Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік icon

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік
НазваПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік
Сторінка1/8
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік.


пп

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

^ Види роботи

Рік видання

Умов.друк.арк.
Монографії
1

Ольшанський О.В., к.н. з держ. упр., доц. каф. економіки підприємства ТІ СНУ ім. В. Даля

Управління місцевим господарством: механізм удосконалення
Харків: Константа

Монографія

2008

9,2
2

Кузюков А. М., докт. хім. наук

Міжкристалітне корозійно-механічне руйнування металів.

200 с.

Луганськ:СНУ ім. В. Даля

Монографія

2006

12,5


^ Навчальний посібник
1

Суворін О.В., к.т.н., зав. каф. ТНРЕ,

Доценко А.Д.,доц. каф.ВПМ

Ганжа С.М., доц. каф. ЕА,

Суворіна В.І, викл. СХМТ

Основи наукових досліджень та наукова інформація


Основи наукових досліджень та наукова інформація: Навч. посібник. Луганськ: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту, 2008. -129с. (Рекомендовано МОН України, гриф № 1.4/ 18-Г-1332 від 11.06.2008 р.)

Луганськ:Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту

Навч. посібник

2008

7,5
2

Ганжа С.М., доц. каф.ЕА,

Поркуян О.В., к.ф.-м. н., доц. каф.ВПМ,

Ганжа С.А., викл. СХМТ

Основи ергономіки та дизайну РЕАОснови ергономіки та дизайну РЕА: Навч. посібник. Луганськ: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту, 2008.

(Рекомендовано МОН України, гриф № 1.4/18-Г-861 від 15.04.2008 р.)

Луганськ: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту, 2008.

Навч. посібник

2008

20
3

Багрінцев І.І., к.т.н, ОХП

Барвін О.І., к.т.н, ОХП

Основи технічної творчості
Видавничий центр ТІ СНУ ім. В.Даля (м.Сєвєродонецьк)

Навчальний посібник

2008

7
4

Багрінцев І.І., к.т.н, ОХП

Барвін О.І., к.т.н, ОХП

Основи наукових досліджень
Видавничий центр ТІ СНУ ім. В.Даля (м.Сєвєродонецьк)

Навчальний посібник

2008

7
5

зав. каф., к.т.н. Иванов А.Н.

Фізичні основи функціонування електронних приладів: Навч. посібник (Рекомендовано МОН України, гриф № 1.4/ 18-Г1330 від 11.06.2008 р.)

Фізичні основи функціонування електронних приладів: Навч. посібник. Луганськ: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту, 2008. -176с.

Луганськ: Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту

Навч. посібник

2008

11,5
6

Мамедов Б.Б. (к.х.н., каф. ТОРП)

Технологічні розрахунки процесів переробки нафти

Навчальний посібник з грифом МОН

Луганськ, видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008

Навчальний посібник

2008

15,4СтаттіМоркун В.С., д.т.н., профессор, начальник НИЧ, Криворожский технический университет,

Поркуян О.В., к.ф.-м.н., доцент,

Проказа О.І., ас.каф.АТП


Исследование процессов идентификации технологических объектов обогатительного производства на основе различных видов ортогональных полиномов и выбор оптимального полинома

Наукове видання «Наукові праці Донецького національного технічного університету», Випуск 15(131), серія гірнично-електромеханічна.

Донецьк: ДонНТУ

стаття

2008

0,375


Смолій В.М.,

к.т.н., каф. АТП

Методология обучения математике, системному анализу и теории управления на примере выполнения учебно-исследовательской работы студентами института

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах

Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ Т.1: Теорія та методика навчання математики.

стаття

2008

0,3


Смолій В.М.,

к.т.н. каф. АТП

Применение метода группового учета аргумента для построения системы поддержки принятия решений в производстве электронных аппаратов

Вестник Херсонского национального технического университета.

Видавництво ХНТУ

стаття

2008

0,3


Смолій В.М.,

к.т.н. каф.АТП

Автоматизированное управление процессом производства электронных аппаратов

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації

Луганськ

стаття

2008

0,375


Смолій В.М.,

к.т.н. каф.АТП

Исследование управленческих издержек модифицированного процесса производства электронных аппаратов методом анализа иерархий

Прогресивні технології і системи машинобудування: Міжнародний зб. наукових праць

Донецьк: ДонНТУ, Вип. 35

стаття

2008

0,5


Поркуян О.В., к.ф.-м.н. каф. ВПМ

Кузнецова О.В., каф. АТП

Идентификация динамических объектов различной структуры на основе параллельных моделей Гаммерштейна.

Восточно-Европейский журнал передових технологий, 1/4 (31) 2008.

г. Харьков

Стаття

2008

0,25


Целіщев О.Б., к.т.н., доц.. каф.АТП;

Лорія М.Г., к.т.н., доц.. каф.АТП;

Мілоцький В.В. к.т.н., доц. каф. ТП

Технология фотокаталитического обезвреживания пестицидов


Вопросы химии и химической технологии


М.Днепропетровск: УГХТУ №2. – 2008. с.211-213.

Стаття20080,2
Целіщев О.Б., к.т.н., доц.. каф.АТП;

Лория М.Г. к.т.н., доц.. каф.АТП;

Кинетика разложения пестицидного препарата ДДТ термофотокаталитическим методом

Весник національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”

г. Харьків НТУ „ХПІ”. 2008. - №31.- 76-81 с.

Статья

2008


0,3


Лория М.Г. к.т.н., доц.. каф.АТП;

Целіщев О.Б., к.т.н., доц.. каф.АТП;

Дослідження оптичних параметрів вимірювальної системи атомно-абсорбційного спектрофотометра

Оптико-електронні інформаційно -енергетичні технології

м. Вінниця: ВНТУ, №2(12). – 2008. – с. 243-246.

Стаття


2008


0,25


Лория М.Г. к.т.н., доц.. каф.АТП;


Аналіз експериментальних та теоретичних досліджень оптичної системи атомно-абсорбційного спектрофотометра

Оптико-електронні інформаційно -енергетичні технології

м. Вінниця: ВНТУ, №3(12). – 2008. – с. 166-170.

Стаття


2008


0,3
11

Д.т.н. Моркун В.С.,

к.ф.-м.н Поркуян О.В.

Управление процессом магнитной сепарации в условиях неопределенности

Вісник

СНУЯЕП, №3 ,2008, ст.89-96

Севастополь

стаття

2008

0,5
12

Д.т.н. Моркун В.С.,

к.ф.-м.н Поркуян О.В.

Оптимальное управление магнитным обогащением на основе гибридных моделей с обращенным нечетким блоком

Сборник научн. тр. «Качество минерального сырья», Кривой Рог. – 2008, ст.281-288

Кривий Ріг

стаття

2008

0,5
13

К.ф.-м.н Поркуян О.В.

Влияние вариаций характеристик объектов технологических процессов обогащения железной руды на результаты идентификации на базе параллельно-рекурсивной модели Гаммерштейна

Вісник Криворізького технічного университету. Вип.21- Кривий Ріг, 2008. ст.144-146

Кривий Ріг

стаття

2008

0,19
14

Д.т.н. Моркун В.С.,

к.ф.-м.н Поркуян О.В.

Идентификация объектов управления обогатительных производств на основе гибридных моделей Гаммерштейна

Научный журнал „Материалы IV Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании»» -Болгарія, Варна, Технічний університет,2008, ст.215-218

Болгарія, Варна, Технічний університет

стаття

2008

0,25
15

Д.т.н. Моркун В.С.,

к.ф.-м.н Поркуян О.В.

Управление процессами магнитного обогащения железных руд на основе гибридных моделей Гаммерштейна

Матеріали ХV Міжнародної конференції з автоматичного управління „Автоматика-2008”. (23-26 вересня 2008р.)- Одеса ,ст.370-374

Одеса


стаття

2008

0,375
16

Шляхова Т.В.,

к.ф.-м.н., доцент каф.ВПМ

Имитационное моделирование подготовки специалистов по автоматизации

Матеріали ХV Міжнародної конференції з автоматичного управління „Автоматика-2008”. (23-26 вересня 2008р.)- Одеса

Одеса


стаття

2008

0,25
17

А.И.Рязанцев, к.т.н., зав. каф. КI

А.Л. Бродский,

к. ф.-м. н.,доцент каф.ВПМ

Л.А.Шумова, ас. каф. ВПМ

Модель оценки опасности состояния химического производства с использованием методов регрессии

Вестник Херсонского национального технического университета №1(30)- Херсон, 2008, ст. 30-33


Херсон

стаття

2008

0,25
18

Кац М.Д.,

Давиденко А.М.

Метод компромиссной субоптимизации-методологическая основа повышения эффективности технологических процессов одновременно по экономическим, экологическим и другим показателям.

Журнал „Экология и промышленность”, №5, 2008
стаття

2008

0,5
19

Грачев Ю.М., Кац М.Д., Давиденко А.М.

Новый подход к решению задачи повышения эффективности доменной плавки одновременно по удельному расходу кокса и производительности.

Ж. «Металлургическая и горно-рудная промышленность», №4,2008

ОАО „Проектный и проектно-конструкторский институт „Металлургавтомаитика” (г.Днепропетровск)

стаття

2008

0,5
20

Овсиенко О.Л. , к.х.н., каф. Фізики

Островерх С.С. , Павлий Л.В. ООО НПК „Алвиго-КС”

О применимости активного оксида алюминия производства „ НПК „Алвиго-КС” для регенерации трансформаторніх масел.

Катализ в промышленности №4, 2008

Москва: Видавництво „Калвіс”

стаття

2008

0,3

21

Татарченко Г.О., доц.,к.т.н. каф. Фізики

зам. директора по науке НИИ «Водоочистные технологии» Толок А.Я.

асп. Топорко Н.А

Семенюк Т.Н.

Влияние фосфонатов и полифосфонатов на коррозионное поведение Ст.3 в водных средах.

Журнал Физ.-хим. мех. материалов, 2008, Спец.вып. № 7, т.2 с.562-166

Видавництво фіз.-хім. інститута, м. Лівів

стаття

2008

0,7

22

Татарченко Г.О. доц., к.т.н. каф. Фізики

директор по науке НИИ «Водоочистные технологии» Шукайло Б.Н.;

асп. з.ф.о. Лищенко Т.А.

Оценка коррозионной активности промышленных оборотных вод.

Журнал Физ.-хим. мех. материалов, 2008, Спец.вып. № 7, т.2 с.639-643

Видавництво фіз.-хім. інститута, м. Лівів

стаття

2008

0,7
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Контроль і аудит» за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля- №7(137) ч с. 36-39
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Контроль І аудит» за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля- №7(137) ч с. 36-39
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №11. С. 151-154
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Контроль і аудит" за 2007 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №5 (99) – С. 103-109
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "обробки металів тиском І зварювання" за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №7 (125)
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "обробки металів тиском І зварювання" за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №7 (125)
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №11. С. 151-154
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи