Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік icon

Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік
Скачати 135.65 Kb.
НазваСписок публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір135.65 Kb.
ТипДокументи

Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік
п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи

(учб. посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, авторефер.)

Рік видання

Умов. друк.

арк.

1.

Червонецький В.В.

доктор пед. наук, проф.

(у співавторстві)

Розвиток екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону

Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2009. - №9 (139). – С. 191-201.

Видавництво

СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

Фахова

2009

0,6

2.

Червонецький В.В.

Актуальні проблеми теорії та практики еколого-професійної підготовки учителя у системі педагогічної освіти у країнах євроатлантичного регіону

Проблеми освіти: Науковий збірник. Вип. 58.—Частина 2.

Київ. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Стаття

Фахова

2009

0,5

3.

Червонецький В.В.

Екологічна освіта учнів засобами навчальних дисциплін природничого профілю у школах країн євроатлантичного регіону

Збірник наукових праць VІ Міжнародної конференції. Фальцфейнівські читання. С. 400-407

Херсон. П.П. Вишемирський

Стаття


2009

0,2

4

Червонецький В.В.

Екологічне виховання учнів засобами дисциплін гуманітарного профілю в школах країн євроатлантичного регіону: сподівання і можливості

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. – Вип. 2 (26).— С. 164-176.

Видавництво

СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

Фахова

2008

0,6

5

Бєлов В.О.

(у співавторстві)

Розвиток екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону

Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2009. - №9 (139). – С. 191-201.

Видавництво

СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

Фахова

2009

0,6

6

Баєва І.В.

викладач

Різниця між синонімами як словами з ідентичним предметним значенням

Вісник пед. інст. ім. Тараса Шевченка.-- № 25 (164).—С. 22-26

м. Луганськ

Стаття

Фахова

2009

0,2

7

Баєва І.В. (у співавторстві)


Взаємодія мовної особистості автора і перекладача при перекладі художнього твору

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації».—С. 6-9

м. Луганськ, вид-во СНУ ім. В. Даля

Тези


2009

0,1

8


Гладушина Р.М., кандидат психол. наук, доцент

Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації

Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми менталінгвістики», с. 169-171

м. Черкаси

Стаття


2009

0,5

9

Гладушина Р.М.

Формування ноосферної свідомості в процесі коеволюції людини і біосфери

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Образовательные стратегии 21 века: ноосферное образование», С. 242-247

м. Севастополь

Стаття


2009

0,5

10

Гладушина Р.М.

Моделирование оценочного значения картины мира в рамках когнитивного подхода

Международная научно-практическая конференция «Германистика на рубеже тысячелетия», С. 186-191

г.Казань, Россия

Стаття

Фахова

2009

0,5

11

Гладушина Р.М.

Психологическая адаптация личности в современном обществе

Международная научно-практическая конференция «Экономическая, социальная и психологическая адаптация личности в современных условиях, с.248-253

г. Воронеж, Россия

Стаття


2009

0,5

12

Гладушина Р.М.

Художній простір як модель світу в англомовному тексті художньої прози

Матеріали п’ятої науково-практичної конференції «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації», С. 12-14

м. Луганськ

Тези


2009

0,2

17

Гладушина Р.М.

Оценочная концептуализация мира в рамках когнитивного подхода

Відправлено Міжнародну конференцію «Герменевтика на рубеже тысячелетия»

Росія, м. Набережні Челни

Стаття


2009

0,5

13

Дзюба Л.А., кандидат психол.наук, доцент

Владимир Даль как исследователь и творческая личность

Двадцатые Международные Далевские чтения

м. Луганськ, Україна

Тези

2008

0,2

14

Дзюба Л.А.

Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді

Двадцатые Международные Далевские чтения: доклады и сообщения. – Луганск: изд-во ВНУ им. В.Даля, 2008. – 6 с.

м. Луганськ: изд-во ВНУ им. В.Даля

Тези

2008

0,4

15

Дороднікова І.А.

Geistliche Entwicklung der Studenten

Збірка наукових праць, Мюнхенського університету


м. Мюнхен, Німеччина

Стаття


2009

0,1

16

Крсек О.Є., кандидат пед. наук, доцент

Формирование прагматико-коммуникативной компетенции студента-переводчика

Матеріали п’ятої науково-практичної конференції «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації», С. 75-78

м. Луганськ

Видавництво СНУ ім. В.Даля


Тези

2009

0,2

17

Крсек О.Є.

Формування етичних та психологічних первин комунікації в майбутніх перекладачів 17-18 квітня


Тези доповідей учасників ХУІ Міжнародної наук. конференції молодих науковців «Наука і вища освіта»: У 4 т./ Класичний приватний університет т.3. – с.49.

Видавництво Гуманітарного університету «Запорізького інституту держ. Та муніципал. Управ-я», м. Запоріжжя

Тези

2008

0,1

18

Крсек О.Є.

Слушание и его роль в коммуникативной компетенции специалиста-филолога


Збірник:“Мова в контексті культури і міжкультурної кому-нікації», Матеріали доповідей науково-практичної конференції,

с. 161-163.

Видавництво Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля, м.Луганськ

Стаття


2008

0,1

19

Крсек О.Є.

Формирование у студентов мотивации самоактуализации и самореализации


Матеріали V Науково-методичної конференції «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію

навчання» (23-24 жовтня 2008 року), с.80-81.

Видавництво Державного

Університету інформаційно

комунікаційних технологій, м.Київ

Тези


2008

0,1

20

Крсек О.Є.

«Внедрение интерактивных методов обучения аудированию иноязычного материала»

Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми металінгвістики» (21-22 травня 2009 року).—С. 284-285

Черкаси: Видавництво ЧНУ ім.. Богдана Хмельницького

Стаття


2009

0,3

21

Крсек О.Є.

Духовно-культурна реабілітація учнівської молоді з обмеженими слуховими можливостями засобами іншомовної комунікації

Духовність особистості: методологія,теорія і практика: Збірник Наукових праць.

Луганськ: Вид-во Східноукр. нац.ун-ту

Стаття

Фахова

2009

0,3

22

Літвінов О.І.

кандидат пед. наук, доцент

Правові основи стандартизації сучасної державної школи в США

Освіта на Луганщині.-- № 1.—С. 69-76

Луганськ

Стаття

Фахова

2009

0,5

23

Літвінов О.І.

Філософські проблеми стандартизації змісту освіти в державних школах США

Освіта на Луганщині.-- № 2.—С. 54-61

Луганськ

Стаття

Фахова

2008

0,3

24

Літвінов О.І.

Основи теорії стандартизації в змісті освіти в середніх школах США

Матеріали п’ятої науково-практичної конференції «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації», С. 80-83

Луганськ

Тези


2009

0,1

25

Шабінський М.Є.

(у співавторстві)

Розвиток екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону

Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2009. - №9 (139). – С. 191-201.

Фахове видання


Видавництво

СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

Фахова

2009

0,6

26

Шабінський М.Є.


Деякі психолого-педагогічні фактори громадянського виховання студентської молоді. На прикладі діяльності Товариства українсько-французької дружби «Луара»

Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2009. - №9 (139). – С.С. 201-207.

Фахове виданняВидавництво

СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ.

Стаття

Фахова

2009

0,5

27

Шабінський М.Є.


Історія громадянського виховання у початковій школі Франції. Період 1789 – 1945 р. р. / М.Є. Шабінський // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. - №9 (139). – С.


Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2009. - №9 (139). - СС. 207-213.

Фахове видання


Видавництво

СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

Фахова

2009

0,6

28

Шабінський М.Є.


Місце початкової школи у системі освіти Франції.

Освіта на Луганщині: Науково-методичний журнал: Луганськ. № 1(30), 2009. – С. 88-93.

Фахове видання

Видавництво ЛОІПО, м. Луганськ


Стаття

Фахова

2009

0,5

29

Шабінський М.Є.


L’impact des associations au développement de la coopération entre la France et l’Ukraine

Міжнародна конференція «Євроінтеграційні процеси у сфері освіти та науки: від співпраці між містами до міжнародного співробітництва». 23-27 вересня 2009, Євпаторія

Видавництво

СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття


2009

0,1

30

Шабінський М.Є.


Les chaires UNESCO en France comme un moyen effectif de l’éducation civique des personnalités

IV Міжнародна науково-практична конференція « Духовно-культурні цінності освіти та виховання». 14-15 жовтня 2009 р., Луганськ

Видавництво СНУ ім. В Даля..

Тези


2009

0,1Зав. кафедри проф. В.В. Червонецький

Виконавець: Т.Р. Іртуганова


Тел. 41-40-18

Схожі:

Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік iconСписок публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2008 рік
Методи активізації пізнавальної діяльності учнів з охорони природного довкілля в школах країн євроатлантичного регіону
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік iconСписок публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2008 рік
Методи активізації пізнавальної діяльності учнів з охорони природного довкілля в школах країн євроатлантичного регіону
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік
Збірник: „Мова в контексті культури І міжкультурної комунікації” / Матеріали доповідей науково-практичної конференції. С. 84-86
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік
Збірник: „Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації” / Матеріали доповідей науково-практичної конференції. С. 84-86
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік icon8. 02030201 Історія*, 03010401 Політологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік icon8. 04010201 Біологія*, 04010401 Географія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік icon8. 02030302 Мова І література (російська)*
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік icon8. 04020101 Математика*, 04020301 Фізика
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік icon8. 02030301 Українська мова І література
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Список публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік icon8. 01020101 Фізичне виховання*, 01020302 Фізична реабілітація
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи