В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол icon

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Скачати 83.24 Kb.
НазваВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
>В.о. проректора з навчальної роботи<> <>професор Ю.Т. Ахтемійчу
Дата09.10.2012
Розмір83.24 Kb.
ТипПротокол
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т. Ахтемійчук

"_____"_____________ 2009 р.

"СХВАЛЕНО"

Вченою радою Буковинського

державного медичного університету

"____"____________ 2009 р.

(протокол № ___)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з перепідготовки лікарів спеціальності «Медична психологія»

за спеціальністю "Лікувальна справа" у 2009/2010 навчальному році


^ Курс за вибором «Організаційні основи сімейної медицини» • практичних занять ------------------------------------- 36 годин


Разом годин – 36

Робочих днів – 5


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол № 25)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4 )

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т. Ахтемійчук

"_____"_____________ 2009 р.


"СХВАЛЕНО"

Вченою радою Буковинського

державного медичного університету

"____"_________ 2009 р.

(протокол № ___)
^

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


з перепідготовки лікарів спеціальності «Медична психологія»

за спеціальністю "Лікувальна справа" у 2009/2010 навчальному році


^ Курс за вибором «Організаційні основи сімейної медицини»

Назва розділу

Кількість навчальних годин

Кількість роб. днів

1

Концепція реорганізації медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини:

8

1

2

Моделі організації ПМСД на засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини

7

1

3

Менеджмент сімейної медицини

7

1

4

Сімейна медицина та медичне страхування

7

1

5

Психологічні основи діяльності сімейного лікаря

7

1

Всього

36

5Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол № 25)


^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^

Тематичний план практичних занять


з перепідготовки лікарів спеціальності «Медична психологія»

за спеціальністю "Лікувальна справа" у 2009/2010 навчальному році


Курс за вибором «Організаційні основи сімейної медицини»п/п
^

Назва теми


Кількість годин

Концепція реорганізації медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини

1

Завдання та принципи реформування первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД).

2

2

Структурна організація ПМСД в умовах впровадження сімейної медицини.

2

3

Функції ланок ПМСД.

2

4

Основні напрямки діяльності спеціалістів сімейної медицини у вирішенні проблем найбільш поширених і соціально небезпечних хвороб.

2

^ Моделі організації ПМСД на засадах загальної лікарської практики-сімейної медицини

5

Індивідуальна практика сімейної медицини.

1

6

Групова практика сімейної медицини.

1

7

Наступність в роботі сімейного лікаря та інших спеціалістів.

2

8

Моделі впровадження сімейної медицини у м. Чернівці та Чернівецькій області.

2

9

Сімейна медицина в різних країнах світу.

1

^ Менеджмент сімейної медицини

10

Маркетинг у сімейній медицині.

2

11

Матеріально-технічне забезпечення діяльності сімейного лікаря.

2

12

Документальне забезпечення діяльності спеціалістів сімейної медицини.

2

13

Наукове та інформаційне забезпечення діяльності сімейної медицини.

1

^ Сімейна медицина та медичне страхування

14

Соціально-медичне страхування.

1

15

Основні завдання медичного страхування.

2

16

Приватне медичне страхування.

2

17

Головні принципи страхової медицини в світі.

2

^ Психологічні основи діяльності сімейного лікаря

18

Етика і деонтологія в роботі сімейного лікаря.

2

19

Соціально-психологічні особливості сімей.

2

20

Психологічні особливості людей різних віково-статевих, професійних і соціальних груп.

1

21

Розвиток мотиваційних механізмів щодо збереження здоров’я і реалізації лікувально-оздоровчих заходів.

1

22

Роль і завдання спеціалістів сімейної медицини у формуванні мікроклімату в сім’ї.

1

^ Всього 36 годин


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол № 25)


Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


Рекомендована література


 1. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Руководство. – М: Медпресс, 1998. – 64 с.

 2. Настольная книга семейного врача: справочник. Неотложная помощь. Болезни и их лечение. Лекарственные препараты / Под ред. Литовченко К.А., Уманской О.Н. – Харьков: Орбита-Каравелла, 2004. – 656 с.

 3. Настольная книга семейного врача: Справочник. Фитотерапия, Народная Медицина. Питание и здоровье / Под ред. Литовченко К.А.– Харьков: Орбита, 2003. – 608 с.

 4. Профілактика в первинних структурах охорони здоров'я. Посібник для поліпшення якості роботи. – Київ, 1999. – 165 с.

 5. Семейная медицина /Под ред. А.Ф.Краснова, Р.А.Галкина, Б.Л.Мовшович. – Самара: Самарский Дом печати, 1994. – тт.1-2.

 6. Сімейна медицина / За ред. проф. В.Б.Гощинського, проф. Є.М.Стародуба. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – С. 15-292.

 7. Сімейна медицина /За ред. проф. В.Г.Передерія, проф. Є.Х.Заремби. Київ: Здоров’я, 2005. – С. 18-292; 757-791.

 8. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина І / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 9. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина ІІ /Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 10. Энциклопедия семейного врача. Книга 2 /Серия «Медицина для Вас». – Киев: Здоровье; Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С. 517-537.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол № 25)


Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

Схожі:

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Дитячі хвороби, урологія, проктологія, онкологія, травматологія І ортопедія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, нервові...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. «Схвалено» Вченою Радою Буковинського державного медичного університету 2009 р протокол
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського Професор Ю. Т. Ахтемійчук державного медичного університету " " 2009 р. " " 2009 р протокол
Тривалість навчання: переривчасте очне навчання тричі по 2 місяці з двохмісячною індивідуальною роботою на своєму робочому місці...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи