Методичні вказівки до практичних занять icon

Методичні вказівки до практичних занять
Скачати 143.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять
Дата05.06.2013
Розмір143.37 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТМетодичні вказівки до практичних занять

тематичного циклу вдосконалення лікарів „Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД”

за спеціальністю 7.110101 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

напряму підготовки 1101 «МЕДИЦИНА»


освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 «ЛІКАР»


^ СУМИ

Вид-во СумДУ

2007Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД” / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна / Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 19 с.


^ Кафедра інфекційних хвороб і епідеміології


Тема. Основні питання етіології, епідеміології, патогенезу та морфогенезу вірусних гепатитів


^ Кількість годин – 4.


Навчальні цілі заняття: вивчити етіологію вірусних гепатитів, навчитися виявляти характерні епідеміологічні особливості вірусних гепатитів, вивчити основні ланки патогенезу та особливості морфогенезу.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. визначення вірусних гепатитів;

 2. історичну довідку;

 3. етіологію вірусних гепатитів;

 4. епідеміологію вірусних гепатитів, основні шляхи передавання;

 5. механізми патогенезу вірусних гепатитів;

 6. патоморфологію вірусних гепатитів.


Вміти:

 1. збирати анамнез захворювання, епіданамнез;

 2. проводити огляд хворого;

 3. здійснювати профілактичні заходи;

 4. проводити санітарно-освітню роботу.^

Список літератури


1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 896 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


^

Тема. Класифікація та клініка вірусних гепатитівКількість годин – 16.


Навчальні цілі заняття: навчити принципів класифікації за епідеміологічними та етіологічними чинниками. З’ясувати особливості перебігу гострих гепатитів з фекально-оральним і парентеральним механізмами передавання збудника, відмінності в перебігу гепатитів В, С, Д, А, Е.


^ У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. етіологічну структуру дифузних захворювань печінки, місце вірусних гепатитів;

 2. вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передавання (ВГА, ВГЕ). Етіологію, патогенез, особливості клінічної картини;

 3. вірусні гепатити з парентеральним механізмом передавання (ВГВ, ВГД, ВГС). Етіологію, патогенез, особливості клініки і хронізації;

 4. віруси гепатитів, роль яких у патології печінки вивчається (ВГG, TTV, SEN);

 5. групу вірусних гепатитів, що спричиняються герпес вірусами (ЦМВ, вірусом Епштейна-Барра, вірусом герпесу).


Вміти:

 1. проводити огляд хворого;

 2. обґрунтовувати і формулювати клінічний діагноз;

 3. проводити диференційний діагноз.^

Список літератури


1. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

2. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. / Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.

3. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 896 с.
^

Тема. Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитівКількість годин – 4.


Навчальні цілі заняття: навчити користуватися параклінічними методами діагностики.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. лабораторну діагностику вірусних гепатитів:

 • загальноклінічну;

 • біохімічну;

 • серологічну;

 • гістологічне дослідження:

- біопсію печінки;

- цитологічне дослідження;

 • імуноферментний аналіз:

- маркерів інфекційних агентів;

- гельмінтозів;

- автоімунних;

- онкологічних;

 • полімеразну ланцюгову реакцію:

- вірусних гепатитів;

- TORCH-інфекцій;

 1. інструментальну діагностику:

 • УЗД;

 • ендоскопію;

 • рентгенологічне дослідження;

 • магнітно-резонансну томографію;

 • радіонуклідні методи.


Вміти:

1) складати план обстеження хворих;

2) проводити диференційний діагноз;

3) трактувати результати додаткових методів обстеження.

^

Список літератури


1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т.- К.: Здоров’я, 2000.-Т. 1.-896 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. / Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.

4. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцар, Т.П. Бинда – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.


^ Тема. Диференційний діагноз жовтяниць


Кількість годин – 4.


Навчальні цілі заняття: вивчити алгоритм диференційного діагнозу жовтяниць на базі клінічних симптомів, а також із застосуванням лабораторних та інструментальних методів.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

1) механізми розвитку жовтяниць;

2) класифікацію жовтяниць;

3) надпечінкові жовтяниці:

 • гемолітичні жовтяниці;

 • жовтяниці при спадкових захворюваннях крові;

 • жовтяниці внаслідок трансфузії несумісної крові;

4) печінкові жовтяниці:

 • гострі вірусні гепатити;

 • гострі гепатити іншої етіології;

 • хронічні гепатити;

 • токсичні гепатити;

 • цироз печінки;

 • жовтяницю у вагітних;

5) підпечінкові жовтяниці:

 • жовчнокам’яну хворобу;

 • жовтяницю при злоякісних новоутвореннях;

 • жовтяницю при захворюваннях жовчних проток;

 1. інтерпретацію результатів маркерної діагностики вірусних гепатитів;

7) біохімічні дослідження крові;

8) ультразвукові критерії диференційної діагностики жовтяниць.


Вміти:

 1. класифікувати жовтяниці;

 2. проводити диференційний діагноз;

 3. інтерпретувати результати маркерної діагностики вірусних гепатитів;

 4. інтерпретувати біохімічні дослідження.^

Список літератури


1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 896 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. / Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.

4. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцар, Т.П. Бинда – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.


^ Тема. Хронічні гепатити та цироз печінки як наслідок вірусних гепатитів


Кількість годин – 8.


Навчальні цілі заняття: вивчити клініку, діагностику, лікування хронічних гепатитів і цирозу печінки.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. структуру хронічних дифузних захворювань печінки;

 2. патогенетичні механізми хронізації вірусних гепатитів;

 3. клініку хронічних вірусних гепатитів:

 • хронічний гепатит В;

 • хронічний гепатит В і Д;

 • хронічний гепатит С;

 1. алгоритм діагностики хронічних гепатитів;

 2. методи лабораторної та інструментальної діагностики хронічних вірусних гепатитів;

 3. клініку цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми, асоційованих з вірусними гепатитами В і С.


Вміти:

1) ставити та підтверджувати діагноз;

2) діагностувати хронічні гепатит;

3) діагностувати цироз печінки;

4) інтерпретувати методи лабораторної та інструментальної діагностики.

^

Список літератури


1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 896 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. / Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


Тема. Лікування вірусних гепатитів


Кількість годин – 4.


^ Навчальні цілі заняття: навчити призначати лікування хворим на гострий і хронічний вірусні гепатити та організовувати профілактичні заходи.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. показання до госпіталізації хворих з гострим та хронічним ураженнями печінки;

 2. організацію режиму та лікувального харчування;

 3. базисну терапію гострого вірусного гепатиту;

 4. противірусну терапію гострих і хронічних ВГ;

 5. патогенетичну терапію ВГ;

 6. організацію інтенсивної терапії;

 7. особливості акушерської та терапевтичної тактики за наявності ВГ у вагітної. Тактику ведення вагітності та пологів;

 8. лікування вірусних гепатитів у дітей;

 9. застосування немедикаментозних засобів у комплексній терапії ВГ;

 10. організацію диспансерного спостереження. Реабілітаційні заходи;

 11. питання експертизи непрацездатності;

 12. тактику ведення працівників з позитивними маркерами вірусних гепатитів (HBsAg, анти-HCV);

 13. організацію протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів у разі виявлення хворого на ВГ. Порядок забезпечення епідеміологічного нагляду за ВГ у закладах охорони здоров’я;

 14. профілактику ВГ. Показання до імунізації проти ВГА та ВГВ.


Вміти:

 1. призначати лікування;

 2. організовувати диспансерне спостереження;

 3. складати план протиепідемічних заходів;

 4. проводити профілактику ВГ.
^

Список літератури


1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 896 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. / Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


Тема. Організація диспансерного спостереження за реконвалесцентами вірусних гепатитів


Кількість годин – 2.


^ Навчальні цілі заняття: навчити призначати комплекс санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, метою яких є збереження здоров‘я і працездатності людей шляхом виявлення і своєчасного лікування залишкових явищ хвороби, запобігання розвитку рецидиву, хронізації.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. епідеміологічні особливості вірусних гепатитів;

 2. клінічні прояви хвороби;

 3. наслідки вірусних гепатитів;

 4. залишкові явища хвороби;

 5. терміни диспансерного спостереження;

 6. накази та інші матеріали, що регламентують роботу з реконвалесцентами вірусних гепатитів.


Вміти:

 1. складати план лікувально-профілактичних заходів з урахуванням особливостей перебігу захворювання, умов конкретного пацієнта;

 2. заповнювати медичну картку амбулаторного хворого (ф. 025);

 3. заповнювати контрольну картку диспансерного спостереження (ф. 030);

 4. складати епікриз про клінічний перебіг реконвалесценції.^

Список літератури


1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 896 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. / Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


Тема. Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми ВІЛ-інфекції та СНІДу


Кількість годин – 4.


Навчальні цілі заняття: вивчити сучасні класифікації ВІЛ-інфекції, навчити виявляти основні симптоми ВІЛ-інфекції та СНІДу.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. сучасну класифікацію ВІЛ-інфекції;

 2. стадію інкубації;

 3. клініку гострої гарячкової фази (стадія первинних проявів 2А);

 4. персистувальну генералізовану лімфаденопатію (2Б);

 5. СНІД – асоційований комплекс (САК) – стадії 3А та 3Б;

 6. розгорнуту клініку СНІДу – стадія 3В;

 7. термінальну стадію - 4.


Вміти:

 1. збирати анамнез захворювання;

 2. виділяти основні клінічні симптоми;

 3. проводити диференційну діагностику;

 4. формулювати діагноз.^

Список літератури


1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії


Кількість годин – 6.


Навчальні цілі заняття: вивчити СНІД-індикаторні захворювання вірусної, бактеріальної, паразитарної, грибкової природи та злоякісні новоутворення.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

  1. СНІД-індикаторні захворювання:

 • кандидоз;

 • кокцидіоз;

 • криптоспороїдоз;

 • ЦМВ-інфекцію;

 • герпетичну інфекцію;

 • ВІЛ-енцефалопатії;

 • лейкоенцефалопатії;

 • токсоплазмоз;

 • криптококоз позалегеневий;

 • пневмоцистоз;

 • сальмонельоз;

 • саркому Капоші;

 • лімфому Беркіта.


Вміти:

1) збирати анамнез захворювання;

2) проводити огляд хворого;

3) розпізнавати СНІД-індикаторні захворювання;

4) призначати лікування.

^

Список літератури


1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Принципи та методи лабораторної діагностики СНІДу


Кількість годин – 2.


Навчальні цілі заняття: навчити лікаря ранній діагностиці ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою своєчасного призначення адекватної терапії та попередження поширення інфекції.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. критерії діагнозу СНІДу на різних стадіях хвороби;

 2. загальноклінічні методи дослідження;

 3. специфічну діагностику (ІФА, імуноблотинг, ПЛР);

 4. методи дослідження імунного статусу.Вміти:

 1. призначати необхідні лабораторні дослідження;

 2. інтерпретувати результати ІФА, імуноблотингу, ПЛР;

 3. аналізувати результати дослідження імунограми хворих.^

Список літератури


1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Принципи лікування хворих на СНІД


Кількість годин – 2.


Навчальні цілі заняття: вивчити питання ефективності терапії, своєчасність призначення та вибір схеми лікування.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. монотерапію СНІДу;

 2. комбіновану терапію – вибір оптимальних схем лікування;

 3. характеристику противірусних препаратів:

а) інгібітори зворотної транскриптази, механізм дії:

  • нуклеозидні (ретровір, ламівудин, диданозин, ставудин тощо);

  • ненуклеозидні (невірапін, делавердин тощо);

б) інгібітори протеаз, механізм дії (ритонавір, індинавір, ампренавір тощо);

4) підготовку пацієнта до прийняття противірусної терапії, дотримання режиму лікування та бажання пацієнта проводити лікування за призначеною схемою;

5) контроль ефективності лікування.


Вміти:

 1. підготувати хворого до прийняття противірусної терапії;

 2. складати план лікування.^

Список літератури


1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу. Диспансерне спостереження


Кількість годин – 2.


Навчальні цілі заняття: вивчити основні методи профілактики ВІЛ/СНІДу і організацію диспансерного спостереження за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД.


У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 1. епідеміологію СНІДу;

 2. методи загальної профілактики СНІДу;

 3. екстрену профілактику ВІЛ-інфекції медичним працівникам внаслідок аварії;

 4. попередження інфікування плоду у ВІЛ-інфікованих вагітних;

 5. програми боротьби зі СНІДом в Україні та законодавчі акти.


Вміти:

 1. проводити санітарну пропаганду знань про ВІЛ-інфекцію/СНІД;

 2. призначати антиретровірусну терапію ВІЛ-інфекції медичним працівникам за необхідності;

 3. складати план диспансерного спостереження за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.^

Список літератури


1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).^

Навчальне видання
Методичні Вказівки до практичних занять

тематичного циклу вдосконалення лікарів “вНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ ІНФЕКЦІЇ. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД”

за спеціальністю 7.110101 «лікувальна справа»

напряму підготовки 1101 «Медицина»

освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 «ЛІКАР»


Відповідальний за випуск М.Д. Чемич

Редактор Н.Г. Гончарук

Комп’ютерне верстання І.В. ПавловськаПідп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2..Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» / Укладач: Д. В. Горобченко. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків, хнамг....
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» (для студентів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до організації практичних занять
Методичні вказівки до організації практичних занять у спеціальних медичних групах з дисципліни «Фізичне виховання» / Укладач: А....
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних І самостійних занять
Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інформаційні мережі”/Укладач М. С. Бабій. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять кредитна політика фірми
Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та підготовки розрахункової частини дипломних робіт з дисципліни...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять модуля №2 “Основи прикладної біофізики” з дисципліни “Біологічна фізика” ухвалено на засіданні...
Методичні вказівки до практичних занять iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять модуля №1 “Основи загальної біофізики” з дисципліни “Біологічна фізика” ухвалено на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи