Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року icon

Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року
Скачати 135.31 Kb.
НазваІнформаційний лист 14-15 травня 2009 року
Дата15.10.2012
Розмір135.31 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і Науки України

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

14-15 травня 2009 року

Південноукраїнський державний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

проводить науково-методичний семінар

"Інформаційні технології

в навчальному процесі"


Вперше цей семінар проводиться дистанційноНаукові керівники семінару

 • ^ Дійсний член АПН України, д.пед.н. М.І. Жалдак (м. Київ).

 • Завідувач кафедрою прикладної математики та інформатики ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, д.ф.-м.н., проф. В.М. Пивоварчик (м. Одеса).

^ Основна інформація на сайті
http://www.informatica.od.ua/

Довідки за електронною адресою: informatica@i.ua
Контактні телефони:
- кафедра прикладної математики та інформатики 8-(048)-738-47-75, 8-(048)-738-47-76;
- секретар семінару ^ Атаман Тетяна Леонідівна 8-093-519-77-30;
- секретар семінару Ільченко Олена Олександрівна 8-093-217-13-28.

Семінар працює за наступними тематиками:

 • Теорія та технологія програмування.

 • Математичні методи в інформатиці.

 • Інформаційно-комунікаційні технології (огляд, проектування та використання).

 • Методика викладання шкільних розділів інформатики.

 • Методика викладання розділів інформатики у вищих навчальних закладах.

 • Психолого-педагогічні аспекти інформаційного суспільства.

 • Фізичне та математичне моделювання.


Оргкомітет:

Голова


Ректор ПДПУ ім. К.Д.Ушинського,
дійсний член АПН України, д.психол.н. О.Я. Чебикін.

^ Заступники голови семінару

Проректор з наукової роботи ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, проф. І.Г. Захарченко.

Проректор з НІЗ й АГР ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, к.т.н. Є.П. Сєдов

Директор інституту фізики і математики ПДПУ
ім. К.Д. Ушинського, д.ф.-м.н. О.Р. Гохман.

Заст. директору інституту фізики і математики ПДПУ
ім. К.Д.Ушинського, к.т.н., проф. О.Л. Чепок.

Зав. кафедри прикладної математики та інформатики ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, д.ф.-м.н., проф.
В.М. Півоварчик.

^ Члени оргкомітету

К.т.н., доц. Т.Л.Мазурок; к.пед.н., доц. Л.В. Брескіна;
к.пед.н., доц. Т.І. Койчева;.

Ст. викл. О.І. Шувалова; ст. викл. В.А. Кораблев;
ст. викл. Л.М. Коваленко;

Асистенти: Л.С. Сметаніна, І.В. Горохова, О.П. Бойко,
О.М. Мартинюк. Секретар кафедри Є.Д. Швець.

^ Секретарі семінару

Аспіранти кафедри прикладної математики та інформатики ПДПУ ім. К.Д. Ушинського
Т.Л. Атаман та О.О. Ільченко.
^

Для участі в семінарі необхідно


до 10 квітня 2009 року
за адресою informatica@i.ua вислати наступну інформацію:


1

^ ПІБ учасника.

2

Вчена ступінь, вчене звання.

3

^ Посада, місце роботи, місто.

4

Контактна інформація:
- електронна адреса, яка може бути доступна всім учасникам семінару та переглядачам сайту;
- телефон для екстреного зв‘язку та адреса за якою треба буде відправити надруковані матеріали семінару (інформація, що буде доступна лише організаторам семінару).

5

Назва електронної доповіді.

6

^ Текст матеріалів доповіді у вигляді doc-файлу, що має наступне оформлення:
- Розмір шрифту - 16 пт.
- В першому рядку назва доповіді жирним шрифтом, вирівнювання за центром.
- В другому рядку ПІБ автора (авторів) жирним шрифтом.
- В третьому рядку звичайним шрифтом назва організації (навчального закладу) і в дужках місто.
- Четвертий рядок - порожній.
- В п`ятому рядку з абзацного відступу, який дорівнює 1,27 пт. починається текст, який оформлюється відповідно до вимог наукових текстів, визначених Міністерством освіти і науки України.

^ Наукові матеріали, що подаються, повинні мати такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення певної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яких стосується означена стаття;
-  формулювання цілей статей (постановка завдання);
-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з дослідження і  перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

- Наприкінці тексту обов'язково надається посилання на літературу.

7

Фотокартку якомога високої якості в файлі з іменем, що відповідає прізвищу автора, у форматі jpg.

Участь у дистанційному науково-методичному семінарі - безкоштовна.

Вартість збірника матеріалів семінару буде визначена остаточно після завершення його формування.


Міністерство Освіти і Науки України

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

16-23 травня 2011 року

Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

проводить науково-методичний семінар

"Інформаційні технології

в навчальному процесі"


форма проведення семінару - дистанційнаНаукові керівники семінару

 • ^ Дійсний член АПН України, д.пед.н.,
  акад. НАПН України М.І. Жалдак (м. Київ).


 • Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, д.ф.-м.н.,
  проф. В.М. Пивоварчик (м. Одеса).
Основні Відомості на сайті
http://www.informatica.od.ua/


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

16-23 травня 2011 року

Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)

проводить науково-методичний семінар

"Інформаційні технології

в навчальному процесі"


форма проведення семінару - дистанційнаНаукові керівники семінару

 • ^ Дійсний член АПН України, д.пед.н., акад. НАПН України М.І. Жалдак (м. Київ).

 • Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, д.ф.-м.н.,
  проф. В.М. Пивоварчик (м. Одеса).


^ Відповідальні координатори семінару:
к.пед.н., доц. Брескіна Л.В., ст. викладач Шувалова О.І.

Довідки за електронною адресою: informatica@i.ua
Контактні телефони:
- секретар семінару Атаман Тетяна Леонідівна 8-093-057-28-62;
- секретар семінару Ільченко Олена Олександрівна 8-093-217-13-28.


мета та результати роботи семінару:

Робота семінару орієнтована на розвиток освітніх ресурсів через оприлюднення останніх напрямків та досягнень в галузі інформатизації освіти.

Результатами роботи семінару заплановано представлення електронних доповідей, які будуть залишатися на сайті Південноукраїнського національного педагогічного університету за адресою http://informatica.pdpu.edu.ua/mod/forum/view.php?id=1526
а також опублікування матеріалів семінару за редакцією наукових керівників семінару.

^ Семінар працює за наступними тематиками:


Секція: Теорія сучасних інформаційних технологій, програмне та математичне моделювання

Керівник секції: ^ Крапівний Юрій Миколайович

к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного забезпечення комп'ютерних систем Інституту математики, економіки і механіки Одеського Національного університету імені І.І.Мечнікова


Секція присвячена розгляду та обговоренню питань в галузі
- теорії сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій,
- програмного та математичного моделювання різних процесів життєдіяльності сучасного суспільства.

^ Секція: Інформаційні технології в навчальному процесі
загальноосвітньої школи


Керівник секції: Балик Надія Романівна

к.пед.н., доцент, завідуюча кафедрою інформатики
Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка


Секція присвячена розгляду та обговоренню питань в галузі
- використання інформаційних технологій в організації навчального процесу загальноосвітньої школи,
- методик використання інформаційних технологій при навчанні окремих дисциплін загальноосвітньої школи (в тому числі і циклу дисциплін шкільної інформатики).

^ Секція: Інформаційні технології в навчальному процесі
вищої школи


Керівник секції: Триус Юрій Васильович

д.пед.н., професор кафедри комп'ютерних технологій Черкаського державного технологічного університету.


Секція присвячена розгляду та обговоренню питань в галузі
- використання інформаційних технологій в організації навчального процесу вищої школи,
- методик використання інформаційних технологій при навчанні окремих дисциплін вищої школи.

^ Секція: Інформаційні технології в освітніх вимірюваннях

Керівник секції:
Лупан Ірина Володимирівна
к.пед.н., доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету.


Секція присвячена розгляду та обговоренню питань в галузі
- використання інформаційних технологій в освітніх вимірюваннях,
- підходи до організації системної підготовки студентів педагогічних університетів до проведення освітніх вимірювань.
^

Порядок проведення семінару


(план роботи)


 • 01.02.2011 - Початок реєстрації учасників семінару.

Бажаючим прийняти участь у роботі семінару необхідно надіслати свої матеріали (перелік необхідних матеріалів додається).

Секретарі семінару розпочинають роботу з реєстрації користувачів на сайті; публікації поданих тез доповідей, демонстраційних матеріалів та рецензій.

Зв‘язок з оргкомітетом за адресою informatica@i.ua

 • 01.05.2011 - Останній строк реєстрації.

Секретарі семінару розпочинають роботу з підготовки збірки поданих матеріалів для публікації та надають отримані матеріали для перегляду керівникам секцій.

Керівники секцій формують коментарі та запитання до поданих до їх секцій матеріалів та надають їх секретарям семінару для публікації на сайті.

 • 09.05.2011-15.05.2011 - Надання матеріалів, що подані на семінар, для перегляду на сайті.

Матеріали, що подані учасниками семінару, будуть доступні для ознайомлення на сайті за адресою http://informatica.pdpu.edu.ua/mod/forum/view.php?id=1526 (по секціях).

Зареєстрованим учасникам семінару розсилаються логіни та паролі для авторизованого доступу на сайт. При першому вході на сайт за отриманими логіном та паролем учасникам семінару буде запропоновано змінити пароль за власним розсудом.

Учасники семінару ознайомлюються з коментарями, зауваженнями або із запитаннями керівників секцій та готують обґрунтовані відповіді.

 • 16.05.2011 - Відкриття дискусії за матеріалами семінару.

З 9.00 зареєстрованим учасникам семінару буде надана можливість участі у дискусії (при перегляді матеріалів в правому нижньому куті після кожної електронної доповіді з'явиться гіперпосилання "Відповісти").
Для участі у дискусії (відповіді на запитання, надання коментарів та запитань до опублікованих робот) треба буде скористатися логіном і паролем.

Для коректної роботи в режимі редагування коментарів рекомендуємо користуватися браузером Internet Explorer.

 • 20.05.2009 - Закриття дискусії.

Після 20.00 всім, крім керівників секцій, буде закрита можливість задавати запитання, або залишати коментарі. Керівники секцій формують остаточні висновки за результатами обговорень.

 • 21.05.2011 – 23.05.2011 - Публікація висновків та пропозицій.

Керівники секцій та координатори семінару розміщують на сайті висновки з роботи секцій у вигляді останніх повідомлень у відповідних темах форуму.

Секретарі семінару повідомляють остаточні умови придбання збірки матеріалів семінару.

 • 30.05.2011 - Розсилка збірки з матеріалами семінару.

Секретарі семінару починають розсилку збірки матеріалів семінару за попереднім узгодженням з учасниками семінару.

^

Перелік матеріалів, що подаються
для участі у семінарі


з 01.02.2011 по 01.05.2011

за адресою informatica@i.ua


1

Відомості про учасника семінару: ПІБ, вчена ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто.

2

Контактні відомості учасника семінару:
- електронна адреса, яка може бути доступна всім учасникам семінару та переглядачам сайту;
- телефон та адреса (відомості, що будуть доступні лише оргкомітету).

3

Фотокартка учасника семінару якомога високої якості файлі у форматі jpg. В якості назви файлу указати прізвище автора (для реєстрації на сайті).

4

Текст матеріалів доповіді (не більше 10 сторінок формату А4) у вигляді doc-файлу, що має наступне оформлення:
- Розмір шрифту – 16 пт.
- В першому рядку назва доповіді жирним шрифтом, вирівнювання за центром.
- В другому рядку ПІБ автора (авторів) жирним шрифтом.
- В третьому рядку звичайним шрифтом назва організації (навчального закладу) і в дужках місто.
- Четвертий рядок – порожній.
- В п’ятому рядку з абзацного відступу, який дорівнює 1,27 пт. починається текст, який оформлюється відповідно до вимог наукових текстів, визначених Міністерством освіти і науки України.

^ Наукові матеріали, що подаються, повинні мати такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення певної проблеми і на які спирається автор;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

- Наприкінці тексту обов’язково надається список літератури.

5

Продублювати рисунки та таблиці в папці з назвою PIC у вигляді файлів jpg-формату; назви файлів повинні відповідати порядковому номеру рисунку (r1.jpg, r2.jpg, і так далі) або таблиці (t1.jpg, t2.jpg і так далі) у статті.
6

Презентаційні матеріали (за бажанням):

- файли з презентацією дистанційної доповіді у форматі ppt (не більше 2MB);

- файли у форматі swf з параметрами width-400px, height-300 px (не більше 1MB);

- посилання на матеріали YouTube, slideshare, тощо.

7

Рецензія на подані матеріали (для аспірантів та пошукувачів наукового ступеня обов‘язково).

8

Відомості про фахівця, який надав рецензію: ПІБ, вчена ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто.

9

Контактні відомості фахівця, який надав рецензію:
- електронна адреса, яка може бути доступна всім учасникам семінару та переглядачам сайту.

10

Фотокартка фахівця, який надав рецензію у файлі у форматі jpg. В якості назви файлу указати прізвище рецензента (для реєстрації на сайті).Цього разу в семінарі прийняло участь 60 учасників (Рис.4), серед яких 11 зареєстрованих студентів, які мали можливість ознайомлюватися з матеріалами семінару та прийняти участь в опитуваннях. З 49 учасників семінару, які подали заявку на участь, або відкриті рецензії на подані роботи, 4 аспіранта, 7 студентів та 38 вчителів шкіл, викладачів та наукових робітників з різних міст України

(Бердянськ,

Вінниця,

Дрогобич,

Житомир,

Київ,

Кіровоград,

Краматорськ,

Кривий Ріг,

с. Лукашівка,

Миропль,

Одеса,

Рівне,

Тернопіль,

Харків,

Черкаси,

с. Шпиколоси.
Рис. 4. Учасники семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі» 16-23 травня 2011 року»


Після обговорення представлених на семінарі доповідей була надана можливість виправити матеріали, що подаються до друку, з урахуванням зроблених зауважень та пропозицій. Засіданням Вченої Ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (протокол № 10 від 26.05.2011) підготовлений збірник матеріалів наукових праць всеукраїнського науково-методичного семінару "Інформаційні технології в навчальному процесі" був рекомендований до друку.

Схожі:

Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconІнформаційний лист
Весняний «Фестиваль практичної психології на Світязі» відбудеться 21 23 травня 2012 року на оздоровчій базі Волинського національного...
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconІнформаційний лист
Запрошуємо Вас взяти участь у IV міжнародній науковій конференції “Фальцфейнівські читання”, що відбудеться 18-20 травня 2005 року...
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
«Теле- та радіожурналістика» (Свідоцтво про державну реєстрацію серія kb №14757-3728 р від 20. 11. 2008 p., переєстровано як фахове...
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconБібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року №739// Орієнтир. 2007. №18. 30 травня. С. 12
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет інститут природознавства інформаційний лист №1 VІІ міжнародна наукова конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у VІI міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 25-27 травня 2011 року...
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconІнформаційний лист
«Кам’янець», Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник 17-18 травня 2012 року проводять IV міжнародну науково-практичну...
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Вак №1-05/2 від 27 травня 2009 p., який мав би побачити світ у травні 2011 року. Цей випуск збірника присвячуємо ювілею – 60-річчю...
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconE-mail: library ssu@ukr net
Президента України від 12 травня 2009 року : Мельнику Леоніду Григоровичу завідувачеві кафедри СумДУ, докторові економічних наук,...
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Інформаційний лист 14-15 травня 2009 року iconМіністерство освіти і науки України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Факультет міжнародних відносин Кафедра міжнародної інформації Інформаційний лист
Конференція відбудеться 14–15 травня 2013 р. Форма проведення конференції – заочна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи