Видавнича діяльність icon

Видавнича діяльність
Скачати 264.51 Kb.
НазваВидавнича діяльність
Дата13.10.2012
Розмір264.51 Kb.
ТипДокументи

Видавнича діяльність


В 1994 -1997 рр. у газеті “Просвіта” у Львові була виділена окрема сторінка, на якій під рубрикою “РОДоГ” друкувалися статті з актуальних проблем Гуцульщини.

Окрім того, статті науковців РОДоГ, в яких висвітлювалися окремі суспільно - культурні події на Гуцульщині та діяльність її громадських організацій, періодично публікувалися на сторінках газет “Гуцульський край” (м.Косів), “Галичина” (м. Івано-Франківськ), “Освіта лісівнича“ (м.Львів), а також в журналах “Гуцулія” (Чікаго), “Гуцульська школа” (м.Косів), “Гуцульщина” (Верховина).

В 1995 р. об’єднанням спільно з Гуцульським дослідним інститутом в Чікаго (голова доктор наук Микола Домашевський) і Музеєм історії релігії у Львові (директор Володимир Гаюк) здійснено перевидання першого тому “Історії Гуцульщини”, виданого в 1975 р. в США.

У цьому ж році Гуцульський дослідний інститут і Регіональне об’єднання дослідників Гуцульщини утворили редакційну колегію для підготовки і видання четвертого тому “Історії Гуцульщини” в складі: М.Домашевський - голова, Н.Библюк - заступник, К.Домашевська – секретар, члени В.Гаюк, П. Сіреджук, І.Могитич, І.Пелипейко, О.Никорак.

Четвертий том “Історії Гуцульщини” вийшов з друку у 1999 р. У 2000 р. вийшов з друку том 5, а у 2001 р. – том 6 “Історії Гуцульщини”, які викликали загальне схвалення у громадськості.

^ Регіональне обєднання дослідників Гуцульщини є засновником краєзнавчих часописів «Гражда», який виходить з 2001 р. та «Грегіт» - з 2007 р.


Історія Гуцульщини. Том 4
^ MYKOLA DOMASHEVSKY, Ph. D.

Editor-in-Chief

NESTOR BYBLIUK, Ph. D., Prof

Editor


HISTORY OF

HUTSULSHCHYNA

(PROVINCE OF UKRAINE)

Volume IV


Library of Congress

Catalog Card Number

94-076463


ISBN 966-7379-01-9

Copyright 1999. All rights Reserved

by Муkо1а Domashevsky, Ph. D.


Published by

Hutsul Research Institute in Chicago.

Hutsul Research Institute in Hutsulschina.

Regional Association of Researchers

of Hutsulschina in Lviv.

Conference of Hutsul Association of America and Canada.

Р.О. Вох 39149 Chicago, II. 60639


Chicago-Lviv, 1999


Printed by Museum of the History Religion.

Pl. Museina, 1 Lviv, 290008, Ukraine.
У праці подано матеріали про природу Гуцульщини, корисні копалини, господарство, а також демографічні процеси цього своєрідного краю в історичному контексті. Докладно описується житлові, полонинні будівлі, гідротехнічні споруди. Вперше у вітчизняній історичній літературі публікується словник гуцульської будівельної термінології.

Матеріали цієї книги будуть цікавими і корисними не лише для дослідників Гуцульщини, а й для широкого загалу.


^ Редакційна колегія:

Володимир Гаюк (видавець)

Катерина Домашевська (секретар і перекладач)

Іван Могитич,

Олена Никорак,

Ігор Пелипейко,

Петро Сіреджук (відповідальний секретар)

Наукові редактори розділів:

«Природа» і «Господарство» — Нестор Библюк

«Населения» — Петро Сіреджук

«Будівництво та архітектура» — Іван Могитич,

Обкладинка художника Петра Андрусіва

Літературний редактор Олександра Жданова

ЗМ1СТ


ПЕРЕДМОВА……...………………………………………..5

FIFEWORD...………………………………………………..6

^ Розділ I. ПРИРОДА

Василь Дапиш

Геологічний нарис Гуцульщини……………….........…..8

Василь Даниш

Заповідні геологічні об'єкти Гуцульщини….………… 41

Георгій Бойко

Корисні копалини Гуцульщини……………………….. 57

Марія Лаврук, Анатолій Мельник, Іваи Ковальчук

Природні умови і ресурси Гуцульщини……….……... 77

Марія Лаврук, Анатолій Мельник, Іван Ковальчук

Екологічні проблеми Гуцульщини …………………… 89

Степан Стойко, Павло Трибун

Національні парки та заповідники Гуцульщини, їх значения для збереження природної, кулыурної та Історичної спадщини …………………………………… 93

^ Роздал II. НАСЕЛЕННЯ


Петро Сіреджук

3 хроніки заселення галицької Гуцульщини……… 124

Ірина Довгалюк, Петро Сіреджук

3 історії вірменської колонії в Кутах ………………. 151

Петро Сіреджук

Німецька діаспора галицької Гуцульщини………... 163

Марія Лаврук

Населення Гуцульщини в другій половині XX ст… 173


Роздал III. ГОСПОДАРСТВО


Ілля Витанович

Господарський стан Гуцульщини та можливості розвитку… 188

Лариса Крушельницька, Микола Бандрівський

Солевиробництво на Гуцульщині три тисячоліття тому... 196

Григорій Гуцуляк, Олег Микула

Земельні відносини на Гуцульщині ………………… 211

Юрій Стефурак

Гуцульський кінь — окраса Карпат і надійний

помічник гуцулів ……………………………………… 242

Нестор Библюк, Михайло Глушко

Лісотранспорт у Гуцульських Карпатах……………. 256

Микола Клапчук, Володимир Клапчук

Ліси та тартаки Делятинщини в 1880-1939 рр …….. 300

Богдан Пунько, Галина Бідзіля

Деякі соціально-господарські аспекти розвитку

Закарпатської Гуцульщини………………………………………………314

Петро Сіреджук

3 історії торгівлі галицької Гуцульщини………….….327


Роздм IV. БУД1ВНИЦТВО ТА АРХ1ТЕКТУРА


Іван Могитич

Житлове будівництво Гуцульщини…………………..370

Іван Могитич

Полонинські будівлі …………………………………... 417

Ярослав Кравченко

Творчі методи народних майстрів-будівничих в дерев'яній

церковій архітектурі Гуцульщини……………………………………...………461

Ярослав Тарас

Хрещаті дерев’яні церкви на Гуцульщині…….……..472

Іван Могитич

Гуцульські майстри будівничі…………………….…...510

Іван Могитич

Словник гуцульської будівельної термінології….…..519

Володимир Стеф 'юк

Просторова структура Косова-міста………………….538

Зенон Соколовський

Будинок на Чорній Горі………………………………...548

Юрій Балагурак

Великі кам'яні мости в долині Пруту…………………555Історія Гуцульщини. Том 5


^ МИКОЛА ДОМАШЕВСЬКИЙ

Головний редактор

НЕСТОР БИБЛЮК

Заступник головного редактора


ІСТОРІЯ

ГУЦУЛЬЩИНИ

Том V


Гуцульський Дослідний Інститут в Чікаго, США

Гуцульський Дослідний Інститут, відділення на Гуцульщині

Регіональне об’єднання дослідників Гуцульщини у Львові

Косівське відділення Регіонального об’єднання

дослідників Гуцульщини

Конференція Гуцульських Товариств Америки й Канади


^ Львів «ЛОГОС» 2000

У праці подано матеріали з минулого Гуцульського краю від сивої давнини до наших днів. Вперше у вггчизняній літературі детально описано історію сіл Мароморощини, наводиться глибока і всестороння інформація про національно-визвольний рух на Гуцульщині в 40-50 роках XX ст., дається життєпис відомих Діячів громадського і культурного життя Гуцульщини.

Матеріали цієї книги будуть цікавими і корисними не лише для дослідників Гуцульщини, а й для широкого загалу.


^ Редакційна колепя:

Голова — Микола Домашевський

Заступник голови — Нестор Библюк

Секретар — Катерина Домашевська

Видавець — Володимир Гаюк

Члени редколегії:

Іван Могитич

Олена Никорак,

Ігор Пелипейко,

Петро Сіреджук

Наталія Тацяк


Наукові редактори розділів:

«3 минулого краю» — Петро Сіреджук,

«Літопис сіл Мароморощини» — Іван Могитич,

«Гуцули в історії і культурі краю» — Н. Библюк

Обкладинка художника Петра Андрусіва


ЗМ1СТ


ПЕРЕДМОВА…………………………………………...…..5

FOREWORD………………………………………...………6


^ Розділ I. 3 МИНУЛОГО КРАЮ

Василь Кобилюх

ГУЦУЛЬЩИНА В ПРАІСТОРІЇ ТА САНСКРИТІ…...8

Петро Сіреджук

ІНВЕНТАР НАДВ1РНОЇ 1754 РОКУ……………...…...53

Володимир Капкан

«ВОЄННИЙ ЗАПИСНИК» МИКОЛИ ЛЕПКОГО...…86

Михаило Горбовий

ГУЦУЛЬСЬКА СОТНЯ ………………………...……...104

Мирослава Дядюк

ЖІНОЧИЙ РУХ НА ГУЦУЛЫЦИНІ:

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ…………......107


^ Розділ ІІ. ЛІТОПИС С1Л МАРОМОРОЩИНИ

Олекса Бевка

Л1ТОПИС С1Л МАРОМОРОЩИНИ……..……….…136

С. БИСТРИЙ…………………………………….….136

С. ВИШАВСЬКА ДОЛИНА…………………….…167

С. ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ………………………….….183

С. ВИШНЯ РІВНА………………………………....197

С. КРАСНИЙ………………………………………..218

С. КРИЧУНОВО…………………………………....235

С. ЛУГ……………………………………………….254

С. МИКОВО ………………………………….…….267


^ РОЗДІЛ ІІІ. ГЕРОЇКА НАЦІОНАЛ1СТИЧНОГО РУХУ

Григорій Дем 'ян

ГУЦУЛЬЩИНА У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ ОУН I УПА. Нарис історії та фольклористики…………….....274

В С Т У П …………………………………...…..........274

1.ПЕРЕДУМОВИ I ПІДГОТОВКА НОВОГО ЕТАПУ

ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ ……………………………..278

  1. ЗБРОЙНА БОРОТЬБА ОУН, УПА I СКВ — НАЙВИЩЕ ШДНЕСЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ЗМАГАНЬ В УСІЙ ІСТОРІЇ ГУЦУЛЬЩИНИ ...........................................................................................................291

  2. УЧАСТЬ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА………………....369

  3. МАСОВА ЖЕРТОВНІСТЬ I ГЕР0Ї3М ГУЦУЛІВ…….......377

  4. КРИВАВІ ЗЛОЧИНИ РОСІЙСБКИХ ОКУПАНТІВ У 1940-1950-Х РОКАХ………………………………382

6. НАЙВИЩЕ І НАЙАВТОРИТЕТНІШЕ ВИЗНАННЯ..........397


РОЗДІЛ IV ГУЦУЛИ В ІСТОРІЇ I КУЛЬТУРІ КРАЮ

Петро Арсенич

ТРИ СИНИ ГУЦУЛЬЩИНИ………………………...436

Нестор Библюк

ОДИН 3 КОСІВСЬКИХ РОДІВ……………………...456

Микола Васильчук

МИКОЛА САВЧУК……………………...……………485

Василь Гуменюк

ХТО ВИ, ОТЧЕ ВОЛЯНСЬКИЙ?...............................487

Катерина з Гаврилків Домашевська

Р1Д ДОМАШЕВСЬКИХ……………...………………492

Василь Домашевський

МІЙ СПОМИН ПРО ПЕРЕБУВАННЯ В УПА...… 495

Микола Домашевський

ТАРАС ДЕВДЮК…………………………...………... 497

Василь Курищук
1ГОР ПЕЛИПЕЙКО…………………...…………….. 498


Микола Мушинка

СТЕПАН КЛОЧУРАК — ЗАСНОВНИК I ПРЕЗИДЕНТ «ГУЦУЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ»... 500

Ігор Пелипейко

ГУЦУЛИ — ДІЯЧІ ЛІТЕРАТУРИ I МИСТЕЦТВА…………..507

Павло Пундій

Д-Р ЛЮБОМИР ДОМАШЕВСЬКИЙ………...…… 527

Історія Гуцульщини. Том 6


^ MYKOLA DOMASHEVSKY, Ph. D.

Editor-in-Chief

NESTOR BYBLIUK, Ph. D., Prof

Editor


HISTORY OF

HUTSULSHCHYNA

(PROVINCE OF UKRAINE)

Volume VI


Library of Congress

Catalog Card Number

94-076463

ISBN 966-7379-01-9

Copyright 1999. All rights Reserved

by Муkо1а Domashevsky, Ph. D.


Published by

Hutsul Research Institute in Chicago.

Hutsul Research Institute in Hutsulschina.

Regional Association of Researchers

of Hutsulschina in Lviv.

Conference of Hutsul Association of America and Canada.

Р.О. Вох 39149 Chicago, II. 60639


Chicago-Lviv, 1999


Printed by Museum of the History Religion.

Pl. Museina, 1 Lviv, 290008, Ukraine.

Шостий том "Історії Гуцульщини" містить матеріали щодо усної народної словесності гуцулів, висвітлення гуцульської тематики у творчості видатних українських і чужинецьких письменників. минулого і сьогодення освіти на Гуцулыцині. У збірнику подано нові висліди досліджень у сфері народного мистецтва, інформацію про музей народного мистецтва Гуцульщини. Значну увагу приділено сучасним проблемам Гуцульського краю і шляхам їх вирішення. Пода-ється інформація про діяльність Гуцульських наукових гро-мадських організацій.

Матеріали цієї книги будуть цікавими і корисними не лише для дослідників Гуцульщини, а й для широкого загалу.

^ Редакцшна колепя:

Голова — Микола Домашевський

Заступник голови — Нестор Библюк

Секретар — Катерина Домашевсъка

Видавець — Володимир Гаюк

Члени редколегії:

Іван Могитич,

Олена Нпкорак,

Ігор Пелипейко,

Петро Сіреджук

Наталія Тацяк

Наукові редактори розділів:

«Фольклор, література, мистецтво» — Ігор Пелипейко,

«Народне мистецтво» — Олена Никорак,

«Проблеми Гуцульщини» — Нестор Библюк

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I

ФОЛЬКЛОР. ЛІТЕРАТУРА. ОСВІТА………………………….7

Ярослава Закревсъка, Наталія Хобзей

ЛЕКСИКА ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК ТА ЇЇ ДОСЛІДНИКИ…………………..…. 8

^ Роман Кирчів

УСНА НАРОДНА СЛОВЕСНІСТЬ ГУЦУЛІВ……………….……. 18

Петро Арсенич

ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. ФРАНКА НА ГУЦУЛЬЩИНІ…………….…………………………64

Микола Савчук

ПРОЗИВАНКИ СІЛ ГАЛИЦЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ.……………. 74

Ігор Пелипейко

ТЕМА ГУЦУЛЬЩИНИ В Л1ТЕРА ТУРІ XX СТОЛІТТЯ………....84

Іван Денисюк

ГУЦУЛЬЩИНА У ТВОРЧОСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

ТА Г. ХОТКЕВИЧА ………………………………...……………….….110

^ Василь Стеф 'юк

ФЕНОМЕН НАРОДНОГО ГУЦУЛЬСЬКОГО ТЕАТРУ …………………….…...134

Ольга Шлемко

ГУЦУЛЬСЬКИЙ ТЕАТР П1Д "ОПІКОЮ " ШОВІНІСТИЧНИХ РЕЖИМІВ ТРЬОХ ІМПЕРІЙ…………………………………………144

Іван Денисюк

ГУЦУЛЬСЬКІ ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА…………………158

Ігор Тростюк

ОБРА 3 ГУЦУЛЬЩИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ

МАЛІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА…………………...………………..169

Володимир Погребенник

ГУЦУЛЬСЬКІ МОТИВИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

ПОЧА ТКУ СТОЛІТТЯ: ЛЕСЯ УКРАЇНКА, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ, Х. АЛЧЕВСЬКА-ЮНІОР………………………….………..190

^ Василь Курищук

IУЦУЛЬЩИНА В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ

МИКОЛИ МА ТІЇВА-МЕЛЬНИКА ………………………….………..95

Володимир Полск

ЧУЖИНЦІ ПРО ГУЦУЛЬЩИНУ…………………………………..203

Василь Курищук, Ігор Пелипейко

ОСВІТА НА ГУЦУЛЬЩИНІ…………………………………….….221

^ Роман Скульсъкий, Богдан Ступарик, Михаило Максим'юк,

Василь Курищук, Наталія Калініченко, Олександра Каськів

ОСВ1ТА ГАЛИЦЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ…………………………226

^ Михаило Іванюк, Наталія Черкач

ОСВІТА БУКОВИНСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ……………….…...256

Ганна Іванюк, Микала Ткач

ОСВІТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ……………….…..243

Ігор Пелипейко

ШКОЛИ ГУЦУЛЬЩИНИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ………….….249

Олександра Кузенко

Б. ЗАКЛИНСЬКИЙ І ГУЦУЛЬЩИНА…………………………...253


Розділ II

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО…………………………......……. 261

Олена Никорак

3 ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ТКАЦТВА ГУЦУЛЬЩИНИ (кін. XIX - XX ст.)……....262

Майя Білан, Галина Стельмащук

НАРОДНЕ ВБРАННЯ ГУЦУЛЬЩИНИ В КОНТЕКСТІ

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО СТРОЮ….…………….297

Софія Бонъковсъка

ГЕНЕЗА ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ НАГРУДНИХ ХРЕСТІВ…....……335

^ Софія Боньковська

ГУЦУЛЬСЬКЕ МОСЯЖНИЦТВО І ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ…….368

Стефанія Гвоздевич

ГУЦУЛЬСЬКЕ БОНДАРСТВО КІНЦЯ XIX - СЕРЕДИНИ XX СТ.: ТРАДИЦІЙНЕ І НОВЕ…………………………...……………376

^ Людмила Герус

ГУЦУЛЬСЬКА СИРНА ПЛАСТИКА …………………………….397

Марія Гринюк

ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС НА СКЛІ……………………….…. 407

Олег Слободян

ГОНЧАРНІ ОСЕРЕДКИ ТА МАЙСТРИ ГУЦУЛЬЩИНИ

I ПОКУТТЯ Х1Х – ХХ ст……………………………………..……. 417

^ Тарас Янко

ГУЦУЛЬСЬКІ КАХЛІ………………………………………………. 436

Агнія Колупасва

ГУЦУЛЬСЬКІ КАХЛІ: КОМПОЗИЦІЇ НА РЕЛІГІЙНУ ТЕМУ........................446
^ Олексій Соломченко

УКРАШСЬКІ ПИСАНКИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ................…457

Василина Гречко-Ушак

УКРАЇНСЬКА ІКОНА НА СКЛІ………………………………..……475

Івап Гречко

ТРІЙЦЯ-ГУЦУЛЬСЬКИЙ ПІДСВІЧНИК……………………..…..481

Юрій Джуранок

ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ЕКСТЕР’ЄРУ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ХАТИ НА КОСІВЩИНІ………………………………………...……..487

^ Любомир Кречковський

СКАРБНИЦЯ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ГУЦУЛЫЦИНИ ТА ПОКУТТЯ…………………………………………..…………………….494

Олексій Соломченко

МУЗЕЙ КОСІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ім. В. I. КАС1ЯНА……….....505

^ Ярослав Коземчук

ПРИВАТНИЙ ЕТНОГРАФІЧНИЙ МУЗЕЙ РОДИНИ КОРНЕЛЮКІВ У КОСОВІ……………………………….........…….508

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ГУЦУЛЬСЬКОГО ГОВОРУ……...…..514

Лідія Савчук

ГУЦУЛЬСЬКІ ПИСАНКИ У ЛЬВІВСЬКОМУ МУЗЕЇ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ…..….515


^ Розділ III

ПРОБЛЕМИ ГУЦУЛЫЦИНИ

Нестор Библюк

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ ГУЦУЛЬЩИНИ

НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ"…………………………………..………. 522

^ Дмитро Ватаманюк

АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ГУЦУЛЬЩИНИ........528

Петро Шкрібляк

ГУЦУЛЬЩИНА НА СТАРТІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ….…......533

^ Нестор Библюк, Іван Ковальчук, Олег Стиранівський

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГУЦУЛЬСЬКИХ КАРПАТ

ТА ШЛЯХИ ЇX ВИРІШЕННЯ…………………………………...…540

Юрій Джуранюк

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІ3АЦІЇ І НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО...….57/

Олена Никорак

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ТКАНИНИ

В ІНТЕР'ЄРІ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ…………………..….….574

^ Петро Сіреджук

З ХРОНІКИ ПОДІЙ ГУЦУЛЬЩИНИ НА ЗЛАМІ XIX I XX СТ…..…584

Микола Домашевський, Катерина Домашевська, Володимир Гаюк

ДОСЯГНЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ГУЦУЛЬСЬКИХ НАУКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ І ПЛАНИ НА НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ.....624


^ Никанор Крет

ХРОНІКА ДІЯЛЬНОСТІ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ОСВІТЯНСЬКОЇ РАДИ….…629

Оксана Роздолъсъка

ГУЦУЛЬЩИНА ПИШЕ СВОЮ ІСТОРІЮ………………..……634

Олександр Семкович

ВАГОМИЙ ВКЛАД В ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО…........637

Іван Головацький

5 ТОМ "ІСТОРІЇГУЦУЛЬЩИНИ"-ПОМІТНЕ ЯВИЩЕ У

ВИСВІТЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ…………………………………………………….. 642


ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ ТА АВТОРИ……………………….644


^ Часопис “Грегіт”, 2007
ГРЕГІТ

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНИЙ ЧАСОПИС

РЕГІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ДОСЛІДНИКІВ ГУЦУЛЬЩИНИ М. ЛЬВОВА
^ До сторіччя Головнокомандувача УПА

Олекса СЕМЕН
На вулиі Олекси Довбуша у місті Лева 1

Василь ГУМЕНЮК
Повстанські могили на Косівщині 3

Павло ФЕДЮК

Гуцульська мадонна у весільній сорочці………………………...6

Мама постійно сушила сухарі 10

Я любив вас усіх 12

^ Олег СЕМЕНИШИН
Земляцтво у Львові 14

Гуцульщина - предвічна земля захисників Батьківщини

Юрій БОБЕРСЬКИЙ

Микуличинські плаї Довбуша 21

Вишкільний табір УНС "Чорні чорти" 23

Мобілізований у сотню 25

^ Яремче - перлина Карпат

Світлана ФЛИС
Історичний нарис про Яремче 27

Класики Гуцульщини

Наталя ХОБЗЕЙ

Із когорти співців гуцульського краю: Михаило Ломацький….34

^ Михаило ЛОМАЦЬКИЙ

Друзі 37

"Риболови" 38

Юрійко 40

Погляд дослідника Гуцульщини

Марія ЛАВРУК

Суспільно-політичні та економічні особливості гуцульського простору…42

^ Демографічна політика в Україні

Зиновія СЛУЖИНСЬКА
Чому українців стає чимраз менше? 51

Примусові переселення українців

Василь БОРЕЦЬКИЙ
"Юж ми так не буде, як ми було перше" 55

Творчість

Василь СЕМЕНЮК

"Мливо" …..60^ Часопис “Грегіт”, 2008


ГРЕГІТ

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНИЙ ЧАСОПИС

РЕГІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ДОСЛІДНИКІВ ГУЦУЛЬЩИНИ М. ЛЬВОВА
^ Класики Гуцульщини

Василь ЗЕЛЕНЧУК

Літературний шедевр Гуцульщини 1

Петро ШЕКЕРИК-ДОНИКІВ

Дідо Иванчік 2

Михаило ЛОМАЦЬКИЙ
Про малих героїв 11

^ Погляд в історію

Ярослав ТИМЧИШИН, Богдан КОРДИС
Медична служба в УПА .....20

Петро СІРЕДЖУК
Космач - столиця повсталої України 23

Рідні орнаменти

^ Олена НИКОРАК

Гуцульські тканини для поясного жіночого
вбрання 35

Юрій БОБЕРСЬКИЙ

Сліди на плаях 55

Писанка - письмо предвічне 56

Поняття "Тризна - тривіда" ......57

^ Думки з приводу

Іван ГОЛОВАНЬКИЙ
Гуцульщина в українських політичних
подіях та творах мистецтва 58

Василь СЕМЕНЮК
Львівський Ван Гог 60

Музика Карпат і України

^ Світлана ФЛИС
У
кожному інструменті - дивосвіт звуків 63

ВастъКОБИЛЮХ
У чому трагедія Максима Березовського? 65

Вчені з Гуцульщини

Нестор БИБЛЮК
3і славного роду 69


^ Часопис ”Гражда”, 2008, №1/19
ГРАЖДА”

Історико-культурно-краезнавчо-туристичний часопис суспільно-культурного

товариства "Гуцульщина" у Львові та

громадсько-наукової організації "Регіональне

об'єднання дослиників Гуцульщини"
ЗМІСТ

ВИЖНИЧАНИ ЗАПРОШУЮТЬ

НА ГУЦУЛЬСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ……………………………... 4

^ Володимир ГРАБОВЕЦЬКИЙ

ВЕРХОВИНО, СВІТКУ ТИ НАШ…………….............................. 6

Раймунд Фрідріх КАЙНДЛЬ

ГУЦУЛИ: ЇХНЄ ЖИТТЯ, ЗВИЧАЇ ТА НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ….…...13

^ Микола ЦВІЛИНЮК

КРУТИ - СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧЕСТІ………………….21

Надія ЧЕРКЕС

ЧЕРЕЗ ВІКИ……………………………………………………….26

Василь ЛИЗАНЧУК

ХРОНІКА НИЩЕННЯ УКРАЇНСТВА:

МОВИ, КУЛЬТУРИ, ДУХОВНОСТІ……………………………27

ШИРШАЄ ГУЦУЛЬСЬКЕ КОЛО………………………………..37

^ Анна МИКУЛЯК

ЖИТТЯ ТА ПІСНІ АННИ М'ЯКУЩАК………………………...40

Микола ЦВІЛИНЮК

КРУТОСХИЛИ ВАСИЛЯ ФЛЕЙЧУКА…………………………42

Любов КОСИЛО

ШУТКА Б'Є………………………………………………………..44

^ Василь ГЕЙНІШ

ТУТ ВІДЧУВАЄШ ДУХ ФРАНКА……………………………...45

КАРПАТСЬКИЙ ТРАМВАЙ…………………………………….47

Богдан ЯРЕМКО

КОСМАЦЬКИЙ ПАГАНІНІ - КИРИЛО ЛИНДЮК……………48

^ Наталія КОЛОДІЙ

ПОДОРОЖ ДО ЦЕНТРУ ЄВРОПИ……………………………...51

Володимир ГАЮК

СКАРБИ ГУЦУЛЬСЬКОГО ГОВОРУ…………………………..53

Василь ШКУРГАН

ОСТАННІЙ БІЛЬ ПРИРЕЧЕНОЇ СКРИПКИ…………………...54

^ Петра СІРЕДЖУК

ВИСОКІ ПЕРЕВАЛИ ОЛЕНИ НИКОРАК……………………...56

Часопис ”Гражда”, 2008, №2/20


ГРАЖДА”

Історико-культурно-краезнавчо-туристичний часопис суспільно-культурного

товариства "Гуцульщина" у Львові та

громадсько-наукової організації "Регіональне

об'єднання дослиників Гуцульщини"

ЗМІСТ

готуЄмось до фестивалю 4

^ Володимир ГРАБОВЕЦЬКИЙ

ВЕРХОВИНО, СВІТКУ ТИ НАШ………………………………………...6

Раймунд Фрідріх КАЙНДЛЬ

ГУЦУЛИ: ЇХНЄ ЖИТТЯ, ЗВИЧАЇ ТА НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ ........... 17

^ Микола ЦВІЛИНЮК

ЛИЦАРІ НАЦІЇ……………………………………………………………29

Василь ЛИЗАНЧУК

ХРОНІКА НИЩЕННЯ УКРАЇНСТВА:

МОВИ, КУЛЬТУРИ, ДУХОВНОСТІ……………………………………36

^ Олександр МАСЛЯНИК

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА ГУЦУЛЬЩИНА……………………46

Анна МИКУЛЯК

ФЕСТИВАЛЬ ГУЦУЛЬСЬКИХ СТРАВ………………………………...48

^ Володимир ПОЛЄК

ЧУЖИНЦІ ПРО ГУЦУЛЬЩИНУ………………………………………..49

Юрій АНДРУХОВИЧ

ГУЦУЛИ ЙДУТЬ?!......................................................................................60

^ Архип ДАНИЛЮК

КРИНИЦІ ГУЦУЛЬСЬКОГО КРАЮ……………………………….……61

ГУЦУЛА КЛИЧЕ ПОЛОНИНА………………………………………….62

Дмитро ПОЖОДЖУК

ЖАР-ПТИЦІ 3 ГАРАСОВОГО САДУ………………………….………..63

^ Василь ГЕЙНІШ

"НЕ ТИТАН, НЕ ГЕНІЙ - ЧЕСНИЙ ТРУДІВНИК"…………………….68

Любов КОСИЛО

ПОВІР'Я ПРО ДЕРЕВА…………………………………………………...69

^ Ярослава КИБІЧ

«ТЕАТР - ЦЕ МОЯ ДУША,

УСЕ, ЩО МАЮ I БУДУ МАТИ...»……………………………….……...71

Микола НЕГРИЧ

КОРОТКІ ВЕСЕЛИНКИ…………………..................................................75^ Часопис ”Гражда”, 2009ГРАЖДА”

Історико-культурно-краезнавчо-туристичний часопис суспільно-культурного

товариства "Гуцульщина" у Львові та

громадсько-наукової організації "Регіональне

об'єднання дослиників Гуцульщини"
^ ЗМІСТ

Василь ГЕЙНІШ, Ярослава КИБІЧ, Олсксандр МАСЛЯНИК

НА ХРАМ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ДУШІ…………………………………...……4

Микола МУШИНКА

ГУЦУЛЬЩИНА ЯК ФЕНОМЕН…………………………………………..9

Мстислав КОЦЬКИЙ-БОБ'ЯК

ГУЦУЛИ НЕ ШЕЙХИ, ХОЧА ТЕЖ ХОДЯТЬ ПО НАФТІ………….....11

^ Анна ВАРЦАБ'ЯК

...I РІК, НАЧЕ ВІК……………………………………………………...…12

Василь ПИЛИПЧИНЕЦЬ

РАБ СВОГО ПОКЛИКАННЯ………………………………………...…..14

^ Філіпп МАУССГАРДТ

УСІ З УСІМА………………………………………………………………18

Юрій ГАВ'ЮК

ГУЦУЛЬЩИНО, МІЙ РАДІСНИЙ СВІТЕ………………………………20

^ Юрій БАЛАГУРАК

СТАРІ „БАНСЬКІ" МОСТИ В КОСОВІ…………………………………24

Петро СІРЕДЖУК

ЗАМОК У КУТАХ………………………………………………………...28

Олыа-Марія СТОРУНСЬКА

ДЕ ГУЦУЛИ? I ДЕ Я?..................................................................................29

Михаило РОВЕНКО

ОДА ГУЦУЛАМ………………………………………………………..….31

ЗАКАРПАТСЬКІ ГУЦУЛИ ВЛАШТУВАЛИ ФЕСТИВАЛЬ КАРТОПЛІ…......34

Владислав ГУБКО

ГУЦУЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ…………………………………………….….35

Любов КОСИЛО

ГУЦУЛЬСЬКА СПАДЩИНА…………………………………...………..36

Володимир ГОРОН

ПОДОРОЖІ ГОРАМИ: МІСТИЧНІ ПРИГОДИ…………………………38

Володимир ЗАНИК

ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ КАРПАТСЬКОГО ЛІЖНИКА………..……41

Тарас СОБКО

«ЗАКОХАВ Я В СОБІ СИЛУ...»……………………………….…………43

Юрко ГУДИМ

ГУЦУЛЬСЬКА КУХНЯ: ПЕЧЕНЯ……………………………………….46

Андрій ТУСОВЕЦЬКИЙ

ПОХІД В КАРПАТИ: НЕ ЗАБУДЬТЕ МАПИ..........................................48


^ Часопис ”Гражда”, 2011


ГРАЖДА”

Історико-культурно-краезнавчо-туристичний часопис суспільно-культурного

товариства "Гуцульщина" у Львові та

громадсько-наукової організації "Регіональне

об'єднання дослиників Гуцульщини"


ЗМІСТ


20 РОКІВ СЛУЖІННЯ ГУЦУЛЬЩИНІ…………………………………...4

ФЕСТИВАЛЬ ГУЦУЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ……………………………...7

^ Василь СУМСЬКИЙ

СВЯТО ТРІЙЦІ……………………………………………………………..8

Василъ НИТКА

НА СТОРОЖІ КАРПАТСЬКИХ ПРАЛІСІВ…………………………….10

^ Юрій АТАМАНЮК

ГУЦУЛЬСЬКА СИРНА ПЛАСТИКА……………………………………14

Іван ВОЛОЩУК

СРІБНА НИТКА ДОЛІ…………………………………………………....16

^ Володимир ПИЛИПЧУК

ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ МОВНОЇ ПРОБЛЕМИ
НА ДУ3І „МОСКВА-КИЇВ-ТЕЛЬ-АВІВ"……………………………….18

ПОВСТАНСЬКА СТЕЖКА……………………………………………....38

БУЯННЯ КАРПАТСЬКОЇ ВЕСНИ………………………………………39

БАБІ ЯВДОСІ "СТУКНУЛА СОТОЧКА"………………………………40

СПІВОЧА ПУТИЛЬЩИНА………………………………………………42

СПІВАНКИ ВІД АННИЧКИ……………………………………………..42

^ Василь ШКУРГАН

СКІГАЙТЕ 3 ПОДУ СТАРІ ЦИМБАЛИ………………………………...44

СПІВЕЦЬ ГУЦУЛЬЩИНИ……………………………………………….45

ПЕЛЮСТКИ ГОРИЦВІТУ……………………………………………….46

ПРЕЗЕНТАЦІЯ В КОЛОМИЇ…………………………………………….48

ПОДАРУЙ БІБЛІОТЕЦІ КНИЖКУ……………………………………...49

„I ТАМ, ДЕ ДИХАЄ УЗГІР"………………………….…………………..51

«ГУЦУЛЬЩИНА» ВРЯТУЄ КАРПАТИ………………………………..55

^ Анна КИРПАН, Василь БЕД3ІР

СКАНСЕН — ЧАС ЗУПИНИВСЯ, А ЖИТТЯ ТРИВАЄ………….……58

ТЕПЛА РУКА ВІТЧИЗНИ………………………………………………..60


^ Часопис ”Гражда”, 2012


ГРАЖДА”

Історико-культурно-краезнавчо-туристичний часопис суспільно-культурного

товариства "Гуцульщина" у Львові та

громадсько-наукової організації "Регіональне

об'єднання дослиників Гуцульщини"
ЗМІСТ

^ Василь КАРП'ЮК

НЕПЕРЕРВНІСТЬ ГУЦУЛЬСЬКОГО РІ3ДВА…………………………...4

ВЕЛИКА ГУЦУЛЬСЬКА КОЛЯДА У ЛЬВОВІ………………………….5

Юрій ЧУГАЙСТЕР

ОЙ НА ВОДАХ, НА ЙОРДАНІ, ЩЕДРИЙ ВЕЧІР НА МЕЛАНІ……….7

^ Юрій АТАМАНЮК

ГУЦУЛЬСЬКИЙ ТЕАТР ГНАТА ХОТКЕВИЧА:

ІСТОРІЯ I СУЧАСНІСТЬ…………………………………………………10

Олександр МАСЛЯНИК

ПАМ'ЯТНИК НА ТЛІ ЕПОХИ…………………………………………...15

^ Володимир ПАВЛІВ

ДОБИТИ ГУЦУЛА………………………………………………………...19

МІЧЕНІ ГУЦУЛЬЩИНОЮ………………………………………………20

Юрій КАРПАТСЬКИЙ

СПІВЕЦЬ ГУЦУЛЬЩИНИ……………………………………………….23

^ Петро ФЕРЕНЦ

ЧИ ПОБУВАВ ІВАН ФРАНКО НА ЗАКАРПАТСЬКІЙ

ГУЦУЛЬЩИНІ?...........................................................................................26

Юрій АТАМАНЮК

ГУЦУЛ, ЯКИЙ ГРАЄ НА ВСІХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ…….27

Іван ВАХ

СУМЛІННІ ДОСЛІДНИКИ ГУЦУЛЬЩИНИ…………………………..30

^ Петро СІРЕДЖУК

3 ХРОНОЛОГІЇ ПОД1Й 1912 РОКУ.........................................................34

НОВОРІЧНІ КОЛОМИЙКИ……………………………………………..48

Олександр МАСЛЯНИК

НА СТОРОЖІ РІДНОГО СЛОВА……………………………………….49

ВАСИЛЮ СТЕФАКУ - 70!........................................................................52

Володимир ГАЮК.

ВІДЗНАКА ЗНАЙШЛА МИСТЦЯ………………………………………53

Василъ ГЕЙНІШ

ТАМ, ЗА ПІСНЕЮ, — ГУЦУЛІЯ………………………………………..55

Юрій АТАМАНЮК

ГУЦУЛ 3 КОЛОМИЇ 400 РОКІВ ТОМУ ВІДКРИВ АМЕРИКУ……...56

Схожі:

Видавнича діяльність iconВидавнича діяльність у бібліотеці
...
Видавнича діяльність iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
move to 0-17242828
Видавнича діяльність iconВидавнича діяльність кафедри мвфд у 2009
Збірник завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та олімпіад з англійської мови. В-во «Черемош» 2009. 115 С
Видавнича діяльність iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
Заслухавши інформацію заступника першого проректора – начальника організаційно-методичного управління доц. Юскаєва В. Б., вчена рада...
Видавнича діяльність iconПоложення про внз. Кредитно-модульна система навчання. Сутність педагогічної діяльності вчителя. Учитель української національної школи. Організація самостійної роботи студентів. Засоби професійного самовиховання
Особливості педагогічної діяльності. Суспільна значущість професії вчителя, його функції. Педагогічна діяльність. Наукова діяльність....
Видавнича діяльність iconВидавнича справа та редагування

Видавнича діяльність iconІнформатизація навчальної діяльності сумського державного університету
Т), зокрема: навчальна діяльність, навчаюча діяльність, управлінська діяльність (опрацювання даних І прийняття рішень) тощо [2, 3,...
Видавнича діяльність iconБбк 74. 262. 4 Б-90 підготовка до географічних олімпіад булава Л. М. Б-90 Підготовка до географічних олімпіад. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. 202 с
Б-90 Підготовка до географічних олімпіад. – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. 202 с
Видавнича діяльність iconПрограма вступного фахового випробування
«Журналістика та інформація» спеціальність 03030301 «Видавнича справа та редагування»
Видавнича діяльність iconНапрям: 030303 Видавнича справа та редагування
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського Проект наказу на зарахування на місця за держзамовленням від 11. 08....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи