Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
НазваПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Сторінка1/6
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Перелік публікацій кафедри

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

за 2009 рік№п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання


Де надруковано.

Видавництво

Вид роботи (учбов. посібник, монографія, підручник стаття та інш.)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф. каф.МЗЕД,

Погорелов Ю.С.,к.е.н., доц.каф.МЗЕД

Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку

Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85


ВНЗ «Національна академія управління», Київ

стаття (фахова)

2009

0,44

2

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф. каф.МЗЕД,

Свірідова О.В., ст.викл.каф.МЗЕД

Сценарний підхід до вибору стратегії забезпечення економічної безпеки експортної діяльності підприємства

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009, №4, Т.1, с. 96-99


Хмельницький національний університет

стаття

(фахова)

2009

0,19

3

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф., каф.МЗЕД,

Амеліна І.В., докторант каф.МЗЕД

Інноваційний розвиток системи організаційної поведінки підприємства

Управління розвитком. – Збірник наукових статей. Секція 1 "Управління підприємством та його підсистемами" . Харківський національний економічний університет. № 17, 2008, с. 30-32


ХНЕУ, Харків

стаття

(фахова)

2008

0,125

4

Воронкова А.Е., д.е.н., проф. каф.МЗЕД,

Хомош Ю.С., асп. каф.МЗЕД

Необхідність формування екологічної культури промислових підприємств

Управління розвитком. – Збірник наукових статей. Секція 1 "Управління підприємством та його підсистемами" . Харківський національний економічний університет. № 17, 2008, с. 32-35


ХНЕУ, Харків

стаття

(фахова)

2008

0,2

5

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф. каф.МЗЕД,

Кашура С.І., асп. каф.МЗЕД

Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності промислового підприємства

Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Шляхи виходу України із світової фінансово-економічної кризи», 31 березня 2009 р., с. 401-402


ДЕГІ, Донецьк

тези

2009

0,125

6

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф., каф.МЗЕД,

Радіонова Н.Й., асп. каф.МЗЕД

Теоретико-методичні аспекти формування інноваційної політики підприємства

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.. 3(94) / Наук. ред. І.К.Бондар. – К., 2009. – 190 с., с. 82-85


Науково-дослідний економічний інститут, Київ

стаття

(фахова)

2009

0,19

7

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф. каф.МЗЕД,

Гриньов А.М., асп. каф.МЗЕД

Застосування менеджменту знань персоналу як передумова створення конкурентних переваг підприємства

Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 1 (28). – Донецьк: ДЕГІ, 2009. – 331 с., с. 99-102


ДЕГІ, м. Донецьк

стаття

(фахова)

2009

0,19

8

Воронкова А.Е., д.е.н., проф. каф.МЗЕД,

Любич Б.Б., асп. каф.МЗЕД

Оцінка дії механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 1 (28). – Донецьк: ДЕГІ, 2009. – 331 с., с. 199-202


ДЕГІ, м. Донецьк

стаття

(фахова)

2009

0,19

9

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф., каф.МЗЕД,

Свірідова О.В., ст.викл. каф.МЗЕД

Сценарне планування економічної безпеки експортної діяльності підприємства

Науковий журнал "Економіка розвитку" Харківського національного економічного університету, №3(51), 2009, с.58-60


ХНЕУ, Харків

стаття

(фахова)

2009

0,2

10

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф., каф.МЗЕД,

Хомош Ю.С., асп. каф.МЗЕД

Організація природоохоронної діяльності і стан екологічної культури на підприємствах машинобудівельної промисловості України

Культура народов Причорноморья. Научный журнал. – Симферополь: ТНУ им. В. И. Вернадського. – № 169, 2009. – с. 79-86.


ТНУ им. В. И. Вернадського, Сімферополь

стаття

(фахова)

2009

0,44

11

Воронкова А.Е., д.е.н.,проф., каф.МЗЕД,

Радіонова Н.Й., асп. каф.МЗЕД

Дослідження узгодженості стратегічного та інноваційного розвитку підприємств


Збірник наукових праць "Економічний простір" Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, № 27, с.162-171

Придніпровська держ.академія

стаття

(фахова)

2009

0,56

12

Болдир Г.М., ст.викл. каф.МЗЕД

Сучасні тенденції інституоналізації представництва інтересів підприємництва в органах державної влади

Управління розвитком. – Збірник наукових статей. Секція 1 "Управління підприємством та його підсистемами" . Харківський національний економічний університет. № 17, 2008, с. 15-18


ХНЕУ, Харків

стаття

(фахова)

2008

0,2

13

Погорелов Ю.С., к.е.н.,доц. каф.МЗЕД

Затрати на розвиток підприємства: сутність, ідентифікація, оцінка

Управління розвитком. – Збірник наукових статей. Секція 1 "Управління підприємством та його підсистемами" . Харківський національний економічний університет. № 17, 2008, с. 139-142


ХНЕУ, Харків

стаття

(фахова)

2008

0,2

14

Болдир Г.М., ст.викл. каф.МЗЕД

Формализация условий целесообразности институционального бизнес-ассоциирования промышленных предприятий

Економіка промисловості. Науково-практичний журнал Інституту економіки промисловості НАН України, №4(43), 2008, с. 88-91


НАНУ, Донецьк

стаття

(фахова)

2008

0,19

15

Вовк Ю.Я., асп. каф.МЗЕД

Аналіз підходів до класифікації знань підприємства

Управління розвитком. – Збірник наукових статей. Секція 4 "Технології управління персоналом підприємства" . Харківський національний економічний університет. № 20, 2008, с. 24-28


ХНЕУ, Харків

стаття

(фахова)

2008

0,25

16

Глущенко О.,

ст.гр. УП- 242

Податкова культура як один з головних чинників сумлінного виконання свого обов’язку перед суспільством та державою

Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», Частина 1, 2009, с.151-153


Тернопіль, ТНЕУ, Економічна думка

тези

2009

0,125

17

Гриньов А.М., асп.,

Бойко А. ст.гр. УП-242

Людський капітал як визначальний чинник реалізації стратегії підприємства

Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», Частина 1, 2009, с.163-165


Тернопіль, ТНЕУ, Економічна думка

тези

2009

0,125

18

Рапаєв В.,

ст.гр. УП-242

Організація логістичного управління матеріалопотоками підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», Частина 1, 2009, с.278-279


Тернопіль, ТНЕУ, Економічна думка

тези

2009

0,125

19

Кузовова М.С.,

ст.гр.Упз-241с

Особливості маркетингового управління на машинобудівних підприємствах

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.51-54


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,19

20

Хомош Ю.С., асп. каф.МЗЕД

Визначення чинників впливу на стан екологічної культури підприємства

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.105-106


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,125

21

Щербакова К.В., асп. каф.МЗЕД

Світова фінансова криза як наслідок глобалізації та її вплив на українську економіку

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.114-117


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,19

22

Коренєв Е.Н., к.е.н., доц. каф.МЗЕД,

Таранов М.Г.,

ст.гр. УП-251

Методы страхования валютных рисков предприятия в условиях мирового финансового кризиса

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.219-221


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,19

23

Куматренко П.М., ст.гр. К-305

Ценности потребителя как основа формирования брендовой политики предприятия

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.172-174


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

24

Каширина Ю.Ш., інж.МЗЕД,

Коваль И.В. інж.каф.Маркетинг

Формирование конкурентоспособности ВУЗов в условиях Болонского процесса

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.276-278


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

25

Погорелов Ю.С., к.е.н, доц. каф.МЗЕД

Підходи до формування алгоритму вибору інструментів оцінки розвитку підприємства

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.322-324


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

26

Лежепьокова В.Г., к.е.н., доц. каф.МЗЕД,

Бєляєва І.С.,

ст.гр. УП-242

Особливості логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.369-371


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

27

Гриньова Н.Е., к.е.н, доц. каф.МЗЕД,

Бугайова І.О., ст.гр.УП-242

Про співвідношення матеріальних і нематеріальних методів мотивації праці персоналу

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.383-385


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,125

28

Гриньова Н.Е., к.е.н, доц. каф.МЗЕД,

Глущенко О.О.,

ст.гр. УП- 242

Створення за допомогою податкового планування асоціації підвищення якості освіти менеджерів ЗЕД

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.402-405


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

29

Калюжна Н.Г., к.е.н, доц. каф.МЗЕД,

Городецька А.І.,

ст.гр. УП-242

Особливості позиціювання вітчизняних підприємств-суб’єктів ЗЕД в конкурентному середовищі

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.405-408


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

30

Гриньов А.М., асп. каф.МЗЕД,

Бойко А.О.,

ст.гр. УП-242

Реалізація зовнішньоекономічної стратегії підприємства на основі диференціації людського капіталу

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.408-410


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

31

Дєєва Е.А.,

ст.гр. УП-251

Экономическая добавленная стоимость как инструмент менеджмента

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.410-412


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

32

Бабенко К.І., к.е.н, доц. каф.МЗЕД,

Космодем`янська К.С., ст.гр. УП-242

Визначення поняття міжнародних інвестицій

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.436-438


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

33

Калюжна Н.Г., к.е.н, доц. каф.МЗЕД,

Рогодзинський Є.О., ст.гр. УПз-241

Визначення елементів системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.474-477


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,2

34

Родіонов О.В., к.е.н, доц. каф.МЗЕД,

Носовська Є.В., Недобега В.С., Жиганов М.В., студенти гр.УПз-241

Роль нематеріальних активів в забезпечення економічної безпеки підприємства-суб’єкта ЗЕД

Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», 25-27 березня 2009 р., с.477-478


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,125
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" за 200
Модернізація організаційної структури як чинник удосконалення управлінського потенціалу підприємств машинобудівельного комплексу...
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Галузева приналежність відносин із забезпечення господарської діяльності природними ресурсами
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Галузева приналежність відносин із забезпечення господарської діяльності природними ресурсами
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи