Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік
Скачати 390.02 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік
Сторінка1/5
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір390.02 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА" за 2009 рік


103.9
52 42
Автор Заголовок Точна назва видання Видавництво Вид роботи Рік видання Умов. друк. арк. К-во страниц К-во публ со студ Міжнародні
1 Андрианова Л.М. ассист. Анализ компьютерной среды проектирования технологической оснастки в машиностроении Матеріали I-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"(25-27 березня 2009) с.234-235 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2009 0.1 2
1
2 Андрианова Л.М. ассист. Підвищення дієвості мотивації праці керівника школи Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Університет і регіон 29 – 30 жовтня 2008 року), с. 64-65 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2008 0.1 2


3 Велигура А.В. к.т.н. доц. , Гуц Л.В. к.т.н. доц, Ляшенко Т.В.к.т.н. доц. К проблеме математического моделирования в факторном анализе Вісник СНУ ім. В. Даля № 1(131). – 2009. – с.211-213 м. Луганськ Фахова стаття 2009 0.2 3


4 Велигура А.В. к.т.н., доц. , Дюбанов А.С. аспирант Дослідження структури маркетингових інформаційних систем Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Університет і регіон 29 – 30 жовтня 2008 року), с. 159-161 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2008 0.2 3


5 Велігура А.В. к.т.н. доц., Овсянко Ю.А. студ. УП-731 Використання методу кларка-райта для складання оптимального маршруту торгівельного представника Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Університет і регіон 29 – 30 жовтня 2008 року), с. 161-163 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2008 0.2 3 с

6 Велігура А.В. к.т.н., доц. , Попова Н.М. асист. , Шеховцов С.Ю. студ. УП-931 Розробка методики формулювання вимог до апаратного забезпечення інформаційних систем Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Університет і регіон 29 – 30 жовтня 2008 року), с. 163-164 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2008 0.1 2 с

7 Гиркин Е.Й. ст. препод. Вопросы экологического мониторинга водной среды региона Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Університет і регіон 29 – 30 жовтня 2008 року), с. 267-268 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2008 0.1 2


8 Гиркин Е.Й. ст. препод. Гидроэкологический мониторинг водной среды Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Економічні, екологічні та соціальні проблеми вугільних регіонів СНД", 12-13 травня 2009, с. 125-127 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2009 0.2 3
1
9 Данич В.Н. проф д.е.н., Андросов В.И. ас. каф информатики, Демин М.К. ст. препод каф. информатики, Танченко С.М. ас. каф ЭК Концепция мониторинга информационно-управленческих архитектур и ее использование в управлении предприятием Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: Монография.-Х.: ФЛП Александрова К.М.; 2009, с. 390-410 ИД"ИНЖЕК", м. Харків Стаття 2009 1.3 20


10 Данич В.Н. проф д.е.н., Андросов В.И. ас. каф информатики, Демин М.К. ст. препод каф. информатики, Танченко С.М. ас. каф ЭК Мониторинг информационно-управленческих архитектур в управлении предприятием Экономическое прогнозирование:модели и методы: материалы V Международной научно-практической конференции, 28 апреля 2009г., в 2 ч., [под общ. Ред. В.В. Давниса]; Воронеж. Гос. Ун-т. - Воронеж, с. 8-26 Издательско-полиграфический центр Воронежского гос. ун-та Стаття 2009 1.1 18


11 Дорошко В.В. аспирант Трирівнева інформаційна модель машинобудівного підприємства Вісник Донбаської Державної Машинобудівної Академії. - Краматорськ, 2008 - №1(11) - с. 233-238 м. Краматорськ Фахова стаття 2008 0.4 6


12 Дубинина Т.В. ассист. Нечітка логіка як метод адаптивного управління в хлібобулочному виробництві Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Університет і регіон 29 – 30 жовтня 2008 року), с. 282-283 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2008 0.1 2


13 Дубинина Т.В. ассист., Літвяк І.І. студ. УП-942 Прогнозування фінансових ринків з використанням штучних нейронних мереж Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Університет і регіон 29 – 30 жовтня 2008 року), с. 283-285 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2008 0.2 3 с

14 Дубинина Т.В. ассист., Евсюков А.С. студ. УП-951 Проблемы разработки электронных учебников Матеріали I-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"(25-27 березня 2009) с.256-258 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2009 0.2 3 с 1
15 Дубинина Т.В. ассист., Зайцева В.Н. студ. УП-951 Оптимизация работы отдела кадров Матеріали I-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"(25-27 березня 2009) с. 262-265 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2009 0.3 4 с 1
16 Дубинина Т.В. ассист., Шматова Д.В. студ. УП-951 Разработка программы для оптимизации энергопотребления ресурсов на предприятии "Луганская Фирма "Лутри" Матеріали I-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"(25-27 березня 2009) с.348-350 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2009 0.2 3 с 1
17 Дюбанов О.С. аспірант Про необхідність врахування динаміки при оцінці конкурентоспроможності Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем" (9-10 квітня 2009 року, м. Харків), с. 17 ВД "ІНЖЕК", м. Харків Тези 2009 0.1 1


18 Змиевской С.А. студ. УП-742 Интеллектуализация - генеральное направление развития информационных технологий в эпоху глобализации Матеріали I-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"(25-27 березня 2009) с.265-267 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2009 0.2 3 с 1
19 Иванов В.Л. к.э.н., доц. Экономическая устойчивость как фактор обеспечения эффективности предприятий Матеріали I-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"(25-27 березня 2009) с 425-427 ПП Ільков В.Г., м. Луганськ Тези 2009 0.2 3
1
20 Истомин Л.Ф. к.т.н., доц. , Кулишова Е.И. студ. УП-742 Необходимость и перспективы развития инновационной политики государства Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Університет і регіон 29 – 30 жовтня 2008 року), с. 22-24 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Тези 2008 0.2 3 с

21 Калиненко Н.А. к.ф-м.н. доц. Анализ эффективности инвестиционных проектов Збірник наукових праць "Маркетинг: Теорія і практика" № 15, 2009, с.180-184 Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ Фахова стаття 2009 0.3 5


  1   2   3   4   5

Схожі:

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2008 рік
Ахромкин Е. М. к э н., доц зав магистратуры держ службы, Клияненко Б. Т. д э н, проф дир. Луг филиала ин-та эк-прав. Исслед. Нан...
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2007 рік
Матеріали III всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі...
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство і політична культура: теоретичний і прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Перелік публікацій кафедри \"економічна кібернетика\" за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство І політична культура: теоретичний І прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи