Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 375.75 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/6
Дата25.09.2012
Розмір375.75 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

93 – а

підсумкова наукова конференція

професорсько-викладацького персоналу

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


14, 15, 20 лютого 2012 року


ПРОГРАМАЧернівці – 2012

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Понеділок, 20 лютого 2012 року

Початок о 1600

(Конференц-зала університету, Театральна площа, 2)


^ ГОЛОВУЮЧІ: професор Бойчук Т.М.

професор Іващук О.І.

СЕКРЕТАР: доцент Безрук В.В.


Вступне слово ректора університету, професора Бойчука Т.М.


1. Доцент Ванчуляк О.Я. «Судово-медична оцінка ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами» – 15 хв.


2. Обговорення засідань секцій – 30 хв.


3. Професор Іващук О.І. «Здобутки науковців університету – підсумки роботи та перспективи наукового пошуку» – 15 хв.


4. Нагородження виконавців кращих наукових робіт у номінаціях: «Досягнення у галузі фундаментальної медицини», «Досягнення у клінічній медицині», «Перспективний науковий напрямок» – 15 хв.


СЕКЦІЯ 1

^ ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ І ТВАРИН,

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ, МОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
Вівторок, 14 лютого 2012 року

^ Середа, 15 лютого 2012 року

Початок о 1600

(Лекційна зала, вул. Ризька, 3)


ГОЛОВУЮЧІ: проф. Ахтемійчук Ю.Т.

проф. Бачинський В.Т.

проф. Бойчук Т.М.

проф. Давиденко І.С.

проф. Макар Б.Г.

СЕКРЕТАР: доц. Банул Б.Ю.

 1. Антонюк О.П. «Формування фізіологічної атрезії стравоходу» – 10 хв.

 2. Ахтемійчук Ю.Т., Гораш Є.В. «Перинатальна анатомія сигморектального переходу» – 10 хв.

 3. Банул Б.Ю., Марчук Ф.Д., Лютик М.Д. «Морфогенез внутрішніх жіночих статевих органів у пренатальному періоді онтогенезу людини» – 10 хв.

 4. Бесединська О.В. «Окиснювальна модифікація білків у структурах периферійних нервів нижніх кінцівок при дібетичній полінейропатії» – 10 хв.

 5. Бойчук Т.М., Малик Ю.Ю. Федонюк Л.Я., «Особливості топографії сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів при їх аномальному розташуванні» – 10 хв.

 6. Ванчуляк О.Я., Бачинський В.Т., Савка І.Г. «Виявлення ділянок гострої ішемії міокарда шляхом застосування матричного аналізу двопроменезаломлення» – 10 хв.

 7. Гаїна Н.І. «Анатомія верхньої та нижньої брижових артерій у передплодовому періоді розвитку» – 10 хв.

 8. Галичанська О.М., Хмара Т.В. «Варіантна анатомія загруднинної залози у плодів людини» – 10 хв.

 9. Гречко Д.І. «Окиснювальна модифікація білків у Купферовських клітинах та ендотеліоцитах печінки мертвонароджених» – 10 хв.

 10. Гринчук А.М. «Зміни структури печинки після спленектомії в експерименті на щурах» – 10 хв.

 11. Гузік Н.М., Решетілова Н.Б. «Особливості ембріонального розвитку присінка порожнини рота і язика» – 10 хв.

 12. Давиденко І.С. «Сучасна патологія грудної залози» – 10 хв.

 13. Давиденко І.С., Давиденко М.І. «Теорія і практика гістохіміч­ної та цитохімічної методик визначення окиснювальної модифікації білків за умов різної патології (порівняльне дослідження)» – 10 хв.

 14. Кавун М.П. «Розвиток та становлення топограї трубчастих структур печінки у передплодовому періоді онтогенезу людини» – 10 хв.

 15. Кашперук-Карпюк І.С. «Топографоанатомічні особливості міхурово-сечівникового сегмента» – 10 хв.

 16. Комшук Т.С. «Морфогенез і становлення топографії шлуночків головного мозку у передплодів і плодів людини» – 10 хв.

 17. Кривецький В.В. «Клініко-анатомічні аспекти вертебрології» – 10 хв.

 18. Курченко І.Ф. «Експресія молекул CD80 на дендритичних клітинах при атопічному дерматиті» – 10 хв.

 19. Лаврів Л.П. «Лектиногістохімія і морфологія людини» – 10 хв.

 20. Лазарук О.В. «Патоморфологія ДВЗ-синдрому за сучасних умов» – 10 хв.

 21. Лойтра А.О., Шкробанець А.А. «Розвиток органів і структур очної ямки та становлення їх топографічних взаємовідношень у передплодовому періоді онтогенезу» – 10 хв.

 22. Мажар В.Є., Давиденко І.С., Давиденко О.М. «Патоморфологія генералізованого криптококозу» – 10 хв.

 23. Макар Б.Г., Бамбуляк А.В., Дячук І.І., Бойчук О.М. «Особливості будови приносових пазух в онтогенезі людини» – 10 хв.

 24. Олійник І.Ю., Табачнюк Н.В. «Просторова реконструкція підниж­ньо­щелепної слинної залози зародків і передплодів людини із застосуванням сучасних 3-D технологій» – 10 хв.

 25. Пентелейчук Н.П. «Морфологічні особливості будови сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у новонароджених і дітей грудного віку» – 10 хв.

 26. Петришен О.І. «Особливості структурної організації епітеліальних тканин паренхіматозних органів у призмі лазерної поляриметрії» – 10 хв.

 27. Проняєв Д.В. «Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в перинатальному періоді онтогенезу людини» – 10 хв.

 28. Процак Т.В. «Особливості будови і синтопії стінок верхньощелепних пазух у дитячому періоді онтогенезу людини» – 10 хв.

 29. Савка І.Г., Бачинський В.Т., Ванчуляк О.Я. «Впровадження сучасних комп’ютерних технологій у процес дослідження об’єктів судово-медичних експертиз» – 10 хв.

 30. Слободян О.М. «Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в перинатальному періоді онтогенезу людини» – 10 хв.

 31. Смірнова Т.В. «Топографо-анатомічні взаємовідношення структур сльозового апарату у передплодів людини» – 10 хв.

 32. Столяр Д.Б. «Анатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба в перинатальному періоді онтогенезу» – 10 хв.

 33. Стрижаковська Л.О., Хмара Т.В. «Сучасні уявлення про морфогенез і становлення топографії сечівника у пренатальному періоді онтогенезу людини» – 10 хв.

 34. Товкач Ю.В. «Особливості перинатальної анатомії стравохідно-шлункового переходу» – 10 хв.

 35. Тюлєнєва О.А. «Гістопатологічні критерії зрілості хоріального дерева для діагностики порушення дозрівання плаценти як прояву хронічної недостатності посліду» – 10 хв.

 36. Федонюк Л.Я. «Світлооптична будова аортального та мі трального клапанів передплодів людини в нормі та особливості їх кровопостачання» – 10 хв.

 37. Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О. «Макро-, мікро- та поляриметрична характеристика стулки клапану серця в нормі в людей зрілого віку» – 10 хв.

 38. Хмара Т.В., Стрижаковська Л.О. «Індивідуальна анатомічна мінливість яєчок і над’яєчок на початку плодового періоду онтогенезу людини» – 10 хв.

 39. Ходоровська А.А., Чала К.М. «Морфофункціональні особливості та поляризаційна структурність щитоподібної залози в нормі» – 10 хв.

 40. Чала К.М. «Особливості морфологічних параметрів кіркової речовини надниркових залоз в контексті лазерної поляриметрії» – 10 хв.

 41. Чернікова Г.М. «Морфологія печінки у нормі при вивченні з використанням світлової та поляризаційної мікроскопії» – 10 хв.

 42. Чернікова Г.М., Петришен О.І. «Реорганізація структурних елементів печінки на фоні впливу антропогенного чинника» – 10 хв.

 43. ^ Шендерюк О.П. «Методика визначення окиснюваль­ної модифікації білків синцитіотро­фобласта хоріальних ворсин пла­центи при гнійному хоріонамніоніті» – 10 хв.


СЕКЦІЯ 2

^ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ

Вівторок, 14 лютого 2012 року

Початок о 1600

(Аудиторія кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, вул. Богомольця, 2)


ГОЛОВУЮЧІ: проф. Роговий Ю.Є.

проф. Ткачук С.С.

СЕКРЕТАР: доц. Тимофійчук І.Р.

 1. Гавалешко В.П., Ткачук С.С. «Прооксидантно-антиоксидатичні взаємовідносини в міокарді щурів із поєднаною дією стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету та каротидної ішемії-реперфузії» – 10 хв.

 2. ^ Галагдіна А.А., Ткачук С.С. «Вплив стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету, ускладненого двобічною каротидною ішемією-реперфузією на стан окиснювальної модифікації білків та метаболізм монооксиду нітрогену в слинних залозах щурів» – 10 хв.

 3. ^ Гордієнко В.А. «Вікові особливості функції нирок у щурів» – 10 хв.

 4. Дмитренко Р.Р., Ходоровський Г.І. «Вплив системної гіпобаричної гіпоксії на процеси протеолізу та фібринолізу в яснах та крові статевонезрілих щурів» – 10 хв.

 5. Дорошко В.А. «Зміна прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та рівня статевих гормонів при ішемічно-реперфузійному пошкодженні» – 10 хв.

 6. Лєньков О.М. «Роль двобічної каротидної ішемії-реперфузії в експресії генів Hif-1 альфа, р53, Всl-2 головного мозку щурів за експериментального цукрового діабету» – 10 хв.

 7. Перепелюк М.Д. «Вміст у нирках циклічних нуклеотидів при гіпертиреозі» – 10 хв.

 8. Роговий Ю.Є., Белявський В.В. «Механізм розвитку псевдогепаторенального синдрому за умов введення 2,4-динітрофенолу» – 10 хв.

 9. Савчук Т.П. «Деякі патобіохімічні зміни в структурах проміжного мозку щурів із поєднаннням цукрового діабету та гострого порушення кровообігу в басейні сонних аотерій» – 10 хв.

 10. Семененко С.Б. «Вплив блокади синтезу монооксид нітрогену за різної тривалості фотоперіоду на хроно-організацію ренальних функцій» – 10 хв.

 11. Слободян К.В., Роговий Ю.Є., Філіпова Л.О. «Патогенез порушень функції нирок за умов впливу гіперосмолярного розчину хлориду натрію на фоні введення дихлориду ртуті» – 10 хв.

 12. Ткачук О.В. «Особливості екстра-панкреатичної експресії інсуліну в щурів із цукровим діабетом, ускладненим ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку» – 10 хв.

 13. ^ Ткачук С.С., Лєньков О.М., Мислицький В.Ф., Тимофійчук І.Р. «Вплив ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку на морфологічний стан острівців підшлункової залози в контрольних щурів та щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом» – 10 хв.

 14. ^ Швець В.І. «Зміни гормональної регуляції водно-сольового обміну і параметрів плазмового фібриноВлізу при ізоосолярній гіпергідратаціїю» – 10 хв.

 15. Ясінська О.В., Кузнєцова О.В., Анохіна С.І. «Особливості фібринолізу та протеоліза на органному і системному рівнях їх залежність від гіпобаричної гіпоксії та довготривалості фотоперіоду» – 10 хв.


СЕКЦІЯ 3

^ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХРОНОБІОЛОГІЇ ТА ХРОНОМЕДИЦИНИ
Вівторок, 14 лютого 2012 року

Початок о 1600

(Лекційна зала кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, вул. Ю. Федьковича, 15)


ГОЛОВУЮЧИЙ: чл.-кор. АПН України, проф. Пішак В.П.

СЕКРЕТАР: доц. Черновська Н.В.

 1. Булик Р.Є., Волошин В.Л. «Імуногістохімічний аналіз щільності мелатонінових рецепторів у гіпокам­пі за різної модифікації фотоперіоду» - 10 хв.

 2. Вепрюк Ю.М. «Влив ксенобіотиків на функції нирок в інтактних статевозрі­лих і статево­незрілих щурів за умов гіпо- та гіперфункції шишкоподібної залози» – 10 хв.

 3. Висоцька В.Г., Черновська Н.В. «Дія мелатоніну на нирки при інтоксикації солями важких металів» – 10 хв.

 4. Захарчук О.І. «Серо-епідеміологічні особли­вості перебігу токсокарозу у дітей» – 10 хв.

 5. Кривчанська М.І. «Корекція мелатоніном функцій нирок на тлі уведення анапри­ліну за умов стандартного освітлення» – 10 хв.

 6. Lomakina Yu., Pishak V. «Development of pineal gland in vertebrates» – 10 хв.

 7. Пішак В.П. «Морфоорганізація компонентів фотоперіодичної системи залежно від функціональної активності шишкоподібної залози» - 10 хв.

 8. Семененко С.Б. «Вплив блокади синтезу моно­ок­сиду нітрогену за різної трива­лості фотоперіоду на хроно­організацію ренальних функцій» – 10 хв.

 9. Сметанюк О.І. «Потенційно-сировинні види лікарських рослин на Чернівеччині» – 10 хв.

 10. Степанчук В.В. «Хро­норитми вільнорадикального гомеостазу в білих щурів за умов іммобілізаційного стресу» – 10 хв.

 11. ^ Шумко Н.М. «Особливості хроноритмів іоно­регулювальної функції нирок за умов іммобілізаційного стресу» – 10 хв.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи