Інформація про Замовника торгів icon

Інформація про Замовника торгів
Скачати 277.38 Kb.
НазваІнформація про Замовника торгів
Дата14.10.2012
Розмір277.38 Kb.
ТипІнформація


Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом № 7 засідання комітету з конкурсних торгів

ДЗ «Південноукраїнський національний

педагогічний університет ім.

К.Д. Ушинського»

від «26» січня 2012 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

__________________Є.П. СедовДокументація конкурсних торгів

для процедури закупівлі - відкриті торги з закупівлі

послуг з видалення твердих відходів (вивезення сміття,

утилізація шин, ламп, акумуляторів) код 90.00.2.


ОДЕСА 2012

Документація цих торгів (далі – Документація) розроблена на виконання абзацу другого пункту 19 частини першої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та наказу Міністерства економіки України «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів» від 26 липня 2010 року №919.

^ I. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

^ 2. Інформація про Замовника торгів
повне найменування

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського»

місцезнаходження

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26

посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками

Шот Галина Валентинівна, завідуюча господарством, тел.: (048) 738-47-90; факс: (048) 732-51-03; е-mail: tender_pdpu@mail.ru


3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

90.00.2 Послуги з видалення твердих відходів (вивезення сміття, утилізація шин, ламп, акумуляторів).


вид предмета закупівлі

Вивезення твердих відходів. Утилізація.

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Навчальні корпуси та гуртожитки ДЗ «ПНПУ ім. К.Д.Ушинського»

Детальніше про місце поставки в Додатку 1.


ЛОТ 1: Видалення твердих побутових відходів - 4030 спорожнень; крупно-габаритного сміття – 30 од.; талони на захоронення твердих побутових відходів – 60 од.

ЛОТ 2: Утилізація: лампи - 1500 од.;шини - 8 од.; акумулятори - 3 од.


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

До 31.12.2012 року

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація Учасників

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів, викладаються українською мовою. В разі, якщо Учасник мусить включити до складу конкурсної пропозиції документи, які не готуються Учасником, і викладені на інших мовах, Замовник може вимагати автентичного перекладу таких документів (тобто з нотаріальним засвідченням) на українську мову.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів (Інструкція)

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання таких документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі* або підписи уповноваженої особи Учасника.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до 07.03.2012 року 10 год. 00 хв. (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.


Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити» дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.


^ ПРОПОЗИЦІЇ, ОФОРМЛЕНІ НЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, БУДУТЬ ВІДХИЛЕНІ.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

1. Пропозиції за формою «Пропозиція конкурсних торгів», наведеною у Додатку 2.

2.Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа, крім керівника).

3. Інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу ІІІ.

4. Документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме:

- Довідки Учасника про досвід у виконанні аналогічних договорів, в якій необхідно вказати номери та дати договорів, адреси об’єктів, посаду, прізвище, ім’я та по батькові керівників об’єктів, їх телефони (не менше 2 договорів);

- Довідки про наявність у учасника обладнання та матеріально-технічної бази (у довільній формі);

- Довідки про наявність у штаті учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (у довільній формі).

- Оригіналу довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (отримана не раніше ніж як за 10 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів).

5. Копій документів, які підтверджують фінансову спроможність:

- баланс за 2011 рік;

- звіт про фінансові результати за 2011р.;

- звіт про рух грошових коштів станом за 2011 рік.

^ У разі ненадання учасником відповідного документа, необхідно надати лист - пояснення з зазначенням підстави ненадання документа з посиланням на законодавчі акти.

6. Оригіналу або нотаріально завіреної копії виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців , видана державним реєстратором не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо інше не встановлено у виписці.

7. Оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (отримана не раніше ніж як за 10 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів).

8. Копії Статуту або іншого установчого документу.

9. Довідки у довільній формі, яка підтверджує, що: а) службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (завірена уповноваженою особою підприємства);

б) учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

в) фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

10. Копії документа, що підтверджує повноваження керівника на підпис договору.

Інші документи:

- Оригінал або нотаріально завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видана державним реєстратором;

- Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб.

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- Копія паспорта (для фізичних осіб).

- Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП).

- Копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку.

- Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.


Примітки:

а) документи, що не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів*;

б) учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів).*

* У разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до Учасників

Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Учасник повинен підтвердити документально відсутність підстав у замовника, визначених статтею 17 Закону, щодо відмови в участі у торгах.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту;

10) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, за відсутності інших підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам зазначена в пункті 2.5. Розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів таблицю цін:

Таблиця цінНайменування

Од. виміру

Кільк

сть

Ціна, грн. (без ПДВ)

Всього грн.

(без ПДВ)

Лот 1
Видалення твердих побутових відходів спорожнень;


Видалення крупно-габаритного сміття – 30 од.;


Талони на захоронення твердих побутових відходів – 60 од.


спорож

нення


од.


од.

4030


30


60Всього по лоту 1 (без ПДВ)
ПДВ
Всього по лоту 1 (з ПДВ)
Лот 2
Утилізація ламп

Утилізація шин:

Утилізація акумуляторів:


од.


од.


од.

1500


8


3Всього по лоту 2 (без ПДВ)
ПДВ
Всього по лоту 2 (з ПДВ)

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі ділиться на 2 лоти.

Лот 1 :

Послуги з видалення твердих побутових відходів - 4030 спорожнень;

Послуги з видалення крупно-габаритного сміття – 30 од.;

Талони на захоронення твердих побутових відходів – 60 од.


Лот 2:

Утилізація ламп: 1500 од.;

Утилізація шин: 8 од.;

Утилізація акумуляторів: 3 од.


^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, каб. 31 і загальний відділ.


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

07.03.2012 р. до 9 год. 30 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

$65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, каб. 31


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

07.03.2012 р. о 10 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника підтверджується дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та на виправлення арифметичних помилок, в разі їх виявлення, при розкритті пропозиції конкурсних торгів

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ що посвідчує особу виданий уповноваженими органами державного управління (наприклад водійське посвідчення).

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та представниками Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та мають на те відповідні повноваження.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію: ціна.
^

Методика оцінки


Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.


За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

^ Умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

В разі виявлення у пропозиції конкурсних торгів арифметичних помилок, а для цілей цих конкурсних торгів арифметичними помилками вважаються:

- неправильно підраховані в результаті арифметичних дій суми;

- розбіжність між значеннями вказаними цифрами та прописом;

Замовник, при виявленні цих помилок під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів звертається, в разі присутності, до повноважного представника Учасника з пропозицією щодо виправлення арифметичної помилки. При цьому повноважний представник Учасника, в разі згоди на це, власною рукою виправляє помилку, та ставить в місці виправлення особистий підпис та дату. Якщо повноважний представник Учасника відсутній при розкритті пропозицій конкурсних торгів, Замовник, впродовж двох робочих днів, з дня виявлення арифметичної помилки в тексті пропозиції конкурсних торгів, направляє Учаснику письмовий запит на виправлення таких помилок, в якому вказує місце виявлених арифметичних помилок в тексті пропозицій конкурсних торгів та вірне значення, яке повинне було б бути зазначеним в тексті пропозицій конкурсних торгів. Після отримання позитивної відповіді від Учасника Замовник оформляє протоколом засідання комітету з конкурсних торгів виправлення арифметичних помилок у пропозиції конкурсних торгів відповідного Учасника.

Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація

За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу України.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозиції конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим п. 6 Розділу ІІІ цієї документації;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) є підстави для відмови учаснику, що зазначені у п. 6 Розділу ІІІ цієї документації;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у п. 6 Розділу ІІІ цієї документації, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Учаснику, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу в той же термін.

^ 5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови Учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель» на підставі Типового договору про закупівлю, який затверджується Уповноваженим органом.

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- ціна договору;

- термін та місце надання послуг;

- строк дії договору;

- права та обов'язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним

^ 3. Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.Додаток 1

Місце поставки та обсяги

ЛОТ 1: м. Одеса

 1. Вул.Старопортофранківська, 2/4:

2 контейнера, 1 р. в тиждень (січень, лютий)

2 контейнера, 2 р. в тиждень (березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень)

 1. Вул. Старопортофранківська, 26 :

3 контейнера, 1 р. в тиждень (січень, лютий)

3 контейнера 2 р. в тиждень (березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень)

 1. Вул. Старопортофранківська, 34:

3 контейнера, 1 р. в тиждень.

 1. Вул. Старопортофранківська, 36:

1 контейнер, 2 р. в тиждень.

 1. Вул. Старопортофранківська, 71:

1 контейнер, 4 р. в тиждень.

 1. Вул. Манежна, 38:

3 контейнера, 4 р. в тиждень.

 1. Вул. Дігтярна, 24:

3 контейнера, 5 р. в тиждень.

 1. Вул. Ніщинського,1:

1 контейнер, 2 р. в тиждень.

 1. Вул. Головатого, 19/21:

3 контейнера, 4 р. в тиждень.

 1. Вул. Дача Ковалевського, 125:

1 контейнер, 2 р. в тиждень (січень, лютий, квітень, травень, вересень, жовтень, листопад, грудень);

1 контейнер, щодня (червень, липень, серпень).

 1. Невського, 39:

2 контейнера, 1 р. в тиждень (січень).

2 контейнера, 2 р. в тиждень(лютий - грудень).

 1. Вул. Фонтанська дорога, 4:

5 контейнера, 1 р. в тиждень(січень, лютий, липень,серпень, грудень).

5 контейнера, 3 р. в тиждень(березень, квітень, травень, червень, вересень, жовтень, листопад).


ЛОТ 2: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26


Додаток 2


Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю послуг з видалення твердих відходів (ЛОТ 1 Видалення твердих побутових відходів, крупно-габаритного сміття. талони на захоронення твердих побутових відходів / ЛОТ 2 Утилізація ламп, шин, акумуляторів).

Вивчивши документацію конкурсних торгів, технічні вимоги (надалі ТВ), істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції.

Послуги з видалення твердих відходів (ЛОТ 1 Видалення твердих побутових відходів, крупно-габаритного сміття. талони на захоронення твердих побутових відходів / ЛОТ 2 Утилізація ламп, шин, акумуляторів) на загальну суму _____________________________________________________________________________

(сума цифрами і прописом) _____________________________________________________________________________
у тому числі ПДВ - ____________________________ грн.


1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом ^ 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, строку, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.Посада
Прізвище І.П.

(підпис)

М.П.


Реєстр

надсилання або надання документації конкурсних

торгів (кваліфікаційної документації) на закупівлю послуг з видалення твердих відходів (код 90.00.2) за процедурою відкриті торги

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

7 березня 2012 р. о 9 год. 30 хв


№ з/п

Номер, дата листа-запиту на отримання документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, відомостей про обсяги робіт)

Дата надсилання (надання)

Найменування особи, якій надіслано (надано) документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію, відомості про обсяги робіт)

Адреса особи, якій надіслано (надано) документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію, відомості про обсяги робіт)

Реєстраційний номер супровідного листа ( у разі надсилання)

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон представника особи, якій надано документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію, відомості про обсяги робіт)

Підпис представника особи, якій надіслано (надано) документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію, відомості про обсяги робіт)

Схожі:

Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів: Повне найменування. Місцезнаходження. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками. Інформація про предмет закупівлі. Найменування предмета закупівлі
Розділ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника. Інформація про предмет закупівлі. Процедура закупівлі. Недискримінація учасників. Інформація про валюту (валюти), у які (яких) повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів. Інформація про предмет закупівлі. Процедура закупівлі. Недискримінація учасників
Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ місце знаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Інформація про Замовника торгів iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Реконструкції навчального корпусу з прибудовами по вул. Сонячній,1 вінницького національного аграрного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи