Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Трудове право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Скачати 484.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Трудове право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Сторінка1/4
Дата25.10.2012
Розмір484.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Трудове право”

для студентів напряму 6.030601 – менеджмент


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Трудове право”

для студентів напряму 6.030601 – менеджмент


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 15 від 27.12.2010


^

Дніпропетровськ НМетАУ 2011УДК 331:65.012.32(07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 6.030601 – менеджмент /Укл.: В.В. Бондаренко, Н.П. Потрус. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 44 с.Містить загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни “Трудове право”, літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами.

Призначена для студентів напряму 6.030601 – менеджмент заочної форми навчання.Укладачі: В.В. Бондаренко, ст. викладач

Н.П. Потрус, ст. викладач


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, проф.

Рецензент Л.І. Сомова, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.
^

Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж пр. Замовлення №Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________
^

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

  1. ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОКМетодичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни «Трудове право» під час виконання контрольних завдань студентами.

Вони направлені на:

- закріплення, поглиблення і систематизацію теоретичних знань студентів;

- формування в них уявлень про шляхи практичного їх застосування;

- застосування цих знань при розв`язанні конкретних задач.  1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.030601 – МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО»Самостійна робота являється основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Самостійна підготовка при вивченні дисципліни повинна починатися з ознайомлення з навчальним планом дисципліни, що дозволяє скласти чітке уявлення про теми дисципліни, звернути увагу на зв'язок окремих питань між собою.

Дисципліна «Трудове право» передбачає вивчення студентами основних правових норм, якими регулюються трудові правовідносини в Україні.

Дану дисципліну необхідно вивчати в безупинному зв'язку з актуальними питаннями економічного і політичного життя нашої держави.

До виконання контрольної роботи треба приступати після вивчення всієї програми, рекомендованої літератури, нормативно-правових актів.

При вивченні дисципліни студент зобов'язаний виконати контрольну роботу, яка повинна бути написана самостійно. Просте перекладання літератури, законодавчих актівне дозволяється. Роботи-аналоги до заліку не допускаються.

Робота повинна містити обгрунтування строго по суті. При необхідності цитуються відповідні джерела з вказівкою законів, нормативних актів і авторів.  1. ^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИТаблиця 3.1

Розподіл навчальних годин дисципліни «Трудове право»

за темами та видами занять


Найменування тем

Кількість аудитор-них годин

Практичні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Разом

Поняття, метод, принципи та джерела трудового права


-


-


6


6

Колективний договір і угода

-

-

8

8

Трудовий договір

2

2

25

29

Робочий час та час відпочинку

-

-

10

10

Оплата праці

2

2

15

19

Гарантії при покладанні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації221216

Охорона праці

-

-

5

5

Трудові спори

2

2

11

15

Разом

8

8

92

108^ 4. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Тема 1. Поняття, метод, принципи та джерела трудового права

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання
Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 030502 – економічна кібернетика, 030504 – економіка...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення окремих тем, індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення окремих тем, індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами icon0305 — економіка та підприємництво
Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання, теоретичні матеріали для самостійного вивчення, література, що рекомендується
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Екологія» для студентів напряму 050601 / Укл.:...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури та нормативних документів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Електронна комерція» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Трудове право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи