Положення про конкурсну комісію icon

Положення про конкурсну комісію
Скачати 56.89 Kb.
НазваПоложення про конкурсну комісію
Дата26.12.2012
Розмір56.89 Kb.
ТипПоложення

С.В. Терещенко


ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕМОГИ У КОНКУРСІ ПРЕТЕНДЕНТА У ПАРТНЕРИ


Закон України “Про державно-приватне партнерство” (далі - ДПП) містить вимогу про укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу. Натомість неоднозначність законодавчих положень щодо визначення цього договору унеможливлює встановлення переваг та недоліків господарсько-правового режиму партнерства. У складі договірного механізму реалізації ДПП залишається відкритою ціла низка юридично значущих питань, одне з яких – оцінка актів та дій стосовно засвідчення перемоги у конкурсі претендента у партнери за Порядком проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим (далі - Порядок проведення конкурсу). Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 384 про його затвердження опублікована в Офіційному віснику України, 2011 р. за № 28. під ст. 1168.

Як показав проведений аналіз у договірному механізмі реалізації ДПП важливе місце посідають такі локальні нормативно-правові акти як Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим та Положення про конкурсну комісію

Але вже п.1 Порядку містить загрозу реалізації принципів прозорості, об'єктивності та недискримінаційності конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП внаслідок можливості обирати для одних претендентів той, або інший порядок – у разі коли законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення різних договірних форм договорів ДПП (концесії, угод про розподіл продукції, оренди державного та комунального майна), встановлено інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами [ч.2, п.1 Порядок проведення конкурсу].

Підсилює загрозу колізії норм склад суб’єктів впливу п.4 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. за № 384.

О.М.Вінник звертає увагу на дещо перебільшену роль Кабінету Міністрів України у конкурсній справі з визначення приватного партнера ДПП. Це визначення Кабінетом Міністрів України особливостей участі на стороні приватного партнера декількох осіб у конкурсах на визначення приватного партнера для здійснення ДПП (як передбачає абз. З ч. 1 ст. 1 Закону України про ДПП). Прийняття Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом рішення про здійснення ДПП стосовно об'єктів державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера (ч. 1 ст. 13 Закону України про ДПП). А також – встановлення Кабінетом Міністрів України Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства стосовно об'єктів державної, комунальної власності або які належать Автономній Республіці Крим ( ч. 2 ст. 14 Закону України про ДПП), а також ч. З ст. 17 Порядку, відповідно до якого державний партнер має повідомити про укладення договору в рамках ДПП орган виконавчої влади, уповноважений на ведення обліку таких договорів

Також постає питання щодо визнаня не зовсім коректним приписом законодавця, що особливості участі на стороні приватного партнера декількох осіб у конкурсах на визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства, визначаються Кабінетом Міністрів України. Таке зауваження вже висловлювалося у дисертації О.Д.Сиротюка, проте без будь-яких пропозицій з покращення дійсно несприятливого стану право творення у зазначеній галузі.

Вказану норму містить ч.3 ст.1 Закону України про державно-приватне партнерство. Підставою для критичного ставлення до норми про визначення приватного партнера для здійснення ДПП Кабінетом Міністрів України є порушення принципу формування конкурсної процедури в Законі, а не підзаконному акті. Власний підхід до розв`язання цієї проблеми –придержуватися принципу розміщення норм про «особливості участі на стороні приватного партнера декількох осіб у конкурсах на визначення приватного партнера» у Законі, а не Постанові Кабінету Міністрів України.

Засвідчення перемоги у конкурсі претендента у партнери здійснюють не лише наступні органи управління: Кабінет Міністрів України чи уповноважений ним органом - щодо об'єктів державної власності; Рада міністрів Автономної Республіки Крим - щодо об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим; місцеві ради - щодо об'єктів комунальної власності (далі - органи управління), але й Конкурсній комісії з питань проведення конкурсу (далі - комісія). Їх утворюють органи управління у складі не менше семи осіб з призначенням голови і секретаря комісії. До складу комісії включаються у разі проведення конкурсу щодо: об'єктів державної власності - представники органу управління, Міністерства, Мінфіну, Фонду державного майна та Державного агентства земельних ресурсів; об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим - представники Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, республіканського органу виконавчої влади, уповноваженого управляти зазначеним майном Автономної Республіки Крим, а також Фонду державного майна Автономної Республіки Крим, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та Республіканського комітету Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів; об'єктів комунальної власності - представники уповноваженого управляти комунальним майном виконавчого органу місцевих рад, уповноважених органів місцевих рад з питань земельних ресурсів та фінансів (у разі наявності).

Головою комісії призначається представник органу управління.

До складу комісії можуть входити представники інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Для органів управління і конкурсної комісії ця процедурна дія відбувається на завершальному етапі процесу організації конкурсу, його проведення та визначення переможця.

Одним із напрямів цього процесу виступають реєстраційні повноваження, більшість з яких належить органу управління та/або комісії, яку утворює орган управління. Стосовно структури проваджень із засвідчення перемоги у конкурс, слід прояснити наступне.

Згідно п.10 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим (далі - Порядок проведення конкурсу для здійснення ДПП) комісія, у структурі своїх повноважень, подає органові управління протокол комісії про визначення переможця конкурсу для затвердження його результатів або відмови від затвердження.

Процедура затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера представляє собою одне з конфліктних проваджень у структурі процесу проходження конкурсу, але відносно неї не було проведено комплексних досліджень в галузі господарського права.

Акуальність та затребуваність їх проведення обумовлена характером можливих для недержавних суб’єктів господарювання негативних наслідків у разі відмови або позитивних – у разі перемоги, які мають правове значення для зміни статуса претендента та державної реєстрації.

Тому в п. 34 Порядку проведення конкурсу для здійснення ДПП встановлено імперативні вимоги стосовно розгляду і затвердження примірників протоколу щодо визначення переможця конкурсу протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за результатами її роботи (місцеві ради - на найближчому пленарному засіданні).

Якщо орган управління відмовляється від затвердження результатів конкурсу, то у відповідному рішенні він зобов’язаний бґрунтовати причини такої відмови.

Для досягнення прозорості проведення конкурсу, в якому фіксуються відомості щодо визначення переможця конкурсу, на веб-сайті органу управління оприлюднюється відомості про особу, яка перемогла. Цю вимогу необхідно виконати не пізніше ніж через три дні після затвердження такого протоколу. Конкретні терміни повідомлення в індивідуальному порядку інших осіб також встановлені підзаконними актами.


Терещенко Сергій Володимирович – аспірант кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ.

Схожі:

Положення про конкурсну комісію iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З
Затвердити Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І
Положення про конкурсну комісію iconПоложення про навчально-методичну комісію інституту, факультету Херсонського державного університету Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію інститут, факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну комісію Херсонського...
Положення про конкурсну комісію iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Положення про конкурсну комісію iconПоложення про апеляційну комісію Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційних оцінок, отриманих на вступних випробуваннях у двнз «Криворізький національний університет»
Апеляційна комісія створюється відповідно до закону України «Про вищу освіту» та Положення про приймальну комісію двнз «Криворізький...
Положення про конкурсну комісію iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3
Приймальна комісія Сумського оіппо (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення...
Положення про конкурсну комісію iconПоложення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році
Профільним предметом для абітурієнтів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» є іноземна мова. Проводиться вступне випробування згідно...
Положення про конкурсну комісію iconПро затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 № 411 “Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...
Положення про конкурсну комісію iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Приймальна комісія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Положення про конкурсну комісію iconПоложення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 №411 “Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових...
Положення про конкурсну комісію iconПоложення про апеляційну комісію Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційних оцінок, отриманих на вступних випробуваннях у двнз «Криворізький національний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи