Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 icon

Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23
НазваПоложення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23
Сторінка1/18
Дата13.10.2012
Розмір2.44 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗВІТ РЕКТОРА

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРГІЯ БОРИСОВИЧА БЄЛІКОВА

ПРО ВИКОНАННЯ ОБОВ`ЯЗКІВ В 2011 РОЦІ


ЗАПОРІЖЖЯ-2012

ЗМІСТВступ 4

1 ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНТУ ПО ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 5

1.1 Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»: 5

1.2 Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»: 8

1.3 Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»: 10

2 Ліцензування та акредитація 14

^ 3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗНТУ 20

3.1 Методична робота з розробки внутрішньої нормативної документації, що регламентує навчальний процес 20

3.1.1 Розробка Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20

3.1.2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників ЗНТУ 22

3.2 Організаційна діяльність 23

3.2.1 Замовлення додатків до дипломів європейського зразка 23

3.2.2 Розробка оновленого веб-сайту ЗНТУ 23

3.3 Контингент студентів 24

4 ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2011 р. 27

^ 5 НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 55

6 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА ТА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 72

6.1 Навчально-виховна робота 74

6.2 Робота по працевлаштуванню студентів у позанавчальний та канікуля­рний періоди 79

6.3 Спортивно-масова робота 81

6.4 Робота по захисту соціальних прав студентів 87

6.5 Культурно-масова робота 88

6.6 Робота по оздоровленню 90

6.7 Житлово-побутова робота 92

6.8 Робота по зовнішнім зв\'язкам 97

6.9 Журналістська робота 101

6.10 Робота по громадському контролю об\'єкту масового харчування 101

^ 7 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗНТУ 105

8 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 113Вступ


Діяльність університету спрямована на виконання програми «Освіта – 21 вік», відповідних рішень колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, реалізацію основних положень Національної концепції розвитку освіти, що затверджена II Всеукраїнським з’їздом працівників освіти. Розпочата реалізація рішень III Всеукраїнського з’їзду працівників освіти


^

1 ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНТУ ПО ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
Станом на 01.01.2012 р. в університеті впроваджено навчальні програми і здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».


^

1.1 Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:


 • з напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання" за спеціальністю "Фізичне виховання";

 • з напряму підготовки 6.010203 "Здоров'я людини" за спеціальністю "Фізична реабілітація";

 • з напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" за спеціальністю "Дизайн" (за видами);

 • з напряму підготовки 6.020303 "Філологія" за спеціальністю "Переклад";

 • з напряму підготовки 6.030102 "Психологія" за спеціальністю "Психологія";

 • з напряму підготовки 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини";

 • з напряму підготовки 6.030301 "Журналістика" за спеціальністю "Журналістика" (за видами);

 • з напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" за спеціальністю "Правознавство";

 • з напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" за спеціальністю "Управління персоналом і економіка праці";

 • з напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" за спеціальністю "Маркетинг";

 • з напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" за спеціальністю "Фінанси і кредит" (за спеціалізованими програмами);

 • з напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" за спеціальністю "Облік і аудит";

 • з напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" за спеціальністю "Менеджмент організацій і адміністрування" (за видами економічної діяльності);

 • з напряму підготовки 6.040303 "Системний аналіз" за спеціальністю "Системний аналіз і управління";

 • з напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" за спеціальністю "Інформаційні технології проектування";

 • з напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерні інженерія" за спеціальностями "Комп'ютерні системи та мережі" та "Спеціалізовані комп'ютерні системи";

 • з напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" за спеціальністю "Програмне забезпечення автоматизованих систем";

 • з напряму підготовки 6.050402 "Ливарне виробництво" за спеціальністю "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів";

 • з напряму підготовки 6.050403 "Інженерне матеріалознавство" за спеціальністю "Прикладне матеріалознавство";

 • з напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" за спеціальностями "Технології машинобудування", " Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування ", "Обладнання та технології ливарного виробництва";

 • з напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" за спеціальностями "Металорізальні верстати та системи", "Двигуни внутрішнього згорання", "Підйомно – транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", "Колісні та гусеничні транспортні засоби";

 • з напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" за спеціальностями "Технології і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій", "Технології та устаткування зварювання";

 • з напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" за спеціальностями "Енергетичний менеджмент", "Електротехнічні системи електроспоживання" (за видами);

 • з напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" за спеціальностями "Електричні машини і апарати", "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв", "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод";

 • з напряму підготовки 6.050801 "Мікро – та наноелектроніка" за спеціальностями "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої";

 • з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" за спеціальністю "Радіотехніка";

 • з напряму підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" за спеціальністю "Радіоелектронні апарати та засоби";

 • з напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" за спеціальністю "Інформаційні мережі зв'язку";

 • з напряму підготовки 6.051102 "Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів" за спеціальностями "Авіаційні двигуни та енергетичні установки", "Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок";

 • з напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології" за спеціальностями "Транспортні системи" (за видами транспорту), "Організація перевезень і управління на транспорті" (за видами транспорту), "Організація і регулювання дорожнього руху";

 • з напряму підготовки 6.130101 " Соціальна робота " за спеціальністю "Соціальна робота";

 • з напряму підготовки 6.140103 "Туризм" за спеціальністю "Туризмознавство" (за видами);

 • з напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" за спеціальністю "Безпека інформаційних і комунікаційних систем";

 • з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" за спеціальністю "Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки".

- з галузі знань 1801 "Специфічні категорії" за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація".
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
...
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconМіністерство освіти І науки україни
Підготовка студентів факультету дистантного І заочного навчання у кіі доннту проводиться відповідно до Закону України про вищу освіту,...
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconНаказ №450 Про організацію прийняття звітів ндр, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2013 році, та планування наукової тематики на 2014 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconПоложення про організацію навчального процесу наказу ю: Видати теми дипломних проектів студентам груп 301-мп, 302-мп, 301-мпз 02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу і відповідно до Положення про організацію навчального процесу
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconРозпорядження №5 Відповідно до наказу Міносвіти України №161 від 06. 1993 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та "Положення про організацію екзаменаційної сесії в університеті" нагадую, що
Відповідно до наказу Міносвіти України №161 від 06. 1993 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих...
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconПам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму
З 2010-2011 н р організація навчального процесу в Івано-Франківському національному університеті за спеціальностями “Стоматологія”...
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconПоложення про студентські наукові проблемні групи в запорізькому національному університеті
Студентська науково-дослідна робота – це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення...
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 iconЯкий навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України "Про зайнятість населення" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи