Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Скачати 93.85 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір93.85 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри __”Гідрометеорологія” за 2009 рік№ п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано,

видавництво

Вид роботи

(навч. посібник, монографія, підручник, стаття та інш.)

Рік

видан-ня

Умов.

друк.

арк.

1

Зубов О. Р., д.с.-г. н., проф

Гидрологічні дослідження в Луганській області

Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29.09.-2.10.2009 р.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

тези

2009
2

Зубов О. Р., д.с/г н., проф.,

Пономарьов С.В., аспірант

Прогнозирование почво-защитной эффективности стокорегулирующих мероприятий постоянного действия

Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29.09.-2.10.2009 р.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

тези

2009
3

Зубов О.Р., д.с/г н., проф.,

Кошурнікова А.А., аспірант

Дослідження звязку між ходом метеоелементів та станом захворюваності населення Луганської області за окремими групами хвороб

Екологічні проблеми регіонів України. МатеріалиХІ всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів 21-25 квітня 2009 р., Одеса.

Вид-во ОДЕУ,

м. Одеса

тези

2009
4

Зубов О.Р., д.с/г наук, проф.,

Зубов А. О., аспирант., Гуренко О.Ю., пошукач

Спосіб формування екологічної мережі

Патент України на корисну модель

№ 44092, Бюл. №18, 25.09.2009

Вид-во „Держпатент”,

м. Київ


патент

2009
5

Воробйов С.Г., пошукач,

Зубов О.Р., д.с/г н., проф

Зубова Л.Г., д. т. н., проф

Спосіб захисту території, прилеглої до відвалів вугільних шахт, від забруднення

Патент України на корисну модель

№ 44217, Бюл. № 18, 25.09.2009

Вид-во „Держпатент”,

м. Київ


патент

2009
6

Зубов О.Р., д.с/г н., проф.,

Зубова Л.Г., д. т. н., проф. Харламова А. В., спирант.

Спосіб рекультивації пласких відвалів вугільних шахт

Патент України на корисну модель

№ 40412, Бюл. № 7, 10.04.2009

Вид-во „Держпатент”,

м. Київ

патент

2009
7

Зубов О.Р., д.с/г н., проф..

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.,

Воробйов С.Г., пошукач,

Сиволап С.І., аспірант.,

Савельева Є..А., магистр

Влияние эрозионных процессов на терриконах на экологическое состояние окружающей среды

Уголь Украины, 2009, №7, С. 28-30

Вид-во

м. Київ


стаття

2009

0,2

8

Змеева Н.А., студ. гр. ПН-461

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Математическая модель зависимости эрозтонного показателя стойкости рек от их гидрологических параметров

Регіональні екологічні проблеми/Матеріали П Міжнародн. наук. конференції студентів, магістрантів і аспірантів, Одеса, 2009, С. 112

Вид-во ОДЕУ

М. Одеса


тези

2009

0,067

9

Сиволап С.І., аспірант.,

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Терриконы и агроландшафты

Регіональні екологічні проблеми/Матеріали П Міжнародн. наук. конференції студентів, магіст-рантів і аспірантів, Одеса, 2009, С. 289

Вид-во ОДЕУ

М. Одеса


тези

2009

0,067

10

Бабенко Е.Ю., ст. гр. ПН-461,

Олейникова Ю.С., ст. гр. ПН-461,

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Гидроэкологические особенности рек Донбасса

Регіональні екологічні проблеми/ Матеріали 11 Міжнародн. наук. конференції студентів, магіст-рантів і аспірантів, Одеса, 2009, С. 21

Вид-во ОДЕУ

М. Одеса


тези

2009

0,067

11

Колесникова А.Г., ст. гр. ПН-461,

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Зависимость речного стока от осадков, испарения и подземного стока

Сучасні проблеми екології /МатеріалиУІ Міжнародн. наук. конференції студентів, магістрантів і аспірантів, Житомир, 2009, С. 296

Вид-во Житомирського технол. унів.

тези

2009

0,067

12

Коваленко О.Ю., ст. гр. ПН-471,

Позднякова Ю.В., ст. гр. ПН-471,

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Очистка питьевой воды с помощью бытового фильтра „Ива”

Сучасні проблеми екології /МатеріалиУІ Міжнародн. наук. конференції студентів, магістрантів і аспірантів, Житомир, 2009, С. 337

Вид-во Житомирського технол. унів.

тези

2009

0,067

13

Положенцева Т.Ю., ст. гр. ПН-461,

Змеева Н.А., ст. гр. ПН-461,

Щеткина Н.В., ст. гр. ПН-451,

Гречишкина Н.В., ст. гр. ПН-451,

Панченко А.В., ст. гр. ПН-451,

Зубова Л.Г., д. т. н., проф

Питьевая вода и простейшие способы ее очистки

Сучасні проблеми екології /МатеріалиУІ Міжнародн. наук. конференції студентів, магістрантів і аспірантів, Житомир, 2009, С. 338-339

Вид-во Житомирського технол. Університету, м. Житомир

тези

2009

0,13

14

Зубов О.Р., д.с/г наук, проф.,

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Славгородская Ю.В., аспірант

Статистичний аналіз агрохімічних показників грунту

Зб. наук. праць Луганського нац. агр. університету.- Луганськ: видавництво ЛНАУ, 2009.- №100.- С.64-71

Вид-во Луганського нац. агр. університету

м. Луганськ

стаття

2009

0,53

15

Зубова Л.Г., д. т. н., проф. Харламова А.В., аспірант.

Вторичное использование лесонасаждений рекультивированных террикоников

Вісник СНУ ім. В.Даля №1 (131) 2009,

с. 40-44

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

стаття

2009

0,33

16

Зубов О.Р., д.с/г наук, проф.,

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Воробьев С.Г., пошукач

Динамика интенсивности эрозионных процессов на терриконах

Вісник СНУ ім. В.Даля №1 (131) 2009 ч.2, с. 30-34

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

стаття

2009

0,33

17

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Геохимические барьеры терриконов и их гидрохимическая составляющая

Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія /Матеріали ІУ Всукр.наук. конференції, Луганськ, 2009, С. 79-81

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

тези

2009

0,2

18

Зубова Л.Г., д. т. н., проф.

Верех К.Й., аспірант.

Спосіб отримання алюмінію з відвальної породи вугільних шахт Донбасу

Вісник Кременчуцького держ. політ. універ. ім.М.Остроградського,

Вип. 2/2009 (55), ч.1, с.98-100.

Вид-во

Кременчуцького держ. політ. уніунівер. ім. М. Остроградського,

м. Кременчуг

стаття

2009

0,2

19

Гречка В. О., ст. викладач

Єрмоленко С. В.,

Кепіч В. І.

Аналіз стічних вод підприємств Луганської області.

Матеріали конф. „Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія” 2009 р., Луганськ, с 40-41

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

тези

2009
20

Гречка В.О., ст. викл.,

Соколов О.Л., студ. ПН-451


Правові аспекти охорони водних ресурсів Луганської області

/ Матеріали міжнародної науково – прак-тичної конференції „Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної без-пеки, використання охорони природних ресурсів” – 9-10 жовтня 2009р. /за заг. ред. проф. А.П. Гетьмана та проф. Шульги Н.В. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2009.- С.187-188.

Вид-во Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого

тези

2009
21

Зубов О.Р.

Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні 60 с.

isbn

978-966-8726-99-6
Харків.

Видавництво КП «Друкарня №!3.-

Брошура

2009


Зав. кафедрою._________________________ проф. Зубов О. Р.


Виконавець. Сиволап С. І.

Тел. 33-02-07 , 9.12.09 р.

Схожі:

Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство і політична культура: теоретичний і прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство І політична культура: теоретичний І прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи