Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 icon

Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010
Скачати 147.07 Kb.
НазваПоложення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010
Дата10.10.2014
Розмір147.07 Kb.
ТипПоложення


УЗГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖЕНО”

Проректор з науково-педагогічної Ректор

та виховної роботи ПНПУ імені К.Д. Ушинського

_____________ Ф.І. Казанжи _____________О.Я. Чебикін

___” _____________ 2010 р. “___” _____________2010 р.


Положення

про студентські ради гуртожитків

Державного закладу

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського»

Одеса 2010
Студентська рада гуртожитку університету (далі студрада гуртожитку університету ) є громадським органом самоврядування студентів і створюється у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, направлених на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організацію відпочинку, пропаганду здорового способу життя, надання допомоги адміністрації щодо поселення та проживання студентів даного гуртожитку.

Профспілковий комітет студентів університету координує роботу студради гуртожитку, яка тісно взаємодіє з адміністрацією університету, гуртожитку та адміністрацією факультетів (інститутів), студенти яких мешкають в гуртожитку.

Студрада гуртожитку університету виконує свої повноваження на основі єдності цілей, колективності, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості та законності, захисту прав та інтересів студентів університету.
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студрада гуртожитку обирається на загальних зборах мешканців гуртожитку, строком на один-два роки. Кількісний склад студради гуртожитку вирішують збори залежно від кількості мешканців, з урахуванням об’єму роботи та інших факторів.

1.2. Повноваження членів студради визначаються цим Положенням.

1.3. Студрада гуртожитку на своєму розширеному засіданні обирає голову та заступників по напрямках відповідних комісій відкритим голосуванням.

1.4. Студрада гуртожитку на своїх засіданнях вводить до складу та виводить членів студради, обирає голову студради гуртожитку, інструкторів.

1.5. Інструктори студради гуртожитку мають ті ж права і обов'язки, що і члени студради гуртожитку, окрім випадків голосування на засіданнях комісій та профспілкового комітету, де вони мають право дорадчого голосу.

1.6. Студрада гуртожитку здійснює свою роботу на громадських засадах, хоча за активну діяльність та високу якість роботи члени та інструктори студради гуртожитків за її поданням можуть бути нагороджені профспілковим комітетом, адміністрацією гуртожитку та адміністрацією університету грошовими преміями та пам'ятними подарунками в подяку, за пильний внесок в роботу, направлену на розвиток захисту прав студентства університету.
^ 2. ЗМІСТ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

2.1. Студрада гуртожитку організовує роботу серед студентів у гуртожитку, пов'язану з перепускним режимом, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою, санітарною та житлово-побутовою роботою, якою займаються відповідні комісії.

2.2. Студентська рада гуртожитку:

 • проводить та організовує контроль за поселенням та виселенням студентів з гуртожитку спільно з адміністрацією студмістечка;

 • приймає участь у розробці порядку поселення на новий навчальний рік;

 • спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роз'яснювальну роботу, щодо виявлення та попередження боржників по оплаті за гуртожиток;

 • проводить рейди та перевірки дотримання санітарних правил утримання гуртожитку, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами;

 • проводить та організовує чергування мешканців на поверхах гуртожитку в позанавчальний час;

 • здійснює контроль за порядком роботи підприємств побутового обслуговування і харчування мешканців даного гуртожитку;

 • виховує бережне відношення у мешканців до майна гуртожитку, організовує: роботи з озеленіння та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;

 • активно сприяє додержанню мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, проводить роз'яснювальну роботу з попереджень правопорушень;

 • організує та проводить контроль за перепускним режимом в гуртожитку за допомогою народної дружини, членами якої є мешканці даного гуртожитку;

 • організовує та приймає участь у ремонті та підготовці свого гуртожитку до нового навчального року;

 • організує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя;

 • проводить фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу серед тих, хто проживає у гуртожитку, бере участь в організації та проведенні спартакіад;

 • сприяє активній участі студентів гуртожитку у щорічному конкурсу-огляді на кращий поверх, кращу кімнату та готує пропозиції щодо нагородження переможців.

 • підбирає необхідний матеріал та оформляє в гуртожитку стенди, газети, оголошення та інше;

2.3. Студрада гуртожитку звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку на звітно-виборчій конференції.
^ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

3.1. Студрада гуртожитку має право:

 • виносити на збори мешканців даного гуртожитку питання пов'язані з проживанням, перепускним режимом, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою, та житлово-побутовою роботою в гуртожитку, якою займаються відповідні комісії студради гуртожитку;

 • порушувати питання перед адміністрацією, профкомом студентів про поліпшення житлово-побутових умов, санітарно-гігієнічних норм проживання у гуртожитку;

 • проводити контроль за використанням житлового фонду та розподіленням твердого та м'якого інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;

 • створювати фонди благодійних внесків. За умови створення фонду, студрада гуртожитку повинна звітувати перед мешканцями даного гуртожитку та адміністрацією університету , за їх вимогою, про стан фонду та матеріальні цінності, придбані за рішенням студради гуртожитку;

 • за своїм рішенням , при погодженні з адміністрацією університету та профспілковим комітетом студентів, не поселяти на наступний навчальний рік, або взагалі виселяти порушників правил внутрішнього розпорядку;

 • звертатись до адміністрації університету та його підрозділів для отримання необхідної інформації;

 • одержувати від профспілкових органів (комісій та ін.) інформацію, необхідну для роботи студради гуртожитку;

 • у разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів профспілковий актив, працівників профспілкових органів, членів студентського самоврядування, працівників адміністрації університету та кваліфікованих спеціалістів.


^ 4. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

4.1. Студрада гуртожитку зобов'язана:

 • сформувати комісії, які повинні забезпечити роботу студради гуртожитку за наступними напрямами:

 • комісія з перепускного режиму;

 • санітарна комісія;

 • інформаційна комісія;

 • спортивна та культурно-масова комісія;

 • оперативно вирішувати поточні питання пов'язані з роботою комісій у гуртожитку та території закріпленої за ним;

 • формувати списки чергових на поверхах та контролювати їх виконання;

 • проводити оформлення наглядної агітації в гуртожитку;

 • при необхідності надавати наявну інформацію відповідним комісіям або органам для необхідних заходів, щодо вирішення питань пов'язаних з роботою комісій або мешканням в гуртожитку;

 • забезпечити взаємозв'язок комісій студради з відповідними головами комісій профспілкового комітету, студентської ради університету та адміністрації, для вирішення питань планування та організації роботи в гуртожитку.


^ 5. ПОРЯДОК РОБОТИ СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

5.1. Студрада гуртожитку працює під керівництвом профспілкового комітету студентів, тісно взаємодіючи з адміністрацією.

5.2. Засідання студради гуртожитку проводиться за необхідністю в неробочий час, але не менше ніж одного разу на місяць.

5.3. Засідання студради вважається правочинним, якщо в роботі бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні студради.

5.4. Студрада гуртожитку виконує свою роботу у взаємодії із завідуючою гуртожитком, соціальним педагогом гуртожитку та студентською радою університету.
^ 6. РЕКОМЕНДОВАНИЙ СКЛАД СТУДРАДИ ГУРТОЖИТКУ

6.1. Голова студради.

6.2. Заступник голови студради.

6.3. Старости поверхів.
Голова студради гуртожитку відповідає за:

 • планування роботи студради гуртожитку, проведення засідань і ведення документації студради;

 • роботу комісій;

 • оформлення наочної агітації в гуртожитку;

 • участь у роботі комісії факультету з поселення, складання карти поселення в гуртожитку, проведення поселення студентів у гуртожиток;

 • виконання правил внутрішнього розпорядку студентами, які мешкають в гуртожитку;

 • організацію, разом з адміністрацією університету , перепускного режиму в гуртожитку;

 • забезпечення гуртожитку інвентарем, обладнанням та розподіленням майна серед мешканців гуртожитку;

 • бережне відношення мешканців до майна гуртожитку;

 • притягнення до: робіт по благоустрою та озеленінню території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;

 • проведення та планування "санітарних днів" в гуртожитку;

 • проведення культурно-масових та спортивних заходів в гуртожитку, вечорів відпочинку;

 • відвідування засідань профкому студентів, студентської ради університету

 • підпорядковується студентській раді університету та раді гуртожитків.


Заступник голови студради гуртожитку з поселення:

 • готує на засідання студентської ради гуртожитку питання, що стосуються роботи комісій;

 • розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов проживання;

 • приймає участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року;

 • готує карту поселення гуртожитку до нового навчального року;

 • виявляє порушників санітарного стану кімнат та гуртожитку в цілому, проводить з ними роз’яснювальну роботу;

 • на засіданні студентської ради рекомендує на відмовлення у поселенні на наступний навчальний рік мешканцям гуртожитку, що постійно порушували санітарний стан у кімнатах.


Староста поверху студради гуртожитку:

 • відповідає за виконання правил внутрішнього розпорядку мешканцями на поверсі, суворого дотримання правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі негайно доповісти черговому гуртожитку, вжити всіх заходів для гасіння пожежі, евакуації людей і майна), підтримку чистоти і порядку на поверсі, добросовісне виконання графіка чергування студентів по поверху;

 • розпорядження старости поверху гуртожитку обов'язкові для виконання усіма особами, які проживають у гуртожитку, а також відвідувачами.

 • слідкувати за дотриманням тиші після 23:00 і вимиканням світла після 24:00;

 • своєчасно доводить до всіх осіб, що мешкають на поверсі, вказівки посадових осіб;

 • слідкує за своєчасним відбуттям відвідувачів;

 • проводить перевірку санітарного стану кімнат, кімнат загального користування поверху;

 • зустрічає і супроводжує посадових осіб університету, осіб, що прибули для перевірки гуртожитку;

 • не припускає винесення речей і майна з поверху без дозволу голови студради гуртожитку.


^ ІНСТРУКЦІЯ ЧЕРГОВІЙ КІМНАТІ ПО ПОВЕРХУ

 1. Чергова по поверху кімната призначається з числа мешканців кімнат, що чергують по поверху відповідно до графіка. Неявка студентів для виконання обов’язків чергового, а також погане їхнє виконання є надзвичайною подією і розглядається на засіданні студради гуртожитку.

 2. Чергова по поверху кімната підпорядковується старості поверху. Вимога чергового по поверху є обов’язковим для виконання всіма особами, що мешкають на поверху, а також відвідувачами. Чергова кімната виконує свої обов’язки з 8:00 до 23:00.

 3. Перед заступом на чергування черговий повинен вивчити обов’язки чергового, правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку, інструкцію з правил пожежної безпеки, інструкцію з пропускного режиму. При прийомі і здачі чергування чергова кімнат спільно з попередньою черговою кімнатою перевіряє майно поверху, стан газового господарства та електропостачання поверху, перевіряє порядок у холі, у кухнях, в умивальниках, на сходових клітинах, у коридорах. Робить запис у книзі прийому і здачі чергування про прийом чергування із зазначенням усіх недоліків, виявлених у ході прийому.

 4. Чергова по поверху кімната несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку, суворого дотримання правил пожежної безпеки, підтримки чистоти і порядку на поверсі.


Чергова по поверху кімната зобов’язана:

  • постійно знаходитися на місці чергування;

  • забезпечувати дотримання правил внутрішнього розпорядку і режиму дня в гуртожитку особами, що мешкають на поверсі, і відвідувачами;

  • у випадку порушення порядку і непокори цих осіб указівкам чергового, негайно доповідати старості поверху або старості гуртожитку;

  • стежити за суворим дотриманням правил пожежної безпеки;

  • у випадку виникнення пожежі негайно доповісти черговому по гуртожитку, вжити всіх заходів для гасіння пожежі, евакуації людей і майна;

  • слідкувати за підтриманням порядку і чистоти на поверсі, в коридорах, кухнях, холі, кімнатах, умивальниках, сходових клітинах;

  • стежити за дотриманням тиші після 23:00 і вимиканням світла після 24:00;

  • своєчасно доводити до всіх осіб, що мешкають на поверсі, вказівки посадових осіб;

  • попереджувати мешканців поверху про прибуття даних відвідувачів;

  • не припускати внесення спиртних напоїв у кімнати і припиняти розпивання спиртних напоїв;

  • зустрічати і супроводжувати посадових осіб університету й осіб, що прибули для контролю в гуртожиток;

  • не припускати винос речей і майна з поверху без дозволу старости гуртожитку.


^ ІНСТРУКЦІЯ ЧЕРГОВОМУ ПО ГУРТОЖИТКУ З ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 1. Всі особи, що мешкають у гуртожитку, зобов’язані знати і виконувати правила пожежної безпеки, а у випадку виникнення пожежі приймати всі засоби для порятунку людей і гасіння пожежі.

 2. Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки покладається на коменданта гуртожитку і чергового по гуртожитку.

 3. Черговий по гуртожитку зобов’язаний знати, виконувати і вимагати дотримання правил пожежної безпеки від всіх осіб, що мешкають у гуртожитку, а також від відвідувачів;

 4. Стежити, щоб у всіх службових помешканнях і приміщеннях постійно дотримувався суворий протипожежний режим; вимагати прибирання сміття і небезпечних у пожежному відношенні відходів. Перед закриттям помешкань перевірити старанність перекриття газу і води, зняти напругу в електромережі. Ключі від усіх помешкань здаються черговому вахтеру.

 5. Стежити, щоб усі легкозайманні рідини і матеріали зберігалися в закритих металевих ящиках у спеціально відведених місцях.

 6. Стежити, щоб усі електрощити і розгалужені коробки постійно знаходилися в закритому положенні і не були завалені сторонніми предметами.

 7. Дозволяти зварювальні та інші вогневі роботи в помешканнях проводити кваліфікованим спеціалістам тільки після дозволу пожежної охорони університету при дотриманні всіх запобіжних заходів і забезпеченні місця роботи засобами пожежогасіння.

 8. Стежити, щоб були вільні і нічим не завалювались горищні помешкання, коридори, проходи, сходові евакуаційні виходи і підходи до засобів пожежогасіння. Двері горищних помешкань, підвальних коридорів і евакуаційних виходів повинні бути закриті на замки. Ключі зберігаються у вахтера.

 9. Стежити, щоб дороги і під’їзди до гуртожитку не завалювались, а в зимовий період розчищалися від снігу.


Черговий зобов’язаний категорично забороняти:

  • паління у всіх помешканнях;

  • самовільно прокладати постійні і тимчасові електролінії;

  • користуватися електронагрівальними приладами в службових помешканнях і житлових кімнатах;

  • користуватися несправними електроприладами;

  • користуватися свічками, саморобними газовими лампами;

  • самовільне збереження легкозайманних рідин, матеріалів, піротехнічних виробів, хімікатів;

  • спалювати сміття не на спеціально відведеній ділянці;

  • використовувати пожежний інвентар і устаткування не за призначенням;

  • споруджувати будь-які перегородки на шляхах евакуації та у помешканнях.

У випадку виникнення пожежі викликати пожежну команду за міським телефоном 01, повідомити в пожежну охорону університету, прийняти всі можливі засоби для порятунку людей і гасіння пожежі.
^ ІНСТРУКЦІЯ ДРУЖИННИКУ НА ВАХТІ ГУРТОЖИТКУ

 1. Дружинник на вахті гуртожитку призначається з числа студентів усіх курсів, за графіком, складеним головою студради і затвердженим проректором з гуманітарної освіти та виховання. Неявка студентів для виконання обов’язків днювального і поганого їхнього виконання є надзвичайною подією і розглядається на засіданні студради та у деканатах.

 2. Дружинник підпорядковується черговому по гуртожитку. Вимоги дружинника, в межах інструкції, обов’язкові для виконання всіма особами, що мешкають у гуртожитку, а також відвідувачами.

 3. Перед заступом на чергування він повинен прибути до 16:00 у вестибюль гуртожитку в акуратному і охайному одязі, вивчити інструкцію днювального по гуртожитку, інструкцію з пропускного режиму, правила внутрішнього розпорядку гуртожитку. О 16:50 отримати інструктаж від чергового і діяти за його вказівками.

 4. Дружинник персонально відповідає за дотримання встановленого перепускного режиму, правил внутрішнього розпорядку, чистоти в гуртожитку і на прилеглій території, допомагає охоронцю ВОХР здійснювати перепускний режим.

 5. У вестибюлі гуртожитку повинно бути постійно два дружинника. Дружинник вільної зміни зобов’язаний підтримувати чистоту і порядок в гуртожитку і на прилеглій території. Час відпочинку з 1:00 до 7:00.


Дружинник по гуртожитку зобов’язаний:

  • нікуди не відлучатися з вестибюля гуртожитку без дозволу чергового;

  • негайно доповідати черговому про прибуття посадових осіб університету, а також осіб, що прибули для контролю;

  • стежити за дотриманням чистоти і порядку у вестибюлі гуртожитку і на прилеглій території, вимагати їхнього дотримання від осіб, що мешкають у гуртожитку і від відвідувачів;

  • суворо дотримуватися правил пропускного режиму, осіб у нетверезому стані затримувати, з’ясовувати особистість і вживати заходів, за вказівкою чергового по гуртожитку, категорично забороняти внесення в гуртожиток спиртних напоїв;

  • стежити за дотриманням правил пожежної безпеки;

  • не дозволяти винос із гуртожитку речей і майна без дозволу чергового;

  • стежити за запасним виходом під час виносу сміття, щоб попередити проникнення сторонніх у гуртожиток.


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ

 1. Алфавітний список студентів гуртожитку.

 2. Інструкція чергової кімнати по поверху.

 3. Інструкція з правил пожежної безпеки.

 4. Список старост кімнат.

 5. Книга одержання і здачі чергування.

 6. Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

 7. Папка для графіків чергових кімнат по поверху.

 8. Опис майна.

 9. Папка для рапортів чергових кімнат по поверху.

 10. Папка перевірок санітарного стану кімнат гуртожитку.

 11. Папка проведення культурно-масових заходів.

 12. План-щоденник, в якому ведеться планування роботи студентської ради і облік проведення заходів.

 13. Протоколи засідань студради гуртожитку.


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ ЧЕРГОВОГО ПО ПОВЕРХУ

 1. Алфавітний список студентів гуртожитку.

 2. Інструкція чергової кімнати по поверху.

 3. Інструкція з правил пожежної безпеки.

 4. Список старост кімнат.

 5. Книга одержання і здачі чергування.

 6. Витяг з правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

 7. Графік чергування студентів по поверху.

 8. Опис майна.


ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДІВ У ГУРТОЖИТКУ


  • „Символіка України”

  • „Дошка інформації”

  • „Вісник студради”

  • „Дошка оголошень”

  • „Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку”

  • „Правила пожежної безпеки”

  • „Здоровий спосіб життя”

  • „Екрани санітарного стану кімнат”

  • „Куточок паспортиста”

  • „Паспорт гуртожитку”

Голова студентської ради університету А.Стахов


Схожі:

Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconРічний план закупівель на 2012 рік Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д ушинського», 02125473
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д ушинського», 02125473
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconПоложення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: > Найменування : Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Найменування: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconДодаток 8 до Порядку проведення Конкурсу
Державний заклад Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconКиївський національний університет імені тараса шевченка савченко олена вячеславівна
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського мон україни, м. Одеса
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconПротокол №5 від 30. 12. 2010 р
Дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconШановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно
Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно...
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconІнформація про Замовника торгів
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconІнформація про Замовника торгів
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Положення про студентські ради гуртожитків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Одеса 2010 iconОдеса 2008 міністерство освіти та науки україни південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського інститут фізичної культури та реабілітації п.
Оздоровчі фізичні вправи та поради зі збереження здоров’я школярів: Навчальний посібник. – Одеса.: Пдпу ім. К. Д. Ушинського, 2008....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи