Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Сторінка2/6
Дата06.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
^

Тема 7 Узгодження технічних параметрів вексельного обігу

Аналіз позиції продавця. Методи визначення оптимального співвідношення відсоткової і облікової ставок. Аналіз позиції покупця. Завдання для самостійної роботи.^ Тема 8 Інвестиційний портфель

Інвестування капіталу і його види. Принципи формування інвестиційного портфеля: принцип консервативності; принцип диверсифікації; принцип достатньої ліквідності. Типи портфелів: портфель росту; портфель прибутку; портфель росту і прибутку. Зв'язок мети інвестування із структурою портфеля. Інвестиційні стратегії і управління портфелем: активна модель управління; пасивна модель управління. Кількісний склад портфеля.
^

Тема 9 Оцінка акцій


Загальні положення. Порівняльний аналіз основних етапів інвестиційного аналізу для реальних і фінансових інвестицій. Методи аналізу. Порівняльна характеристика фінансових інструментів. Порівняльні характеристики інвестиційних якостей акцій. Порівняльні характеристики інвестиційних якостей облігацій. Порівняльний аналіз акцій і облігацій. Методи та економічні моделі оцінки акцій: модель із постійними дивідендами; моделі з виплатами дивідендів, що змінюються в часі; модель із постійним темпом приросту дивідендів; модель із перемінними темпами приросту дивідендів. Завдання для самостійної роботи.
^

Тема 10 Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів


Проблеми управління портфелем цінних паперів: проблеми взаємодії клієнтів і довірчих керуючих; проблеми моделювання і прогнозування; проблема оптимального досягнення мети інвестування; проблема постановки задачі управління портфелем. Оптимізація співвідношення між ризиковими та безризиковими фінансовими інструментами в інвестиційному портфелі. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.


^ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ


2.1 Кредитна політика фірми


Теоретичні положення

Кредит – позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення, що надається юридичною або фізичною особою – кредитором (кредитною установою) іншій юридичній або фізичній особі – позичальнику.

Кредитні договори (угоди) передбачають різні види надання кредитів:

- термінова позичка, короткостроковий (до 1 року) кредит із правом пролонгації з різними схемами погашення (виплатою позички вроздріб, цілком наприкінці терміну дії договору);

- кредитна лінія, тобто зобов'язання банку надавати позичальнику протягом визначеного терміну кредити в межах погодженого ліміту.

Кредитні лінії можуть бути відкриті для найбільш надійних позичальників у вигляді:

- рамкової кредитної лінії, що передбачає оплату банком рахунків позичальника по товарних поставках у межах одного контракту, наприклад, постачання устаткування для інвестиційного проекту;

- револьверної кредитної лінії, що передбачає протягом установленого терміну продовження короткострокових кредитних операцій.

За довгостроковими кредитами складається кредитний договір, що передбачає можливі варіанти ситуацій протягом тривалого періоду, умови погашення, мінімізацію ризиків, обмеження на фінансову діяльність позичальника з метою прогнозу сприятливого погашення позички. Довгострокове і короткострокове кредитування здійснюють не тільки кредитні організації, але й інші фінансові інститути, у тому числі, наприклад, страхові компанії в межах частини страхових резервів, недержавні пенсійні фонди й інвестиційні фонди з метою нарощення капіталу.

Існує 26 схем погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах. Найбільш часто застосовуються такі:

-погашення кредиту рівними терміновими сплатами;

-погашення кредиту рівними виплатами основного боргу;

-погашення кредиту змінними виплатами основного боргу, коли: а) виплати змінюються в арифметичній прогресії; б) виплати змінюються в геометричній прогресії.

Одним із найважливіших елементів плану погашення кредиту є визначення кількості та розміру термінових сплат.


^ Погашення кредиту рівними терміновими сплатами


Розмір термінових сплат (тобто таких, які сплачуються кредитору у визначений у кредитному договорі термін) складається з двох частин:


, (1.1)


де Y – термінова сплата; R – витрати щодо погашення основного боргу; I – відсоткові платежі.


Поточний розмір кредитного боргу являє собою суму дисконтованих термінових сплат:

, (1.2)

Виразимо . Тоді формулу (2) можна записати у вигляді:

. (1.3)

Помножимо рівняння (3) на i:

. (1.4)

Віднімаючи з (4) рівняння (3) одержуємо:

. (1.5)


Тоді

. (1.6)

Підставивши замість i його значення, одержуємо:

. (1.7)

З формули (7) можна визначити розрахункове значення термінових сплат:

. (1.8)

У формулі (8) вираз називають коефіцієнтом погашення заборгованості.


Завдання 1 Скласти план погашення кредиту згідно з вихідними даними 1.7


Приклад розв’язання: Банк видав довгостроковий кредит у сумі 40 млн грн на 5 років під 6% річних. Відповідно до договору, погашення кредиту повинно здійснюватися рівними щорічними виплатами наприкінці кожного року. Погашення відсотків провадиться один раз на рік.


Виходячи з параметрів кредитної угоди (D = 40 млн грн; t = 5 років; r = 0,06, m = 1), розмір щорічних термінових виплат дорівнює:

млн. грн.

Розмір відсодкового платежу за перший рік складе:

млн грн.

Виплата основного боргу:

млн грн.

Залишок основного боргу на початок другого фінансового року:

млн грн.

Розмір відсодкового платежу за другий рік складе:

млн грн.

Виплата основного боргу у другому фінансовому році:

R2 = 9,496 - 1,9742 = 7,5218 млн грн.

Залишок основного боргу на початок третього фінансового року складе:

D3 = 32,904 - 7,5218 = 25,3822 млн грн.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи