Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету icon

Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Скачати 212.25 Kb.
НазваЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Дата10.10.2012
Розмір212.25 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ СХВАЛЕНО

Проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського

професор державного медичного університету


М.Ю.Коломоєць “____”___________2008 р. “______”____________2008 р. протокол №__________.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


підготовки лікарів-інтернів 2-го року навчання зі спеціальності

загальна практика – сімейна медицина” у 2008-2009 навчальному році

(цикл “НЕВРОЛОГІЯ”)

Річний цикл


навчання – нервові хвороби:

 • лекцій ------------------------- 2 години

 • семінарських занять ------- 10 годин

 • практичних занять --------- 29 годин

 • всього годин ----------------- 41

 • кількість робочих днів ---- 6Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^
ЗАТВЕРДЖУЮ СХВАЛЕНО

Проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського

професор державного медичного університету


М.Ю.Коломоєць “____”___________2008 р. “______”____________2008 р. протокол №__________.


^

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


для лікарів-інтернів 2-го року навчання зі спеціальності

загальна практика – сімейна медицина” у 2008-2009 навчальному році


Назва курсу, розділу

Кількість годин

Лекції

Прак- тичні

Семі- нарські

Всього

1

Судинні ураження мозку


1

12

6

19

2

Запальні хвороби мозку


1

6

2

9

3

Пухлини спинного мозку2

2

4

Травми спинного та головного мозку

11
11
^ Всього годин

2

29

10

41
цикл “НЕВРОЛОГІЯ” /54 години/


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

23 квітня 2008 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для підготовки лікарів-інтернів 2-го року навчання зі спеціальності

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

на 2008-2009 н.р. цикл – “Неврологія”


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Ішемічні та геморагічні інсульти. Хронічні повільно прогресуючі порушення мозкового кровообігу. Клініка, діагностика, лікування.

1

2

Запальні хвороби мозку. Менінгіти (серозні та гнійні). Церебральні арахноїдити. Енцефаліти (первинні та вторинні). Класифікація, діагностика та лікування.

1
ВСЬОГО:

2 годинСхвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

23 квітня 2008 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

для підготовки лікарів-інтернів 2-го року навчання зі спеціальності

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

на 2008-2009 н.р. цикл - “Неврологія”


№ п/п

Назва теми

Кількість годин


1

Ішемічні та геморагічні інсульти. Ранні прояви ішемічних інсультів. Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації мозкових інсультів. Нейрореанімація. Реабілітація. Інтенсивна терапія.

3

2

Хронічні порушення мозкового кровообігу. Дисциркуляторна енцефалопатія. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

3

3

Інфекційно-алергічні захворювання нервової системи. Менінгіти. Арахноїдіти, енцефаліти. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.


2

4

Класифікація пухлин головного мозку. Ранні прояви. Сучасні методи діагностики, лікування.

2
всього

10 годинСхвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

23 квітня 2008 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для підготовки лікарів-інтернів 2-го року навчання зі спеціальності

“ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА”

на 2008-2009 н. р. цикл – “Неврологія”


№ п/п
^

Назва ТЕМИ


Кількість годинОсобливості кровозабезпечення головного та спинного мозку. Сучасні уявлення про патогенез мозкових інсультів.

2Початкові прояви недостатності мозкового кровообігу. Транзиторні порушення мозкового кровообігу. Критерії діагностики.

2Ішемічні та геморагічні інсульти. Диференційна діагностика. Нові дані в лікуванні та реабілітації інсультів. Профілактика, прогнозування.

6Хронічні порушення мозкового кровообігу. Дисциркуляторна енцефалопатія.

2Інфекційно-алергічні захворювання головного мозку. Менінгіти та арахноїдіти. Клініка, діагностика та лікування.

4Енцефаліти (первинні та вторинні). Клініка, діагностика та лікування.

2Патогенез струсу головного мозку, критерії діагностики, методи лікування.

3Контузія головного мозку. Клінічні форми. Методи лікування.

2Суб- та епідуральні гематоми, внутрішньочерепні крововиливи. Синдроми підвищення внутрішньочерепного тиску. Діагностика, лікування, невідкладна допомога.

4Наслідки перенесеної черепномозкової травми (церебростенія, енцефалопатія, судомні стани). Діагностика, лікування та профілактика.

2
Всього

29 год.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

23 квітня 2008 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


Рекомендовані теми рефератів

з циклу „нервові хвороби” для лікарів-інтернів ІІ-го року навчання

зі спеціальності „ загальна практика-сімейна медицина”


 1. Диференційна діагностика судинних захворювань головного мозку.

 2. Поствакцинальні енцефаліти, діагностика, профілактика.

 3. Туберкульоз нервової системи, сучасні методи лікування.

 4. Нейросифіліс, методи діагностики та лікування.

 5. Ураження нервової системи при дифтерії, грипі, герпесі та інших інфекціях.

 6. Вегетативні синдроми при остеохондрозі хребта. Солярит і соляралгія.

 7. Ранні симптоми розсіяного склерозу. Ступені тяжкості та експертиза працездатності.

 8. Ранні та пізні ускладнення закритої травми головного мозку.

 9. Немедикаментозні методи лікування в неврології.

 10. Неврозоподібні стани при неврологічних захворюваннях.

 11. Принципи поетапного лікування і реабілітації мозкових інсультів.

 12. Додаткові методи обстеження в неврології (ЕЕГ, РЕГ, Ехо-ЕЕГ, КТ, МРТ та ін.).^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРських занять

для лікарів-інтернів 2-го року навчання під час стажування на базі

(цикл “Неврологія”)


 1. Тромбоз внутрішньочерепних венозних синусів. Діагностика, лікування.

 2. Судинний паркінсонізм.

 3. Ранні симптоми розсіяного склерозу. Ступені тяжкості та експертиза працездатності.

 4. Лейко- та паненцефаліти.

 5. Захворювання периферичної нервової системи. Сучасна класифікація. Методи діагностики та лікування.

 6. Спадкові хвороби з ураженням екстрапірамідної системи. Спиноцеребральні атаксії.

 7. Ранні та пізні ускладнення закритої травми головного мозку.

 8. Дитячий церебральний параліч. Клінічні форми. Принципи реабілітації.

 9. Пухлини задньої черепної ямки. Синдром Брунса.

 10. Гідроцефалія. Краніовертебральні аномалії.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

^ 21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


перелік ПРАКТИЧНИХ навичок

для лікарів-інтернів у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста

зі спеціальності “загальна практика – сімейна медицина”

цикл «Неврологія»


№ п/п

Назва практичних навичок

Ступінь володінння

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

Визначення рефлекторно-рухової системи.

Дослідження чутливості.

Проведення проб на координацію.

Визначення менінгеальних симптомів.

Покази до проведення люмбальної пункції.

Надання невідкладної допомоги при ЧМТ різного ступеня.

Невідкладна допомога при мозковій комі.

Надання невідкладної допомоги при набряку мозку.

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Примітка: + - ознайомлений; ++ - засвоїв; +++ - оволодів.


спеціальні знання

Тактика надання медичної допомоги хворим з черепно-мозковою травмою. Захворювання периферичного відділу нервової системи. Судинні та запальні захворювання головного та спинного мозку. Неврозоподібні стани. Пухлини і травми головного та спинного мозку. Принципи немедикаментозних методів лікування в неврології (голкорефлексотерапія, мануальна терапія та ін.). Невідкладні стани в неврології.


^ ЗАГАЛЬНІ НАВИКИ

 1. Проведення аналізу стану здоров'я населення сімейно-територіальної дільниці.

 2. Оцінка стану здоров'я. Розподіл населення дільниці за групами здоров'я. Виділення осіб з факторами ризику.

 3. Збір анамнезу захворювання, життя, страхового анамнезу, епіданамнезу.

 4. Застосування об'єктивних методів обстеження: загальний огляд, пер­кусія, аускультація і пальпація органів з метою виявлення загальних та специфічних ознак захворювань.

 5. Визначення необхідного обсягу, показів та протипоказів до лабо­раторних, інструментальних, апаратних досліджень. Організація своєчасного виконання і знання правил підготовки хворого до обстеження. Інтерпретація результатів досліджень крові, сечі, калу, спинномозкової рідини, кислотно-лужного балансу, даних ультра­звукового та рентгенологічного досліджень.

 6. Встановлення клінічного діагнозу, визначення тактики ведення хворого.

 7. Визначення показів до госпіталізації хворих та її організація. Організація стаціонару вдома. Застосування методів реабілітації

 8. Проведення профілактики захворювань та аналізу ефективності диспансеризації. Організація санітарно-просвітницької роботи з метою пропаганди здорового способу життя.

 9. Здійснення експертизи тимчасової та постійної втрати працездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК та медико-соціальну експертну комісію.

 10. Оформлення обліково-звітної медичної документації.

 11. Складання річного звіту про роботу дільниці та його аналіз.


Спеціальні навики

Неврологічне дослідження рефлекторно-рухової системи, різних видів чутливості, координації рухів.


Невідкладна допомога:

 • При гіпертензивних кризах;

 • При гіпотензивних кризах;

 • При струсі мозку;

 • При забитті і стисненні головного мозку;

 • При набряку мозку;

 • При психомоторному збудженні;

 • При нейротоксикозі;

 • При судомах;

 • При ексикозі;

 • При коматозних станах.


МАНІПУЛЯЦІЇ

Ін'єкції:

а) підшкірні;

б) внутрішньом'язові;

в) внутрішньовенні


Лікар-інтерн зі спеціальності «загальна практика - сімейна медицина» повинен знати принципи організації і проведення інтенсивної терапії і реанімації в амбулаторних умовах, брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення, вміти узагальнювати дані науково-медичної літератури, знати сучасну літературу за фахом, знати форми планування і звітності своєї роботи.


^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

^

Перелік питань

для заключної державної атестації лікарів-інтернів зі спеціальності


“загальна практика-сімейна медицина”


 1. Клінічні методи дослідження неврологічного хворого.

 2. Основи побудови топічного діагнозу.

 3. Методи параклінічних досліджень в клініці нервових хвороб.

 4. Радикуліти, невралгії. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 5. Неврити, поліневрити. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 6. Особливості кровозабезпечення головного та спинного мозку. Синдроми пошкодження судинних басейнів.

 7. Класифікація інсультів. Етіологія, патогенез, клініка.

 8. Сучасні методи діагностики судинних захворювань.

 9. Поетапне лікування та реабілітація мозкових інсультів.

 10. Менінгіти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 11. Енцефаліти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 12. Енцефаломієліти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 13. Епілепсія та епілептиформні синдроми.

 14. Епілептичний статус, методи лікування.

 15. Наслідки черепно-мозкових травм.

 16. Спадкові захворювання м’язової системи. Класифікація, діагностика, методи лікування.

 17. Спадкові захворювання екстрапірамідної системи.

 18. Невідкладна допомога при внутрішньочерепній гіпертензії.

 19. Невідкладна допомога при міастенічному кризі.

 20. Мігрень. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

початкового, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь

лікарів-інтернів зі спеціальності Загальна практика-сімейна медицина

^ Початковий контроль знань здійснюється з самого початку навчання з курсу під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку знань з анатомії, гістології та фізіології шкіри, методики обстеження хворих, рецептури, а також контроль практичних вмінь та навичок з клінічного обстеження хворих. З цією метою проводяться співбесіди та використовуються тестові завдання.

^ Поточний контроль знань здійснюється під час проведення семінарських та практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем.

Перевірка знань здійснюється за допомогою: усного фронтального опитування, вирішення тестових завдань різного ступеня важкості; розвязування клінічних ситуаційних задач.

^ Підсумковий контроль знань проводиться під час заключній атестації лікарів-інтернів. Підсумковий контроль передбачає співбесіду згідно білетної екзаменаційної програми з обовязковим вирішенням фотоілюстрованої клінічної задачі.

Контроль професійних вмінь та навиків здійснюється згідно переліку знань та вмінь у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста із спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина».
^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^

КРИТЕРІЇ оцінки знань та вмінь


лікарів-інтернів зі спеціальності „загальна практика-сімейна медицина”

на заключній державній атестації


Оцінка «Відмінно» виставляється інтерну, який глибоко і змістовно засвоїв матеріал програми, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно викладає питання етіології, патогенезу, клініки, лікування. Організації невідкладної допомоги. Теоретичні знання тісно повязує з практичною діяльністю, досконало володіє всіма навичками та методами обстеження, логічної побудови клінічного і топічного діагнозів, методами лікування, включаючи реанімаційні та інтенсивну терапію, організацію невідкладної допомоги неврологічним хворим.

Оцінка «Добре» виставляється лікарю інтерну ,який добре засвоїв матеріал програми, грамотно, по суті питання відповідає, не допускає суттєвих неточностей. Правильно користується теоретичними положеннями при вирішенні практичних завдань та питань, в тому числі в екстремальних умовах. Володіє необхідними навичками і методами обстеження, діагностики та лікування неврологічних хворих, особливо в умовах невідкладних станів.

Оцінка «Задовільно» виставляється лікарю-інтерну, який знає лише основний матеріал ,що розглядається на лекціях та практичних заняттях. Допускає неточності у виявленні основних ознак неврологічного захворювання, в т .ч., при невідкладних станах, не точно дає формулювання та визначення. Непослідовний у викладенні матеріалу програми, виникають труднощі при виконанні практичних завдань, в т. ч. при невідкладних станах.

Оцінка «Незадовільно» виставляється лікарю-інтерну, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітлення того чи іншого неврологічного захворювання, не засвоїв практичних навичок, погано орієнтується в невідкладних станах, не може виписати рецепт на основні медикаменти.


^ Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

^ 23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4 )

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська
^

Перелік навчально-методичної літератури

 1. Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря / За ред. проф. С.В.Білецького, проф. Т.М.Христич, доц. С.І.Іващука, доц. Л.П.Сидорчук. – Чернівці: БДМА, 2004. – 325 с.

 2. Анатомо-фізіологічні особливості та топічна діагностика рівня ураження різних відділів нервової системи: Навчальний посібник/ В.К. Чернецький, В.М. Пашковський, І.Я. Кричун, В.М. Паляниця, Ю.Г. Прасол. – Чернівці: Прут, 2000. – 80с.

 3. Богородинский Д. К., Скоромец А. А., Шварев А. И. - Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. М., 1977.

 4. Болевые синдромы в неврологической практике /Под ред. чл. – корр. РАМН А.М. Вейна. – М.: МЕДпресс-информ, 2001. – 368с.

 5. Ващенко А. А., Гринус Е. К. - Поражение нервной системы при гриппе и других респираторных вирусных инфекциях., Киев, 1997.

 6. Виленский Б. С. - Антикоагулянты в лечении и профилактике церебральных ишемий. М., 1976.

 7. Виленский Б. С. Неотложные состояния в невропатологии. Л., 1986.

 8. Виленский Б. С. - Инсульт. - С-Петербург, 1995.- 287с.

 9. Вінничук С. М. – Судинні захворювання головного та спинного мозку. К., “Здоровя”.- 1996.- 114с.

 10. Волошин П. В. и соавт. Неотложная помощь в клинике нервных болезней. К., 1987.

 11. Глушко Л.В., Волошинський О.В., Тітов І.І. Алгоритми надання невідкладої допомоги у критичних станах. - Вінниця, 2004. – 199 с.

 12. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьев С.О. та ін. Невідкладні стани. – Чернівці, 2005. – 134 с.

 13. Марк Д.Грабер, Метью Л.Лантерньер. Довідник Сімейного лікаря. Четверте видання. – Київ, 2003. – С. 315-364.

 14. Мартынов Ю. С. ,Малкова Е. В., Чекнева Н. С. Изменения нервной системы при заболеваниях внутренних органов. М., 1990.

 15. Минеджян Г.3. Сборник по народной медицине и нетрадиционным способам лечения. - М.: Серда-Пресс, 1999. - 510 с.

 16. Неврологічні захворювання у практиці сімейного лікаря: Посібник для сімейних лікарів, лікарів-інтернів, студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – IV рівня акредитації / Н.М. Грицай, Н.В. Литвиненко, Ю.О. Фисун. – Полтава, 2002. – 200с.

 17. Неотложная терапия на этапе ПМП /Под ред. В.М. Мавродия. - Одесса: фотосинтетика, 1999. - 57 с.

 18. Общепрактическая и семейная медицина /Под ред. Михаля М. Кохена. Переклад: "Беларусь", 1997.

 19. Остеопороз /Корж А.А., Дєдух Н.В., Шевченко С.Д. Диагностика и консервативное лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы. Кн. 1. - Харків, 1995. - 49 с.

 20. Парфенов В.А., Яхно Н.Н., - Неврология в общемедицинской практике. М.: Издательский дом «Русский врач».- 2001.- 144 с.

 21. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики /Под ред. Денисова И. – М.: Гэотар медицина, 2001. – 720 с.

 22. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів /В.Ф.Москаленко, Г.Г. Рощін, Л.М. Анкін та ін. - Київ, 2001. - 111с.

 23. Ротар В.І. Серцево-легенева – церебральна реанімація: Навч.-методичний посібник – Чернівці: БДМА, 2000. – 80с.

 24. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. Энциклопедия. - К.: Аст-Пресс, 1994.-541 с.

 25. Сімейна медицина / За ред. проф. В.Б.Гощинського, проф. Є.М.Стародуба. Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2005. – С. 607-680.

 26. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина І / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 27. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина ІІ / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 28. Сімейна медицина. 36. тестів комп'ютерного контролю знань лікарів-інтернів зі спеціальності «Сімейна медицина» / Є.Х.Заремба, М Р. Гжегоцький, Р.І. Орач та ін. - Львів: Обласна книжкова друкарня, 2000. - 305 с.

 29. Скоромец А. А., Скоромец Т. А., - Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Руководство для врачей /2-е изд./. С-Петербург, 1996. - 320с.

 30. Скочій П.Г. Нервові хвороби (спеціальна частина). - Львів, 1995. - 606 с.

 31. Стовбур мозку: синдроми інтра- та екстрастовбурових пошкоджень. Принципи побудови топічного діагнозу: Навчальний посібник /В.К. Чернецький, В.М. Пашковський, І.Я. Кричун, В.М. Паляниця. – Видання 2-ге, виправлене, доповнене. – Чернівці, 2002. – 80с.: 10іл.

 32. Фармакологический справочник /Под ред. Л. Ланса, Ч. Лейси, М. Голдмача: Пер. с англ. - М.: Практика, 2000. - 728 с.

 33. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного і клінічного діагнозу. Задачі з нервових хвороб. Навчальний посібник – Чернівці: Буковинська державна медична академія, 1998. – 104с.

 34. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2000. – 88с.

 35. Шайрс Д., Хеинен Б., Райс Д. Семейная медицина. Практическое руководство. Перевод с англ. - М.: Мир, 1992. - 986 с.

 36. Шевага В.М. Курс вибраних лекцій. - Л., 1996-1999. - 202 с.

 37. Энциклопедия семейного врача. Книга 2. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С. 151-196.

 38. Ярош О. А. Нервові хвороби., Київ, “Здоровя”, 1994.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 11 квітня 2008 року (протокол № 11)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з сімейної медицини

23 квітня 2008 року (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

21 травня 2008 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


Схожі:

Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
...
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Дитячі хвороби, урологія, проктологія, онкологія, травматологія І ортопедія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, нервові...
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Затверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи