Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів icon

Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів
НазваДодаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів
Сторінка1/9
Дата24.09.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /Lab diagnost/5st.doc
2. /Lab diagnost/5st1.doc
3. /Lab diagnost/5stOPP.doc
4. /Lab diagnost/5stOPP1.doc
5. /Lab diagnost/7st.doc
6. /Lab diagnost/7st1.doc
7. /Lab diagnost/Blok 1.doc
8. /Lab diagnost/Blok 11.doc
9. /Lab diagnost/Dodatok A OKX.doc
10. /Lab diagnost/Dodatok A OKX1.doc
11. /Lab diagnost/List.doc
12. /Lab diagnost/List1.doc
13. /Lab diagnost/OPP.doc
14. /Lab diagnost/OPP1A.doc
15. /Lab diagnost/Додаток Б.doc
16. /Lab diagnost/Додаток Б1.doc
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо – професійна програма підготовки
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо – професійна програма підготовки
Бакалавра напряму підготовки 1101 медицина
Бакалавра напряму підготовки 1101 медицина
Таблиця – Система блоків змістових модулів
Таблиця – Система блоків змістових модулів
Обов’язковий Таблиця Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу
Обов’язковий Таблиця Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу
Лист погодження
Лист погодження
Бакалавра напряму підготовки 1101 медицина
Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів
Додаток б (обов’язковий) Таблиця – Здатності випускників вищого навчального закладу та система умінь, яка їх відображає
Додаток б (обов’язковий) Таблиця – Здатності випускників вищого навчального закладу та система умінь, яка їх відображає

Додаток A

(обов’язковий)

Таблиця - Система змістових модулів

Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр уміння

Спираючись на перелік типового обладнання, інструкції МОЗ України та інші нормативні документи, маючи штатний розпис, повинен вміти укомплектувати профільну лабораторію відповідними реактивами та обладнанням до стадії готовності проведення досліджень.


ПФ.С.01.ПР.О.01


Документація лабораторії:

 • журнал інструктажу з охорони праці для працівників і студентів;

 • журнал технічного контролю (для апаратури);

 • інструкції з техніки безпеки;

 • бланки і реєстраційні журнали для різних лабораторних досліджень.

Функціональні обов’язки лаборанта-бакалавра.

Обладнання лабораторій відповідно до їх профілю.

Медична документація.

Види і структура нормативних документів, які встановлені в системі охорони здоров'я.

Заповнення та ведення медичної документації, робота з нормативно- технічними документами.


ПФ.С.01.ПР.О.01.01

ПФ.С.01.ПР.О.01.02 ПФ.С.01.ПР.О.01.03 ПФ.С.01.ПР.О.01.04 ПФ.С.01.ПР.О.01.05 ПФ.С.01.ПР.О.01.06 ПФ.С.01.ПР.О.01.07 ПФ.С.01.ПР.О.01.08


ПФ.С.01.ПР.О.01.09


Використовуючи прийоми менеджменту, спираючись на нормативні документи МОЗ України, вміти проводити розрахунки і складати план роботи персоналу лабораторії.

СВ.Д.02.ПР.О.02


Планування роботи персоналу лабораторії.

Завдання планування.

Етапи планування.

Порядок складання і затвердження планів.

Основні розділи планування.


СВ.Д.02.ПР.О.02.01 СВ.Д.02.ПР.О.02.02 СВ.Д.02.ПР.О.02.03 СВ.Д.02.ПР.О.02.04 СВ.Д.02.ПР.О.02.05

Дотримуючись нормативних документів, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму, використовуючи відповідні засоби колективного та індивідуального захисту, створити безпечні умови праці для співробітників та пацієнтів.

СВ.Д.03.ПР.О.03


Техніка безпеки в профільних лабораторіях.

Дотримання правил техніки безпеки при роботі з:

 • нагрівальними і медичними приладами,

 • отруйними речовинами.

 • кислотами і лугами,

 • при митті посуду,

Правила протипожежної безпеки.

Надання першої медичної допомоги.


СВ.Д.03.ПР.О.03.01


СВ.Д.03.ПР.О.03.02 СВ.Д.03.ПР.О.03.03 СВ.Д.03.ПР.О.03.04 СВ.Д.03.ПР.О.03.05 СВ.Д.03.ПР.О.03.06 СВ.Д.03.ПР.О.03.07

Використовуючи відповідні інструкції, методики, обладнання, дотримуючись правил техніки безпеки в умовах лікувально-профілактичної установи, домашніх, СЕС, виїзної лабораторії повинен обладнати робоче місце для проведення досліджень і їх виконання.

ПФ.С.04.ПР.О.04


Організація робочого місця для виконання лабораторних досліджень в:

 • лікувально-профілактичній установі;

 • СЕС;

 • домашніх умовах;

 • виїзній лабораторії

відповідно до методик, з дотриманням правил техніки безпеки.


ПФ.С.04.ПР.О.04.01 ПФ.С.04.ПР.О.04.02 ПФ.С.04.ПР.О.04.03 ПФ.С.04.ПР.О.04.04


Організувати процес роботи в лабораторії шляхом групування однотипних досліджень, що проводяться лаборантами в її умовах згідно з методиками.

ПФ.Д.05.ПР.О.05


Ефективність роботи лабораторії за рахунок наукової організації праці. Групування однотипних досліджень.


ПФ.Д.05.ПР.О.05.01 ПФ.Д.05.ПР.О.05.02


В умовах лабораторії на основі обліку даних, використовуючи відповідні методики і обчислювальну техніку, проводити кількісні розрахунки для оцінки аналізу, об'єму і якості роботи лабораторії.


ПФ.Д.06.ПР.О.06


Економіка охорони здоров'я.

Економічна оцінка діючої системи медичної допомоги.

Ринковий механізм фінансування системи медичної допомоги.

Ціноутворення в системі медичної допомоги.

Основні показники роботи лабораторії.

Методика розрахунку показників об'єму і якості роботи лабораторії.

Аналіз отриманої інформації.

ПФ.Д.06.ПР.О.06.01 ПФ.Д.06.ПР.О.06.02 ПФ.Д.06.ПР.О.06.03

ПФ.Д.06.ПР.О.06.04 ПФ.Д.06.ПР.О.06.05 ПФ.Д.06.ПР.О.06.06

ПФ.Д.06.ПР.О.06.07

На основі показників, використовуючи обчислювальну техніку і базуючись на нормативних документах, в лабораторних умовах провести розрахунки оцінки ефективності діяльності лабораторії.

ПФ.Д.07.ПР.О.07


Економічний аналіз діяльності лабораторії.

Визначення показників, що використовуються в економічному аналізі діяльності лабораторії.

Аналіз і оцінка отриманих даних.

ПФ.Д.07.ПР.О.07.01 ПФ.Д.07.ПР.О.07.02


ПФ.Д.07.ПР.О.07.03


На основі досліджень ринку медичних послуг методами маркетингу робити висновки і рекомендації щодо діяльності лабораторії по наданню медичних послуг.


ПФ.Д.08.ПР.О.08


Методи дослідження ринку медичних послуг.

Методи управління маркетингом.

Менеджмент і маркетинг медичних послуг.

Маркетингове дослідження діяльності лабораторії та формування маркетингових заходів.

ПФ.Д.08.ПР.О.08.01 ПФ.Д.08.ПР.О.08.02 ПФ.Д.08.ПР.О.08.03

ПФ.Д.08.ПР.О.08.04


Для отримання систематизованої інформації проводити обробку і узагальнення інформаційного потоку методом нагромадження і відбору, використовуючи бібліотеку, МБА, INTERNET та інші джерела.


ПФ.Д.09.ПР.О.09


Роль науки в медицині.

Структура наукової медичної бібліотеки.

Правила користування МБА.

Знайомство з фондами науково-методичної літератури та патентної інформації, базою даних інформації ЕОМ, INTERNET.

Робота з фондами, періодичними виданнями, плануванням науково-дослідницької роботи.

Організація дослідницької та експериментальної роботи.

Обробка отриманих результатів і застосування статистичних методик та ЕОМ.

Робота з картотекою періодичних видань.

Робота з каталогами: алфавітним, предметним, систематичним.

ПФ.Д.09.ПР.О.09.01 ПФ.Д.09.ПР.О.09.02 ПФ.Д.09.ПР.О.09.03 ПФ.Д.09.ПР.О.09.04


ПФ.Д.09.ПР.О.09.05


ПФ.Д.09.ПР.О.09.06 ПФ.Д.09.ПР.О.09.07


ПФ.Д.09.ПР.О.09.08 ПФ.Д.09.ПР.О.09.09

Використовуючи обладнання, відповідне до методик дослідження, забезпечити організацію та проведення персоналом внутрішньо- та міжлабораторного контролю якості діяльності лабораторії

ПФ.Д.10.ПР.О.10


Організація контролю якості роботи лабораторії.

Проведення внутрішньо-та міжлабораторного контролю якості лабораторних досліджень.

Причини та умови виникнення преаналітичних та аналітичних похибок при проведенні лабораторних досліджень.

ПФ.Д.10.ПР.О.10.01 ПФ.Д.10.ПР.О.10.02


ПФ.Д.10.ПР.О.10.03


Відповідно до інструкції, методик, дотримуючись правил техніки безпеки в умовах лабораторії повинен працювати з апаратурою, приладами, відповідним лабораторним посудом від яких залежить достовірність результатів досліджень.

ПФ.С.11.ПР.О.11

Техніка роботи з різними видами піпеток.

Визначення ціни поділки.

Техніка роботи з бюретками і мікробюретками.

Лабораторний посуд загального і спеціального призначення.

Способи миття, механічні та хімічні методи очищення посуду.

Будова, призначення і правила роботи з різними нагрівальними приладами:

-газонагрівальними;

-нагрівальними на рідкому паливі;

-електронагрівальними.

Дотримання правил техніки безпеки.

Будова мікроскопів.

Правила мікроскопувння.

Будова техно-хімічних ваг, техніка зважування.

Будова торсійних і пробірочних ваг, техніка зважування.

Будова аптечних ваг, техніка зважування.

Будова аналітичних ваг, техніка зважування.

Центрифуга. Правила центрифугування.

Робота з аерометром, урометром і скляним циліндром.

Визначення густини розчину.

Медичні вимірювальні прилади. Будова, принцип дії (поляриметр, рН-метр, рефрактометр, спектрофотометр, полум’яний фотометр, ФЕК, КФК).

Правила техніки роботи з апаратурою.

Методика побудови калібрувального графіка і складання таблиць з допомогою розрахункового коефіцієнта.

ПФ.С.11.ПР.О.10.01 ПФ.С.11.ПР.О.10.02 ПФ.С.11.ПР.О.10.03

ПФ.С.11.ПР.О.10.04 ПФ.С.11.ПР.О.10.05 ПФ.С.11.ПР.О.10.06

ПФ.С.11.ПР.О.10.07 ПФ.С.11.ПР.О.10.08

ПФ.С.11.ПР.О.10.09 ПФ.С.11.ПР.О.10.10 ПФ.С.11.ПР.О.10.11 ПФ.С.11.ПР.О.10.12 ПФ.С.11.ПР.О.10.13 ПФ.С.11.ПР.О.10.14 ПФ.С.11.ПР.О.10.15 ПФ.С.11.ПР.О.10.16 ПФ.С.11.ПР.О.10.17 ПФ.С.11.ПР.О.10.18 ПФ.С.11.ПР.О.10.19

ПФ.С.11.ПР.О.10.20


ПФ.С.11.ПР.О.10.21 ПФ.С.11.ПР.О.10.22

Для підвищення та вдосконалення фахового рівня молодшого спеціаліста за місцем праці, проводити навчання у вигляді семінарів, лекцій, конференцій в умовах лікувально-профілактичної установи з застосуванням дидактичних та технічних засобів.


ПФ.Д.12.ПР.О.12


Вдосконалення фахового рівня молодшого спеціаліста.

Проведення семінарів, лекцій, конференцій в умовах лікувально-профілактичної установи.

Основні категорії навчання. Принципи, функції та методи навчання.

Основи психології і педагогіки.

Дидактика.

Педагогічна майстерність і педагогічне спілкування.

Сучасні педагогічні технології.

ПФ.Д.12.ПР.О.12.01 ПФ.Д.12.ПР.О.12.02


ПФ.Д.12.ПР.О.12.03

ПФ.Д.12.ПР.О.12.04 ПФ.Д.12.ПР.О.12.05 ПФ.Д.12.ПР.О.12.06 ПФ.Д.12.ПР.О.12.07

Використовуючи принципи медичної етики та деонтології, правила міжособового спілкування, наукової організації праці, вирішувати питання забезпечення здорового мікроклімату в колективі та у спілкуванні з пацієнтами і приймати управлінські рішення при виникненні конфліктів.


СВ.С.13.ПР.О.13


Основні принципи медичної етики та деонтології.

Етичні особливості поведінки співробітників лабораторій.

Основні етичні проблеми при проведенні лабораторних досліджень.

Релігія як об'єкт релігієзнавчих дисциплін.

Релігія як духовне явище.

Релігія як соціально-історичний феномен.

Біблія як священна книга та історико-культурне явище.

Основні течії християнства.

Християнство в контексті історії та культури українського народу.

Свобода совісті і релігійності в демократичній Україні.

СВ.С.13.ПР.О.13.01 СВ.С.13.ПР.О.13.02 СВ.С.13.ПР.О.13.03

СВ.С.13.ПР.О.13.04 СВ.С.13.ПР.О.13.05 СВ.С.13.ПР.О.13.06 СВ.С.13.ПР.О.13.07 СВ.С.13.ПР.О.13.08 СВ.С.13.ПР.О.13.09

СВ.С.13.ПР.О.13.10

Виявивши ознаки критичного стану, використовуючи підручні лікувальні засоби, медичний інструментарій та апаратуру надати невідкладну допомогу в залежності від умов перебування пацієнта та специфіки патології для стабілізації його стану.


ПФ.Д.14.ПР.О.14


Стабілізація стану пацієнта.

Адекватна оцінка ситуації, надання невідкладної допомоги при нещасних випадках.

Шок, класифікація, ознаки, наслідки.

Уражаюча дія сучасної зброї.

Травматичний шок

Анафілактичний шок.

Надання першої допомоги потерпілому при пораненні і ушкодженні.

Основи захисту від ядерної зброї.

Реанімація, її принципи і методи.

Засоби, що впливають на центральну нервову систему.

Алергія.

Гострі алергічні захворювання.

Засоби, що впливають на процеси запалення та алергії.

Кровообіг.

Патологія серцево-судинної системи.

Захворювання органів кровообігу.

Засоби, що впливають на серцево-судинну систему.

Реанімація та інтенсивна терапія при гострій серцево-судинній недостатності.

Мінеральний обмін і його порушення.

Анемії.

Хвороби центральної нервової системи.

Патологія центральної нервової системи.

Невідкладна допомога.

Дихальна система.

Патологія органів дихання.

Засоби, що впливають на функції органів дихання.

Невідкладна допомога.

Концентровані кислоти, луги.

Опіки та відмороження.

Невідкладна допомога.

Отруєння газами, хімічними випаровуваннями, гемолітичними отрутами.

Гемолітичні анемії.

Невідкладна допомога.

Догляд за пацієнтами.

Ураження електрострумом.

Електротравми.

Надання невідкладної допомоги потерпілому.

Реанімація.

Десмургія.

Кровотечі.

Реанімація та інтенсивна терапія.

Травми.

Травматичний шок.

Надання першої медичної допомоги при різних ушкодженнях.

Догляд за пацієнтами.

ПФ.Д.14.ПР.О.14.01 ПФ.Д.14.ПР.О.14.02


ПФ.Д.14.ПР.О.14.03 ПФ.Д.14.ПР.О.14.04 ПФ.Д.14.ПР.О.14.05 ПФ.Д.14.ПР.О.14.06 ПФ.Д.14.ПР.О.14.07

ПФ.Д.14.ПР.О.14.08 ПФ.Д.14.ПР.О.14.09 ПФ.Д.14.ПР.О.14.10 ПФ.Д.14.ПР.О.14.11 ПФ.Д.14.ПР.О.14.12 ПФ.Д.14.ПР.О.14.13 ПФ.Д.14.ПР.О.14.14 ПФ.Д.14.ПР.О.14.15 ПФ.Д.14.ПР.О.14.16 ПФ.Д.14.ПР.О.14.17 ПФ.Д.14.ПР.О.14.18


ПФ.Д.14.ПР.О.14.19 ПФ.Д.14.ПР.О.14.20 ПФ.Д.14.ПР.О.14.21 ПФ.Д.14.ПР.О.14.22 ПФ.Д.14.ПР.О.14.23 ПФ.Д.14.ПР.О.14.24 ПФ.Д.14.ПР.О.14.25 ПФ.Д.14.ПР.О.14.26 ПФ.Д.14.ПР.О.14.27 ПФ.Д.14.ПР.О.14.28 ПФ.Д.14.ПР.О.14.29 ПФ.Д.14.ПР.О.14.30 ПФ.Д. 14.ПР.О.14.31 ПФ.Д.14.ПР.О.14.32 ПФ.Д.14.ПР.О.14.33 ПФ.Д.14.ПР.О.14.34 ПФ.Д.14.ПР.О.14.35

ПФ.Д.14.ПР.О.14.36 ПФ.Д.14.ПР.О.14.37 ПФ.Д.14.ПР.О.14.38 ПФ.Д.14.ПР.О.14.39 ПФ.Д.14.ПР.О.14.40 ПФ.Д.14.ПР.О.14.41 ПФ.Д.14.ПР.О.14.42 ПФ.Д.14.ПР.О.14.43 ПФ.Д.14.ПР.О.14.44 ПФ.Д.14.ПР.О.14.45

Керуючись нормативними документами, правилами техніки безпеки, виробничої санітарії та протиепідемічного режиму, контролювати в умовах лабораторії дотримання персоналом безпечних умов праці.

СВ.С.15.ПР.О.01


Безпека життєдіяльності.

Здійснювати контроль за дотриманням безпечних умов праці в лабораторіях.


СВ.С.15.ПР.О. 01.01 СВ.С.15.ПР.О. 01.02


На підставі відповідних інструктивних матеріалів та методик в умовах лабораторії контролювати правильність забору, доставки та підготовки матеріалу проб для дослідження.

ПФ.С.16. ПР.О.02


Контроль за організацією робочого місця для проведення досліджень.

Контроль за обробкою лабораторного посуду.

Взяття біоматеріалу для дослідження, його транспортування і зберігання.

Підготовка пацієнта для різних лабораторних досліджень.


ПФ.С.16. ПР.О.02.01

ПФ.С.16. ПР.О.02.02

ПФ.С.16. ПР.О.02.03

ПФ.С.16. ПР.О.02.04


Контролювати правильність виготовлення та зберігання реактивів, поживних середовищ, розчинів та інших відповідно до методик в умовах лабораторії з дотриманням правил техніки безпеки.


ПФ.С.17.ПР.О.03


Реактиви, очистка, зберігання і користування ними.

Поживні середовища.

Розчини.

Правила виготовлення розчинів, поживних середовищ.

Контроль за якістю і точністю виготовлення розчинів: різної концентрації, буферних, водних, водно-спиртових, індикаторів.

Правила техніки безпеки.

Види фільтрів. Виготовлення фільтрів. Фільтрування.

Контроль за технікою титрування.

Встановлення титру робочого розчину.

ПФ.С.17.ПР.О.03.01 ПФ.С.17.ПР.О.03.02

ПФ.С.17.ПР.О.03.03

ПФ.С.17.ПР.О.03.04

ПФ.С.17.ГІР.0.03.05


ПФ.С.17.ПР.О.03.06

ПФ.С.17.ПР.О.03.07

ПФ.С.17.ПР.О.03.08 ПФ.С.17.ПР.О.03.09

Контролювати точність і якість проведення лаборантами досліджень відповідно до методик в умовах лікувально-профілактичної установи, домашніх, СЕС, виїзної лабораторії та інших.

ПФ.С.18.ПР.О.04


Контроль за точністю і якістю проведення досліджень.

Своєчасне виявлення помилок під час виконання досліджень.


ПФ.С.18.ПР.О.04.01 ПФ.С.18.ПР.О.04.02


Контролювати перелік необхідних лабораторних досліджень відповідно до кожної патології для забезпечення ефективності діагностики, лікування та прогнозування захворювань, в разі потреби погоджувати цей перелік з лікуючим лікарем.

СВ.С.19.ПР.О.05


Основи комплексного підходу до лабораторного обстеження.

Підбір необхідних досліджень для кожної патології


СВ.С.19.ПР.О.05.01

СВ.С.19.ПР.О.05.02


Відповідно до методики виконання якісних реакцій, використовуючи необхідні реактиви, лабораторне обладнання та дотримуючись правил техніки безпеки, проводити якісне визначення катіонів за кислотно-лужною класифікацією (кожної аналітичної групи зокрема).

ПФ.С. 20.ПР.О.01


Завдання і методи якісного аналізу.

Хімічна рівновага.

.Добуток розчинності.

Електролітична дисоціація.

Окисно-відновні реакції.

Комплексні сполуки.

Гідроліз солей.

Поняття про біогенні елементи.

Гетерогенні процеси та рівноваги.

Органічні реактиви в органічній хімії.

Розчини електролітів.

Електрохімічні процеси та їх медико-біологічне значення.

Швидкість хімічної реакції та її залежність від різних факторів.

Каталіз.

Обладнання лабораторії.

Техніка безпеки під час роботи в лабораторії.

Лабораторний посуд загального призначення.

Лабораторний посуд спеціального призначення і допоміжне приладдя, їх призначення.

Лабораторні нагрівальні прилади.

Реактиви, очистка, зберігання і користування ними.

Догляд за лабораторним посудом.

Способи миття, механічні та хімічні методи очищення посуду.

Центрифугування.

Якісні реакції катіонів.

Систематичний хід аналізу суміші катіонів :

 • першої аналітичної групи;

 • другої аналітичної групи;

 • третьої аналітичної групи;

 • четвертої аналітичної групи;

 • п'ятої аналітичної групи;

 • шостої аналітичної групи.

ПФ.С.20.ПР.О.01.01 ПФ.С.20.ПР.О.01.02 ПФ.С.20.ПР.О.01.03

ПФ.С.20.ПР.О.01.04 ПФ.С.20.ПР.О.01.05 ПФ.С.20.ПР.О.01.06 ПФ.С.20.ПР.О.01.07 ПФ.С.20.ПР.О.01.08 ПФ.С.20.ПР.О.01.09 ПФ.С.20.ПР.О.01.10 ПФ.С.20.ПР.О.01.11

ПФ.С.20.ПР.О.01.12

ПФ.С.20.ПР.О.01.13

ПФ.С.20.ПР.О.01.14 ПФ.С.20.ПР.О.01.15 ПФ.С.20.ПР.О.01.16 ПФ.С.20.ПР.О.01.17 ПФ.С.20.ПР.О.01.18


ПФ.С.20.ПР.О.01.19 ПФ.С.20.ПР.О.01.20

ПФ.С.20.ПР.О.01.21 ПФ.С.20.ПР.О.01.22

ПФ.С.20.ПР.О.01.23

ПФ.С.20.ПР.О.01.24


ПФ.С.20.ПР.О.01.25 ПФ.С.20.ПР.О.01.26 ПФ.С.20.ПР.О.01.27 ПФ.С.20.ПР.О.01.28 ПФ.С.20.ПР.О.01.29 ПФ.С.20.ПР.О.01.30
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconШкала оцінювання практичних занять модуля (крім контрольних занять змістових модулів)
Оцінювання контрольних занять змістових модулів здійснюється за 6-ти бальною шкалою. Оцінюються: тестовий контроль – 2 бали
Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconПоложення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги,...
Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconРекторові національного універститету кораблебудування
Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, навчальних дисциплін...
Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
...
Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconСтруктура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни „Основи медичних знань”

Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconСтруктура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни „Основи медичних знань”

Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconСтруктура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента

Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconМодуль профілактика стоматологічних захворювань
Оцінювання контрольних занять змістових модулів здійснюється за 7-ми бальною шкалою. Оцінюються: тестовий контроль – 2 бала
Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності. Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансові ресурси....
Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconДодаток Таблиця значень функції Лапласа: : 0

Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів iconТип модуля: обов'язковий Семестр: VІІІ обсяг модуля
Типи та принципи роботи плк. Налаштування та програмування плк. Мови програмування плк fbd, lad та stl. Текстові та сенсорні панелі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи