Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення icon

Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Скачати 91.86 Kb.
НазваПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дата10.10.2014
Розмір91.86 Kb.
ТипПоложення


УЗГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова профкому Ректор

_____________ Л.М. Моїсєєв _____________О.Я. Чебикін

___” _____________ 2006 р. “___” _____________2006 р.

Положення

про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського


Одеса - 2006

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання.

2. Студентські гуртожитки університету призначаються для мешкання студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень. Вільні місця в гуртожитках можуть використовуватися ректором або адміністрацією для створення готелю, за погодженням з профспілковим комітетом.

Іноземні громадяни, які навчаються в Україні, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом.

3. Студентські гуртожитки знаходяться в підпорядкуванні університету, можуть мати свій розрахунковий рахунок і вести самостійну господарську діяльність в структурі університету. Студентські гуртожитки можуть бути об’єднані в студентські містечка.

4. В гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи.

5. Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.

6. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими ректором або проректором з виховної роботи, погодженими із профспілковим комітетом студентів.

7. Права і обов'язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором або проректором з виховної роботи.

^ II. НАДАННЯ ЖИЛОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ

8. Розміщення студентів в гуртожитках здійснюється згідно з Положенням про студентський гуртожиток університету. Місце проживання надається на період навчання.

9. Розподіл місць в гуртожитках між факультетами (інститутами) здійснюється на спільній нараді проректора з виховної роботи, деканів (директорів інститутів) та представників студентського самоврядування і оголошується наказом проректора з виховної роботи.

10. Списки студентів, аспірантів на мешкання в гуртожитку готується на нарадах органів студентського самоврядування, на яких присутні декани (директори інститутів), куратори і старости академічних груп.

11. На підставі спільного рішення деканів (директорів інститутів) органів студентського самоврядування про надання місць в гуртожитку укладається угода між ректором і студентом, аспірантом на проживання в гуртожитку на період навчання. Студенту, аспіранту видається ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати.

12. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, прописки і виписки здійснюються, призначеними для цього, особами. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

^ III. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКАХ

13. Вселення в студентський гуртожиток здійснюється завідуючим гуртожитком, або працівником, який його заступає, на підставі виданого ордеру.

Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане жиле місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

14. Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється згідно з рішенням проректора з виховної роботи, а із однієї кімнати в другу в одному гуртожитку — за рішенням адміністрації гуртожитку та студентської ради гуртожитку.
^ IV. ВИСЕЛЕННЯ ІЗ СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ

15. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, не зараховані до університету за конкурсом, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб.

16. При відрахуванні з університету (також при його закінченні) громадяни залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

17. При порушенні студентом правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку орган студентського самоврядування приймає спільне рішення відносно стягнення і при необхідності подає адміністрації клопотання про виселення мешканця з гуртожитку.

18. У випадках, коли з поважних причин особа не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням ректора, студентської ради гуртожитку цей термін може бути продовженим.

19. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки і плата за проживання не повертається.

20. Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм іншого жилого приміщення.

^ V. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

21. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

22. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості, але не менше, як на місяць вперед, за весь час проживання і період канікул.

23. Місячна плата за проживання проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлених Урядом України.

24. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.

^ VI. ПОРЯДОК НАДАННЯ МІСЦЬ В ГУРТОЖИТКАХ

СТУДЕНТСЬКИМ СІМ'ЯМ

25. Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів і аспірантів визначаються спільним рішенням ректора (проректора з виховної роботи) і органів студентського самоврядування, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.

26. Заселення студентських родин здійснюється за ордерами.

27. Місця в сімейних гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина є студентами університету.

28. Прийняття на облік сімейних студентів, які потребують місця в гуртожитках, здійснюється органами студентського самоврядування та узгоджуються з деканатами.

29. Проживаючі в гуртожитках сімейні студенти керуються цим Положенням та правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

^ VII. ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

30. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією студмістечка і гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержання встановленого порядку здійснюється проректором по адміністративно-господарській роботі або директором студмістечка, завідуючим гуртожитком.

31. Адміністрація університету зобов’язується:

— суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;

— утримувати приміщення студмістечка і гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;

— укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем по діючим "Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем";

— забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;

— своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

— забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;

— надавати мешканцям в гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

— переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

— укомплектовувати штати студмістечка і гуртожитків у установленому порядку обслуговуючим персоналом;

— сприяти радам студентських гуртожитків в розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

— здійснювати заходи по покращанню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

— забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

— забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;

— в разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом.

32. Директор студмістечка, завідуючий гуртожитком (комендант) несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

33. Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: завідуючі гуртожитком (коменданти), камерою схову, кастелянша.

34. Завідуючий гуртожитком (комендант) зобов'язаний:

  • проводити вселення в гуртожиток на підставі виданого ордера і паспорту;

  • надавати мешканцям необхідне обладнання і інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;

  • ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з "Положенням про гуртожиток", "Правилами внутрішнього розпорядку", правилами пожежної і техніки безпеки;

  • своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з університетом;

  • вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращанню житлово-побутових умов;

  • подавати адміністрації пропозиції по покращанню умов мешкання в гуртожитку;

  • забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватись правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу притирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.

35. Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження майна студентів, що здане до камери схову гуртожитку.

^ VIII. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГУРТОЖИТКУ, ЙОГО УТРИМАННЯ І РЕМОНТ

36. Експлуатація гуртожитків здійснюється відповідними підрозділами університету згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

37. Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів університету або гуртожитку.

38. Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів університету або гуртожитку.

39. Ректор університету несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.
Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи Ф.І. КазанжиСхожі:

Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПоложення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconДодаткові заходи до комплексного плану правової освіти професорсько-викладацького складу Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського на 200 9 -20 10 н р
Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського на 2009-2010 н р
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПоложення про проведення конкурсного відбору в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського наукових проектів, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення Студентська рада (Студрада) гуртожитку створюється як суспільний орган самоврядування студентів, що проживають у гуртожитку
Студрада діє на користь проживаючих в гуртожитку і керується Законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням...
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Дане Положення встановлює порядок надання житлової площі (ліжко-місця, кімнати) в студентських гуртожитках нму, користування цими...
Положення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення iconПоложення про студентську раду університету Згідно з Положенням про студентське самоврядування в пдпу ім. К. Д. Ушинського (січень 2001р.) Одеса 2008 загальні положення
Самоврядування в університеті – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функції управління університетом, яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи