Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Скачати 183.45 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Дата06.06.2013
Розмір183.45 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Зміст

С.


1.Місце і значення навчальної дисципліни………………………4

2.Методичні вказівки для виконання

контрольної роботи………………………………………………4

3.Програма курсу…………………………………………………..4

4.Контрольні питання програми курсу…………..………………8

5.Контрольні задачі з курсу………………………………………10

6.Вимоги до оформлення контрольної роботи……………….…15

Список літератури………………………………………………16


1Місце і значення навчальної дисципліни


„Природоохоронне інспектування” – навчальна дисципліна, покликана дати студентам необхідний їм у подальшій професійній діяльності рівень знань правових та організаційних питань охорони навколишнього середовища, ознайомити із сучасним поглядом на порядок здійснення інспекційних перевірок на об’єктах, сформувати активну позицію щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони здоров’я населення та навколишнього середовища.

Методичні вказівки з курсу „Природоохоронне інспектування” створюють умови для самостійного вивчення предмета в обсязі, який передбачений навчальним планом, допомагають інтенсифікувати навчальний процес.


^ 2 Методичні вказівки до виконання
контрольної роботиКонтрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Вивчення курсу „Природоохоронне інспектування” здійснюється за рекомендованими підручниками та нормативно-методичними документами, включаючи ці методичні вказівки і матеріали оглядових лекцій.

При вивченні курсу бажано коротко конспектувати основні положення. Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі курсу.


^ 3. Програма курсу


Курс „Природоохоронне інспектування” складається з таких розділів:

1 Основні напрямки державної політики України у сфері охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

2 Порядок проведення інспекційних перевірок з виконання природокористувачами вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

3 Перевірка об’єкта .

4 Порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства.

5 Позови через забруднення навколишнього природного середовища.

6 Обмеження, тимчасова заборона або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними природоохоронного законодавства.

7 Передача справ у прокуратуру при порушенні законодавства з охорони навколишнього середовища.

Детальний зміст дисципліни має такий вигляд:

1 Основні напрямки державної політики України у сфері охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

1.1 Стан навколишнього природного середовища та регіональна екологічна политика.

1.2 Основні пріоритети охорони навколишнього середовища та регіонального використання природних ресурсів.

1.3 Основні заходи для збалансованого використання та оновлення природних ресурсів.

1.4 Механізм реалізації основних напрямків державної політики України у сфері охорони природи.

2 Порядок проведення інспекційних перевірок з виконання природокористувачами вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

2.1 Планування перевірок. Їх види (повні, цільові оперативні, комплексні).

2.2 Законодавча та нормативна база України, яка призначена для інспекторського складу Міністерства екології і природних ресурсів, при здійсненні ними державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства.

2.3 Обов’язки керівництва (адміністрації ) об’єктів, що перевіряються, у відношенні до інспектора.

2.4 Підготовка до перевірки: документи, з якими повинен ознайомитись інспектор; документи, які повинен оформити інспектор.

3 Перевірка об’єкта.

3.1 Питання, які повинен розглянути інспектор; структуру виробництва, асортимент і обсяг продукції, витрати основної та допоміжної сировини та матеріалів проекту і технічну документацію виробництв , звітну документацію, матеріали дозволів на викиди (скиди) забруднюючих речовин та розміщення відходів, дані відомчого лабораторного контролю джерел викидів і скидів, стан виконання заходів з виявлених попередніх порушень (приписів).

3.2 Перевірка природоохоронної діяльності.

3.2.1 Стаціонарні джерела забруднення, інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин ; заходи з досягнення нормативів ГДВ; якість ведення журналів первинної облікової документації ПОД-1,2,3; достовірність статистичної звітності (форма 2-ТП (повітря)).

3.2.2 Правила експлуатації установок очистки газу (ГОУ) та їх паспортизація. Типові несправності ГОУ.

3.2.3 Хід будівництва повітроохоронних об’єктів – терміни будівництва, відповідність проектній документації.

3.2.4 Розрахунок наднормативних (щодо речовин і джерел) викидів в атмосферу залежно від виявлених порушень.

3.2.5 Пересувні джерела забруднення: аналіз роботи автомобілів, які працюють на бензиновому, дизельному, газоподібному паливі; контрольно-регулювальні пункти (пости) так їх оснащеність обладнанням; ведення журналів обліку результатів вимірів.

3.3 Перевірка природоохоронної діяльності.

3.3.1 Водоспоживання: самостійні водозабори, акти приймання в експлуатацію, дозвіл на спецводокористування. Дозволи на буріння свердловин.

3.3.2 Технічний стан водозаборів і водопровідної мережі; додержання проектного режиму експлуатації; діюча система протиаварійних заходів; рибозахисні пристрої.

3.3.3 Пояси санітарної охорони водозаборів; ліквідаційний тампонаж.

3.3.4 Первинний облік водоспоживання; обладнання водозаборів контрольно-вимірювальною апаратурою; ведення журналів обліку води ПОД-11.12; звітність з водоспоживання (форма 2-ТП (водгосп)).

3.3.5 Водовідведення: система розділення, очищення і відведення промислових і господарсько-побутових стоків; очисні споруди, каналізаційні мережі, самостійні випуски стічних вод.

3.3.6 Відомчий лабораторний контроль: вимоги до приміщень, персоналу, обладнання; матеріали на атестацію.

3.3.7 Зливова каналізація, мережа відведення , очисні споруди та їх технічний стан.

3.3.8 Економія і раціональне використання свіжої води; системи оборотного і повторного водопостачання; будівництво і реконструкція водоохоронних об’єктів.

3.4 Перевірка об‘єкта з питань утворення розміщення та знешкодження відходів.

3.4.1 Ліміти на розміщення відходів; технічний паспорт промислових відходів, санітарні норми у місцях складування відходів.

3.4.2 Паспорт полігону для розміщення відходів; відповідність експлуатації полігону природоохоронним вимогам; вимоги до автотранспорту, який займається перевезенням відходів; контроль на споруджених свердловинах навколо полігону, зберігання відпрацьованих люмінесцентних ламп.

3.5 Перевірка сільськогосподарських об’єктів .

3.6 Перевірка ведення лісового господарства.

3.7 Оформлення результатів перевірки.

4 Порядок притягнення до адміністративної від-повідальності порушників природоохоронного законодавства.

4.1 Адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, види адміністративної відповідальності.

4.2 Протокол про адміністративні правопорушення; розслідування у справах про адміністративні порушення.

4.3 Оскарження та спростування постанови у справі про правопорушення; виконання постанов про накладення адмінпокарання.

5 Позови за забруднення навколишнього природного середовища.

6 Обмеження, тимчасова заборона або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними природоохоронного законодавства.

7 Порядок передачі справ до прокуратури при порушенні природоохоронного законодавства.

^ 4 Контрольні питання з програми курсу

Блок питань 1

0 Законодавча та нормативна база інспекційних перевірок охорони навколишнього середовища. Планування перевірок, їх види.

1 Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.

2 Закон України „Про охорону атмосферного повітря”.

3 Земельний кодекс України.

4 Водний кодекс України.

5 Перевірка повітроохоронної діяльності: стаціонарні джерела забруднення.

6 Перевірка повітроохоронної діяльності: пересувні джерела забруднення.

7 Перевірка водоохоронної діяльності : водоспоживання.

8 Перевірка водоохоронної діяльності : водовідведення.

9 Перевірка об’єкта з питань утворення, розміщення та знешкодження відходів.


Блок питань 2

0 Правила експлуатації установок очищення газу. Класифікація апаратів за методом очищення.

1 Конструкції та вимоги з експлуатації сухих механічних пиловловлювачів.

2 Конструкції та вимоги з експлуатації мокрих механічних пиловловлювачів.

3 Конструкції та вимоги до експлуатації промислових фільтрів.

4 Конструкції та вимоги з експлуатації сухих електричних пиловловлювачів.

5 Конструкції та вимоги під час експлуатаціїї до апаратів сорбційного очищення газів.

6 Характеристика промислових адсорбентів.

7 Каталіз та його види. Промислові каталізатори.

8 Установки для термічного очищення газів. Конструкції печей.

9 Факельні установки – апарати для термічного очищення газів.

Блок питань 3

0 Очищення стічних вод від твердих речовин методом проціджування та відстоювання.

1 Очищення стічних вод від твердих речовин в полі дії відцентрових сил.

2 Очищення стічних вод від твердих речовин методом фільтрації.

3 Очищення стічних вод від масло продуктів методом відстоювання та в полі дії відцентрових сил.

4 Очищення стічних вод від масло-продуктів методом флотації.

5 Очищення стічних вод від масло продуктів методом фільтрації.

6 Очищення стічних вод від розчинних домішок методом екстракції та сорбції.

7 Очищення стічних вод від розчинних домішок методом нейтралізації та електрокоагуляції.

8 Очищення стічних вод від розчинних домішок методом озонування та іонообмінювальним методом.

9 Очищення стічних вод від органічних домішок.


^ 5 Контрольні завдання з курсу

Задача 1

Розрахувати наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Визначити розміри відшкодування збитків за надмірні викиди.

Вихідні дані до задачі


Показник

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забруд-

нююча речовина

Оксид азоту

Сірчаний ангідрид

ООксид вугле-цю

Фтори-стий водень

Кисло-

та сір-чана

Диок-сид азоту

Заліза оксиди

ВВодень хлори-стий

ССпирт етило-вий

ППил дере-вини

Об’ємна

витрата газопило-

вого

потоку з

джерела

3/с)

28,5

17,8

2,0

0,5

44,2

31,1

0,4

0,8

12,8

22,0

Середня концентра-

ція і-ї забруднюю-

чої

речовини

Сі(г/м3)

0,75

0,9

1,3

0,01

0,3

1,5

0,1

0,08

0,4

1,2

Потужність дозвільного викиду

і-ї забруд-

нюючої речови-

ни Mqi (г/с)

17,0

8,2

15,5

0,004

10,0

40,2

0,02

0,05

3,4

12,0

Час роботи джерела в режимі наднормати-вного викиду Т(год)

150

780

150

200

900

800

300

259

450

700


Теоретична частина

Розрахунок наднормативних викидів забруднюючих речовин Mi здійснюється шляхом визначення різниці між фактичними і дозволеними потужностями викидів з урахуванням часу роботи джерела в режимі наднормативного викиду. Розрахунок виконується за формулою


(1)


де Mi – наднормативний викид (тонн);

Vi – об’ємна витрата газопилового потоку на виході з джерела, м3/с;

Ci – середня концентрація і-ї забруднюючої речовини, г/м3;

Mqi – потужність дозволеного викиду і-ї забруднюючої речовини за даниму джерелам, г/с;

T – час роботи джерела в режимі наднормативного викиду, год.

Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря (З) ведеться на основі розміру мінімальної заробітної плати з урахування обсягів наднормативних викидів і регулювальних коефіцієнтів.

Розрахунок виконується за формулою


(2)


З – розмір компенсації збитків, грн;

Мі – маса і-ї забруднюючої речовини, що викинута в атмосферу наднормативно, тонн;

1,1П – базова ставка компенсації збитків у частках мінімальної заробітної плати (П) за одну тонну забруднюючої речовини, грн;

Аі - безрозмірний показник відносної небезпечності і-ї

забруднюючої речовини;

КТ- коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості; -

Кз – коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту і-ю забруднюючою речовиною; брати таким, що дорівнює 1,0.

Безрозмірний показник відносної небезпечності і-ї забруднюючої речовини (Аі):

, (3)

де - середньодобова гранично допустима концентрація або орієнтовано безпечний рівень впливу (ОБРВ) і-ї забруднюючої речовини.

Для речовин з більше одиниці у числівнику вводиться поправковий коефіцієнт 10.

Коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості (КТ) залежить від кількості жителів населеного пункту, його народногосподарського значення і розраховується за формулою

.

де - коефіцієнт, що залежить від кількості жителів населеного пункту і визначається за табл.1 (брати для населеного пункту, де мешкає студент);

- коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту і визначається за табл.2.


Таблиця 1


Кількість населення, тис.чол.До 100

1,0

100,1-250

1,2

250,1-500

1,35

500,1-1000

1,55

Більше 1000

1,80Таблиця 2

Тип населеного пунктуОрганізаційно-господарські та культурно-

побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста, селища районного підпорядкування та села).1.00

Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових та транспортних функцій (обласні центри, міста обласного підпорядкування, великі промислові і транспортні вузли)1,25

Центри з перевагою рекреаційних функцій


1,65


Задача 2

Розрахувати основні параметри решіток проціджування стічних вод: кількість зазорів n, ширину решітки B і втрату напору стічної води .

Вихідні дані до задачі

Показник

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Об’ємна витрата стічної води Q, м330102532152018221218

Ширина зазора,

b, м


0.0250,015


00,018


0,0200,016


0,022


0,024


0,020


0,025


0,018

Глибина колектора Н ,м


3,0


2,5


8,0


6,0


4,0


7.0


5,0


3,5


5,5


6,5

Товщина стержню а , м

0.008

0,012


0,010

0,012

0,008

0,010

0,014

00,0160,012


0,01

Форма попереч-

ного

перерізу

стержню

Кругла

Прямо-

кутна


Оваль-на

Кругла

Прямо-

кутна

Оваль-на

Кругла


Прямо-

ккутна


оОваль-

нна


ККругла

Кут нахилу решітки до горизонта

,0

70

65

60

60

70

65

65

70

60

70

Теоретична частина

Кількість зазорів n розраховується за формулою

, (5)

де Q – об’ємна витрата стічної води ,м3/с;

B – ширина зазора, м;

H – глибина колектора, м;

- швидкість стічної води у зазорі між стержнями решітки ,м/с, брати =0,8-1,0 м/с.

Ширина решітки в розраховується за формулою :де b – ширина зазора ,м;

n - кількість зазорів;

a – товщина стержня , м.

Втрата напору стічної води визначається за формулою

, (7)

де - швидкість стічної води до решітки, м/с, брати =0,7-0,8 м/с;

k – коефіцієнт, що враховує збільшення опору решітки у процесі накопичення в її зазорах домішок стічної води, брати k=2-3;

- коефіцієнт місцевого опору решітки, розраховується за формулою

, (8)

- коефіцієнт, що враховує форму поперечного перерізу стержня: для круглих -=1,79, прямокутних -=2,42, овальних - =1,83;

- кут нахилу решітки до горизонту , 0.


6 Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути оформлена згідно з вимогами стандартів та текстових документів і пояснювальних записок.

Контрольна робота виконується на аркушах формату А-4 у рукописному або друкованому варіанті. На титульному аркуші зазначаються прізвище, ім’я , по батькові студента, номер академічної групи та варіант завдання.

Відповіді на питання та розв’язання задач повинні супроводжуватися за необхідності схемами, графіками.

У кінці роботи подається список літератури за порядком її використання.

Контрольна робота повинна бути надіслана на адресу університету не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.


Список літератури


1.Основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено Постановою ВР від 05.03.98 №188/98 – ВР.-Д., ВАТ”УкрНТЕК”,1998.- 80с.

2.Методичні рекомендації про порядок проведення інспекторських інспекторських перевірок з дотримання природокористувачами вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.- Мінприроди України, Київ, 1994.-32с.

3.Методичні вказівки про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства.- Мінприроди України, Київ, 1994.-32с.

4.Белов С.В. Охрана окружающей среды. - М.: Высшая школа,1991 -304с.

5.Кузнецов И.Е., Шмат К.И., Кузнецов С.И.Оборудование для санитарной очистки газов. - К.: Конiка,1989.– 304с.

6.Закон України ”Про охорону навколишнього середовища”. – К.,1999.– 56с.

7.Водний Кодекс України.-К.:2002.-22с.

8.Водний Кодекс України.-К.:Астрая,1995.– 60с.

9.Правила эксплуатации установок очистки газов.- Минхиммаш СССР,1984.-20с.

10.Кодекс України про адміністративні порушення. - Харків: Одиссей, 1998.– 161с.


Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconЗагальні вказівки до виконання контрольної роботи
Студент повинен виконати контрольну роботу, яка складається з одного теоретичного питання та двох задач
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconЗ дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті"
Контрольна робота складається з двох питань. Позитивна оцінка за виконання контрольної роботи може бути виставлена при вірному рішенні...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconМетодичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Студент виконує роботу згідно зі своїм варіантом. Номер варіанта...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи
Контрольна робота з предмету “Основи менеджменту виконується в реферативному вигляді з теоретико-аналітичною спрямованістю
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей
Розрахункова робота складається з трьох частин.: кредитна політика, вексельний оборот та оцінка акцій в кожній темі розглядаються...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „комерційна діяльніссть в будівництві”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комерційна робота в будівництві” для студентів 6 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з трьох теоретичних питання та двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи