Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Скачати 250.88 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір250.88 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік


№ п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи (учбов. Посібник, монографія, стаття, брошура, тези)

Рік видання

Умов. друк. арк..

1

Костирко Л.А.

Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності

Науковий Вісник Ужгородського університету, Серія: Економіка, Спецвипуск 22 (Частина ІІ)

Ужгород: Вид-во ужгородського університету, 2008. – С. 173 – 179.

Стаття

2008

0,65

2

Костирко Л.А.

Стратегічне управління вартістю підприємства

Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. Спец. Випуск, присвячений Міжнародній науково-практичній конференції «Контролінг у бізнесі: теорія і практика»

Київ: КНЕУ, 2008. – С. 234 -245.

Стаття

2008

0,7

3

Костирко Л.А.

Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия

Монография . – 2-е изд., переработ. и дополн.

Харків: Фактор, 2008 – 336 с.

Монографія

2008

14

4

Костирко Л.А.

Критерії оцінки ефективності інструментів податкового регулювання

Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали наук.-практ. конф.

Ірпінь: Національний університет ДПС України. – 2008. – С. 385-388.

Стаття

2008

0,65

5

Костирко Л.А.

Стратегічне управління вартістю підприємства

Матеріали конф. "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" (26-27 листопада 2008 року)

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2008. – с.175-180

Тези

2008

0,15

6

Костирко Л.А.

Комплексний аналіз фінансової рівноваги господарюючого суб’єкту

Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми побудови сучасної обліково-аналітичної системи підприємства” (27-28 листопада 2008 р.)

Полтава, 2008. – С. 23-25

Стаття

2008

0,6

7

Костирко Л.А.

Організаційне забезпечення внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - С.34-40

Стаття

2008

0,65

8

Харківська Л.В.

Необхідність вироблення дієвого механізму формування і використання місцевих бюджетів

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

м. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - С.198-205

Стаття

2008

0,7

9

Шильніков О.А., Завгородня Г.М.

Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі регіону в умовах приєднання до СОТ

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір» 26-27 листопада 2008 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2008. – с. 213-215.

Стаття

2008

0,15

10

Шильніков О.А.

Ринок праці та управління зайнятістю населення Луганської області

Збірник тез науково-практичної конференції „Регіон-2008”, 2021 жовтня 2008 року

Харків: вид-во Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. –С.189-191

Тези

2008

0,15

11

Смірная С.М.

Організаційна складова механізму екологічної безпеки підприємства

Матеріали ХІV науково-практичної конференції «Університет і регіон»

Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. Ун-ту, 2008 – С. 67-71

Тези

2008

0,15

12

Щеголькова С.В.

Формування системи внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства

Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. Вип., присвяч., Міжнар. наук.-практ. конф. «Контролінг у бізнесі: теорія і практика»

Київ: КНЕУ, 2008. – с.420-429.

Стаття

2008

0,65

13

Щеголькова С.В.

Вибір напрямків удосконалення внутрішнього контролю витрат

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір» 26-27 листопада 2008 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2008. – с. 215-219.

Стаття

2008

0,65

14

Щеголькова С.В.

Організаційне забезпечення внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - - С.171-178

Стаття

2008

0,6

15

Алєйніков А.А.

Адміністративне управління підприємством: сутність, структура та інструменти

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 18 (Ч. І).

Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 137-140.

Стаття

2008

0,6

16

Алєйніков А.А.
^

Функціональна модель сукупності робіт з адміністративного управління підприємством


Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 19.

Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. –С. 65-68.

Стаття

2008

0,25

17

Алєйніков А.А.

Раціональна бюрократизація планування діяльності підприємства

Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. Т.1.

Хмельницький: Вид-во Хмельницького національного університету, 2008– С. 51-54.

Стаття

2008

0,39

18

Алєйніков А.А.

Організаційний механізм раціональної бюрократизації адміністративного управління підприємством


Управління розвитком. Зб. наук праць Харківського національного університету. – 2008. №4.

Харків: Вид-во Харківського національного університету. – С. 34-36.

Стаття

2008

0,23

19

Алєйніков А.А.

Функціонування організаційного механізму використання бюрократичних інструментів в адміністративному управлінні підприємством

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 20.

Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 78-83.

Стаття

2008

0,42

20

Козаченко

Г.В., Алєйніков А.А.

Методологічні засади управління

Матеріали п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіону".

Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 225-229.

Тези

2008

0,02

21

Алєйніков А.А.

Бюрократичні інструменти як інструменти адміністративного управління підприємством

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції

«Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття:

загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти». Ч.ІІ.

Полтава: ПУСКУ, 2008. – С. 278-279.

Тези

2008

0,11

22

Алєйніков А.А.
^

Бюрократичні інструменти в управлінні: призначення, класифікація, використання та модернізація

Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы».

. Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2008. – С. 33-34.

Тези

2008

0,1

23

Перловська Н.В.

Формування аналітичного інструментарію моніторингу управління грошовими потоками підприємства

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 189-192

Тези

2008

0,15

24

Перловська Н.В.

Організація моніторингу управління грошовими потоками підприємства

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

м. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - С.97-102

Стаття

2008

0,6

25

Перловська Н.В.

Вдосконалення аналітичного інструментарію моніторингу управління грошовими потоками підприємства


Реформування економіки України: стан та перспективи: Тези доповідей // III Міжнародної науково-практичної конференції "Реформування економіки України: стан та перспективи" 20-21 листопада 2008 року.

м. Київ: МІБО КНЕУ– С.67-69

Тези

2008

0,1

26

Перловська Н.В.

Інформаційна модель моніторингу управління грошовими потоками підприємства

Проблеми й перспективи розвитку підприємництва // Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції " Проблеми й перспективи розвитку підприємництва" 19 грудня 2008 року.

м.Харків: вид-во ХНАДУ– С.124-128

Тези

2008

0,1

27

Перловська Н.В.

Визначення сутності та об’єктів фінансового моніторингу в Україні

Сучасні проблеми фінансового моніторингу // Тези доповідей I Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми фінансового моніторингу" 3 грудня 2008 року.

м. Харків: вид-во Харківського національного економічного університету – С.113-114

Тези

2008

0,1

28

Чернодубова Е.В.

Обґрунтування класифікації екологічних витрат залежно від цілей внутрішнього контролю

Управління економічним потенціалом підприємства // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління економічним потенціалом підприємства» 26 вересня 2008 р.

Харків: ХДУХТ – С. 246-247

Тези

2008

0,1

29

Чернодубова Е.В.

Управління операційним прибутком підприємства

Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю» 21 листопада 2008 р.

Кривий Ріг: вид-во КЕІ – С. 187-188

Тези

2008

0,1

30

Чернодубова Е.В.

Вдосконалення інструментів управління прибутком підприємства // Всеукраїнська науково-практична конференції

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 210-213

Тези

2008

0,15

31

Чернодубова Е.В., Темнікова Н.В.

Інформаційне забезпечення управління операційною діяльністю підприємства

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

м. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - С.163-170

Стаття

2008

0,65

32

Тємнікова Н.В.

Визначення шляхів вдосконалення

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 208-210

Тези

2008

0,15

33

Фірсова С.М.

Методи оцінки корисності необоротних активів

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 219-233

Тези

2008

0,2

34

Куценко Н.А.

Формування економічної інтеграції в умовах реорганізації

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 182-184

Тези

2008

0,15

35

Мартинов А.А.

Адаптивне управління витратами на інноваційну діяльність

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 184-187

Тези

2008

0,15

36

Середа О.О., Рождественська А.І.

Напрями економічного розвитку промислових підприємств регіонів України

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 202-205

Тези

2008

0,15

37

Рахмана І.А.

Етапи реструктуризації і особливості її проведення на підприємствах санаторно-курортного комплексу

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 196-199

Тези

2008

0,15

38

Рахмана І.А.

Напрямки реорганізації підприємств санаторно-курортного комплексу

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

м. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - С.154-160

Стаття

2008

0,6

39

Степура В.В.

Необхідність використання методу бюджетування в процесі планування

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 205-208

Тези

2008

0,15

40

Степура В.В.

Внутрішньофірмове планування як функція управління

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, стратегічне управління, маркетинг, проблеми теорії та практики // Збірник наукових праць ІІ міжвузівської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів. Кривий Ріг, 22 травня 2008 року

Кривий Ріг: вид-во КТУ – С. 105-107

Тези

2008

0,15

41

Степура В.В.

Забезпечення взаємозв'язку внутрішньофірмового планування з загальнофірмовим плануванням діяльності підприємства

Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України» СНТУ, Севастополь, 8-11 жовтня 2008

Севастополь: вид-во СНТУ – С. 207-209

Тези

2008

0,15

42

Степура В.В.

Конкретизація об’єктів внутрішньофірмового планування

Управління економічним потенціалом підприємства // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління економічним потенціалом підприємства» Харків 26 вересня 2008 року

Харків: вид-во ХНЕУ – С. 78-80

Тези

2008

0,1

43

Разумцев В.В.

Цільові фонди у структурі державного бюджету України

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 297-300

Тези

2008

0,15

44

Разумцев В.В.

Методологічні основи фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів

Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір: Тези доповідей // Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір" 26-27 листопада 2008 року.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля - С. 192-196

Тези

2008

0,15

45

Разумцев В.В.

Система державного фінансового контролю: сутність, структура та проблеми функціонування

Науковий журнал “Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля”.- № 2 (120)

Луганськ: видавництво СНУ ім. В. Даля. – С.278 – 281.

Стаття

2008.

1,5

46

Разумцев В.В.

Проблеми формування місцевих бюджетів

Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. 23-24 жовтня 2008 року. – У трьох частинах. – 2008. – Ч.1.

К.: РВПС НАН України – С. 116-118.

Стаття

2008.

1

47

Разумцев В.В.

Необхідність реформування державного фінансового контролю

Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України // Матеріали XI Всеукраїнської наук.- практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 8-11 жовтня 2008 року.

Севастополь: вид-во СевНТУ – С. 199 – 201.

Тези

2008

1

48

Разумцев В.В.

Удосконалення системи фінансового контролю використання державних фінансів

Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки // Матеріали наук.-практ. конференції. Тези доп. (16-17 жовтня).

Тернопіль: вид-во ТНЕУ С. 89 – 91.

Тези

2008

1

49

Разумцев В.В.

Концептуальні основи цільового використання бюджетних коштів

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

м. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - С.88-97

Стаття

2008

0,7

50

Куценко Н.А.

Формування економічної інтеграції в умовах регіоналізації

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

м. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - С.65-70

Стаття

2008

0,7

51

Фірсова С.М.,

Гарасюта О.В.

Особливості внутрішнього контролю використання необоротних активів підприємства

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (130).

м. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля - С.182-188

Стаття

2008

0,7

52

Калінеску Т.В., Костирко Л.А., Загірняк Д.М., Антіпов О.М.

Фінансовий ринок

Навчальний посібник

Луганськ: Вид-во СНУ імю В. Даля - 2008. – 345 с.

Навчальний посібник

2008

20

53

Циба Т. О., Загірняк Д.М., Саленко О.В., Сакур М.О.

Фінансова складова корпоративного управління.

Навальний посібник

К: НІОС. -272 с.

Учбовий посібник.

2007

18

54

Фірсова С.М.

Необхідність оцінки потенційної корисності необоротних активів

Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України // Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 8-11 жовтня 2008 року, Севастополь

Севастополь: вид-во СевНТУ – С. 215-217

Тези

2008

0,15

55

Фірсова С.М.

Принципи формування внутрішнього контролю промислового підприємства

Управління економічним потенціалом підприємства // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління економічним потенціалом підприємства» Харків 26 вересня 2008 року

Харків: вид-во ХНЕУ – С. 90-92

Тези

2008

0,1

56

Темнікова Н.В.

Особливості організації інформаційного забезпечення внутрішнього контролю підприємства

Управління економічним потенціалом підприємства // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління економічним потенціалом підприємства» Харків 26 вересня 2008 року

Харків: вид-во ХНЕУ – С. 80-82

Тези

2008

0,1

Всього 71,72 д.а.

Завідуюча кафедрою „Фінанси” СНУ ім. В.Даля, доктор економічних наук, професор Костирко Л.А.


Виконавець (41-13-59) Перловська Н.В.

Схожі:

Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності
Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Інженерії та загальноосвітніх дисциплін» за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2009 рік
Організація внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства
Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2009 рік
Організація внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства
Перелік публікацій кафедри \"Фінанси\" за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри обладнання електронної промисловості за 2008 рік
Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – Луганськ: Вид-во сну ім. В. Даля. – 2008. – №1(16) – С. 44 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи