Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік
Скачати 241.23 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік
Нагорний Б.Г
Дата01.10.2012
Розмір241.23 Kb.
ТипДокументи


Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік

№ п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи (учб. посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, авторефер.)

Рік видання

Умов. друк. арк.
1

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

та ін.

Здравомислов А.Г.; Капітал соціальний; Ольшанський Д.В.; Панарін А.С.; Соціальної аномії теорії; Соціологічна Асоціація України; Турен А.; Харизма

Енциклопедичний словник. Соціологія політики. с.138; с.168; с.266; с.277; с.357-358; с.359; с.401; с.413

Вид-во Європейського університету, м. Київ

Енциклопедичний словник

2009

0,6
2

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

Нужна ли Кассандра в ХХ столетии? (некоторые спорные размышления о социальном прогнозировании)

Научно-теоретический журнал «Социология: теория, методы, маркетинг», №2. с. 202-209

Ин-т социологии НАН Украины,

г. Киев

стаття

(фахова)

2009

0,4
3

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

Некоторые аспекты формирования новой парадигмы социологии управления

Збірник наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства» Вип.15. с.85-87.

Вид-во ХНУ ім.В.Н.Каразіна, м.Харків

стаття

(фахова)

2009

0,1
4

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

Модернизация, трансформация или …? Рецензія на монографію Лісієнко О.В. «Політична модернізація українського суспільства»

Вісник Одеського національного університету. Том 14. Вип.2. с.175-177.

Вид-во Одеського національного університету м.Одеса

стаття

2009

0,1
5

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

Проблемы современных тенденций формирования управленческих элит в трансформационных обществах

Збірник наукових праць «Соціологічні дослідження». №8. с.24-29.

Вид-во СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,3
6

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

Некоторые аспекты формирования новой парадигмы социологии управления

Збірник наукових праць учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України с.229.

Вид-во ХНУ ім.В.Н.Каразіна, м.Харків

тези


2009

0,1
7

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

Формирование стратегии социально-экономического развития региона в условиях кризисных явлений

Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Економічні, екологічні та соціальні проблеми вугільних регіонів». с.370-375.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м.Краснодон

стаття

(фахова)

2009

0,4
8

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

Обоснованы ли тревоги Э.Гидденса?

(О возможностях социологии в изучении новых социальных неравенств)

Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ.конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій». с.43-47.

Вид-во Київск.ун-ту,

м.Київ

стаття

2009

0,3
9

Нагорний Б.Г., проф., д. соц.н.

Жизнь В.И.Даля: необходимость современного прочтения

Сборник докладов и сообщений, представленных на XIII Международных Далевских чтениях, посвященных 208-й годовщине со дня рождения В.Даля. с.31-34.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Луганськ

тези

2009

0,25
10

Крупенина Н.А.,доц., к.пед.н.

Исследование феномена интеллигенции в мировой социологии

Научният потенциал на света. т.6. филологични науки, психология и социология. с. 65-67.


София: «БляГРАД-БГ» ООД

стаття

2009

0,16
11

Крупенина Н.А.,доц., к.пед.н.

Training of PR-specialists in the country were people do not trust their government

The Global Communication Association’s International Conference .November 26-27, 2009

Bangalore, India

(електронне видання)

тези

2009

0,16
12

Крупенина Н.А.,доц., к.пед.н.

Роль социологического знания в структурировании коммуникативных процессов в паблик рилейшнз

ІІ Международная конференция «Организационная коммуникация»; «Коммуникативные процессы в бизнесе и менеджменте» 2-3 февраля 2009.

Воронеж

(інтернет-сайт www.science.vsu.ru/files/conf_134.pdf)

стаття

2009

0,7
13

Крупенина Н.А.,доц., к.пед.н.

Изучение феномена «интеллигенция» в зарубежной социологии

Збірник «Інтелігенція, освіта, суспільств: виклик глобальної кризи»

Народна українська академія, м. Харків

стаття

2009

0,2
14

Крупенина Н.А.,доц., к.пед.н.

Технологія внутіорганізаціонної PR-комунікації у подоланні паніки, агресії на підприємствах в умовах кризи

Бюлетень Національної служби посередництва і примирення

ВД «АДЕФ-Україна», м. Київ

стаття

2009

0,25
15

Крупенина Н.А.,доц., к.пед.н.

Основание целесообразности подготовки PR-специалистов на факультетах социологии в современных социокультурных условиях Украины

Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені В.Даля (на підставі матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і регіон»/ За заг.ред. О.Л.Голубенка) (у друку)

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

тези

2009

0,2
16

Мельников А.С., асистент

Дыхание истории

Матеріали міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В.Паніної (у друку)

ІС НАНУ, м.Київ

стаття

2009

0,31
17

Мельников А.С., асистент

К проблеме имагинативной логики в социологическом теоретизировании

Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І конгресу Соціологічної асоціації України

с. 53.

Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, м.Харків

тези

2009

0,14
18

Johnson J. проф. Школи правових та соціальних досліджень Арізонського державного університету, Melnikov A., асистент

The Wisdom of Distrust: Reflections on Ukrainian Society and Sociology

Studies in Symbolic Interaction / Ed. by N.Denzin – Bingley, UK: Emerald, 2009. — P. 9-18.

Англія, Емеральд


глава монографії

2009

0,62
19

Johnson J. проф. Школи правових та соціальних досліджень Арізонського державного університету, Melnikov A., асистент

Экзистенциальные аспекты доверия

Научно-теоретический журнал «Социология: теория, методы, маркетинг». №1. с. 78-93.

ІС НАНУ, м.Київ

стаття

2009

1,15
20

Мельников А.С., асистент

Социологизм Эмиля Дюркгейма в институционализации экзистенциальной социологии Эдварда Тирикьяна

Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. с. 168-169.

Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна,

м.Харків

тези

2009

0,12
21

Мельников А.С., асистент

Американская социология сегодня

Научно-теоретический журнал «Социология: теория, методы, маркетинг». № 4. (у друку)

ІС НАНУ, м.Київ

стаття

2009

0,68
22

Тихомиров Б.О., доц., к.іст.н., Тихомиров Р.Б., випускник кафедри

Из опыта обучения молодых людей навыкам брачно-семейной жизни (на примере студенческой молодежи)

Материалы V Всеукраинской научно-практической конференции. Творческое образование в Украине: теории, современность, перспективы 25-27 марта 2009г., с.414-418

Изд-во ВНУ им. В. Даля, г. Луганск

стаття

2009

0,25
23

Тихомиров Б.О., доц., к.іст.н., Тихомиров Р.Б., випускник кафедри,

Давидов В.Е. випускник кафедри

Жизненный путь и научное наследив В. Даля – источник творческого возникновения для студентов в формировании нравственных ценностей

В.И. Даль и наука XXI столетия XIII Международные Далевские чтения: доклады и сообщения, с. 157-167

Изд-во ВНУ им. В. Даля, г. Луганск

стаття

2009

0,5
24

Тихомиров Б.О., доц., к.іст.н., Тихомиров Р.Б., випускник кафедри

О некоторых сторонах жизненного кредо современного студенчества

XV науково-ппрактична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» 26-27 листопада 2009р.

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

стаття

2009

0,3
25

Яковенко А.В., доц., к.соц.н.

Омоложение украинской политической элиты как очередная мифологема

Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (CIDA), Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Канадсько-Український проект «Розбудова демократії». VI Міжнародна конференція: «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні» 21-23 травня 2009 р. Анотації доповідей.

с. 18.


Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ

тези

2009

0,14
26

Яковенко А.В., доц., к.соц.н.

Социология и искусство: искушение реальностью

Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Традиції та інновації в соціології»: Збірник наукових праць. с. 16-21.

Дрогобич: Посвіт

стаття

2009

0,4
27

Яковенко А.В., доц., к.соц.н.

Глобальный социум без глобально мыслящей элиты

Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць (За матеріалами науково-практичної конференції «Університетська освіта та формування управлінської еліти», 11-12 червня 2009 року). №8. с.155 – 166.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,9
28

Яковенко А.В., доц., к.соц.н.

Социология жизни как показатель методологического тупика современной социологической науки

Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників I Конгресу Соціологічної асоціації України. с.12.

Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, м.Харків

тези

2009

0,1
29

Яковенко А.В., доц., к.соц.н.

Соціологія життя як показник методологічного тупика сучасної соціологічної науки

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Випуск 15. с.109-112.

Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, м.Харків

стаття

(фахова)

2009

0,25
30

Яковенко А.В., доц., к.соц.н.

Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності сучасних суспільних інформацій

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / Соціологічна асоціація України; Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Інститут соціології НАН України; Під заг. Ред.. Куценко О.Д., Судакова В.І. с.349-357.

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», м.Київ

стаття

2009

0,7
31

Яковенко А.В., доц., к.соц.н.

Основные социальные институты в трактовках и определениях из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля.

Сборник докладов и сообщений, представленных на XIII Международных Далевских чтениях, посвященных 208-й годовщине со дня рождения В.Даля (у друку)

Изд-во ВНУ им. В. Даля,г.Луганск

тези

200932

Яковенко А.В., доц., к.соц.н.

Кризис 90-х и современный социально-экономический кризис: общее и особенное в социологическом разрезе

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні, екологічні та соціальні проблеми в вугільних регіонах СНД» (12-13 травня 2009 р. м.Краснодон); під. ред. проф. М.Д. Аптекаря. с.366-369.

Вид-во СНУ ім.В.Даля, м.Краснодон

тези

2009

0,25
33

Аптекарь М.Д., к.х.н. проф.

Лобовикова Е.А., к.с.н., доц.

Роль вищих навчальних закладів у розвитку малих мiст

Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції "Економічні, екологічні і соціальні проблеми вугільних регіонів СНД", с. 300-306.

КраФІМ

СНУ

ім. В. Даля м.Краснодон

тези доповідей

2009

0,25
34

Лобовикова Е.А., к.с.н., доц.
^

Роль социальной политики в решении проблемы здоровья нации и становление киберспорта в Украине


Наука і соціальні проблеми суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: 14 травня 2009 року; Під заг. ред. академіка АЕН України, к.е.н., доцента Т.В.Шаповалової. (Електронне видання) , с.44-48.

м. Луганськ: ДЗ «Луганський інститут праці та соціальних технологій»

стаття

2009

0,3
35


Лобовикова Е.А., к.с.н., доц.

Киберспорт: особенности функционирования в Украине

Соцiологiя в ситуацiї соцiальних невизначеностей:Тези доповiдей учасникiв I Конгресу Соцiологiчної асоцiацiї України, с.138.

м.Харкiв: Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна

тези доповідей

2009

0,15
36


Лобовикова Е.А., к.с.н., доц.

Киберспорт: особенности становления в Украине

Методологiя, теорiя та практика соцiологiчного аналiзу сучасного суспiльства: Збiрник наукових праць. Випуск 15, с.539-542.

м.Харкiв: Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна

стаття

(фахова)

2009

0,3
37


Лобовiкова О.О., к.с.н., доц.

Вплив iнформацiйної культури на якiсть сучасної управлiнської елiти


Соціологічні дослідження: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету. № 8, с.167-177.

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля м. Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,5
38

Лобовикова Е.А. к.с.н., доц.

Макуха Е.М., студ.Глобализация и ее влияние на экономику Украины

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», с.54-57

Вид-во СНУ ім. В. Даля

м.Луганськ


тези доповідей

2009

0,25
39


Лобовiкова О.О., к.с.н., доц.

Iнформацiйний тип соцiальної нерiвностi: позитиви та перспективи

Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Соцiальнi iнтеграцiї та соцiальнi нерiвностi в контекстi сучасних суспiльних трансформацiй. Матерiали V Всеукраїнської науково-практичної конференцiї 16-17 травня 2008 р., с.311-317.

Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет»

м.Київ


стаття

2009

0,3
40

Хархан Г.Д., асистент

Некоторые аспекты подготовки детей-сирот к семейной жизни в условиях интернатного учреждения

Сборник научных статей «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в системе подготовки социальных педагогов». с.241-248

Редакционно издательский центр АГПУ

Армавир, Россия


стаття

2009

0,3
41

Хархан Г.Д., асистент

Сутнісні характеристики поняття «підготовка учнівської молоді до сімейного життя»

Науково-методичний журнал «Соціальна педагогіка: теорія та практика». №1. с.58-65

Вид-во Луганскького національного університету імені Т.Шевченка, м.Луганськ

стаття

2009

0,3
42

Хархан Г.Д., асистент

Підготовка вихованців інтернатних закладів до сімейного життя

Науково-методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія та практика». №1. с.46-58

Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ

стаття

2009

0,5
43

Хархан Г.Д., асистент

Професійна орієнтація дітей сиріт як майбутніх представників управлінської еліти

Збірник наукових праць «Соціологічні дослідження» (за матеріалами науково-практичної конференції «Університетська освіта та формування управлінської еліти» 11-12 червня 2009), №8. с. 267-277

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,4
44

Хархан Г.Д., асистент

Готовність до материнства вихованок інтернатних закладів

Науково-методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія та практика», №3. с. 34-45

Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова,

м. Київ

стаття

2009

0,5
45

Хархан Г.Д., асистент

Деякі аспекти реформування державної системи опіки над дітьми-сиротами

Науково-методичний журнал «Соціальна педагогіка: теорія та практика», № 3. с. 51-60

Вид-во Луганського національного університету ім. Т.Шевченка,

м. Луганськ

стаття

2009

0,4
46

Хархан Г.Д., асистент

Роль семьи в воспитании будущего семьянина в творчестве В.Даля

Сборник докладов и сообщений, представленных на XIII Международных Далевских чтениях, посвященных 208-й годовщине со дня рождения В.Даля

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

тези

200947

Богучарова О.І., доц. псих.наук

Про патопластичну роль нездорової ризикованої споживчої поведінки

Актуальні проблеми психології.Екологічна психологія. Зб.наук.праць.-За ред.С.Д. Максименко.-т.VІІ. вип.20. с.47-51

Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, м.Житомир

стаття

2009

0,5
48

Богучарова О.І., доц. псих.наук

Тенденції розвитку нової наукової парадигми у контексті проблеми здоров’я

Теоретичні і прикладні проблеми психології.Зб.наук.праць СНУ ім.В.Даля. №2 (22). с.13-19

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

стаття

2009

0,5
49

Богучарова О.І., доц. псих.наук

Психопрофілактична робота в системі відомчої освіти

Матеріали міжнародної наук.-практ.конф. «Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти». с.38-42

Вид-во ХНУВС, м.Харків

стаття

2009

0,5
50

Богучарова О.І., доц. псих.наук

Реформи у системі вищої освіти та третій етап Болонського процесу

Актуальні і прикладні проблеми психології.-Зб.наук.праць СНУ ім.В.Даля. №2 (22). с.102-107

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

стаття

2009

0,5
51

Богучарова О.І., доц. псих.наук

Сучасні освітні технології у підготовці студентів та курсантів у системі відомчої освіти

Матеріали наук.-практ.конф. «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки ВНЗ МВС України

Вид-во ХНУВС, м.Харків

стаття

2009

0,5
52

Звонок О.С., к.псих.н.,доцент

Опыт создания отечественной модели альтернативного разрешения конфликтов в сфере восстановительного правосудия

Інформаційно-методичні матеріали «Розвиток становлення відновного правосуддя в сфері ювенальної юстиції: досвід України і Росії», с.75-77

Видавничо-поліграфічний центр «Елтон-2», м.Луганськ

стаття

2009

0,31

Зав. кафедрою проф. Нагорний Б.Г.

Виконавець Андрєєва М.С.

Тел.41-01-88

Схожі:

Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, авторефер.)
Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2007 рік
Спеціальні галузеві соціології. Колективний навчальний посібник. 2 вид. К.: Фоліант. – 2007. – розд. 16., с. 436-450
Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2007 рік
Спеціальні галузеві соціології. Колективний навчальний посібник. 2 вид. К.: Фоліант. – 2007. – розд. 16., с. 436-450
Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри соціології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи