Міжнародна науково-практична конференція icon

Міжнародна науково-практична конференція
Скачати 105.48 Kb.
НазваМіжнародна науково-практична конференція
Дата16.10.2012
Розмір105.48 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Головне управління державної служби України

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

Хмельницький національний університет

Одеський державний економічний університет

Український центр політичного менеджменту

Російська академія освіти Інститут теорії освіти і педагогіки

Програма імені Фулбрайта в Україні

San Jose State University, США

University Ca’ Foscari of Venice, Італія

Leipzig University of Applied Sciences, Німеччина

Uniwersytet Rzeszowski, Польща

Почесне товариство ФБД, США

The Design Verification Company ALDEC, США


^ Міжнародна науково-практична конференція


Ольвійський форум-2008: стратегії України в геополітичному просторі”


Перше інформаційне повідомлення


5-8 червня 2008 р.
^

Ялта, Крим, Україна
Запрошення


Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Ольвійський форум-2008: стратегії України в геополітичному просторі”, яка відбудеться 5-8 червня 2008 р. (санаторій “Курпати”, відділення “Дружба”, Ялта, Крим, Україна).


^ МЕТА ТА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Окреслення основних стратегій геополітичного розвитку України в контексті таких проблем:


 1. витоки цивілізаційного процесу: історичний аспект

 2. державотворення: політологічний та соціологічний аспекти світового та вітчизняного досвіду;

 3. геополітичні виклики України: ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку;

 4. екологічний вимір впливу України на геополітичний простір;

 5. освіта і інформаційні технології у розвитку суспільства;

 6. мовно-культурна політика;

 7. сучасна юриспруденція;

 8. ресурсозбереження та трибологія.


Формат проведення конференції спрямовано на досягнення полідисциплінарного дискурсу, що з погляду різних наукових напрямів висвітлює центральну проблему.


^ РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, англійська, російська


ВАЖЛИВІ ДАТИ


Просимо звернути увагу на дати!

Перше інформаційне повідомлення, запрошення на конференцію – до 24.01.2008 р.

Подання реєстраційної картки (заявки) на конференцію – до 15.03.2008 р.

Друге інформаційне повідомлення – до 10.03.2008 р.

Розсилка договору на покриття орг. витрат (при сплаті з рахунка організації) – до 20.03.2008 р.

Подання статей – до 30.03.2008 р.

Оплата за участь у конференції – до 30.03.2008 р.

Розсилка програми конференції з 07.05.2008 р.

Початок реєстрації учасників – 05.06.2008 р. з 7:30

Початок роботи конференції – 06.06.2008 р. о 9:30


Прохання: дотримуватися термінів щодо подання реєстраційних карт, текстів статей та оплати організаційного внеску.

За додатковою інформацією можна звернутися:

 • за телефоном: 8 (0512) 76-55-99 (відділ аспірантури), 76-55-77 (міжнародний відділ),

50-03-32 (проректор)

 • поштою за адресою: Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, вул. 68 Десантників, буд. 10, м. Миколаїв, 54003, Україна

 • e-mail: avi@kma.mk.ua; vrector@kma.mk.ua; serhiy@kma.mk.ua.

 • Web: http://kma.mk.ua


^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Пленарна доповідь – 20 хвилин

 • Доповідь – 8-10 хвилин

 • Виступ – 5-7 хвилин

 • Обговорення – до 5 хвилин


^ ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ

 • комп’ютерне проекційне обладнання, відеопроектор

 • апарат для проектування слайдів, розмір А4 (297 х 210 мм)

 • комп’ютер (ноутбук)


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для учасників конференції організаційний внесок складає 1050 грн. В оплату входить:

 • бронювання та проживання в готелі (три ночі, місце у двомісному номері з 8:00 5 червня по 8:00 8 червня);

 • публікація у журналі, що включений до переліку ВАК України (серії: економічні, педагогічні, історичні, політичні науки, екологія, техногенна безпека, новітня філологія, комп’ютерні технології, трибологія);

 • харчування;

 • кава-брейк;

 • програма конференції.


Примітки

 • копію платіжного доручення необхідно мати при реєстрації учасників конференції;

 • у випадку відсутності учасника конференції з причин, не залежних від оргкомітету, перераховані кошти не повертаються;

 • договір надсилається учасникам після отримання оргкомітетом заявки на участь у конференції до 10.03.2008 р.;

 • акт виконаних робіт видається під час проведення конференції;

 • квитками на проїзд учасників конференції оргкомітет не забезпечує.


Гроші надсилати за адресою: МДГУ ім. Петра Могили, 54003, вул. 68 Десантників, 10,

код ЄДРПОУ 23623471, рах. № 35220001000060.

Банк УДК у Миколаївській області, МФО 826013, Інд. 236234714032, СВ 19753756.

Призначення платежу: За участь у конференції.

Учасник отримує: програму конференції, журнал, додаткові інформаційні матеріали.


^ ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Видання науково-методичного журналу “Наукові праці” за серіями “Економіка”, “Політологія”, “Історія”, “Педагогіка”, “Екологія”, “Техногенна безпека”, “Комп’ютерні науки”, “Філологія” здійснюватиметься за вимогами ВАКу України (пункт 7 Постанови Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10.02.1999 р. № 1-02/3; Бюлетень ВАК України. – 2000. – № 2. – С. 61-62; Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1) та серія «Правознавство». Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблем у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

До участі в публікаціях журналу запрошуються автори-вчені, освітяни, здобувачі, науковці зарубіжжя. До редколегії журналу текст статті надсилати на дискеті (назва файлу – транслітерація прізвища автора латиною) та в роздрукованому вигляді (2 примірники). Вимоги до набору:

 • роздруківка – формат А4, гарнітура – Times New Roman; кегль – 12; інтервал – 1,5;

 • електронний варіант – у редакторі Word на дискеті; а також фото автора (авторів) і коротке резюме про їх наукову діяльність (науковий ступінь та звання, коло наукових інтересів);

 • на початку кожної статті обов’язково вказується прізвище та ініціали автора (авторів), назва організації, місто, країна, код УДК, назва статті, анотація (до чотирьох речень) українською та англійською мовами. Далі надається текст статті. У статтях обов’язкове посилання в квадратних дужках на літературні джерела (8 та більше), які перелічуються після слова “Література”, за порядком посилань на них у тексті або за абеткою. Графічний матеріал та фотокартки надаються в окремих файлах у форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.cdr. Формули робляться окремим рядком за допомогою MS Equation. Діаграми – за допомогою MS Graph.

Публікація матеріалів секції № 8 буде здійснена в міжнародному науковому журналі “Проблеми трибології” (Problems of Tribology). Матеріали надсилаються в редакцію журналу за адресою: Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, редакція журналу “Проблеми трибології”, тел. (0382) 72-81-82, e-mail: tribo@beta.tup.km.ua. Вимоги до оформлення статей розміщені на сайті журналу: www.tup.km.ua/science/journals/tribology


^ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


1-й день

5 червня

(четвер)


8:00-24:00 – День заїзду, реєстрація та розміщення учасників

2-й день

6 червня

(п’ятниця)

9:30-11:00 – Перше пленарне засідання

11:00-11:15 – Перерва на каву

11:15-13:00 – Продовження пленарного засідання

13:00-14:00 – Обідня перерва

14:00-17:00 – Робота у форматі круглих столів

19:00-22:00 – Урочиста вечеря


3-й день

7 червня

(субота)

9:30-11:00 – Друге пленарне засідання

11:00-11:15 – Перерва на каву

11:15-13:00 – Продовження пленарного засідання

13:00-14:00 – Обідня перерва

14:00-17:00 – Робота у форматі круглих столів


4-й день

8 червня

до 8:00

(неділя)

Культурна частина за програмою, що враховує вибір екскурсій із запропонованого переліку.

Від’їзд учасників.^ ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

 • Брюховецький В.С. – д.філол.н., почесний президент НаУКМА


ПРЕЗИДІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Клименко Л.П. – д.т.н., професор, ректор МДГУ ім. Петра Могили

 • Гуржій А.М. – д.т.н., професор, перший заступник міністра освіти і науки України, Міністерство освіти і науки України

 • Шинкарук В.Д. – д.філол.н., професор, заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти, Міністерство освіти і науки України

 • Квіт С.М. – д.філол.н., професор, президент НаУКМА

 • Михальченко М.І. – д.філос.н., професор, член-кореспондент НАН України, президент Української академії політичних наук

 • Мещанінов О.П. – д.пед.н., професор, проректор МДГУ ім. Петра Могили


^ ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Андрєєв В.І. – вчений секретар МДГУ ім. Петра Могили


МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 • Богачевська-Хомяк М. – доктор наук (США)

 • Бонусяк В. – доктор наук (Польща)

 • Замбрано Н. – професор (Колумбія)

 • Клейнер Г.Б. – доктор наук (Російська Федерація)

 • Мейжис І. – доктор наук (Фінляндія)

 • Мелдал С. – доктор наук (США)

 • Саган С. – доктор наук (Польща)

 • Сіммонс Г. – доктор наук (США)

 • Cміт Б. – доктор наук (США)

 • Стахів М. – доктор наук (США)

 • Феркінгстан Дж. – доктор (Норвегія)

 • Хайдук С. – доктор наук (США)

 • Ханзген К. – доктор наук (Німеччина)

 • Яанетек Я. – професор (Польща)

 • Біаджі П. – доктор наук, професор (Італія)

 • Гетті П. – доктор наук, професор (Італія)


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Андрієнко В.М. – д.е.н., професор Донецького національного університету

 • Анісімов А.В. – д.т.н., професор Київського національного університету ім.Тараса Шевченка

 • Багмет М.О. – д.і.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Бажал Ю.М. – д.е.н., професор Національного університету “Києво-Могилянська акдемія” (НаУКМА)

 • Бандур С.І. – д.е.н., професор, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

 • Беглиця В.П. – к.е.н., радник міністра освіти і науки України, Міністерство освіти і науки України (Україна)

 • Бойко О.Д. – д.політ.н., професор, ректор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

 • Букач М.М. – д.пед.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Васільєв А.С. – д.ю.н., професор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

 • Верланов Ю.Ю. – к.е.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Вегеш М.М. – професор, ректор Ужгородського національного університету

 • Вишневський А.В. – директор Центру інституційного розвитку державної служби при Головдержслужбі України

 • Войналович В.А. – д.політ.н., професор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

 • Гавеля В.Л. – д.філос.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Глибовець М.М. – д.ф.-м.н., професор НаУКМА

 • Глузман О.В. – д.пед.н., професор, ректор Кримського державного гуманітарного університету

 • Гожий О.П. – к.т.н., доцент МДГУ ім. Петра Могили

 • Горлачук В.В. – д.е.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Грабак Н.Х. – д.с.-г.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Гузев М.М. – д.е.н., професор, директор Волгоградського гуманітарного інституту (філія ВДУ)

 • Диха О.В. – к.т.н., доцент Хмельницького національного університету (ХНУ)

 • Дихта Л.М. – д.ф.-м.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Дубова О.А. – д.філол.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Ємельянов В.М. – к.т.н., доцент МДГУ ім. Петра Могили

 • Запорожець В.В. – д.т.н., професор Національного авіаційного університету

 • Зверяков М.І. – д.е.н., професор, ректор Одеського державного економічного університету (ОДЕУ), академік Вищої школи

 • Зюзін В.О. – д.мед.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Іванов М.С. – д.політ.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Іншаков О.В. – д.е.н., професор, ректор Волгоградського державного університету

 • Казарєзов А.Я. – д.т.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Каплун В.Г. – д.т.н., професор, проректор ХНУ

 • Кириченко О.А. – д.ю.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Ковальов А.І. – д.е.н., професор ОДЕУ

 • Колісніченко А.І. – д.і.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Кондратенко Ю.П. – д.т.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Копиленко О.Л. – д.ю.н., професор, академік, директор Інституту законодавства Верховної Ради України

 • Коссак В.М. – д.ю.н., професор Львівського національного університету ім. І. Франка

 • Костенко О.М. – д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права НАН України

 • Котляр Ю.В. – д.і.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Кузьменко А.Г. – д.т.н., професор ХНУ

 • Кутковецький В.Я. – д.т.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Левківський К.М. – к.і.н., професор, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

 • Лейфура В.Н. – к.ф-м.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Ляпіна Л.А. – к.політ.н., доцент МДГУ ім. Петра Могили

 • Майборода О.М. – д.і.н., професор, заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних відносин ім. І.Ф. Кураса НАН України

 • Матвєєва Н.П. – д.філол.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Мотренко Т.В. – д.філос.н., начальник Головного управління державної служби України

 • Нагорний М.О. – к.тех.н., доцент, ректор Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики України

 • Науменко А.М. – д.філол.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Норд Г.Л. – к.е.н., доцент МДГУ ім. Петра Могили

 • Патика В.П. – д.б.н., професор, академік Української академії аграрних наук

 • Прищепов О.Ф. – к.т.н., доцент МДГУ ім. Петра Могили

 • Пронь С.В. – д.і.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Пронкевич О.В. – к.філол.н., доцент МДГУ ім. Петра Могили

 • Рижков С.С. – д.т.н., професор Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (НУК)

 • Романовський Г.Ф. – д.т.н., професор, ректор Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

 • Романовський О.Г. – д.пед.н., професор, проректор Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”)

 • Січко Д.С. – к.ю.н., доцент МДГУ ім. Петра Могили

 • Скороходов В.А. – к.т.н., професор, ректор Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету

 • Соколов В.М. – д.і.н., професор ОДЕУ

 • Соскін О.І. – д.е.н., професор, директор Інституту трансформації суспільства

 • Станко В.Н. – д.і.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Томілін Ю.А. – д.б.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Тригуб П.М. – д.і.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Фісун М.Т. – д.т.н., професор МДГУ ім. Петра Могили

 • Ходаков В.Є. – д.т.н., професор, проректор Херсонського державного технічного університету (ХДТУ)

 • Шайгородський Ю.Ж. – к.пс.н., президент Українського центру політичного менеджменту

 • Шебанін В.С. – д.т.н., професор, ректор Миколаївського державного аграрного університету

 • Шевченко Н.В. – к.і.н., доцент МДГУ ім. Петра Могили

 • Шуст Н.Б. – д.соц.н., професор МДГУ ім. Петра Могили, заступник директора Департаменту вищої освіти МОН УкраїниСЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ


 • Левицька О.С. – секретар організаційного комітету;

 • Монзуль Л.В. – секретар організаційного комітету.


ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Двохтомне видання «Поляки на півдні України: історія та сьогодення». Багмет М.О.

 • Програма імені сенатора Уільяма Фулбрайта в Україні. Залуцька Н.М.

Схожі:

Міжнародна науково-практична конференція iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу: Треття міжнародна науково-практична конференція "Культура здоров’я як предмет освіти". На базі якого освітянського закладу проведено
Треття міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”
Міжнародна науково-практична конференція iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково-практична конференція iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково практична конференція
Міжнародна громадська організація «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки»
Міжнародна науково-практична конференція iconЗвіт про роботу конференції міжнародна науково-практична конференція ”економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”
Квітня 2012 року в оназ ім. О. С. Попова на базі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту відбулась Міжнародна науково-практична...
Міжнародна науково-практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу» інформаційний лист шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу»
Міжнародна науково-практична конференція icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Міжнародна науково-практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні. Конференція...
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи" Партнеры
Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи"
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція: “хх століття в дзеркалі літератури та культури

Міжнародна науково-практична конференція iconІi міжнародна науково-практична конференція
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи