Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» icon

Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
НазваВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
Дата28.07.2012
Розмір31.6 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ

до оформлення статей для публікації у збірнику

«Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском

матеріалів у машинобудуванні»


До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника.

Термін подачі матеріалів – щорічно до 30 квітня.

Наукові статті в 1-ому примірнику, надруковані на лазерному (струменевому) принтері, з підписами всіх авторів, актами експертизи, рецензіями та обов'язково на електронному носії інформації (компакт-диск CD-R або DVD-R) надсилаються на адресу редакції збірника: кафедра Матеріалознавства, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кв. Молодіжний 20А, м.Луганськ, 91034, а також на адресу електронної пошти: resource.saving@gmail.com

Телефон для довідок: 0642-500-728.

^ До статті додаються:

– компакт-диск CD-R або DVD-R;

– акт експертизи;

– рецензія доктора наук, обов'язково члена редколегії збірника.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України та включати наступні розділи:

– постановка проблеми, задачі у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;

– аналіз останніх публікацій (не менше 3-х статей), в яких аналізується вирішення даної проблеми;

– формулювання мети статті (з нової строки – «Метою роботи є…») та постановка задач;

– викладення основного матеріалу дослідження з поданням та обґрунтуванням одержаних результатів;

– висновки;

– література;

– анотації;

– відомості про авторів.

^ Назва файлу статті: < Прізвище автора, місто > (Петров_Донецьк.doc).

На першій сторінці статті у першому рядку набирається УДК без абзацного відступу. Через інтервал - прізвище та ініціали автора (вирівнювання по правому краю), стиль напівжирний. Через інтервал - назва статті прописними буквами, стиль напівжирний, без переносів. Назва статті центрується відносно основного тексту. Шрифт Times New Roman; Розмір шрифту 11 пт. Далі через інтервал - анотація.

^ Анотація мовою статті розміщується одразу після назви. Об’єм анотації 7-8 рядків. Поля: ліве – 25 мм; праве – 28 мм; розмір шрифту 10 пт; стиль – курсив. Одразу після анотації з абзацу набираються ключові слова курсивом (не більше 10 слів) шрифтом 10 пт. Через інтервал - текст статті.

^ Текст статті розміщується на білому папері формату А5 (148х210 мм), орієнтація – книжна з наступними полями: верхнє – 17 мм, нижнє -23 мм, ліве – 17 мм, праве – 23 мм. Від краю до колонтитула верхнього – 0 мм, нижнього 16 мм. Текст статті оформлюється в редакторі MS WORD 97/2000/XP/2003: шрифт Times New Roman; стиль – звичайний; розмір 11 пт; міжрядковий інтервал – 1,0; вирівнювання по ширині, абзацний відступ – 0,75 см; автоматична розстановка переносів. Сторінки не нумерувати.

^ Формули та символи набираються тільки в редакторі формул Microsoft Equation 2.0/3.0 з наступними параметрами: стиль – математичний; розміри шрифту: звичайний – 11 пт; крупний індекс – 9 пт; мілкий індекс – 7 пт; крупний символ 13 пт; мілкий символ – 9 пт. Нумерація формул – в круглих скобках з вирівнюванням по правому краю границь тексту.

^ Рисунки і таблиці монтуються безпосередньо в тексті з обтіканням зверху та знизу і розміщуються в послідовності, в якій наводяться посилання на них у статті. Рисунки виконуються в форматах .ipg, .wmf та .bmp. Текст під рисунками, номери і назви таблиць виконуються шрифтом 10 пт, таблиці також заповнюються шрифтом 10 пт.

Висновки. Слово «Висновки» розміщується на початку строки, відділюється крапкою, стиль – курсив.

Література розміщується через інтервал наприкінці статті. Заголовок «ЛІТЕРАТУРА» набирається прописними літерами, стиль – напівжирний курсив, розміщення – по центру. Заголовок та весь список літератури виконується  шрифтом 10 пт. Посилання на цитовані джерела повинні виконуватися у відповідності до Державного стандарту України. Бібліографічний опис наводиться мовою оригіналу.

Анотації двома іншими мовами, а також ключові слова, розміщуються через інтервал від літературних джерел шрифтом 10 пт (згідно шаблону).

Відомості про авторів наводяться через інтервал від анотацій: прізвище, ініціали, учений ступінь, звання, посада, місце роботи  (шрифт 10 пт).

Надійшла до редакції (редакцією зазначається дата надходження статті).

Рецензент: зазначається прізвище та ініціали рецензента, учений ступінь (рецензент з членів редколегії збірника).

Статті, що не відповідають науковому напряму збірника або Вимогам до оформлення статей, редакцією не приймаються до публікації та назад не повертаються.

Схожі:

Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до оформлення статей для публікації в збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких відповідають науковому напряму збірника
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
До публікації приймаються статті обсягом 4-8 повних сторінок, матеріали яких точно відповідають науковому напряму збірника
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconТребования к оформлению статей для публикации в сборнике «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
К публикации принимаются статьи объемом 4-8 полных страниц, материалы которых соответствуют научному направлению сборника
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconТребования к оформлению статей для публикации в сборнике «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
К публикации принимаются статьи объемом 4-8 полных страниц, материалы которых строго соответствуют научному направлению сборника
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconТребования к оформлению статей для публикации в сборнике «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні»
К публикации принимаются статьи объемом 4-8 полных страниц, материалы которых строго соответствуют научному направлению сборника
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconПерелік публікацій кафедри "обробки металів тиском І зварювання" за 2007 рік
Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії І машинобудуванні: Тематич зб наук пр., с. 283-286
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconПерелік публікацій кафедри "обробки металів тиском І зварювання" за 2007 рік
Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич зб наук пр., с. 283-286
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до матеріалів, що надаються для публікації у збірнику тез доповідей конференції
Проблеми оптимізації функціонування державно-правового механізму в Україні на сучасному етапі ”
Вимоги до оформлення статей для публікації у збірнику «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні» iconВимоги до матеріалів,що надаються для публікації у збірнику наукових праць
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне І космічне право»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи