Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету icon

Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Скачати 193.38 Kb.
НазваЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Дата10.10.2012
Розмір193.38 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ СХВАЛЕНО

Проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського

професор державного медичного університету


М.Ю. Коломоєць “____”___________2008 р. “______”____________2008 р. протокол №__________


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


підготовки лікарів-інтернів 1-го року навчання зі спеціальності

Загальна практика – сімейна медицина” у 2008-2009 навчальному році

(цикл “НЕВРОЛОГІЯ”)

Річний цикл


навчання – нервові хвороби:

 • лекцій ------------------------- 2 години

 • семінарських занять ------- 14 годин

 • практичних занять --------- 34 години

 • всього годин -----------------50

 • кількість робочих днів ---- 7Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^

ЗАТВЕРДЖУЮ СХВАЛЕНО

Проректор з навчальної роботи Вченою радою Буковинського

професор державного медичного університету


М.Ю. Коломоєць “____”___________2008 р. “______”____________2008 р. протокол №__________

^

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


для лікарів-інтернів 1-го року навчання зі спеціальності

загальна практика – сімейна медицина” у 2008-2009 навчальному році

цикл “НЕВРОЛОГІЯ” /55 годин/


Код курсу

Назва курсу, розділу

Лекції,

год.

Практич-ні, год.

Семінар-ські, год.

Всього

год.

К-ть днів

14 01

Методи дослідження в неврології
7

2

9

1

14 02

Полінейропатії
7

2

9

1

14 03

Хронічна недостатність мозкового кровообігу при атеросклерозі

1

6

4

11

1,5

14 04

Інфекційні захворювання центральної нервової системи
7

2

9

1,5

14 05

Ураження нервової системи при соматичних захворюваннях

1

7

4

12

2
Всього год.

2

34

14

50

7Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська
^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


для підготовки лікарів-інтернів 1-го року навчання зі спеціальності

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

на 2008-2009 н.р. цикл – “Неврологія”


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Хронічні повільно прогресуючі порушення мозкового кровообігу. Клініка, діагностика, лікування.

1

2

Ураження нервової системи при соматичних захворюваннях.

1
ВСЬОГО:

2 години^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

для підготовки лікарів-інтернів1-го року навчання зі спеціальності

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

на 2008-2009 н.р. цикл - “Неврологія”


№ п/п

Назва теми

Кількість годин


1

Неврологічні методи дослідження неврологічного хворого. Принципи побудови топічного діагнозу в залежності від рівня пошкодження нервової системи.

2

2

Полінейропатії, поліневрити, неврити, радікулопатії. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

3

Хронічні порушення мозкового кровообігу. Дисциркуляторна енцефалопатія. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

4

4

Інфекційно-алергічні захворювання нервової системи. Менінгіти. Арахноїдіти, енцефаліти. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.


2

5

Ураження нервової системи при соматичних захворюваннях.

4
ВСЬОГО

14 годинСхвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

23 квітня 2008 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для підготовки лікарів-інтернів 1-го року навчання зі спеціальності

“ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА”

на 2008-2009 н. р., цикл – “Неврологія”


№ п/п
^

Назва ТЕМИ


Кількість годин

1

Методи дослідження неврологічного хворого, оцінка даних неврологічного статусу. Основи побудови топічної діагностики, обгрунтування клінічного та диференційного діагнозів.

2

2

Методи параклінічних досліджень в клініці нервових хвороб.

2

3

Синдроми ураження різних відділів центральної та периферичної нервової системи.

2

4

Неврити, поліневрити, нейропатії. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

5

Больові синдроми. Невралгія трійчастого нерва, симпатичні болі, психогенні болі. Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика.

2

6

Вертеброгенні ураження нервової системи. Механізм розвитку спинальних болей. Радікуліти та радікулопатії. Невідкладна допомога при больовому синдромі, лікування та профілактика.

4

7

Дисциркулятлорна енцефалопатія.

2

8

Ішемічні та геморагічні інсульти. Диференційна діагностика. Нові дані в лікуванні та реабілітації інсультів. Профілактика, прогнозування.

4

9

Інфекційно-алергічні захворювання головного мозку. Менінгіти та арахнлїдіти. Клініка, діагностика та лікування.

4

10

Енцефаліти (первинні та вторинні). Клініка, діагностика та лікування.

2

11

Розсіяний склероз. Гострий розсіяний енцефаломієліт. Клініка, діагностика. Сучасні методи лікування.

2

12

Ураження нервової системи при захворюваннях серця.

2

13

Ураження нервової системи при легеневої патології.

2

14

Ураження нервової системи при патології органів черевної поржнини та нирок.

2
всього

34 год


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

23 квітня 2008 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

Рекомендовані теми рефератів

з циклу „нервові хвороби” для лікарів-інтернів І-го року навчання

зі спеціальності „ Загальна практика-сімейна медицина”


 1. Медико-генетичне діагностування спадкових захворювань нервової системи.

 2. Диференційна діагностика судинних захворювань головного мозку.

 3. Поствакцинальні енцефаліти, діагностика, профілактика.

 4. Туберкульоз нервової системи, сучасні методи лікування.

 5. Нейросифіліс, методи діагностики та лікування.

 6. Ураження нервової системи при дифтерії, грипі, герпесі та інших інфекціях.

 7. Вегетативні синдроми при остеохондрозі хребта. Солярит і соляралгія.

 8. Ранні симптоми розсіяного склерозу. Ступені тяжкості та експертиза працездатності.

 9. Спадкові хвороби з ураженням екстрапірамідної системи. Спиноцеребральні атаксії.

 10. Ранні та пізні ускладнення закритої травми головного мозку.^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Семінарських занять

для лікарів-інтернів 1-го року навчання під час стажування на базі

(цикл “Неврологія”)


 1. Організація невідкладної медичної допомоги населенню на догоспітальному та госпітальному етапах.

 2. Диспансеризація неврологічних хворих. Лікарська трудова експертиза.

 3. Види атаксій.

 4. Порушення мови при неврологічних захворюваннях. Симптоми кіркових порушень. Види афазій.

 5. Вегетативна нервова система. Методи дослідження.

 6. Методи клінічного та параклінічного дослідження нервової системи /заліковий семінар/.

 7. Методи лікування неврологічних хворих в умовах стаціонару та поліклініки /заліковий семінар/.

 8. Церебральні синдроми обкрадання як механізм порушення мозкового кровообігу.

 9. Ураження нервової системи при дифтерії, грипі, герпесі та інших інфекціях.

 10. Вегетативні синдроми при остеохондрозі хребта. Солярит і соляралгія.^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

^ 21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


перелік ПРАКТИЧНИХ навичок

для лікарів-інтернів у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста

зі спеціальності “загальна практика – сімейна медицина”

цикл «Неврологія»


№ п/п

Назва практичних навичок

Ступінь володінння

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

Визначення рефлекторно-рухової системи.

Дослідження чутливості.

Проведення проб на координацію.

Визначення менінгеальних симптомів.

Покази до проведення люмбальної пункції.

Надання невідкладної допомоги при ЧМТ різного ступеня.

Невідкладна допомога при мозковій комі.

Надання невідкладної допомоги при набряку мозку.

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Примітка: + - ознайомлений; ++ - засвоїв; +++ - оволодів.


спеціальні знання

Тактика надання медичної допомоги хворим з черепно-мозковою травмою. Захворювання периферичного відділу нервової системи. Судинні та запальні захворювання головного та спинного мозку. Неврозоподібні стани. Пухлини і травми головного та спинного мозку. Принципи немедикаментозних методів лікування в неврології (голкорефлексотерапія, мануальна терапія та ін.). Невідкладні стани в неврології.


^ ЗАГАЛЬНІ НАВИКИ

 1. Проведення аналізу стану здоров'я населення сімейно-територіальної дільниці.

 2. Оцінка стану здоров'я. Розподіл населення дільниці за групами здоров'я. Виділення осіб з факторами ризику.

 3. Збір анамнезу захворювання, життя, страхового анамнезу, епіданамнезу.

 4. Застосування об'єктивних методів обстеження: загальний огляд, пер­кусія, аускультація і пальпація органів з метою виявлення загальних та специфічних ознак захворювань.

 5. Визначення необхідного обсягу, показів та протипоказів до лабо­раторних, інструментальних, апаратних досліджень. Організація своєчасного виконання і знання правил підготовки хворого до обстеження. Інтерпретація результатів досліджень крові, сечі, калу, спинномозкової рідини, кислотно-лужного балансу, даних ультра­звукового та рентгенологічного досліджень.

 6. Встановлення клінічного діагнозу, визначення тактики ведення хворого.

 7. Визначення показів до госпіталізації хворих та її організація. Організація стаціонару вдома. Застосування методів реабілітації

 8. Проведення профілактики захворювань та аналізу ефективності диспансеризації. Організація санітарно-просвітницької роботи з метою пропаганди здорового способу життя.

 9. Здійснення експертизи тимчасової та постійної втрати працездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК та медико-соціальну експертну комісію.

 10. Оформлення обліково-звітної медичної документації.

 11. Складання річного звіту про роботу дільниці та його аналіз.


Спеціальні навики

Неврологічне дослідження рефлекторно-рухової системи, різних видів чутливості, координації рухів.


Невідкладна допомога:

 • При гіпертензивних кризах;

 • При гіпотензивних кризах;

 • При струсі мозку;

 • При забитті і стисненні головного мозку;

 • При набряку мозку;

 • При психомоторному збудженні;

 • При нейротоксикозі;

 • При судомах;

 • При ексикозі;

 • При коматозних станах.


МАНІПУЛЯЦІЇ

Ін'єкції:

а) підшкірні;

б) внутрішньом'язові;

в) внутрішньовенні


Лікар-інтерн зі спеціальності «Загальна практика - сімейна медицина» повинен знати принципи організації і проведення інтенсивної терапії і реанімації в амбулаторних умовах, брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення, вміти узагальнювати дані науково-медичної літератури, знати сучасну літературу за фахом, знати форми планування і звітності своєї роботи.


^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти
^

д.мед.н., професор О.С.Полянська
ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

початкового, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь

лікарів-інтернів зі спеціальності Загальна практика-сімейна медицина

^ Початковий контроль знань здійснюється з самого початку навчання з курсу під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку знань з анатомії, гістології та фізіології шкіри, методики обстеження хворих, рецептури, а також контроль практичних вмінь та навичок з клінічного обстеження хворих. З цією метою проводяться співбесіди та використовуються тестові завдання.

^ Поточний контроль знань здійснюється під час проведення семінарських та практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем.

Перевірка знань здійснюється за допомогою: усного фронтального опитування, вирішення тестових завдань різного ступеня важкості; розвязування клінічних ситуаційних задач.

^ Підсумковий контроль знань проводиться під час заключній атестації лікарів-інтернів. Підсумковий контроль передбачає співбесіду згідно білетної екзаменаційної програми з обовязковим вирішенням фотоілюстрованої клінічної задачі.

Контроль професійних вмінь та навиків здійснюється згідно переліку знань та вмінь у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста із спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина».
^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^
Перелік навчально-методичної літератури

 1. Анатомо-фізіологічні особливості та топічна діагностика рівня ураження різних відділів нервової системи: Навчальний посібник/ В.К. Чернецький, В.М. Пашковський, І.Я. Кричун, В.М. Паляниця, Ю.Г. Прасол. – Чернівці: Прут, 2000. – 80с.

 2. Богородинский Д. К., Скоромец А. А., Шварев А. И. - Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. М., 1977.

 3. Болевые синдромы в неврологической практике /Под ред. чл. – корр. РАМН А.М. Вейна. – М.: МЕДпресс-информ, 2001. – 368с.

 4. Ващенко А. А., Гринус Е. К. - Поражение нервной системы при гриппе и других респираторных вирусных инфекциях., Киев, 1997.

 5. Виленский Б. С. - Инсульт. - С-Петербург, 1995.- 287с.

 6. Вінничук С. М. – Судинні захворювання головного та спинного мозку. К., “Здоровя”.- 1996.- 114с.

 7. Волошин П. В. и соавт. Неотложная помощь в клинике нервных болезней. К., 1987.

 8. Скоромец А. А. - Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Л., «Медицина», 1989.

 9. Глушко Л.В., Волошинський О.В., Тітов І.І. Алгоритми надання невідкладої допомоги у критичних станах. - Вінниця, 2004. – 199 с.

 10. Карлов В. А. Терапия нервных болезней. М., 1987., 1996. - 653 с.

 11. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьев С.О. та ін. Невідкладні стани. – Чернівці, 2005. – 134 с.

 12. Марк Д.Грабер, Метью Л.Лантерньер. Довідник Сімейного лікаря. Четверте видання. – Київ, 2003. – С. 315-364.

 13. Мартынов Ю. С. ,Малкова Е. В., Чекнева Н. С. Изменения нервной системы при заболеваниях внутренних органов. М., 1990.

 14. Минеджян Г.3. Сборник по народной медицине и нетрадиционным способам лечения. - М.: Серда-Пресс, 1999. - 510 с.

 15. Неврологічні захворювання у практиці сімейного лікаря: Посібник для сімейних лікарів, лікарів-інтернів, студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – IV рівня акредитації / Н.М. Грицай, Н.В. Литвиненко, Ю.О. Фисун. – Полтава, 2002. – 200с.

 16. Неотложная терапия на этапе ПМП /Под ред. В.М. Мавродия. - Одесса: фотосинтетика, 1999. - 57 с.

 17. Общепрактическая и семейная медицина /Под ред. Михаля М. Кохена. Переклад: "Беларусь", 1997.

 18. Остеопороз /Корж А.А., Дєдух Н.В., Шевченко С.Д. Диагностика и консервативное лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы. Кн. 1. - Харків, 1995. - 49 с.

 19. Парфенов В.А., Яхно Н.Н., - Неврология в общемедицинской практике. М.: Издательский дом «Русский врач».- 2001.- 144 с. 20. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики /Под ред. Денисова И. – М.: Гэотар медицина, 2001. – 720 с.

 21. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів /В.Ф.Москаленко, Г.Г. Рощін, Л.М. Анкін та ін. - Київ, 2001. - 111с.

 22. Ромоданов А. П., Мосийчук М. Н., Холопченко Э. И. - Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. 1979.

 23. Ромоданов А.П., Мосийчук М.М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія. - К.:Спалах, 1998. - 253 с.

 24. Ротар В.І. Серцево-легенева – церебральна реанімація: Навч.-методичний посібник – Чернівці: БДМА, 2000. – 80с.

 25. Савенко С. Н. - Рассеяный склероз и диффузный периаксиальний энцефалит. Киев, «Здоровя» 1966.

 26. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. Энциклопедия. - К.: Аст-Пресс, 1994.-541 с.

 27. Сімейна медицина / За ред. проф. В.Б.Гощинського, проф. Є.М.Стародуба. Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2005. – С. 607-680.

 28. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина І / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 29. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина ІІ / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 30. Сімейна медицина. 36. тестів комп'ютерного контролю знань лікарів-інтернів зі спеціальності «Сімейна медицина» / Є.Х.Заремба, М Р. Гжегоцький, Р.І. Орач та ін. - Львів: Обласна книжкова друкарня, 2000. - 305 с.

 31. Скоромец А. А., Скоромец Т. А., - Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Руководство для врачей /2-е изд./. С-Петербург, 1996. - 320с.

 32. Скочій П.Г. Нервові хвороби (спеціальна частина). - Львів, 1995. - 606 с.

 33. Стовбур мозку: синдроми інтра- та екстрастовбурових пошкоджень. Принципи побудови топічного діагнозу: Навчальний посібник /В.К. Чернецький, В.М. Пашковський, І.Я. Кричун, В.М. Паляниця. – Видання 2-ге, виправлене, доповнене. – Чернівці, 2002. – 80с.: 10іл.

 34. Терновой К. С. Неотложные состояния /атлас/. К., 1984.

 35. Триумфов А. В. – Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Л.,1974.

 36. Фармакологический справочник /Под ред. Л. Ланса, Ч. Лейси, М. Голдмача: Пер. с англ. - М.: Практика, 2000. - 728 с.

 37. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного і клінічного діагнозу. Задачі з нервових хвороб. Навчальний посібник – Чернівці: Буковинська державна медична академія, 1998. – 104с.

 38. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2000. – 88с.

 39. Шайрс Д., Хеинен Б., Райс Д. Семейная медицина. Практическое руководство. Перевод с англ. - М.: Мир, 1992. - 986 с.

 40. Шевага В.М. Курс вибраних лекцій. - Л., 1996-1999. - 202 с.

 41. Энциклопедия семейного врача. Книга 2. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С. 151-196.

 42. Ярош О. А. Нервові хвороби., Київ, “Здоровя”, 1994.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


Схожі:

Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
...
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Дитячі хвороби, урологія, проктологія, онкологія, травматологія І ортопедія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, нервові...
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи