О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах icon

О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах
Скачати 50.19 Kb.
НазваО. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах
Дата26.12.2012
Розмір50.19 Kb.
ТипДокументи

О.В.Куцурубова-Шевченко


ПРО ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

В ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ


Практична потреба у такому засобі як впровадження державно-приватного партнерства в сфері вищої освіти була обумовлена неповним (за об’єктивними потребами) фінансуванням з бюджету вищої освіти. Недофінансуванню стали протиставляти матеріальне забезпечення навчального процесу й наукових досліджень за рахунок інструментів та здобутків держано-приватного партнерства внаслідок залучення у сферу освіти приватного капіталу. Приватні підприємства як суб’єкти комерційних відносин потребують залучення інтелектуальних здобутків з метою підвищення конкурентності своїх товарів, послуг, робіт. Водночас навчальні заклади мають законне право самостійно заробляти гроші. Правове становище ВНЗ як суб’єкта відносин ДПП дозволяє запроваджувати такі господарсько-правові засоби як реалізація прав ВНЗ на здійснення господарської діяльності та розпорядження власними надходженнями.

Сьогодні очевидно, що за умови формування економіки інноваційного типу, заснованої на знаннях, важлива роль належить суб’єктам наукової та науково-технічної діяльності. Наразі державні вищі навчальні заклади (далі державні ВНЗ) як один із суб’єктів цієї діяльності здебільшого стають учасниками інноваційних відносин, оскільки навіть за ринкових умов всі етапи інноваційної діяльності одним суб’єктом господарювання майже не здійснюються. Навіть великі компанії не завжди беруть на себе завдання здійснення інноваційного циклу з самого початку, тобто із проведення наукових досліджень. Як правило, для зниження витрат вони доручають виконання наукових досліджень суб’єктам науково-технічної діяльності, які на професійній основі провадять цей вид робіт, однак останні, в т.ч. державні ВНЗ, як правило, не є суб’єктами господарювання. В той же час слід зазначити, що поява у сфері господарювання таких спеціальних суб'єктів, як суб'єкти інноваційної діяльності, насамперед була пов'язана із розвитком саме науково-технічного прогресу, а отже, розробники новацій в першу чергу повинні мати приналежність до інноваційної діяльності, тому можуть претендувати на статус суб’єктів інноваційної діяльності. Однак на практиці певні труднощі виникають саме у цих суб’єктів (які займаються розробкою інноваційного продукту) за участі в інноваційних відносинах, оскільки інноваційним законодавством їх правовий статус як суб’єктів інноваційної діяльності не визначений, вони не розглядаються, навіть й серед учасників національної інноваційної системи.

А отже, вважаємо за доцільне проаналізувати можливість віднесення державних ВНЗ як одних із виконавців наукової та науково-технічної діяльності до учасників інноваційних відносин.

Згідно п.2 ч.2 ст.22 Закону України «Про вищу освіту» для державних ВНЗ III-IV рівнів акредитації наукова та науково-технічна діяльність є одним із основних завдань, а згідно п.2 ч.2 ст.22 законопроекту «Про вищу освіту», до основних завдань віднесено ще й здійснення інноваційної діяльності, а наукова та науково-технічна діяльність передбачена як одне із основних завдань взагалі для ВНЗ всіх рівнів.

Безумовно, в умовах «інноватизації суспільного виробництва» для держави найбільш затребуваною науковою та науково-технічною діяльністю державних ВНЗ стає та, що оформлена як об’єкт інтелектуальної власності та може слугувати науково-технічному прогресу в будь-яких сферах економіки держави.

Діюче освітнє законодавство передбачає можливість для ВНЗ брати участь у таких етапах інноваційної діяльності, як здійснення наукової, науково-технічної діяльності, в т.ч. дослідно-конструкторські, випробувальні, інженерні, технологічні роботи з можливим виготовленням дослідних зразків, доведення результату наукової діяльності до стану інноваційного продукту, готового до безпосереднього впровадження. Питання ж щодо можливості здійснення ВНЗ кінцевого етапу інноваційного циклу – безпосередньої реалізації інноваційної продукції з метою комерціалізації є дискусійним.

Вочевидь державні ВНЗ як бюджетні установи здійснюють наукову, науково-технічну та іншу діяльність в режимі некомерційної діяльності. В той же час О.М.Вінник зазначає, що отримання прибутку як безпосередня мета здійснення некомерційної діяльності - відсутня, проте вона може бути досягнута згодом як один із її результатів. За висновком Й.А.Шумпетера, для інновацій в однаковій мірі важливі три ознаки: науково-технічна новизна, виробнича застосовність, комерційна реалізованість. Відсутність будь-якої з них негативно впливає на інноваційний процес. Комерційний аспект визначає інновацію як економічну необхідність, усвідомлену через потреби ринку, яка перетворює її в джерело доходу. Тому цілком природно, коли інноваційна продукція є не лише новизною, задовольняє ринковий попит, але й приносить прибуток виконавцю, в т.ч. державному ВНЗ.

Отже, з метою ефективного використання державної власності, яка належить державним ВНЗ, сприяння в практичному впровадженні результатів їх наукових досліджень в господарський обіг вважаємо дієвим господарсько-правовим засобом для забезпечення повноправної їх участі в інноваційних відносинах передбачити в освітньому та бюджетному законодавстві здійснення ними наукової та науково-технічної діяльності інноваційного характеру з можливістю отримання додаткових (надлишкових) коштів, тобто в режимі комерційної господарської діяльності, але з цільовим використанням прибутку. Така господарська правомочність державних ВНЗ, на реалізацію результатів наукових досліджень на комерційній основі дозволить ВНЗ в умовах постійного недофінансування їх наукової діяльності мати власні кошти. Їх використання повинно мати цільовий характер та спрямовуватися, наприклад, на інвестування в нові дослідження, на сплату видатків за оформлення результатів наукових досліджень як об’єкт інтелектуальної власності та заходів по доведенню його до інновації, на інформаційно-технічне переоснащення науково-виробничих лабораторій тощо.

Оскільки наукову та науково-технічну діяльність в державних ВНЗ здійснюють спеціалізовані науково-дослідні лабораторії, інститути (далі НДЛ), пропонуємо їх створювати як відокремлені підрозділи з наданням їм певних господарських правомочностей та правом здійснювати інноваційно-господарську діяльність на комерційній основі. Все це дозволить державним ВНЗ здійснювати всі етапи інноваційної діяльності, а отже, й бути повноправним її суб’єктом.

Для участі державних ВНЗ в останній стадії інноваційної діяльності щодо впровадження створених інновацій на комерційній основі освітнє законодавство передбачає також для них можливість створювати навчально-науково-виробничі комплекси та бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності ВНЗ. Згідно із Законом України «Про наукові парки» за ініціативи ВНЗ можуть створюватися наукові парки. Викладене свідчить, що законодавством передбачена можливість для державних ВНЗ комерціалізувати свої інноваційні дослідження й через участь у певних організаційно-правових формах суб’єктів господарювання.

На підставі вищевикладеного пропонуємо ВНЗ (однак поки що лише ВНЗ IV рівнів акредитації) визнавати суб’єктами інноваційної діяльності, що здійснюють наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, залучаючи до неї власні інтелектуальні та майнові цінності за умови, що вони мають відокремлені наукові підрозділи інноваційного спрямування або організаційно-правовий чи договірний зв'язок з виробником інноваційної продукції стосовно її комерціалізації.


Куцурубова-Шевченко Олена Вікторівна – старший викладач кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ

Схожі:

О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПро затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПоложення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів
Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства у галузі вищої освіти І визначає типи, порядок створення, реорганізації...
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconВитяг з наказу
України та Міністерства освіти І науки України від 20. 06. 03 №400/192 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи...
О. В. Куцурубова-Шевченко про правове положення вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах iconПро затвердження Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах у відповідності з вимогами Закону України
У відповідності з вимогами Закону України "Про освіту" та з метою впорядкування роботи по стажуванню викладачів вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи