Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Сторінка4/6
Дата06.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
^

Формування фонду погашення


Формування фонду погашення провадиться з метою акумулювання фінансових ресурсів для наступного забезпечення виплат за позикою. Фонд погашення , по суті, являє собою депозитний рахунок. Його формування вигідно як кредитору, так і позичальнику. Для позичальника виникає можливість одержати реальні фінансові надходження за рахунок відсотків по депозиту. Для кредитора, у даному випадку, істотно знижуються кредитні ризики.

Так само як і при плануванні погашення позики безпосередньо кредитору, при створенні фонду погашення необхідно визначити розмір термінової сплати, яка може бути як постійною так і перемінною.

Розглянемо порядок формування фонду погашення на прикладі термінових постійних внесків. Припустимо, що створення фонду погашення відбувається шляхом внесення в банк щорічних внесків (R), на які нараховуються відсотки по ставці (r). Одночасно відбувається нарахування відсотків на борг по ставці (g). При нарахуванні на розмір боргу простих відсотків, термінова сплата по погашенню кредиту буде дорівнювати:


Yt = D· g + R. (1.24)


При нарахуванні складних відсотків:


. (1.25)


Оскільки формування фонду погашення розраховано на N років, то внесені платежі утворять ануїтетний грошовий потік із параметрами: R, N і r. Сума цієї ренти повинна дорівнювати розміру основного боргу:


, (1.26)


де SN;r – коефіцієнт нарощення річної ренти.

Тоді з формули (1.26) розмір щорічних внесків у формування фонду погашення визначається як:

. (1.27)

Післ підстановки значення R у формулу (1.24) одержимо розрахункове значення термінової сплати на погашення кредиту:


. (1.28)


Розрахункове значення термінової сплати на погашення кредиту при нарахуванні на основний борг складних відсотків:


. (1.29)


Завдання 6 Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. у табл.1.7)

Приклад роз’язання: Фірма одержала кредит у 50 млн грн на 4 роки під 8% річних у банку “Аваль”. Відповідно до кредитного договору передбачається погашення боргу разовим платежем. Одночасно з одержанням кредиту фірма розпочала формування фонду погашення, для чого відкрила накопичувальний депозитний рахунок в іншому банку під 10 відсотків річних. Необхідно визначити щорічні витрати фірми по амортизації боргу за умови, що в фонд погашення щорічно вносяться рівні суми.

Виходячи з параметрів кредитної угоди (D = 50 млн грн, g = 8%, r = 10%, коефіцієнт нарощення річної ренти при N = 4 і r = 10% – SN;r = 4,6410), внесок у фонд погашення буде становити:


млн грн.


За формулою (1.25) розраховуємо розмір відсоткових платежів:

I1 = 50 (1+0,08)1-1· 0,08 = 4 млн. грн.

I2 = 50 (1+0,08)2-1· 0,08 = 4,32 млн. грн.

I3 = 50 (1+0,08)3-1· 0,08 = 4,6656 млн. грн.

I4 = 50 (1+0,08)4-1· 0,08 = 5,0388 млн. грн.


Накопичена на кінець фінансового року сума у фонді погашення St розраховується формулою:


. (1.30)
^

Таблиця 1.6 План погашення боргу

Рік

Виплата відсотків (It), млн грн

Внески у фонд погашення (Rt), млн грн

Сума, накопичена на кінець року у фонді погашення (St), млн грн

Термінові сплати (Yt), млн грн

1

4,0

10,7735

10,7735

14,7735

2

4,32

10,7735

22,6244

15,0935

3

4,6650

10,7735

35,6603

15,4391

4

5,0388

10,7735

50

15,8123

Разом:

18,0244

43,0940

119,0582

61,1184


Таким чином, за рахунок створення фонду погашення фірма одержала реальну економію фінансових ресурсів у сумі млн грн.

Розв’язання даних прикладів у комп’ютерному варіанті подано на 9- му і 10-му листах файла MS Excel “Кредитна політика фірми”.

Детальніше з теоретичним матеріалом за даною темою ви можете ознайомитися в такій літературі:


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.Колесніков О. Excel 2000. К.: Ірина, 1999.

2.Макарова Н.В. Інформатика. М.: Фінанси та статистика, 1997.

3.Макарова Н.В. Інформатика та КТ.- Суми: - “Університетська книга”, 2003.

4.Пушкар О.І. Інформатика.Комп’ютерна техніка.Комп’ютерні технології. - К.:Академія, 2002.

5.Труді Рейзнер. Опануй самостійно MS Excel 2000. К.:Вільямс, 2000.

6.Хомоненко А.Д. Основи комп’ютерних технологій. СПб.: Питер-Паблишинг, 1997.

7.Чекалов А.П. Робота в MS Exel. - Суми: СумДУ, 1998.


2.2 ^ НАВЧАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ТАБЛИЦЯМИ “MS EXCЕL” ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи