Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно icon

Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно
Скачати 52.92 Kb.
НазваШановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно
Дата23.09.2012
Розмір52.92 Kb.
ТипДокументи

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

20-21 жовтня 2012 року Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно проводить Всеукраїнську наукову конференцію «Науково-дослідна робота в інноваційному університеті: стан, проблеми, перспективи розвитку»

Планується робота за такими секціями:

1. Інноваційний університет: сутність, становлення та розвиток.

2. НДР в інноваційному розвитку університету: проблеми та практичний досвід.

3. Участь студентів і викладачів у НДР інноваційного університету.

4. Шляхи та засоби ефективної організації НДР в інноваційному розвитку університету.

За матеріалами конференції будуть видані: спеціальний випуск науково-практичного журналу Південного наукового центру НАПН України «Наука і освіта», який входить до переліку фахових наукових видань України з педагогіки та психології, та збірник тез конференції.


Мова конференції – українська, російська, англійська


Для участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти, докторанти та магістранти.

УВАГА!

^ Технічні вимоги до оформлення публікацій у науково-практичному журналі Південного наукового центру НАПН України

«Наука і освіта»:

- обсяг статті 8-12 сторінок формату А-4;

- тип шрифту ^ Тimes New Rотап, розмір шрифту 14, стиль Normal, інтервал 1,5; поля: ліве – 3см, праве – 1,5см, верхнє та нижнє – 2,5см;

- на початку зліва УДК, нижче через інтервал по центру назва статті (великими літерами, жирним шрифтом), далі справа П.І.Б., нижче – назва організації (ВНЗ) та країна, потім виклад основного матеріалу статті, далі література – УВАГА! Література до статті оформлюється за вимогами ВАКу України, поданими в Бюлетені ВАКу України №5 за 2009 рік - (не більше як 5 джерел), у кінці публікації резюме – до 8 рядків українською, російською та англійською мовами, після кожного резюме – ключові слова;

- виклад основного матеріалу повинен відповідати вимогам ВАКу України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАКу Украї­ни» від 15.01.2003р. № 7-05/1 (кожна стаття повинна мати такі необхідні елементи:

1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними за­вданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше ча­стин загальної проблеми, яким присвячується озна­чена стаття.

3. Формулювання цілей статті (постановка завдан­ня).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з по­вним обґрунтуванням отриманих наукових результа­тів.

5. Висновки із цього дослідження й перспективи по­дальших розвідок у цьому напрямі);

- статті подавати в одному надрукованому варіанті та електронну версію на диску ^ CD-R у форматі МS Word 97/2000;

- матеріали, надіслані до журналу «Наука і освіта» з порушенням означених вимог, розглядатися не будуть.


Зразок оформлення статті


УДК:

Е. Е. Карпова

(ПНПУ імені К. Д. Ушинського)


^ СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ


(виклад основного матеріалу)


Література:

1.

2.

3.

4.

5.

РЕЗЮМЕ

(українською)

Ключові слова:

РЕЗЮМЕ

(російською)

Ключевые слова:

SUMMARY

(англійською)

Key words:

Примітка: Авторам (за винятком докторів наук та тих кандидатів наук, які пройшли апробацію в ж. «Наука і освіта») разом зі статтею подати до редакції завірені:

- у разі першої публікації у ж. «Наука і освіта» – рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук);

- виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендації її до друку.


^ Технічні вимоги до оформлення тез конференції:

- обсяг тез 2-3 сторінки формату А-4;

- тип шрифту Тimes New Rотап, розмір шрифту 14, стиль Normal, інтервал 1,5; поля: ліве – 3см, праве – 1,5см, верхнє та нижнє – 2,5см;

- тези подавати в одному надрукованому варіанті та електронну версію на диску CD-R у форматі МS Word97/2000.


Зразок оформлення тез


^ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Е. Е. Карпова

(ПНПУ імені К. Д. Ушинського)


ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Всеукраїнської наукової конференції

«Науково-дослідна робота в інноваційному університеті: стан, проблеми, перспективи розвитку»

Прізвище

Ім’я ____________________________________

По батькові__________________________________

Науковий ступінь

Учене звання

Посада

Організація__________________________________

Адреса (індекс обов’язково):___________________

Телефон:________________________________

Ел. пошта: ______________________________

Дата___________ Підпис___________


Матеріали для публікації приймаються до 10  жовтня 2012 року за адресою: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, науково-дослідний сектор,  вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна, 65020. Для оперативної інформації матеріали та заявку необхідно продублювати за електронною адресою: koycheva@mail.ru

Для всіх публікацій вартість однієї сторінки 25 грн.

Для участі у роботі конференції необхідно оплатити до 10 жовтня 2012 р. організаційний внесок (для покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та розсилкою матеріалів конференції) у розмірі 60 грн. поштовим переказом на ім’я та за адресою: Праведна Надія Петрівна, вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна, 65020. У графі переказу «для письмового повідомлення» вказати точні дані учасника.


Копію квитанції необхідно надіслати разом із заявкою та матеріалами конференції за електронною адресою: koycheva@mail.ru. За Вашим проханням матеріали конференції надсилаємо на вказану адресу.

УВАГА! ^ У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою, надсилати друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!


Контактна інформація:

Койчева Тетяна Іванівна

тел. (048) 734 60 93

Саражинська Вероніка Валеріївна

тел. (063) 244 24 85


Адреса оргкомітету:

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, науково-дослідний сектор,  вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна, 65020.


Відповідальний секретар:


к.пед.н., доцент Койчева Тетяна Іванівна


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

(заочна)


«Науково-дослідна робота в інноваційному університеті: стан, проблеми, перспективи розвитку»


20-21 жовтня 2012 року

Схожі:

Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: > Найменування : Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Найменування: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconРезультати олімпіади
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconІнформація про Замовника торгів
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconПерелік олімпіад з навчальних дисциплін
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconІнформація про Замовника торгів
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconПерелік олімпіад з навчальних дисциплін
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconПоложення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconДодаток 8 до Порядку проведення Конкурсу
Державний заклад Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconНапрям підготовки 020205 «Образотворче мистецтво»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Шановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад \"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського\", науково-дослідний сектор заочно iconПрограма Вступного фахового випробування з психології
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи