Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації icon

Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Скачати 298.65 Kb.
НазваДжуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Дата15.10.2012
Розмір298.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД „ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО”

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ


ДЖУРИНСЬКИЙ П.Б.


ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ

напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

спеціальність 6.010201 Фізичне виховання

для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації


(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)


^ (МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-ГО КУРСУ)


(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


ОДЕСА – 2010


МІНІСТЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД „ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО”

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ


ДЖУРИНСЬКИЙ П.Б.


^ ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ

напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

спеціальність 6.010201 Фізичне виховання

для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації


(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)


^ (МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-ГО КУРСУ)


(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)


ОДЕСА – 2010

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту фізичної культури і реабілітації Південноукраїнського державного педагогічногго університету ім. К.Д. Ушинського (протокол № від 03. 2005).


Автор:

Джуринський П.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри спорта Інституту фізичної

культури і реабілітації

Південноукраїнського державного

педагогічного університету

ім К.Д. Ушинського


Рецензенти:

Жарков В.Г. – кандидат біологічних наук, доцент,

приват-професор Південноукраїнського

державного педагогічного університету

ім. К.Д. Ушинського, академік МАДЕНС

Саламатов П.В. – кандидат педагогічних наук

старший викладач кафедри фізичної

культури Одеського державного

економічного університету


Джуринський П.Б.


Теорія і методика викладання плавання. Методичні рекомендації з навчальної програми для студентів 1-го курсу. – Одеса: ПДПУ, 2005. – с.


Методичні рекомендації направлені студентам Інституту фізичної культури і реабілітації, викладачам і тренерам з плавання для вищих навчальних закладів МОН України. Методичні рекомендації відображають структуру проходження навчального матеріалу, змістовний модульний матеріал з предмету, вимоги з оцінювання знань і умінь, тематичне планування, завдання з самостійної роботи студентів.


^ ОПИС ПРЕДМЕТА Навчального КУРСУ


Предмет курсу полягає у вивченні студентами теоретичних і практичних аспектів спортивного, прикладного і оздоровчого плавання, висвітленні питань технічної, фізичної підготовки плавців, методики навчання плаванню, організації та проведенню змагань з плавання.


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

теорія і методика викладання плавання”

для студентів 1-го курсу


^ Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям,

спеціальність

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

3


Модулів: 3


Змістових модулів: 10


Загальна кількість годин:

1620101

Педагогічна освіта


6010200 Фізичне виховання.


Бакалавр

Обов’язковий


Рік підготовки: 1


Семестр: 1, 2, табірний збір.


Лекції: 8 год.


Практичні заняття: 82 год.


Самостійна робота:

72 год.


Вид контролю: залік

МЕТА

Програма курсу має за мету:


 1. Сформувати у студентів уявлення про оздоровче, спортивне і прикладне значення плавання.

 2. Допомогти студентам у оволодінні теоретичними знаннями, рухливими навичками спортивного і прикладного плавання.

 3. Сприяти вивченню основ технічної, фізичної підготовки і розвитку фізичних якостей плавців.

 4. Вивчити аспекти організації і проведення змагань з плавання у дитячому оздоровчому таборі.


ПРОГРАМА

Курс „Теорія і методика викладання плавання” на 1 курсі Інституту фізичної культури та реабілітації розподілений на три періоди. Перший період містить три змістовні модулі і займає перший семестр, у ньому студенти детально ознайомлюються з особливостями водного середовища, правилами поведінки і технікою безпеки на закритих і відкритих водоймищах, з телементами техніки плавання стилями кроль на грудях і кроль на спині, з фізичною підготовленістю плавців. Другий період курсу містить чотири змістовних модулі і займає другий семестр, у ньому студенти вивчають історію розвитку плавання, техніку плавання стилями брас і батерфляй, удосконалення раніше вивчених стилей плавання, розвиток фізичних якостей плавців. Третій період займає літній табірний збір на березі моря, де студенти ознайомлюються та вивчають техніку прикладного плавання, аспекти організації і проведення змагань з плавання, удосконалюють уміння і навички з спортивного плавання на відкритому водоймищі. У першому семестрі розподіл навчального матеріалу становить 2 години лекцій, 28 годин практичних занять, 24 години самостійних занять. Другий семестр містить 2 години лекцій, 28 практичних занять і 24 години самостійних занять, по завершені другого семестру – контрольний залік. Табірний збір включає 4 лекції, 26 годин практичних занять на відкритому водоймищі. По завершенні кожного періоду якість і успішність навчання студентів оцінюються за 100 бальною системою. Якщо студенти за період навчання (наприклад 1 семестр чи Модуль №1) не набрали 60 балів, то вони складають підсумковий тест, який містить повний об’єм пройденого матеріалу за навчальний Модуль і у якому максимальний бал – 100.


Після закінчення вивчення курсу студенти повинні знати:

 1. Теоретичні основи техніки спортивних способів плавання.

 2. Правила поведінки і техніку безпеки в закритих і відкритих водоймищах.

 3. Загальні поняття про фізичну підготовку плавців.

 4. Історію розвитку спортивного і прикладного плавання.

 5. Елементи техніки прикладного плавання.

 6. Правила організації і проведення змагань з плавання.

 7. Основні правила рятування потопаючих.

 8. Підготовчі і спеціальні вправи до вивчення техніки стилів плавання.


Вміти:

 1. Вільно орієнтуватися у біомеханіці плавальних рухів.

 2. Виконувати старти і повороти у спортивному плаванні.

 3. Виконувати підготовчі і спеціальні вправи на суші і в воді для вивчення стилів плавання.

 4. Пливти вивченими стилями на техніку.

 5. Пірнати у басейні.

 6. Рятувати потопаючих.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1

Вступ до предмету. Введення в предмет. Техніка безпеки. Правила поведінки в басейні і на відкритому водоймищі


Тема 1.1. Введення в предмет.

Значення плавання для життєдіяльності населення. Історія розвитку плавання. Оздоровче значення плавання. Гігієничне значення плавання. Прикладне значення плавання. Спортивне значення плавання. Статичне плавання. Динамічне плавання. Плавання в системі фізичного виховання школярів. Плавання в підготовці студентів Інституту фізичної культури.

^ Тема 1.2. Техніка безпеки. Правила поведінки в басейні і на відкритому водоймищі.

Техніка безпеки на заняттях плаванням у басейні. Особливості гігієни в басейні.

Особливості одягу перед відвідуванням басейну у холодну пору року. Техніка безпеки на відкритому водоймищі. Правила поведінки у басейні. Правила поведінки на заняттях плаванням на відкритому водоймищі.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 2

Техніка плавання стилем кроль на грудях і кроль на спині. Техніка стартів і поворотів


Тема 2.1. Основи техніки плавання. Старти і повороти.

Елементи спортивних способів плавання. Кроль на грудях, кроль на спині, брас,батерфляй. Положення тіла у воді, рухи ногами, гребки руками, дихання, координація рухів. Старти і повороти. Основи техніки плавання. Особливості стартів і поворотів у спортивному плаванні.

^ Тема 2.2. Ознайомлення та вивчення елементів техніки плавання стилем кроль на грудях.

Оволодіння технікою підготовчих і спеціальних вправ у воді. Рухи руками, ногами, дихання у плаванні кролем на грудях. Узгодження рухів у плаванні кролем на грудях. Старт, поворот.


^ Тема 2.3. Ознайомлення та вивчення елементів техніки плавання стилем кроль на спині.

Оволодіння технікою підготовчих і спеціальних вправ у воді. Рухи руками, ногами, дихання у плаванні кролем на спині. Узгодження рухів у плаванні кролем на спині. Старт, поворот.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №3

Загальні поняття про фізичну підготовку плавців


Тема 3.1. Загальнорозвиваючі та спеціальні вправи на суші.

Завдання загальнофізичної та спеціальної підготовки. Вправи на суходолі і в воді. Засоби плавальної підготовленності. Вправи на підвищення фізичного стану плавців. Вправи на корекцію і розвиток деяких фізичних якостей. Силові вправи, вправи на гнучкість, вправи на спритність, швидкісні вправи, вправи на загальну і спеціальну витривалість. Підготовчі вправи на суходолі для вивчення технічних елементів у плаванні кроль на грудях, кроль на спині. Підготовчі вправи на суходолі з використанням спеціальних тренажерів для вивчення технічних елементів.


^ Тема 3.2. Навчання розвитку швидкості, спритності та гнучкості плавців.

Поняття про фізичні якості. Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей. Технології розвитку спиртності, швидкості, гнучкості. Вправи на суходолі і в воді на розвиток швидкісно-силових здібностей, активну і пасивну гнучкість, швидкості реакцій на зовнішній подразник (стартовий сигнал, м’яч в рухливих і спортивних іграх, торкання фінішної стіни при зміні етапів в естафетному плаванні,ї та ін.), швидкістю виконання окремих рухів і максимальним темпом м’язових скорочень, координації окремих рухів.

^ Тема № 3.3. Навчання розвитку сили та витривалості плавців.

Технології розвитку сили і витривалості у плавців. Навчання розвитку сили. Силові і швидкісно-силові вправи. Навчання розвитку швидкісної та силової витривалості. Навчання розвитку загальної витривалості плавців.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №4

Історія розвитку плавання


Тема 4.1. Еволюція плавання стилем кроль на грудях, кроль на спині.

Загальні відомості про розвиток плавання. Плавання в Стародавній Греції, Стародавньому Римі, Древній Русі. Плавання в Середньовіччі. Плавання в період 16-19 столітть. Плавання у 20 столітті. Перспективи розвитку плавання у 21 столітті. Еволюція плавання стилями кроль на грудях і кроль на спині. Результати найсильніших плавців світу у стилях кроль на грудях і кроль на спині.


^ Тема 4.2. Еволюція плавання стилем брас і батерфляй.

Історичні передумови розвитку плавання. Еволюція розвитку плавання стилями брас і батерфляй. Плавання на олімпійських іграх. Результати найсильніших плавців світу у стилях брас і батерфляй.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №5

Техніка плавання стилями брас і батерфляй


Тема 5.1. Ознайомлення та вивчення елементів техніки плавання стилем брас.

Ознайомлення з технікою плавання стилем „брас". Вивчення техніки плавання стилем „брас" (по елементам). Узгодження рухів стилем „брас".

^ Тема 5.2.Ознайомлення та вивчення елементів техніки плавання батерфляй.

Ознайомлення з технікою плавання стилем „батерфляй". Вивчення техніки плавання стилем „батерфляй" (по елементам). Узгодження рухів стилем „батерфляй".


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №6

Удосконалення техніки плавання


Тема 6.1. Удосконалення техніки плавання стилем кроль на грудях і кроль на спині.

Узгодження елементів в техніці плаванням стилем „кроль на спині" (з технікою дихання). Узгодження елементів в техніці плаванням стилем „кроль на грудях" (з технікою дихання). Плавання стилями кроль на спині і кроль на грудях у повній координації. Контрольні запливи стилем „кроль на грудях". Контрольні запливи стилем „кроль на спині". Контрольні запливи 100 м кролем на грудях і 100 м кролем на спині на техніку.

^ Тема 6.2. Удосконалення техніки плавання стилем брас і батерфляй.

Узгодження елементів в техніці плаванням стилем „брас" (з технікою дихання). Узгодження елементів в техніці плаванням стилем „батерфляй" (з технікою дихання). Плавання стилями кроль на спині і кроль на грудях у повній координації. Контрольні запливи стилем „брас". Контрольні запливи стилем „батерфляй". Контрольні запливи 50 м брасом і 50 м батерфляєм.

^ Тема 6.3. Ознайомлення та вивчення техніки комлексного плавання.

Ознайомлення з елементами техніки комплексного плавання. Особливості старту, руху по дистанції, порядку послідовності стилів, поворотів, фінішування. Вивчення техніки комплексного плавання. Результати кращих плавців і команд у плаванні комплексним плаванням.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №7

Розвиток фізичних якостей


Тема 7.1. Розвиток швидкості, гнучкості і спритності плавців.

Вправи на суходолі і в воді на подальший розвиток швидкісно-силових якостей, активну і пасивну гнучкість, швидкості реакцій на зовнішній подразник (стартовий сигнал, м’яч в рухливих і спортивних іграх, торкання фінішної стіни при зміні етапів в естафетному плаванні,ї та ін.), швидкістю виконання окремих рухів і максимальним темпом м’язових скорочень, координації окремих рухів.


^ Тема 7.2. Розвиток сили плавців.

Подальший розвиток сили. Силові і швидкісно-силові вправи. Вправи на розвиток швидкісної та силової витривалості. Вправи на розвиток загальної витривалості плавців. Вправи на суходолі з використанням тренажерів. Вправи у воді з обтяжувальними приладами.


^ Тема 7.3. Розвиток витривалості плавців.

Подальший розвиток витривалості. Вправи на розвиток швидкісної і силової витривалості. Вправи на розвиток швидкісної та силової витривалості. Вправи на розвиток загальної витривалості плавців. Пропливання дистанції 500 і 1000 м кролем на грудях і кролем на спині у середньому темпі без урахування часу.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №8

(ЛІТНІЙ ТАБІРНИЙ ЗБІР)

Удосконалення техніки спортивного плавання на відкритих водоймищах


Тема 8.1. Удосконалення техніки плавання стилем кроль на грудях, кроль на спині.

Техніка безпеки на відкритих водоймищах. Особливості плавання на відкритих водоймищах. Пропливання відрізків 25 і 50 м у повній координації на відкритій воді. Пропливання 500 м на відкритій воді стилями кроль на грудях і кроль на спині на техніку без урахування часу.


^ Тема 8.2. Удосконалення техніки плавання стилем брас і батерфляй.

Пропливання відрізків 25 і 50 м у повній координації на відкритій воді. Пропливання 100 м на вдкритій воді стилями брас і батерфляй на техніку без урахування часу.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №9

Техніка прикладного плавання


Тема 9.1. Ознайомлення та вивчення елементів техніки прикладного плавання.

Ознайомлення з технікою плавання на боку, плавання брасом на спині, плавання брасом на спині без виноса рук. Удосконалення техніки комплексного плавання. Лежання на воді. „Скулінг”. Тривале утримання на воді – метод Фреда Лану.

^ Тема 9.2. Ознайомлення з технікою пірнання.

Ігри на воді, пірнання в глибину і довжину. Пірнання у воду вниз ногами і головою вниз. Вивчення техніки пірнання способом брас з гребком руками до стегон. Ознайомлення з технікою пірнання способом на боку з гребком руками до стегон. Придбання уміння до тривалого затримання дихання під водою. Пірнання способом брас і кролем на боку.


^ Тема 9.3. Ознайомлення і придбання умінь з рятування потопаючих.

Способи транспортування постраждалого. Підготовка і проведення штучного дихання. Непрямий масаж серця. Способи штучного дихання. Дихання із рота в рот. Дихання із рота в ніс. Спосіб Сільвестра Броша. Спосіб Шефера. Спосіб Калістова.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 10

Організація змагань з плавання. Реферативна робота.


Тема 10.1. Організація і проведення змагань з плавання у дитячому оздоровчому таборі.

Підготовка до змагань з плавання. Організація змагань. Розробка положення змагань. Підготовка до спортивно-оздоровчого свята на воді. Організація спортивно-оздоровчого свята. Розробка сценарію спортивно-оздоровчого свята. Проведення змагань з плавання. Проведення спортивно-оздоровчого свята.


^ Тема 10.2. Написання реферативної роботи.

Самостійна теоретична реферативна робота з плавання, з використанням запропонованої тематики.


Тематичне планування з предмету „Теорія і методика викладання плавання”

1 курс, 1 семестрп\п

Назва змістовного модулюНайменування теми

Лекції

Практичні заняття

СРС

Разом

1

Змістовний модуль 1

Вступ до предмету

Тема

1.1.

Введення в предмет.

0,50,5Тема

1.2.

Техніка безпеки. Правила поведінки в басейні і на відкритому водоймищі.

0,50,5

2

Змістовний модуль 2

Техніка плавання стилем кроль на грудях і кроль на спині. Техніка стартів і поворотів.

Тема

2.1.

Основи техніки плавання, техніка стартів і поворотів.


1

2

2

5Тема

2.2.

Ознайомлення та вивчення елементів техніки плавання стилем кроль на грудях
8

4

12Тема

2.3.

Ознайомлення та вивчення елементів техніки плавання стилем кроль на спині
8

4

12

3

Змістовний модуль 3

Загальні поняття про фізичну підготовку плавців

Тема

3.1.Загальнорозвиваючі та спеціальні вправи на суші.
2

2

4Тема

3.2.


Навчання розвитку швидкості, спритності та гнучкості плавців
4

6

10Тема

3.3.


Навчання розвитку сили та витривалості плавців
4

6

10
Усього:2

28

24

54

Тематичне планування з предмету „Теорія і методика викладання плавання”

1 курс, 2 семестр
п\п

Назва змістовного модулю

№ Теми

Найменування темиЛекції

Практичні заняття

СРС

Разом

1


Змістовний

модуль 4

Історія розвитку плавання.

Тема

4.1.

Еволюція плавання стилем кроль на грудях, кроль на спині.

1
1

2Тема

4.2.


Еволюція плавання стилем брас, батерфляй

1
1

2

2

Змістовний

модуль 5

Техніка плавання стилем брас і батерфляй

Тема

5.1.

Ознайомлення та вивчення елементів техніки плавання стилем брас

6

4

10Тема

5.2.

Ознайомлення та вивчення елементів техніки плавання стилем батерфляй
6

4

10

3

Змістовний

модуль 6

Удосконалення техніки плаванняТема

6.1.

Удосконалення техніки плавання стилем кроль на грудях і кроль на спині

2
2Тема

6.2Удосконалення техніки плавання стилем брас і батерфляй
2
2Тема

6.3.

Ознайомлення та вивчення техніки комплексного плавання
2

2

4

4

Змістовний

модуль 7

Розвиток фізичних якостей

Тема

7.1.Розвиток швидкості, гнучкості і спритності плавців
4

4

8Тема

7.2.


Розвиток сили плавців
3

4

7Тема

7.3.

Розвиток витривалості плавців
3

4

7
Усього:2

28

24

54Тематичне планування з предмету „Теорія і методика викладання плавання”

1 курс, табірний збір
п\п

Назва змістовного модулю

№ Теми

Найменування теми

Лекції

Практичні заняття

СРС

Разом

1


Змістовний модуль 8

Удосконалення техніки спортивного плавання на відкритих водоймищах

Тема 8.1.

Удосконалення техніки плавання стилем кроль на грудях, кроль на спині.

1

4

6

11Тема 8.2.

Удосконалення техніки плавання стилем брас і батерфляй

1

4

4

9

2

Змістовний модуль 9

Техніка прикладного плавання

Тема 9.1.

Ознайомлення та вивчення елементів техніки прикладного плавання


1

6

6

13Тема 9.2

Ознайомлення з технікою пірнання
4

2

6Тема 9.3

Ознайомлення і придбання умінь з рятування потопаючих

0,5

3

2

5,5

3

Змістовний модуль 10

Організація змагань з плавання. Реферативна робота.

Тема 10.1.

Організація і проведення змагань з плавання у дитячому оздоровчому таборі

0,5

5

2

7,5Тема 10.2.

Написання реферативної роботи2

2
Усього:4

26

24

54^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

(Для студентів 1 курсу Інституту фізичної культури та реабілітації)

Завдання

Кількість годин

1. Основи техніки плавання.

1

2. Старти і повороти в спортивному плаванні.

1

3. Аналіз рухів рук у плаванні кролем на спині: біомеханічний аналіз рухів рук у плаванні кролем на спині; анатомо-фізіологічні основи роботи рук у плаванні кролем на спині; підготовча і робоча фази рухів ніг у плаванні кролем на спині; узгодження фаз рухів рук у плаванні кролем на спині.

2

4. Координація рухів у плаванні кролем на спині: біомеханічний аналіз рухів у плаванні кролем на спині; анатомо-фізіологічні основи плавання кролем на спині; узгодження фаз рухів у плаванні кролем на спині; старт і повороти в плаванні кролем на спині.

2

5. Аналіз рухів ніг у плаванні кролем на грудях: біомеханічний аналіз рухів ніг у плаванні кролем на груди; анатомо-фізіологічні основи роботи ніг у плаванні кролем на грудях; підготовча і робоча фази рухів ніг у плаванні кролем на грудях; узгодження фаз рухів ніг кролем на грудях.

1

6. Аналіз рухів рук у плаванні кролем на грудях: біомеханічний аналіз рухів рук у плаванні кролем на грудях; анатомо-фізіологічні основи роботи рук у плаванні кролем на грудях; підготовча і робоча фази рухів рук у плаванні кролем на грудях; узгодження фаз рухів рук у плаванні кролем на грудях.

1

7. Координація рухів у плаванні кролем на грудях. Біомеханічний аналіз рухів у плаванні кролем на грудях; анатомо-фізіологічні основи плавання кролем на грудях; узгодження фаз рухів у плаванні кролем на грудях; старт і повороти в плаванні кролем на груди.

2

8. Аналіз рухів ніг у плаванні брасом: біомеханічний аналіз рухів у плаванні брасом; підготовча і робоча фази рухів ніг у плаванні брасом; узгодження фаз рухів ніг у плаванні брасом.

2

9. Аналіз рухів рук у плаванні брасом: біомеханічний аналіз рухів рук у плаванні брасом; анатомо-фізіологічні основи рухів рук у плаванні брасом; підготовча і робоча фази рухів рук у плаванні брасом; узгодження фаз рухів рук у плаванні брасом.

1

10. Координація рухів у плаванні брасом: біомеханічний аналіз рухів у плаванні брасом; анатомо-фізіологічні основи плавання брасом; узгодження фаз рухів у плаванні брасом; старт і повороти в плаванні брасом.

1

11. Аналіз рухів ніг у плаванні батерфляєм (дельфіном): біомеханічний аналіз рухів ніг у плаванні батерфляєм; анатомо-фізіологічні основи рухів ніг у плаванні батерфляєм; підготовча і робоча фази рухів ніг у плаванні батерфляєм; узгодження фаз рухів ніг у плаванні батерфляєм.

1

12. Аналіз рухів рук у плаванні батерфляєм (дельфіном): біомеханічний аналіз рухів рук у плаванні батерфляєм; анатомо-фізіологічні основи рухів рук у плаванні батерфляєм; підготовча і робоча фази рухів рук у плаванні батерфляєм; узгодження фаз рухів рук у плаванні батерфляєм;

1

13. Координація рухів у плаванні батерфляєм (дельфіном): біомеханічний аналіз рухів у плаванні батерфляєм; анатомо-фізіологічні основи плавання батерфляєм; узгодження фаз рухів у плаванні батерфляєм; старт і повороти в плаванні батерфляєм.

2

14. Ознайомлення і вивчення техніки комплексного плавання: пропливання відрізка дистанції батерфляєм (дельфіном); пропливання відрізка дистанції кролем на спині; пропливання відрізка дистанції брасом; пропливання відрізка дистанції кролем на грудях; старт і повороти на дистанції в комплексному плаванні.

2

15. Загальнорозвиваючі і спеціальні вправи плавця на суші: роль спеціальних вправ, виконуваних плавцем на суші; облік індивідуальних особливостей займаючихся; підбор спеціальних вправ на суші; послідовність виконання вправ на суші.

2

16. Еволюція плавання стилем кроль на грудях і кроль на спині.

1

17. Еволюція плавання стилем брас і батерфляй.

1

18. Навчання розвитку силових показників плавця: силові здібності плавця; основні засоби розвитку силових здібностей плавця; використання методів для розвитку силових здібностей плавця; методичні прийоми в розвитку силових здібностей плавця.

7

19. Навчання розвитку швидкісних показників плавця: швидкісні показники плавця; основні засоби розвитку швидкісних показників плавця; використання методів для розвитку швидкісних показників плавця; методичні прийоми в розвитку швидкісних показників плавця.

3

20. Навчання розвитку витривалості плавця: витривалість як фізична якість плавця; основні засоби розвитку витривалості плавця; використання методів для розвитку витривалості плавця; методичні прийоми в розвитку витривалості плавця.

7

21. Навчання розвитку гнучкості і рухливості в суглобах: гнучкість як анатомічна якість; основні засоби розвитку гнучкості плавця; використання методів для розвитку гнучкості плавця; методичні прийоми в розвитку гнучкості плавця.

3

22. Навчання розвитку спритності плавця: спритність як здатність вирішувати рухову задачу, швидко і раціонально (за Н.А. Бернштейном, 1991); основні засоби розвитку спритності в плаванні; використання методів для підвищення спритності плавця; застосування методичних прийомів для поліпшення спритності.

4

23. Удосконалення техніки плавання стилем кроль на грудях. Узгодження елементів техніки плавання стилем кроль на грудях. Рівномірне плавання кролем на грудях (5x300м – крок). Перемінне плавання кроем на грудях (5x200м – темп). Контрольне плавання на техніку без у/ч (200м).


3

24. Удосконалення техніки плавання стилем кроль на спині. Узгодження елементів техніки плавання стилем кроль на спині. Рівномірне плавання кролем на спині (5x300м – крок). Перемінне плавання кролем на спині (5x200м – темп). Контрольне плавання на техніку без у/ч (200м).

3

25. Удосконалення техніки плавання стилем брас. Узгодження елементів техніки плавання стилем брас. Інтервальне плавання брасом (10x100м – дихання). Повторне плавання брасом (5x100м – темп). Контрольне плавання на техніку без у/ч (100м).

2

26. Удосконалення техніки плавання стилем батерфляй. Узгодження елементів техніки плавання стилем батерфляй. Інтервальне плавання батерфляєм (5x50м – дихання). Повторне плавання брасом (5x25м – темп). Контрольне плавання на техніку без у/ч (50м).

2

27. Ознайомлення та вивчення елементів техніки прикладного плавання. Ознайомлення з технікою плавання на боку, плавання брасом на спині, плавання брасом на спині без виноса рук. Удосконалення техніки комплексного плавання. Лежання на воді. „Скулінг”. Тривале утримання на воді – метод Фреда Лану.

6

28. Ознайомлення з технікою пірнання. Ігри на воді, пірнання в глибину і довжину. Пірнання у воду вниз ногами і головою вниз. Вивчення техніки пірнання способом брас з гребком руками до стегон. Ознайомлення з технікою пірнання способом на боку з гребком руками до стегон. Придбання уміння до тривалого затримання дихання під водою. Пірнання способом брас і кролем на боку.

2

29. Ознайомлення і придбання умінь з рятування потопаючих. Способи транспортування постраждалого. Підготовка і проведення штучного дихання. Непрямий масаж серця. Способи штучного дихання. Дихання із рота в рот. Дихання із рота в ніс. Спосіб Сільвестра Броша. Спосіб Шефера. Спосіб Калістова.

2

30. Організація і проведення змагань з плавання у дитячому оздоровчому таборі. Підготовка до змагань з плавання. Організація змагань. Розробка положення змагань. Підготовка до спортивно-оздоровчого свята на воді. Організація спортивно-оздоровчого свята. Розробка сценарію спортивно-оздоровчого свята. Проведення змагань з плавання. Проведення спортивно-оздоровчого свята.

2

31. Написання реферативної роботи. Самостійна теоретична реферативна робота з плавання, з використанням запропонованої тематики.

2


Тематика реферативних робіт з плавання для студентів

Інституту фізичної культури та реабілітації


 1. Розвиток техніки плавання стилем кроль на спині.

 1. Розвиток техніки плавання стилем кроль на грудях.

 1. Розвиток техніки плавання стилем брас.

 1. Розвиток техніки плавання стилем батерфляй.

 1. Розвиток техніки прикладного плавання.

 1. Оздоровче значення плавання.

 1. Лікувальне значення плавання.

 1. Гігієничне значення плавання.

 1. Прикладне використання плавання.

 1. Спортивне значення плавання.

 1. Методика початкового вивчення плавання.

 1. Методика навчання спортивних способів плавання.

 1. Навчання плаванню у школі.

 1. Навчання плаванню у технікумах і училищах.

 1. Навчання плаванню у ВУЗах.

 1. Навчання плаванню у похилому віці.

 1. Спортивний відбір у плаванні.

 1. Методи спортивного тренування у плаванні.

 1. Ігровий метод в навчанні плаванню.

 1. Розвиток фізичних здібностей у плаванні.

 1. Особливості спортивного тренування у плаванні.

 1. Правила змагань у плаванні, розвиток та удосконалення.

 1. Стан плавальної підготовленості у наш час.

 1. Функціональні системи організму під час занять плаванням.

 1. Технічні характеристики басейнів.

 1. Особливості занять плаванням на відкритих водоймищах.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА


консультації з реферативних, самостійних робіт^

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

лекції

Практичні заняття

лекції з використанням малюнків і графічних схем

Індивідуальні, групові консультації^

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

поточне тестування (опитування, письмово)

оцінка за реферат

підсумковий письмовий тест^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Ванькова Ж.С. Эволюция способа плавания брасс //Плавание. — М.: Физкультура и спорт, 1972. — Вып. 2. — С. 27—34.

2. Ванькова Ж.С. Эволюция техники плавания способом дельфин //Плавание. — М.; Физ­культура и спорт, 1973. — Вып. 2. — С. 30—36.

3. Ванькова Ж.С. Эволюция способа плавания на спине //Плавание. — М.: Физкультура и спорт, 1975. — Вып. 2. — С. 12—16.

4. Ванькова Ж.С; Ваньков А.А. Эволюция техники поворотов пловца //Плавание. — М.: Физкультура и спорт, 1980. — Вып. 1. — С. 18—20.

5. Ванькова Ж.С. Обучение технике спортивных способов плавания: Учеб. пособие для ин-тов физ. культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1980. — 84 с.

6. Ганчар И.Л. Преемственность обучения спортивным способам плавания в вузе //Тез. докл. международ, науч.-практ. конф. «Совершенствование физического воспитания в учеб­ных заведениях». — Гродно, 1993. — 4.2. — С. 64—65.

7. Ганчар ИЛ. Преемственность совершенствования навыков плавания в условиях вуза //Тез. докл. международ, науч.-практ. конф. «Совершенствование физического воспитания в учебных заведениях». —Гродно. 1993. — Ч. 1. — С. 25—26.

8. Ганчар И.Л. Плавание как средство профессионально-прикладной физической подготовки студентов вуза //Тез. докл. международ, науч.-метод. конф. «Проблемы профессионально-при­кладной физической подготовки студентов в вузе». — Мн.: БГЭУ, 1994. — Ч. 2. — С. 9—11.

9. Ганчар И.Л. К надежности формирования прикладных навыков плавания у студентов вуза //Тез. докл. международ, науч.-метод. конф. «Проблемы профессионально-прикладной физи­ческой подготовки студентов в вузе». — Мн.: БГЭУ, 1994. — Ч. 2. — С. 7—9.

10. Ганчар И.Л., Коровин Д.Г; Науменко А.М. Экспериментальная программа физического воспитания гардемаринов морского лицея: Метод, рекомендации. — Одесса: ОГМА, 1994. — 28 с.

11. Ганчар И.Л. Преемственность начальной спортивной тренировки по плаванию в усло­виях вуза //Вопр. теории и практики физ. культуры. — Мн.: Полымя, 1994. — Вып. 24. — С. 9—11.

12. Ганчар И.Л. Плавание: теория и методика преподавания: Учеб. программа с метод, указа­ниями для высш. учеб. заведений по специальности П.02.02.00 «Физ. культура и спорт». — Мн.: Хата, 1994. — 60 с., ил.

13. Гончар И.Л. Плавание: методика преподавания: Учеб. пособие. — Мн.: Хата, 1994. — 336 с.

14. Гончар И.Л. Профессиональная физическая подготовка учителя физической культуры по плаванию: Учеб. пособие.—Мн.: Хата, 1994.—120с.

15. Парфенов В.А. Плавание: Учеб. для фак. физ. воспитания пед. ин-тов. — Изд. 2-е, пере-раб. и доп. — Киев: Вища школа, 1978. — 285 с.


Схожі:

Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconА. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconПояснювальна записка програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини», напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини», складено
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6010201 «Фізичне виховання*»
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconПротокол № від р навчальна програма гістологія для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров'я людини напряму підготовки: 040103. Здоров’я людини
Для студентів галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт І здоров'я людини напряму підготовки: 040103. Здоров’я людини
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації icon«Анатомія людини» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010200 «Фізичне виховання»
В системі підготовки спеціалістів з фізичного виховання анатомія людини являється однією з фундаментальних наук серед дисциплін методико-біологічного...
Джуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи