Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"




НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Сторінка7/11
Дата04.06.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11



^ Витрати на оплату праці виробничих робітників складального цеху

Виріб


Обсяг вироб-ництва, шт

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції,

нормо-год

трудомісткість річної виробничої програми, год.

(гр.2 * гр.3 )

Годинна тарифна ставка,

грн /годину

Разом основна заробітна плата виробничих робітників

(гр. 4 * гр. 5 )

1

2

3

4

5

6

А

560

0,42

235,20

6,20

1458,24

Б

1200

0,95

1140,00

4,00

4560,00

В

2500

0,30

750,00

5,00

3750,00

Усього













9768,24



^ 6. Кошторис загальновиробничих витрат цехів.


6.1 Знаходимо суму загальновиробничих витрат механічного цеху.

Для цього сумуємо загальновиробничі витрати механічного цеху із табл. 5 (дод. А) вихідних даних:


ЗВВмех = 7897+2538+2961+917+1898+7051+4371+6870+5954+2779+1389+794=45419грн.


6.2. Знаходимо суму загальновиробничих витрат складального цеху.

Для цього сумуємо загальновиробничі витрати складального цеху із табл. 6 вихідних даних (дод. А):


ЗВВсклад = 4439+1598+1865+577+1490+4439+2117+4532+3510+1755+877+501=27700грн

^ 7. Кошторис загальногосподарських витрат підприємства.


Знаходимо суму загальногосподарських витрат усього підприємства. Для цього сумуємо загальногосподарські витрати із табл. 7 вихідних даних (дод. А):


ЗГВ=14701+3917+2350+392+783+914+261=20968грн.

Розраховуємо ставку розподілу загальновиробничих витрат (Сзвв):

Ставка розподілу загальновиробничих витрат механічного цеху (СЗВВмех): дорівнює


45419

СЗВВмех= ––––––––––=5,02грн

9046


Кошторисна ставка розподілу ЗВВ показує, що на 1грн основної заробітної плати виробничих робітників механічного цеху припадає 5.02 грн загальновиробничих витрат механічного цеху.


Ставка розподілу загальновиробничих витрат складального цеху (СЗВВскл) дорівнює:


27700

СЗВВскл= –––––––––––=2,84грн

9768,24


Кошторисна ставка розподілу ЗВВ показує, що на 1грн основної заробітної плати виробничих робітників складального цеху припадає 2,84 грн загальновиробничих витрат складального цеху.


Розраховуємо ставку розподілу загальновиробничих витрат (Сзгв):


20968

Сзгв=–––––––––––--=1,11грн

9046+9768,24


Кошторисна ставка розподілу ЗГВ показує, що на 1грн основної заробітної плати виробничих робітників припадає 2,84 грн загальновиробничих витрат підприємства.


п. 8. Визначаємо собівартість продукції А, Б та В.


Собівартість виробу представляємо у вигляді таблиці.
^

Стаття калькуляції


Величина, грн.

А

Б

В

1. Основні матеріали, напівфабрикати

44,13

36,55

33,75

2. Заробітна плата основних виробничих робітників

5,95

5,53

3,54

3. Відрахування на соціальне страхування

2,20

2,08

1,33

4. Загальновиробничі витрати, у т.ч.

  • по механічному цеху

  • по складальному цеху

24,20

16,82

7,38

19,44

8,66

10,78

14,50

10,2

4,25

5. Загальногосподарські витрати

6.63

6.16

3,95

6. Разом виробнича собівартість

83,15

69,75

57,07

7. Комерційні витрати

2,08

1,74

1,43

8. Повна собівартість

85,24

71,50

58,49



Знаходимо витрати на основні матеріали на одиницю продукції і записуємо у стр.1 таблиці:

А: 0,15*160+0,8*21+0,35*9,5=44,13 грн

Б: 0,08*160+2,5*9,5=36,55грн

В:1,2*121+0.9*9,5=33,75грн


Знаходимо витрати на заробітну плату на одиницю продукції і записуємо у стр.2 таблиці:

А: 0.67*5+0.42*6.2=5,95грн

Б: 0,23*7,5+0,95*4=5.53грн

В: 0,51*4+ 0,30*5=3,54грн


Знаходимо витрати соціальне страхування на одиницю продукції і записуємо у стр.3 таблиці:

А: 5,95*0,37=2.2грн

Б: 5.53*0,37=2,05грн

В: 3,54*0,37=1,3грн


Знаходимо загально виробничі витрати, використовуючи ставку розподілу загально виробничих витрат:

Для механічного цеху:

А: 0.67*5*5,02=16,82грн

Б: 0,23*7,5*5,02=8,66грн

В: 0,51*4*5,02=10,24грн


Для складального цеху:

А: 0,42*6,2*2,84=7,38грн

Б: 0,95*4*2,84=10,78грн

В:0,30*5*2,84=4,25грн


Знаходимо загальногосподарські витрати для виробів і записуємо у відповідний рядок:

А: (0,67*5+0,42*6,2)*1,11=3,73+2,90=6,63грн

Б: (0,23*7,5+0,95*4)*1,11=1,92+4,24=6,16грн

В: (0,51*4+0,30*5)*1,11=2,27+1,67=3,94грн


Знаходимо виробничу собівартість виробів:

А: 44,13+5,95+2,20+24.20+6,63=83,15грн

Б: 36.55+5.53+2,08+19,44+6,16=69,75грн

В: 33,75+3,54+1,33+14,50+3,95=57,07грн


Комерційні витрати складають:

А: 83,15*0,025= 2,08грн

Б: 69,75*0,025= 1,74грн

В: 57,07*0,025= 1,43грн


Повна собівартість продукції складає:

А: 83,15+ 2,08=85,23грн

Б: 69,75+1,74= 71,50грн

В: 57,07+1,43=70,19грн


Завдання 2.


Постановка завдання


Підприємство виробляє три види продукції: А, Б и В. При цьому існує ліміт на час роботи обладнання (виробничі потужності), на якому обробляється продукція А, Б та В (табл. 9 вихідних даних дод. А) і тому попит на продукцію не може бути задоволений у повному обсязі.

Визначте черговість включення виробів А, Б та В у виробничу програму і розрахуйте прибуток для скоригованої виробничої програми з урахуванням ліміту роботи обладнання.


Методичні вказівки до завдання 2


Для виконання цього завдання необхідно, використовуючи дані табл. 1, табл. 9 вихідних даних і отримані в результаті розрахунків завдання 1 дані (табл. 8 завдання 1), заповнити таблицю 2.1- Техніко-економічні показники виробництва продукції.

Для цього необхідно також знайти питомий маржинальний доход на 1 маш.-год. роботи обладнання при виробництві певного виду продукції.


^ Маржинальний дохід (сума покриття) - це різниця між доходом від реалізації продукції (виторгом) та змінними витратами. Він покриває загальні постійні витрати і відображає внесок сегмента (продукту, підрозділу) у покриття постійних витрат та формування прибутку підприємства.


Маржинальний дохід = Виторг - Змінні витрати,


^ Питомий маржинальний доход - це маржинальний доход на одиницю продукції.


Питомий

маржинальний = Ціна 1 виробу - Змінні витрати на 1 виріб

доход


Таблиця 2.1 - Техніко-економічні показники виробництва продукції




Показники

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Ціна одного виробу

(табл. 1 вихідних даних)










2

Змінні витрати на 1 виріб

(рядок1+рядок 2+рядок 3) (Табл.8)










3

Питомий маржинальний доход

(рядок1-рядок 2 цієї таблиці)










4

Кількість виробів, які виробляються за 1маш-год., шт.(табл. 9 вихідних даних)










5

Очікуваний попит на вироби

(у табл. 1 вихідних даних „обсяг продаж”)











Для прийняття рішення щодо черговості включення виробів А, Б, В у виробничу програму, необхідно знайти питомий маржинальний доход на 1маш.-год. Для цього необхідно заповнити таблицю2.2:

Таблиця 2.2

№ п/п

Показники

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Питомий маржинальний доход, грн










2

Кількість маш-год., які необхідні для виробництва 1 виробу










3

Питомий маржинальний доход на 1маш.-год, грн. (рядок1: рядок2)










4

Черговість включення виробу у виробничу програму












Кількість 1

маш.-год на = -------------------------------------------------------------------

1 виріб Кількість виробів, які виробляються за 1маш-год.

Черговість включення виробу у виробничу програму визначається величиною питомого маржинального доходу на 1маш.-год роботи обладнання: чим він більший-тим краще.

Для розрахунку реального обсягу виробництва продукції з урахуванням наявних виробничих потужностей, необхідно:

1) знайти різницю між часом роботи обладнання при виробництві запланованого обсягу виробництва продукції А,Б та В і лімітованим часом роботи обладнання:

Р = Мплан – Мліміт,

де Мплан – час роботи обладнання за планом, маш.-год

Мліміт - лімітований час роботи обладнання, маш.-год

2) відняти від часу роботи обладнання при виробництві продукції з найменшим питомим маржинальним доходом цю різницю і поділити її на кількість виробів цього виду, які виробляються за 1маш-год.


Мпланмін - Р

незадоволений попит=-----------------------------------------------------------------

Кількість виробів які виробляються за 1маш-год.


3)Знайти фактичний обсяг виробництва продукції, враховуючи нові виробничі потужності:

Фактичний Планований

обсяг = обсяг - незадоволений попит

виробництва виробництва


4)розрахувати фінансовий результат для скоригованої виробничої програми, заповнивши таблицю:

Таблиця 2.3

№ п/п

Показники

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Обсяг виробництва, шт










2

Питомий маржинальний доход, грн










3

Маржинальний доход

(рядок1*рядок2)










4

Маржинальний доход від продаж усіх виробів




Сума

5

Постійні витрати




6

Прибуток від продажів, грн





Постійні витрати (рядок5) розраховуються таким чином:


Постійні витрати = загальновиробничі витрати механічного цеху + загально-виробничі витрати складального цеху +загальногосподарські витрати+

+ комерційні витрати


5) Зробити висновок щодо отриманих результатів


^ Приклад розв’язання завдання 2


Ліміт на роботу обладнання складає 2500маш.-год. (табл.9 дод. А)

Заповнюємо таблицю 2.4, використовуючи дані табл. 1, табл. 9 і отримані в результаті розрахунків завдання 1 дані (табл. 8 завдання 1):

Отримуємо:

Таблиця 2.4 Техніко-економічні показники виробництва продукції




Показники

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Ціна одного виробу

(табл. 1 вихідних даних)

105

80

64

2

Змінні витрати на 1 виріб

(рядок1+рядок 2+рядок 3) (Табл.8)

52,28

43,13

38,59

3

Питомий маржинальний доход

(рядок1-рядок 2 цієї таблиці)

52,72

36,87

25,41

4

Кількість виробів, які виробляються за 1маш-год., шт.(табл. 9 вихідних даних)

0,5

4

2

5

Очікуваний попит на вироби

(табл. 1 вихідних даних)

600

1400

2800


Для прийняття рішення щодо черговості включення виробів А, Б, В у виробничу програму, необхідно знайти питомий маржинальний доход на 1маш.-год. Для цього необхідно заповнити таблицю, представлену нижче:

Таблиця 2.5

№ п/п

Показники

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Питомий маржинальний доход, грн

52,72

36,87

25,41

2

Кількість маш-год., які необхідні для виробництва 1 виробу

2

0,25

0,5

3

Питомий маржинальний доход на 1маш.-год, грн. (п.1:п.2)

26,36

147,48

50,82

4

Черговість включення виробу у виробничу програму

3

1

2


Знаходимо Кількість маш-год які потрібні для виробництва 1 виробу:

А: 1 / 0,5= 2 маш-год.

Б: 1 / 0,25=2 маш-год.

В: 1 / 2= 0,5 маш-год.


Розрахунки свідчать про те, що найбільший маржинальний доход на 1маш.-год. припадає на виріб Б і його потрібно включити у виробничу програму у першу чергу, потім - виріб В і виріб А.

Для забезпечення очікуваного попиту необхідно витратити усього маш.-год:

1) на виробництво Б: 1400шт.*0,25маш.-год.=350 маш.-год.

2) на виробництво В: 2800шт.*0,5маш-год.=1400 маш.-год.

3) на виробництво А: 600шт*2 маш.-год=1200маш.-год.

Виробництво продукції 600шт.А, 2800шт.Б і 1400шт.В вимагає 2750маш.-год: 1200+350+1400 =2750маш.-год. роботи обладнання.

Оскільки існує ліміт виробничих потужностей у 2500маш.-год, то необхідно розрахувати кількість продукції, яку можна фактично виробити, враховуючи цей фактор. При цьому виробничої програма набуває змін.

Маємо нестачу потужностей у розмірі 750 маш.-год.:

2500-350-1400-1200 = -750маш.-год.

Оскільки виріб А має найменший маржинальний доход, то зменшення виробництва розраховуємо саме по цьому виробу. Воно складає:

750маш.-год./2шт.на 1 маш.-год.=375шт.

Реальний обсяг виробництва продукції А з урахуванням виробничих потужностей для виробу А складає: 600 -375=225шт.

З урахуванням отриманого значення. Розраховуємо прибуток підприємства

Таблиця 2.6

№ п/п

Показники

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Обсяг виробництва (скоригований), шт

225

1400

2800

2

Питомий маржинальний доход, грн

52,72

36,87

25,41

3

Маржинальний доход (на виробничу програму по виробах)

(рядок1*рядок2)

16200

51618

71148

4

Маржинальний доход від продаж усіх виробів




138966

5

Постійні витрати

95250,68

6

Прибуток від продажів, грн.

(рядок 4-рядок 5)

43715,32

Постійні витрати (рядок5) розраховуються таким чином:

Постійні витрати = загальновиробничі витрати механічного цеху + загально-виробничі витрати складального цеху +загальногосподарські витрати+

+ комерційні витрати

Постійні витрати=45419+27700+20968+1163,68=95250,68грн


Висновок:

Виробництво продукції А необхідно зменшити на 375 шт., оскільки існує ліміт виробничих потужностей.

^ ДОДАТОК А

(довідковий)

Вихідні дані

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни \"Контролінг\" для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика»
Менеджмент організацій" та "Маркетинг" денної та заочної форм навчання та слухачів факультету перепідготовки фахівців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи