е.н., Калюжный В.В.,к.т.н.,доц. Игнатьева В.Б.,к.т.н.,доц. Лариков В.Б. Экономический анализ эффективности использования материальных ресурсов на предприятии Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика», С.266-269 Луганськ: ЛІПСТ Тези 2007 0.19
26 Садовников А.А., к.е.н.,доц.Игнатьева В.Б., к.т.н.,доц..Калюжный В.В., к.т.н.,доц.Рыбалко О. Экономико-статистический анализ финансовой устойчивости предприятия Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу», С.196-201 Луганськ: ЛІПСТ Тези 2008 0.31
27 Садовніков О.А., к.е.н., доц. Особенности экономического анализа и эффективности использования основных средств на крупных предприятиях "Машиностроитель", г.Москва,№1,январь 2008г.-с.14-17. изд-во "Вираж".-Москва, 2008. Стаття 2008 0.25
28 Садовніков О.А., к.е.н., доц. Анализ эффективности использования производственных запасов на предпрятии "Инженер.Технолог.Рабочий",г.Москва,№5 (89).май 2008.-с.8-10. изд-во "Вираж".-Москва, 2008. Стаття 2008 0.20
29 Садовніков О.А., к.е.н., доц. Анализ влияния амортизационных отчислений на финансовой результат с учетом международных стандартов. "Машиностроитель", г.Москва,№5, май 2008г.-с.5-8. изд-во "Вираж".-Москва, 2008. Стаття 2008 0.25
30 Садовніков О.А., к.е.н., доц. Аудит виробничих запасів підприємтв та товариств за умов національних і міжнародних стандартів. Науковий Вісник Державної академії статистики обліку та аудиту.№ 4, 2007.Київ.-с.18-22. ^ К.: КНУБА, 2008. Стаття 2008 0.31
31 Садовніков О.А., к.е.н., доц. Шляхи вдосконалення організації методики аудиту обліку доходів за видами діяльності в умовах міжнародних і національних стандартів "Аудитор України". листопад.2008 Вид-во АПУ та ВПГО "САУ" Стаття 2008 0.31
32 Садовніков О.А., к.е.н., доц. Аналіз забеспеченності підприємтва матеріальними ресурсами в умовах міжнародних національних стандартів "Аудитор України".травень.2008,с.20-24.Київ Вид-во АПУ та ВПГО "САУ" Стаття 2008 0.31
33 Садовніков О.А.,доц, к.е.н.. Антонян О.А.ас. Економічно-статистичний аналіз забеспеченності підприємств матеріальними ресурсами Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 24 квітня.2008р., "Організація самодостатності промислового регіону: Проблеми ринку, економіки і бізнесу. Вид-во Державного закладу "Луганський інститут праці і соціальних технологій", 2008 Стаття 2008 0.40
34 Садовніков О.А. к.е.н., доц. Шеховцова Н.О.студ.УП-451 Удосконалення організації обліку і аудиту доходів за видами діяльності підприємств Матеріали XIV науково-практичної конференціїї " Університет та регіон", СНУ ім. В.Даля.29-30 жовтня 2008 року Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля Доклад 2008 0.40
35 Садовніков О.А., к.е.н., доц. Решение управленческих производственных задач с применением теории массового обслуживания Збірникнаукових праць "Теорія і практика". Меаркетинг.№14/2008р.с.180-186. ^ К.: КНУБА, 2008. Стаття 2008 0.44
36 Борзенко-Мірошніченко А.Ю. к.т.н., доц. Причини появи проектно-орієнтованого підходу до розвитку регіональної освіти Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". Відповідальний за випуск К.В. Кошкін., 2008. – С. 19-20. Миколаїв: НУК Тези 2008 0.13
37 Борзенко-Мірошніченко А.Ю. к.т.н., доц., Осік О.О. ас. Принципи управління освітнім проектним потенціалом Зб.наук.пр. "Управління проектами та розвиток виробництва", №1(25), С. 151-155 Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля Стаття 2008 0.25
38 Борзенко-Мірошніченко А.Ю. к.т.н., доц., Осік О.О. ас. Особливості реалізації проектів ліцензування як окремого виду освітніх проектів Тези доповідей V міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організації, С. 34-36 ^ К.: КНУБА. – 2008. Тези 2008 0.19
39 Борзенко-Мірошніченко А.Ю. к.т.н., доц., Польгов О.Ю., студ. гр. УП-441 Система підтримки моніторингу якості освітніх проектів Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2008. - № 3(121). - С.82-86. Луганськ: вид-во Сну ім. В.Даля Стаття 2008 0.25
40 Медведєва О.М.,к.т.н.,доц. Борзенко-Мірошніченко А.Ю.к.т.н.,доц. Підхід до визначення тривалості робіт науково-дослідних проектів Тези доповідей міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв., 2008. – С. 132-134. ^ К.: КНУБА Тези 2008 0.13
41 Рач В.А.., д.т.н.,проф. Медведєва О.М.,к.т.н., доц. Россошанська О.В. к.е.н., доц. Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал» Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр.2008,№ 1 (25). – С. 156-161.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008 Стаття 2008 0.37
42 Рач В.А., д.т.н.,проф. Теория управления знаниями в проектах: базове допущения и терминологические знания Тези доповідей міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв,-С. 169-170. ^ К.: КНУБА, 2008. Тези 2008 0.13
43 Рач В.А., д.т.н.,проф., Литвинченко А.А.доц.,к.е.н., Черепаха Г.С.доц.к.т.н. Взаимообусловленность реализации требования образовательно-профессиональной программы и системы международной сертификации в программах підготовки магистров по управлению проектами Тези доповідей міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. – С. 170-172 ^ К.: КНУБА, 2008 Тези 2008 0.20
44 Рач В.А.,д.т.н.,проф. Багаторівнева системна модель виявлення специфічних проявів якостей особистостей в діяльності з управління проектами Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". Відповідальний за випуск К.В. Кошкін,С. 131-134. Миколаїв: НУК, Тези 2008 0.25
45 Рач В.А., д.т.н.,проф Особливості маркетингових досліджень на передінвестиційній фазі життєвого циклу проекту Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні",С. 221-222. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля Тези 2008 0.20
46 Рач В.А. д.т.н., проф., Осик Е.А. асс. Процессная модель затрат образовательных проектов Матеріали IV-ої міжнародної науково-практичної конференції «Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами, С. 69 – 72 Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. Тези 2008 0.25
47 Рач В.А., д.т.н.,проф., Антонян О.А.,ас Розробка системи показників оцінки діяльності соціально-економічних систем // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку Зб.наук. праць. – С. 160-162. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права Тези 2008 0.18
48 Ruch Valentin, Sergey Bushuyev, Werner Schmehr, Vladimir Voropaev Systems approach to harmonization Education and Certification in Project Management Materials fo the 22nd IPMA World Congress "Project Management to Run", 9-11 November 2008, Roma, Italy Project Management to Run. - Proceedings. - S11 // www.ipmaroma2008.it Доповідь 2008 0.30
49 Медведєва О.М.,к.т.н.,доц. Особливості управління проектами в консалтинговій діяльності для організацій, що навчаються Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". - С.103-105 Миколаїв: НУК Тези 2008 0.15
50 Lytvynchenko Ganna The Doudle Dichotomy of Value in Project Management „New Dimensions in the Development of Society”. 4th Annual International Scientific Conference September 25 – 26, 2008, Jelgava, Latvia Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia Abstract 2008 0.10
51 Литвинченко А.А.,к.е.н.,доц. Процессы валоризации в управлении проектами Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". Відповідальний за випуск К.В. Кошкін,С. 97-99. Миколаїв: НУК, Тези 2008 0.25
52 Черепаха Г.С.,к.т.н.,доц. Проблемы развития систем управления персоналом проектов Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". - С.189-191 Миколаїв: НУК, Тези 2008 0.15
53 Антонян О.А., ас. Процесс формирования, применения и развития компетенций у стдентов высших учебных заведений Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки". - 26 - 28 березня 2008 р. С. 257- 260 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля Тези 2008 0.22
54 Антонян О.А., ас., Колесніков М.Ю.,студ. гр. УП-431 Исследование целесообразности создания имидж-центра "Listery" в г. Луганске Тези доповедей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетонгові дослідження в Україні". - 22-23 травня 2008 р. с. 6-8 Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля Тези 2008 0.13

Схожі:

Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри “Прикладна фізика” за 2008 рік
Материалы IV всеукраинской науч техн конф. «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» (бффх – 2008)....
Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри “Прикладна фізика” за 2008 рік
Материалы IV всеукраинской науч техн конф. «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» (бффх – 2008)....
Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності
Перелік публікацій кафедри \"Управління проектами та прикладна статистика\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи