Міністерство транспорту та зв\

Міністерство транспорту та зв'язку України Українська державна академія залізничного транспорту Студентська навчальна звітність Текстова частина (пояснювальна записка)
Скачати 437.88 Kb.
НазваМіністерство транспорту та зв'язку України Українська державна академія залізничного транспорту Студентська навчальна звітність Текстова частина (пояснювальна записка)
Сторінка1/5
Дата13.10.2012
Розмір437.88 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5


Міністерство транспорту та зв'язку України


Українська державна академія залізничного транспорту


Студентська навчальна звітність

Текстова частина (пояснювальна записка)

Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення


Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю

у студентській навчальній звітності


2004


Методичний посібник розглянутий і рекомендований до друку Вченою радою УкрДАЗТ 26 листопада 2004 р., протокол №10.


Рекомендується для:

 • студентів при укладанні ними будь-яких текстів з навчальної звітності;

 • керівників, консультантів і нормоконтролерів усіх форм студентської навчальної звітності;

 • укладачів всіх видів методичної літератури, що розробляється для застосування в навчальному процесі.Укладачі:

доц. Є.В. Коновалов,

доц.. Л.М. Козар


Рецензент

доц.. А.О. Поляков
_________________________________________________________


_________________________________________________________


Студентська навчальна звітність

Текстова частина (пояснювальна записка)

Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор УкрДАЗТ професор


__________ М.І.Данько


Чинний від 01.11.2004


Галузь використання


Цей посібник діє у межах навчального процесу УкрДАЗТ та встановлює загальні вимоги до:

 • побудови, викладення та оформлення текстової частини (пояснювальної записки) всіх видів студентської навчальної звітності будь-яких форм навчання;

 • оформлення текстів всіх видів методичного навчального призначення.


Вимоги цього посібника є обов‘язковими для:

 • студентів при укладанні ними будь-яких текстів з навчальної звітності;

 • керівників, консультантів і нормоконтролерів усіх форм студентської навчальної звітності;

 • укладачів всіх видів методичної літератури, що розробляється для застосування в навчальному процесі.Нормативні посилання


При укладанні цього посібника враховані такі стандарти та нормативні документи:

 • Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

 • ДСТУ 3651.1-97. Державний стандарт України. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення;

 • ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления;

 • ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

 • ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила;

 • ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи;

 • ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення;

 • ДСТУ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.Передмова


Цей посібник відповідає чинним ГОСТ та ДСТУ і призначений для нормоконтролю всіх видів студентської учбової звітності будь-яких форм навчання та видавництва навчальної продукції в межах УкрДАЗТ.

Посібник розроблено і внесено комісією з нормоконтролю у навчальному процесі УкрДАЗТ та затверджено ректором УкрДАЗТ.

Відповідальні розробники: доц. Є.В.Коновалов; доц. Л.М.Козар.

Цей посібник не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу вченої Ради Української державної академії залізничного транспорту.


^ Організація впровадження нормоконтролю


Студентська навчальна звітність повинна складатися за вимогами і формою, передбаченими даним посібником, а нормоконтроль в академії слід розглядати як складову частину навчального процесу.

Викладач, за завданням якого виконується студентська робота, поза іншим, особисто проводить завершальний контроль її відповідності вимогам нормоконтролю, а якість цієї відповідності повинен враховувати при встановленні загальної залікової оцінки за роботу.

Примітка – Для дипломних проектів (робіт) додатковою формою їх нормоконтролю є перевірка нормоконтролером кафедри або факультету з відповідним записом у основному написі до роботи.

Про відхилення від вимог нормоконтролю викладач вказує у формі поміток у тексті або у зауваженнях на титульному аркуші роботи. Значні відхилення від вимог нормоконтролю викладач має розглядати як грубу помилку та підставу для повернення роботи на доопрацювання.

Вибірковий контроль якості дотримання вимог стандарту на кафедрах та факультетах академії проводять особи, призначені для цієї роботи розпорядженнями деканів.

Загальний контроль стану нормоконтролю у студентських роботах по академії проводить координатор з цієї роботи, який призначається за наказом ректора.


1 Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення


1.1 Загальні вимоги


1.1.1 Текстова частина (текст) студентської навчальної звітності складається з титульного аркуша, завдання на виконання роботи, змісту, вступу та змістових розділів, висновків, посилань (переліку використаних джерел) та, в разі потреби, додатків.

Примітка – Текстова частина може мати будь-яку форму: пояснювальної записки, звіту, розрахунків, методичної літератури та ін.


1.1.1.1 Титульний аркуш слід виконувати за формою, що наведена на рисунку 1.1 (крім дипломних проектів (робіт) - рисунок 1.2). Порядок заповнення полів титульного аркуша викладено у 1.1.2.

1.1.1.2 Завдання на виконання роботи складається викладачем (керівником) за формою, затвердженою відповідною кафедрою.

1.1.1.3 Зміст розміщується на окремому аркуші за формою, що подана у додатку А. Слово "Зміст" слід розміщувати симетрично тексту. У змісті вказують перелік лише розділів та підрозділів.

Перший аркуш змісту повинен мати основний напис форми 1, наступні – форми 2. Форми основних написів подані в 1.1.5.

1.1.1.4 Вступ, зміст, змістові розділи, висновки, посилання та додатки подаються кожен на окремому аркуші, додержуючись вимог даного стандарту. Слово "Вступ" слід писати малими літерами (крім першої великої) і розташовувати з абзацу без крапки у кінці речення.


1.1.2 На титульному аркуші (рисунки 1.1, 1.2) наводять такі дані:

- поле 1 – найменування міністерства та закладу, де розроблено документ;

 • поле 2 – скорочене найменування кафедри, до якої відноситься документ;

 • поле 3 – найменування роботи (великими літерами);

 • поле 4 – вид документа (пояснювальна записка і розрахунки, паспорт, інструкція тощо) із зазначенням форми навчальної звітності (курсовий проект, розрахунково-графічна робота тощо) і назви дисципліни;

- поле 5 – позначення документа. Порядок вибору позначення текстового документа викладено у 1.1.3;

 • поле 6 – посада, підпис, дата перевірки, ініціали, прізвище викладача, що перевірив документ;

 • поле 7 – шифр групи, спеціальність, підпис, дата, ініціали, прізвище студента, який розробив документ;

Міністерство транспорту та зв'язку України

Українська державна академія залізничного транспорту


ЗАТВЕРДЖУЮ

Кафедра БКВРМ Зав. кафедри професор

______________О.П.Іваненко

09.06.04
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство транспорту та зв\Харківська національна академія міського господарства щербина Розалія Степанівна
Робота виконана на кафедрі "Управління вантажною І комерційною роботою" Української державної академії залізничного транспорту Міністерства...
Міністерство транспорту та зв\Українська державна академія залізничного транспорту
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
Міністерство транспорту та зв\Міністерство транспорту та зв‘язку україни державна адміністрація зв‘язку одеська національна академія зв‘язку ім. О. С. Попова Кафедра телекомунікаційних систем збірник методичних вказівок до лабораторних робіт №201 – 203 з дисципліни
«Дослідження енергетичних перетворень у волоконно-оптичних лінійних трактах» – доц. Корнійчук В. І., ст викл. Орєшков В. І
Міністерство транспорту та зв\Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Міністерство транспорту та зв\Вельмишановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі ХII міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми механіки залізничного транспорту",...
Міністерство транспорту та зв\Рішення ювілейної міжнародної науково-практичної конференції,,Державна спеціальна служба транспорту історія І сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку м. Дніпропетровськ, 21-22 березня 2013 р
Перспективи та пріоритети розвитку організована та проведена 21-22 березня 2013 року на базі кафедри військової підготовки спеціалістів...
Міністерство транспорту та зв\Міністерство транспорту та зв’язку украЇнИ державна адміністрація зв’язку
Ковальська, 1, м. Одеса, 65029, тел.: +38-048-7232244, тел/факс: +38-048-7236269, Internet
Міністерство транспорту та зв\Інститут транспорту і логістики Кафедра залізничного транспорту
Керівник практики від підприємства
Міністерство транспорту та зв\Інститут транспорту і логістики Кафедра залізничного транспорту
Керівник практики від підприємства
Міністерство транспорту та зв\Інститут транспорту і логістики Кафедра залізничного транспорту
Керівник практики від підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи