В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол icon

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Скачати 224.37 Kb.
НазваВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
>В.о. проректора з навчальної роботи <> <> професор Ю.Т. Ахтемій
Дата10.10.2012
Розмір224.37 Kb.
ТипПротокол
Затверджую

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т. Ахтемійчук


“ ” 2009 р.

схвалено”

Вченою Радою Буковинського

державного медичного університету


“ ” 2009 р. (протокол № )РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

підготовки лікарів-інтернів 1-го року навчання

зі спеціальності "загальна практика — сімейна медицина"

на 2009/2010 навчальний рік

(розділ "Педіатрія")


Профілактична робота і контроль за станом здоров’я і розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія та патологія новонароджених і дітей пренатального періоду, кровообігу, ревматичні хвороби, інфекційні захворювання.


Лекції ---------------------------- 8 годин;

Семінарські заняття ----------- 17 годин;

Практичні заняття --------------48 годин;

Всього годин -------- 73

Робочих днів -------- 10


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. ПашковськийЗатверджую

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т. Ахтемійчук


“ ” 2009 р.

схвалено”

Вченою Радою Буковинського

державного медичного університету


“ ” 2009 р. (протокол № )^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки лікарів-інтернів 1-го року навчання зі спеціальності

"загальна практика — сімейна медицина" (розділ "Педіатрія")

на 2009/2010 навчальний рік


Код курсу, розділу, теми

Назва розділу, виду діяльності

Кількість навчальних годин

Кількість робочих

днівВсього

Лекції

Семінарські заняття

Практичні за­няття03.01

Профілактична робота і контроль за станом здоров'я і розвитком дітей


18

2

6

10

3

03.02

Харчування здорових і хворих дітей

13

2

3

8

1,5

03.03

Медична генетика

7

-

2

5

1

03.04

Фізіологія і патологія новона-родженої дитини

24

2

5

17

3

03.06

Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби

11

2

1

8

1,5

Разом

73

8

17

48

10Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій для лікарів-інтернів І-го року навчання зі спеціальності

загальна практика - сімейна медицина” (розділ "Педіатрія")

на 2009-2010 навчальний рікп\п

Тема лекції

Кількість годин

1

Основні напрямки роботи по наданню амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям. Основні етичні та правові норми діяльності сімейного лікаря. Специфічна профілактика інфекційних захворювань на дільниці.

2

2

Сучасна концепція збалансованого харчування.

2

3

Фізіологія новонародженої дитини. Загальна уява про антенатальну патологію. Перинатологія.

2

4

Ревматизм у дитячому віці.

2^

Всього годин


8Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять для лікарів-інтернів І-го року навчання зі спеціальності

загальна практика - сімейна медицина” (розділ "Педіатрія")

на 2009/2010 навчальний рік

п\п
^

Назва теми


Кількість годин

1

Антенатальна профілактична робота сімейного лікаря.

2

2

Оцінка фізичного та психомоторного розвитку дітей першого року життя.

2

3

Організація роботи кабінету здорової дитини.

1

4

Спостереження за дітьми першого року життя на дільниці.

2

5

Проведення профілактичних щеплень. Календар профілактичних щеплень. Покази, протипокази.

3

6

Природнє вигодовування дітей.

2

7

Змішане та штучне вигодовування.

3

8

Вигодовування дітей різних вікових груп. Харчування хворої дитини. Хвороби обміну речовин, основи ранньої діагностики.

3

9

Медико-генетичне консультування.

1

10

Діагностика вроджених та набутих вад розвитку у дітей раннього віку.

2

11

Аномалії конституції. Поняття про мультифакторіальну патологію. Діатези у дітей.

2

12

Внутрішньоутробні інфекції.

2

13

Чинники ризику розвитку захворювань у новонароджених. Плив шкідливих факторів на розвиток плоду.

1

14

Патологія перинатального періоду. Пологова травма.

2

15

Синдром блювання та зригування у новонароджених та дітей грудного віку.

2

16

Особливості нервової системи новонароджених. Пологові ураження ЦНС.

2

17

Гемолітична хвороба новонароджених.

2

18

Ендокринопатії новонароджених дітей. Рання діагностика адреногенітального синдрому.

2

19

Геморагічна хвороба новонароджених.

2

20

Недоношена дитина: особливості догляду, виходжування на дільниці.

2

21

Зворотній ревматизм. Набуті вади серця у дітей.

2

22

Хвороби серця неревматичної природи. Неревматичні кардити.

2

23

Диференційна діагностика серцевих шумів у дитячому віці. Показання для направлення пацієнтів до педіатра, дитячого кардіоревматолога.

2

24

Основи лікування хронічної серцевої недостатності.

2^

Всього годин


48


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських занять для лікарів-інтернів І-го року навчання зі спеціальності

загальна практика - сімейна медицина” (розділ "Педіатрія")

на 2009/2010 навчальний рік


п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Контроль за розвитком та станом здоров’я дитини.

2

2

Рахіт, сучасні погляди на етіопатогенез, лікування, профілактику. Рахітоподібні захворювання.

2

3

Проведення профілактичних щеплень. Календар профілактичних щеплень. Покази, протипокази.

2

4

Хронічні розлади харчування.

3

5

Спадкові хвороби. Медико-генетичне консультування.

2

6

Фізіологія періоду новонародженості. Пограничні стани.

2

7

Гнійно-запальні захворювання новонароджених.

1

8

Недоношена дитина: фізіологічні особливості, розвиток, догляд.

2

9

Вроджені вади серця. Особливості гемодинаміки.

1^

Всього годин


17Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


Тематичний план

семінарських та практичних занять із лікарями-інтернами 1-го року навчання

за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина”

на заочний цикл навчання

(розділ “Педіатрія”)


Керівник заочного циклу навчання________________________________
п/п

Тема заняття

Вид заняття

1

TORCH- інфекції новонароджених та інші внутрішньоутробні інфекційні захворювання

Семінарське

2

Хвороби шкіри новонароджених дітей

Практичне

3

Лікування та профілактика рахіту у дітей

Практичне

4
^

Аномалії конституції у дітей


Семінарське

5

Вроджені вади серця у дітей.

Практичне

6

Ревматоїдний артрит. Дифузні захворювання сполучної тканини в дитячому віці.

Семінарське

7

Порушення серцевого ритму в дитячому віці, принципи діагностики, лікування, диспансерного спостереження.

Практичне

8

Принципи дієтотерапії при основних соматичних захворюваннях у дітей.

Практичне

9

Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей, атипові форми, принципи лікування, диспансерного спостереження. Астматичний статус.

Семінарське

10

Диференційна діагностика синдрому корчів у дитячому віці

Семінарське

11

Диференційна діагностика артеріальних гіпо- та гіпертонічних станів у дітей. Лікування, диференційна діагностика, профілактика. Принципи інтенсивної терапії при гіпертонічному кризі у дітей.

Практичне

12

Диференційна діагностика кишкових інфекцій у дітей першого року життя. Клініка, перебіг, діагностика, принципи лікування.

СемінарськеСхвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


Перелік тем для реферативного опрацювання

лікарями-інтернами 1-року навчання під час спеціалізації за фахом

загальна практика – сімейна медицина”

розділ “Педіатрія”


 1. Поняття про ембріо- та фетопатії. Основні спадкові та генетично обумовлені захворювання у дітей. Медико-генетичне консультування.

 2. Особливості розвитку недоношеної дитини.

 3. Клініко-біохімічні особливості адаптації новонароджених. Граничні стани періоду новонародженості.

 4. Гемолітична хвороба новонароджених.

 5. Геморагічна хвороба новонароджених.

 6. Пологові пошкодження новонароджених.

 7. Внутрішньочерепна пологова травма, принципи діагностики, лікування, диспансерного спостереження на дільниці, реабілітаційні заходи.

 8. Основи водно-електролітного обміну, кислотно-лужного балансу у дітей різних вікових груп, типи їх порушень та лікування в дитячому віці.

 9. Принципи, техніка та переваги грудного вигодовування. Техніка приготування та введення прикорму. Кількісні та якісні відмінності жіночого та коров’ячого молока.

 10. Основи штучного вигодовування у дітей, особливості застосування штучних молочних сумішей, контроль за їх приготуванням.

 11. Хвороби органів дихання періоду новонародженості.

 12. Синдром дихальних розладів у дітей раннього віку.

 13. Міокардити.

 14. Рецидивуюча пневмонія. Рецидивуючий та хронічний бронхіти в дитячому віці.

 15. Бронхіальна астма - сучасні підходи до лікування. Астматичний статус.

 16. Диференційний діагноз інфекційних екзантем у дітей.

 17. Імунодефіцитні стани в дитячому віці. Синдром набутого імунодефіциту.

 18. Вакцинопрофілактика дитячих інфекцій.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^
перелік ПРАКТИЧНИХ навичок

для лікарів-інтернів у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста

зі спеціальності “загальна практика – сімейна медицина”

розділ "Педіатрія"


№ п/п

Назва практичних навичок

Ступінь володінння

1.

2.


3.


4


5.


6.

7.


8.

9.

Збір загального анамнезу та його оцінка

Оцінка вікових показників маси тіла, з росту, психічного та фізичного розвитку.

Загальний огляд, перкусія, аускультація органів та систем дитячого організму.

Клінічна оцінка результатів лабораторних методів дослідження (загальний аналіз крові, сечі, копрограма, біохімічний аналіз крові, коагулограма).

Оцінка та інтерпретація даних рентгенографії, ендоскопії та УЗД органів і систем дитячого організму.

Оцінка ступеня важкості дитини.

Реанімаційні заходи (закритий масаж серця, штучна вентиляція легень, внутрішньо серцеве введення ліків) у дітей.

Розрахунок доз медичних препаратів в дитячому віці.

Основи дитячої дієтології.

+++


+++


+++


+++


+++

+++


+++

+++

+++

Примітка: + - ознайомлений; ++ - засвоїв; +++ - оволодів.

Спеціальні знання

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, реабілітація і профілактика наступних захворювань:

Хвороби органів кровообігу, дихання, травлення, нирок та сечовивідної системи. Ревматичні, ендокринні захворювання. Хвороби крові та органів кровотворення. Принципи раціонального харчування здорових та хворих дітей. Дитячі інфекційні хвороби, туберкульоз. Проблеми профілактики при вродженій та спадковій патології. Інтенсивна терапія та реанімація в педіатричній практиці.


Спеціальні навики

 1. Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках. Вимірювання венозного тиску. Внутрішньосерцеве введення ліків. Техніка дефібриляції серця. Закритий масаж серця. Запис ЕКГ, ФКГ, проведення функціональних, медикаментозних проб та проб з фізичним навантаженням, їх оцінка.

 2. Огляд порожнини рота за допомогою дзеркала, зонду, пінцету. Проведення антисептичної обробки порожнини рота. Промивання шлунка. Шлункове та дуоденальне зондування та оцінка їх результатів. Пальцеве обстеження прямої кишки. Дослідження прямої кишки рек­тальними дзеркалами, аноскопом. Приготування розчину для ентеральної регідратації. Консультування населення з питань раціонального, лікувально-профілактичного, дієтичного харчування, вигодовування дітей.

 3. Використання індивідуальних та колективних засобів захисту в середовищі дії іонізуючого випромінювання.

 4. Приготування фітозборів, настоїв, відварів. Зберігання та постановка п'явок. Застосування примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів.


Невідкладна допомога при:

 • приступі бронхіальної астми;

 • гострій дихальній недостатності;

 • задусі;

 • гострій серцево-судинній недостатності;

 • гіпертензивних кризах;

 • гіпотензивних кризах;

 • клінічній смерті (зупинка серця, зупинка дихання);

 • гострій нирковій недостатності;

 • гострій печінковій недостатності;

 • гострих алергозах;

 • гіпертермічному синдромі;

 • отруєннях;

 • зовнішніх та внутрішніх кровотечах (тимчасова зупинка);


Маніпуляції

1. Ін'єкції:

а) підшкірні;

б) внутрішньом'язові;

в) внутрішньовенні

2. Промивання шлунка.

3. Постановка клізм.

4. Введення газовивідної трубки.


Лікар-інтерн зі спеціальності «загальна практика - сімейна медицина» повинен знати принципи організації і проведення інтенсивної терапії і реанімації в амбулаторних умовах, брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення, вміти узагальнювати дані науково-медичної літератури, знати сучасну літературу за фахом, знати форми планування і звітності своєї роботи.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності

«Загальна практика-сімейна медицина» по педіатрії


 1. Андрейчин М. А. (ред.). Діагностика, терапія і профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки. - Л.: вид-во «Медична газета України», 1996. - 352 с.

 2. Беш Л.В. Бронхіальна астма у підлітків. - Л.: Атлас, 1998. - 176 с.

 3. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусль 0.0. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-186с.

 4. Дитячі хвороби / За ред. проф. В. М. Сідельнікова, проф. В.В.Бережного. - К: Здоров'я, 1999.-734с.

 5. Зверькова Ф.А. Болезни кожи у детей. - СПб., 1994. - 221 с.

 6. Іванов Д.Д. Вибрані питання дитячої нефрології (навчально-методичний посібник). – К.: ”Хоран”, 2003. – 140 с.

 7. Мазурин А.В. Учебное пособие по питанию здорового ребенка. - М.: Медицина, 1990.-208с.

 8. Майданник В.Р. Педиатрия. Учебник для студентов. - К.: АСК, 1999. - 825 с.

 9. Маркова И.В., Шабалов Н.П. Клиническая фармакология новорожденных. -СПб.: Сотис, 1993.-430с.

 10. Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2-х томах, 14-еизд.,перераб.,исп.и доп. - М.: Новая волна, 2000.

 11. Медицина дитинства /За ред. П.С. Мощича. - К.: Здоров'я, 1994. - Т. 2. - 760 с.

 12. Мерта Дж. Справочник врача общей практики. - М., 1998. - 1230 с.

 13. Михайлов И.Б. Настольная книга врача по клинической фармакологии: руководство для врачей. - СПб.: Фолиант, 2001. – 735 с.

 14. Мостюк А.І., Марієвський В.Ф., Прокопів О.В. Дифтерія. -Л.: Світ, 1996.-205с.

 15. Мулька О. Довідник сімейного лікаря. Медична газета України. - Л., 1997. -181с.

 16. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008. ”Про затвердження клінічного протоколу догляду за здоровою дитиною до 3 років”.

 17. Наумова В.И., Папаян А.В. Почечная недостаточность у детей. - СПб.: Медицина, 1991.-288 с.

 18. Неонатология /Пер. с англ. под ред. Т.Л. Гамеллы, М.Д. Канигам. - М.: Медицина. 1995. - 640 с.

 19. Педиатрия /Под ред. Дж. Грефе. Пер. с англ. - М.: Практика, 1997. - 466 с.

 20. Педиатрия. Руководство для врачей и студентов /Пер. с англ. Под ред. Н.Н. Володина- М.: ГЭОТАР, 1996. - 833 с.

 21. Педіатрія. С.К. Ткаченко, Р.І. Пацюрко, Ю.С. Коржинсъкий та інші. - К.: Здоров'я, 1999.-520 с.

 22. Робертон Р.К. Практическое руководство по неонатологии. Пер. с англ. -М.: Медицина,1998.-514с.

 23. Руководство по неонатологии /Под ред. Г.В. Яцик. - М., 1998. - 340 с.

 24. Руководство по педиатрии неотложная помощь и интенсивная терапия / Под ред. М. Хелфаера. – СПб.: “Питер”, 1999.

 25. Сімейна медицина / За ред. проф. В. Б. Гощинського, проф. Є. М. Стародуба. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. - С. 293-368.

 26. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина І / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 27. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина ІІ / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 28. Справочник практического врача. Скорая помощь. - М.: Советский спорт, 1999.-640 с.

 29. Справочник семейного врача: Педиатрия. /Под ред. Г.П. Матвейкова, С.И. Тена. - Минск: Беларусь, 1997. - 768 с.

 30. Студеникин М.Н., Ладодо К.С. Питание детей раннего возраста. - Л.: Медицина, 1993. - 240 с.

 31. Сучасна технологія комплексного лікування бронхіальної астми у дітей (методичні рекомендації Ласиця 0.1., Беш Л.В. -К., 1998. - 19с.

 32. Сушко Е.П., Новікова В.І. Неонатологія. Учебное пособие. - Минск, Высшая школа, 1998.-357 с.

 33. Тітов М.Б., Герасун Б.А.. Шевченко Л.Ю. Інфекційні хвороби: Підручник. -К., Вища школа, 1995. - 567 с.

 34. Ферсмольд Ханс. Основні положення неонатології. - К., 1999. - 600 с.

 35. Шабалов Н.П. Детские болезни. - СПб.: “Питер”, 2000.

 36. Шабалов Н.П. Неонатология І-ІІ т. - М.: “МЕД прес-информ”, 2004.

 37. Энциклопедия семейного врача. Книга 2 / Серия «Медицина для Вас». - Киев: Здоровье; Ростов н/Д.: Феникс, 2000.- С. 395-537.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

Схожі:

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Дитячі хвороби, урологія, проктологія, онкологія, травматологія І ортопедія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, нервові...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. «Схвалено» Вченою Радою Буковинського державного медичного університету 2009 р протокол
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського Професор Ю. Т. Ахтемійчук державного медичного університету " " 2009 р. " " 2009 р протокол
Тривалість навчання: переривчасте очне навчання тричі по 2 місяці з двохмісячною індивідуальною роботою на своєму робочому місці...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \" схвалено\" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи