Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 icon

Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009
Скачати 271.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009
Дата23.10.2012
Розмір271.68 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донбаська національна академія будівництва і архітектури


ОСНОВНІ ЗАДАЧІ
науково-педагогічного колективу
Донбаської національної академії будівництва і архітектури
на 2009/2010 навчальний рікМакіївка 2009ПРИЙНЯТО:

конференцією трудового колективу Донбаської національної
академії будівництва і архітектури


« 04 » вересня 2009 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Донбаської національної
академії будівництва і архітектури


^ Академік Є.В. Горохов

« 04 » вересня 2009 року

^ ОСНОВНІ ЗАДАЧІ
науково-педагогічного колективу
Донбаської національної академії будівництва і архітектури
на 2009/2010 навчальний рікМакіївка 2009з/п

Задачі та заходи

Термін
виконання


Відповідальний
(-ні)


Форма звітності

І. Навчально-методична робота

І.1.

Поновлення ліцензії ДонНАБА у зв’язку із змінами, що визначені протоколами №77, 78 і 79 ДАК МОН України

вересень - жовтень
2009 р.

проф. Братчун В.І.

Ліцензія

І.2.

Проходження процедури ліцензування спеціальності: 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»; розширення ліцензійного обсягу прийому магістрантів із спеціальності 8.092103 «Міське будівництво і господарство» з 5 до 20 осіб денної та з 5 до 20 осіб заочної форми навчання; розширення ліцензійного обсягу прийому магістрів із спеціальності 8.092105 «Автомобільні дороги та аеродроми» з 5 до 10 осіб денної та з 5 до 10 осіб заочної форми навчання

вересень - грудень
2009 р.

проф. Братчун В.І.,
проф. Югов А.М.,
проф. Найманов А.Я.,
проф. Лобов М.І.,
проф. Насонкіна Н.Г.

Позитивне рішення ДАК МОН України

І.3.

Удосконалення стандартів підготовки фахівців за двоступеневою схемою підготовки фахівців з вищою освітою з освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» за напрямами і спеціальностями, згідно з якими веде підготовку фахівців ДонНАБА

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Братчун В.І.,

директори інститутів і декани факультетів,
завідувачі кафедр

Нормативна документація навчального процесу

І.4.

Удосконалення методичного забезпечення дисциплін, які викладаються у ДонНАБА: електронних конспектів лекцій; методичних вказівок; дистанційних курсів; комплексних контрольних робіт з дисциплін; тестових завдань для потокового контролю знань і вмінь студентів; комплектів документів для фахових вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційні рівні «Спеціаліст»,
«Магістр» і ін.

травень 2010р.

проф. Братчун В.І.,

директори інститутів і декани факультетів,
завідувачі кафедр

Нормативна документація навчального процесу

І.5.

Розробка загального «Положення про прийом фахівців з базовою та повною вищою освітою для продовження навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «Спеціаліст» та «Магістр»

грудень 2009 р.

проф. Братчун В.І.,

доц. Маркін А.В.,

нач. навч. відділу
Сухіна О.О.

Положення

І.6.

Удосконалення складових кредитно-модульної системи організації навчального процесу для усіх спеціальностей на 1-6 курсах

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Братчун В.І.,

директори інститутів і
декани факультетів,
завідувачі кафедр

Нормативна документація навчального процесу, що відповідає принципам «Болонської конвенції»

І.7.

Запровадження інформаційних пакетів навчальних дисциплін, спеціальностей, інститутів, факультетів ДонНАБА

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Братчун В.І.,

директори інститутів і
декани факультетів,
завідувачі кафедр

Інформаційні пакети

ІІ Науково-дослідна робота

ІІ.1.

Затвердження навчальних планів і формування пакету навчально-методичної документації підготовки аспірантів 1-го курсу навчання

вересень 2009 р

проф. Мущанов В.П.,

доц. Войтова Ж.М.

Нормативна документація

ІІ.2.

Акредитація органу з сертифікації підприємств будіндустрії «ДонбасСЕПРОбуд»

вересень 2009 р.

проф. Мущанов В.П.,

проф. Югов А.М.

Сертифікат

ІІ.3.

Проходження процедури повторної акредитації «Центру випробувань конструкцій і матеріалів» на відповідність вимогам
ISO 17025

вересень - грудень
2009 р.

проф. Мущанов В.П.,

проф. Братчун В.І.,
доц. Василєв В.М.

Атестат акредитації

ІІ.4.

Включення журналу «Металеві конструкції» в базу «Wrb of scince»

жовтень
2009 р.

проф. Мущанов В.П.,

нач. поліграф. центру
Гавенко С.В.,
доц. Роменський І.В.,
доц. Назім Я.В.
ІІ.5.

Проведення п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Баштові споруди: матеріали, конструкції та технології»

листопад
2009 р.

проф. Мущанов В.П.,

проф. Корсун В.І.,

доц. Назім Я.В.

Збірка праць

ІІ.6.

Видання тематичних збірок: «Вісник ДонНАБА» (5 випусків) та журналів «Металеві конструкції»; «Сучасне ПЦБ»; «Економіка міського будівництва»

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Мущанов В.П.,
відповідальні за тематичні збірки і журнали

Тематичні збірки, журнали

ІІ.7.

Атестація співробітників науково-дослідного відділу, аспірантів і докторантів

грудень
2009 р.

проф. Мущанов В.П.,

доц. Завялов В.М.,
завідувачі кафедр

Позитивне рішення НТР

ІІ.8.

Формування плану науково-дослідних робіт та заявок на проведення інноваційних проектів за замовленням МОН України та підприємств і організацій України, держав СНД і країн світу

грудень
2009 р.

проф. Мущанов В.П.,

доц. Завялов В.М.,
завідувачі кафедр

План науково-дослідних робіт

ІІ.9.

Проходження процедури ліцензування Держнаглядохорони праці щодо виконання робіт про засвідченість вантажопідйомних кранів

лютий
2010 р.

проф. Мущанов В.П.,

ст. викл. Мішура С.М.

Ліцензія

ІІ.10.

Проведення вузівського туру олімпіади зі спеціальностей, за якими веде підготовку фахівців ДонНАБА

березень
2010 р.

проф. Мущанов В.П.,

завідувачі кафедр

Олімпіада

ІІ.11.

Проведення 37ої студентської (8ої Міжнародної) науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

квітень
2010 р.

проф. Мущанов В.П.,

Мала академія будівництва, рада молодих вчених, завідувачі кафедр

Конференція. Збірка праць

ІІ.12.

Організація участі студентів ДонНАБА у Всеукраїнському турі олімпіад

травень 2010 р.

проф. Мущанов В.П.

Всеукраїнські олімпіади

ІІ.13.

Проведення Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Мущанов В.П.,

доц. Роменський І.В.,
доц. Назім Я.В.

Конференції, семінари, збірки праць

ІІ.14.

Проведення робіт з переакредитації системи управління якістю освітянських і науково-консультаційних послуг щодо відповідності вимогам ISO 9001:2000

вересень -
грудень
2009 р.

проф. Мущанов В.П.,
проф. Братчун В.І.,

проф. Югов А.М.

Сертифікат акредитації

ІІІ. Інноваційні технології навчання та розвиток інформаційних і комп’ютерних ресурсів

ІІІ. 1.

Розробка матеріалів для створення дистанційних курсів зі 100 навчальних дисциплін які викладаються в ДонНАБА

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Братчун В.І.,

нач. центру Шкробова І.А.,

розробники ДК

Дистанційні курси

ІІІ. 2.

Удосконалення системи комп’ютерного тестування з дисциплін, що викладаються за кредитно-модульною системою навчання

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Братчун В.І.,
нач. центру Шкробова І.А.,

доц. Грицук Ю.В.,
завідувачі кафедр

Комп’ютерні тести

ІІІ. 3.

Проведення факультативних занять за новітніми інформаційними та комп’ютерними технологіями

протягом 2009/2010
навчального року

доц. Грицук Ю.В.
ІІІ. 4.

Організація та проведення семінарів за участю провідних розробників програмного забезпечення з метою поширення впровадження їх у навчальний процес

протягом 2009/2010
навчального року

доц. Назім Я.В.,

доц. Грицук Ю.В.
ІІІ. 5.

Введення в експлуатацію оптиковолоконних ліній зв’язку між 1-м навч. корпусом та всіма гуртожитками студмістечка

вересень 2009 р.

доц. Назім Я.В.

доц. Грицук Ю.В.

Договір з провайдером телекомунікаційних послуг

ІІІ. 6.

Забезпечення студентів, аспірантів та співробітників ДонНАБА, що проживають у гуртожитках, цілодобовим доступом до внутрішніх ресурсів локальної мережі та послугами якісного високошвидкісного Інтернету

протягом

2009/2010
навчального року

доц. Назім Я.В.

доц. Грицук Ю.В.

Схеми підключення кінцевих користувачів, угоди щодо абонентського обслуговування

ІІІ. 7.

Надання безкоштовного високошвидкісного каналу Інтернет та ресурсів локальної мережі за технологіями Wi-Fi для користування студентами, аспірантами та професорсько-викладацьким складом ДонНАБА в місцях громадського користування: в читальній залі бібліотеки, в інформаційній зоні зимового саду, в рекреаційній зоні 1-го навчального корпусу

протягом 2009/2010
навчального року

доц. Назім Я.В.

доц. Грицук Ю.В.

Звіт сектору обслуговування комп’ютерних та інформаційних мереж ЦКІТ

ІІІ. 8.

Надання безкоштовного високошвидкісного каналу Інтернет в комп’ютерних класах гуртожитків № 1 та 5

жовтень 2009 р.

доц. Назім Я.В.

доц. Грицук Ю.В.

Звіт сектору обслуговування комп’ютерних та інформаційних мереж ЦКІТ

ІІІ. 9.

Створення комп’ютерно-інформаційної зони з безкоштовним бездротовим доступом до Інтернету в гуртожитку № 2 за технологіями Wi-Fi

червень 2010 р.

доц. Назім Я.В.

доц. Грицук Ю.В.

Звіт сектору обслуговування комп’ютерних та інформаційних мереж ЦКІТ

ІІІ. 10

Забезпечення умов обслуговування студентів ДонНАБА щодо надання послуг комп’ютерного друку та копіювально-розмножувальних робіт для навчального процесу

листопад 2009 р.

доц. Назім Я.В.

доц. Грицук Ю.В.

Договір з підприємством щодо надання послуг аутсортингу друку

ІІІ. 11

Впровадження системи обслуговування і ремонту комп’ютерної техніки підрозділів ДонНАБА

протягом 2009/2010 навч. року

доц. Назім Я.В.,

доц. Грицук Ю.В.

Звіт сектора технічного обслуговування комп’ютерної техніки ЦКІТ

ІІІ. 12

Проведення семінарів щодо розвитку інформаційних технологій

протягом 2009/2010 навч. року

доц. Грицук Ю.В.

Програми семінарів, звіти

ІV. Практична підготовка студентів і сприяння працевлаштування випускників

ІV. 1

Координація роботи випускових кафедр академії щодо практичної підготовки студентів і загальне керівництво системою сприяння працевлаштування і адаптації випускників академії до умов ринку праці

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Братчун В.І.,
ст. викл. Куценко Т.М.,
завідувачі випускових
кафедр

План працевлаштування, відгуки випускників і керівників підприємств

ІV. 2

Розширення електронної інформаційно-пошукової бази резюме випускників, вакансій посад зі спеціальностей в організаціях і на підприємствах Донецького регіону, укладання угод щодо працевлаштування випускників академії

протягом 2009/2010
навчального року

проф. Братчун В.І.,
ст. викл. Куценко Т.М.,
завідувачі випускових
кафедр

Тристоронні і двосторонні договори з підприємствами

ІV. 3

Проведення науково-практичної конференції «Ярмарок вакансій»

січень 2009 р.

проф. Братчун В.І.,
ст. викл. Куценко Т.М.,
директори інститутів
і декани факультетів,
завідувачі випускових
кафедр

Конференція

ІV. 4.

Створення і відкриття навчально-виробничих центрів зі спеціальностей: «Теплогазопостачання і вентиляція», «Екологія і охорона навколишнього середовища», «Автомобільні дороги та аеродроми», «Міське будівництво та господарство», «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»; «Технологія виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Травень 2010 р.

проф. Братчун В.І.,
ст. викл. Куценко Т.М.,
завідувачі відповідних випускових кафедр

Атестовані навчально-виробничі центри

^ V. Міжнародне співробітництво

V. 1.

Повторна акредитація спеціальностей ПЦБ, МГБ, АДА, АРХ у Міжнародному інституті інженерів будівельників (ІСЕ, Велика Британія)

жовтень 2009 р.

доц. Назім Я.В.,
директори інститутів
і декани факультетів,
завідувачі відповідних
випускових кафедр

Пакети документів до акредитації

V. 2.

Отримання студентського членства рівня BEng, MEng (не менше 50 осіб) у міжнародному інституті інженерів-будівельників (ICE, Велика Британія)

протягом 2009/2010
навчального року

доц. Назім Я.В.,

директори інститутів

Картки студентського членства

V. 3.

Атестація випускників будівельного напряму (не менше 50 осіб) за рівнем членства BEng, MEng у міжнародному інституті інженерів-будівельників (ICE, Велика Британія)

червень 2009 р.

доц. Назім Я.В.,

директори інститутів,

Сертифікати

V. 4.

Проведення процедури ліцензування підготовчого відділення ДонНАБА на проведення освітньої діяльності щодо підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ

листопад- грудень
2009 р.

доц. Назім Я.В.,

проф. Братчун В.І.,

проф. Намакштанська І.Є., проф. Левін В.М.,

проф. Александров В.Д.

Позитивне рішення ДАК МОН України. Ліцензія МОН України

V. 5.

Проведення процедури персональної професійної атестації 7-и фахівців будівельної галузі на рівень членства MICE в Міжнародному інституті інженерів-будівельників (ICE, Велика Британія)

грудень 2009р.

доц. Назім Я.В.,

здобувачі

Сертифікати

V. 6.

Атестація випускників економічного напряму (не менше 50 осіб) у Міжнародній незалежній інституції – International Education Society (IES, Велика Британія)

червень 2010 р.

доц. Назім Я.В.,

проф. Долгальова О.В.,
проф. Амоша О.І.,

проф. Дорофієнко В.В.

Сертифікати

V. 7.

Укладання угод між ДонНАБА та навчальними закладами інших країн

протягом
2009/2010 навчального року

доц. Назім Я.В.

Протоколи про наміри, угоди про співпрацю

V. 8.

Участь ДонНАБА в європейських освітянських програмах та фондах

протягом
2009/2010 навчального року

доц. Назім Я.В.,

завідувачі кафедр, декани факультетів

Аплікаційні форми, звіти

V. 9.

Організація стажувань з практичної підготовки студентів ДонНАБА за програмами університетського обміну

протягом
2009/2010 навчального року

доц. Назім Я.В.,

завідувачі кафедр

Звіти зі стажування

V. 10.

Участь ДонНАБА у міжнародних виставках, форумах та ін.

по мірі надходження інформації протягом 2009/2010 навчального року

доц. Назім Я.В.,

проф. Мущанов В.П.

Звіти з участі у виставках

^ VІ. Виховна робота та студентське самоврядування

VІ. 1

Виховання громадянина-патріота, який дбайливо ставиться до національних культурно-історичних традицій, до державних святинь, мови і літератури, історії і культури етносів, народностей і націй, які проживають в Україні, з повагою ставиться до традицій народів і культур світу через реалізацію гуманітарної підготовки студентів ДонНАБА і програми заходів щодо активізації діяльності підрозділів Академії, щодо переходу на державну мову навчання

протягом
2009/2010 навчального року

Рада з виховної роботи, директори, декани,
зав. гуманітарних
кафедр, куратори
академічних груп
VІ. 2

Забезпечення виконання програми заходів академії щодо модернізації вищої освіти України відповідно до вимог і принципів Болонського процесу

протягом
2009/2010 навчального року

Проректор з навчально-виховної роботи, зав. кафедр, громадські організації академії
VІ. 3

Виховання майбутніх фахівців в галузі будівництва, архітектури та комунального господарства, які мають високий професіоналізм і компетентність, достатній рівень гуманітарної і мовної підготовки і які є ініціативними, працездатними, відрізняються самостійністю і потягом до самовдосконалення і самоосвіти, що дозволяє їм за необхідності розширити, поглибити чи переорієнтувати професійні знання та навички відповідно до вимог ринкової економіки та єдиного Європейського простору освіти

протягом
2009/2010 навчального року

Рада з виховної роботи, кафедри академії
VІ. 4

Метою формування цілісної морально-свідомої особистості, здатної до самореалізації, продовження вдосконалення системи виховання студентської молоді в академії з таких пріоритетних напрямків: громадянсько-патріотичне, світоглядно-політичне, морально-етичне, духовне та мовне, трудове та професійне, культурно-естетичне, правове та економічне, фізичне, сімейно-родинне та статеве виховання

протягом
2009/2010 навчального року

Рада з виховної роботи
VІ. 5

Сприяння вихованню активного учасника суспільних процесів, небайдужого до стану і змін у навколишньому природному і соціальному середовищі, для якого самовдосконалення і самовиховання є природною необхідністю.

протягом
2009/2010 навчального року

Рада з виховної роботи, кафедри академії, відділ дистанційного та факультативного навчання
VІ. 6

Заохочення студентів до активної наукової роботи щодо аналізу та вирішення актуальних проблем з історії України, політичних, соціологічних та культурологічих питань шляхом участі в роботі дискусійних історичного та політологічного клубів, предметних гуртків навчально-виховної спрямованості та до публікацій статей

протягом
2009/2010 навчального року

Зав. каф. історії та філософії, зав. каф. прикладної лінгвістики та етнології
VІ. 7

Проведення засідань дискусійних історичного і політологічного клубів з проблем "Ретроспективи і перспективи української державності" і "Україна вчора, сьогодні, завтра"

протягом
2009/2010 навчального року

Керівники дискусійних клубів
VІ. 8

Організація роботи предметних гуртків навчально-виховної спрямованості: «У колі вітчизняної думки», «Дух, душа, тіло», «Етика і культура спілкування», «Українська мова і народознавство», «Мова і суспільство», «Іноземна мова: гуманітарний аспект» та ін.

протягом
2009/2010 навчального року

Зав. кафри історії та філософії, зав. кафедри прикладної лінгвістики
і етнології
VІ. 9

Продовжити роботу дискусійного клубу "Роль молоді в сучасному світі"

протягом
2009/2010 навчального року

Заст. декана гуманітарного факультету,

сектор студентського самоврядування ПК
VІ. 10

Залучення студентів до участі у конференціях, олімпіадах і семінарах академії, а також у ВНЗ різних міст України та інших держав з доповідями українознавчої тематики

протягом
2009/2010 навчального року

Зав. каф. прикладної лінгвістики та етнології
VІ. 11

Систематичне проведення бесід у НМ центрах "Світлиця" та "Шведська кімната" з метою виховання зацікавленості до вивчення народної культури та її місця у світовому просторі

протягом
2009/2010 навчального року

Зав. каф. прикладної лінгвістики та етнології
VІ. 12

Проведення у Святогірську студентсько-викладацької конференції (із залученням учнів ліцею), присвяченої обговоренню проблем народознавства з відвідуванням Святогірської Свято-Успенської Лаври

травень

2010р

Зав. каф. прикладної лінгвістики та етнології, директор ліцею
VІ. 13

Проведення в академії свята Матері та Родини

квітень 2010р

Секція укр. мови та народознавства
VІ. 14

Проведення писемних конкурсів на кращого знавця української мови та літератури, а також анкетування акції «Мій родовід»

протягом 2009/2010
навчального року

Зав. каф. прикладної лінгвістики та етнології
VІ. 15

Проведення військово-патріотичних заходів із залученням військовослужбовців збройних сил України та ветеранів Великої Вітчизняної війни; до Дня Перемоги викладачам кафедр виступити перед студентами з розповідями про героїзм нашого народу в боротьбі з фашистською навалою, запросити на заходи ветеранів війни

вересень, грудень 2009 р.,

травень 2010р

Рада ветеранів,
рада студ. самоврядування, куратори,
зав. кафедри
VІ. 16

Проведення тематичних виставок художніх творів, творів мистецтва, наукових праць, присвячених видатним сторінкам історії України

протягом
2009/2010 навчального року

Зав. науково-інформаційним центром
VІ. 17

Проведення огляду-конкурсу на кращий гуртожиток академії, кращу кімнату та відсік

І-ІІ кв. 2010 р.

студентська секція профспілки, Рада самоврядування, студентські ради гуртожитків, адміністрація студ. містечка
VІ. 18

Удосконалення діяльності спортивних секцій та клубів, діючих при кафедрі фізичного виховання, збільшення кількості масових спортивних заходів з болільниками та групами підтримки

протягом
2009/2010 навчального року

Зав. каф. фізичного виховання
VІ. 19

Проведення лекцій і бесід лікарів-наркологів і фахівців правоохоронних органів з проблем боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин

протягом
2009/2010 навчального року

Куратори, історико-культурний центр, заст. деканів та директорів інститутів з вихов. роботи, адміністрація студ. містечка
VІ. 20

Організація зустрічі з психологами, медпрацівниками та представниками сфери охорони здоров'я для пропаганди здорового образу життя, запобігання студентами вживання алкоголю, тютюнопаління

Проведення освітньо-виховної акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Нове покоління без наркотиків та СНІДу»

1 грудня 2009р

Студентська секція ПК,
рада з вихов. роботи,
правління Палацу культури студентів
VІ. 21

Проведення Дня донора

Двічі на рік

Заст. деканів та директорів інститутів з вихов. роботи
VІ. 22

Проведення благодійної акції на допомогу віч-інфікованим дітям дитячого будинку «Пташеня» м. Макіївки.

Грудень 2009 р.

Рада з виховної роботи, студентський профком, секція самоврядування, заст. деканів та директорів інститутів
VІ. 23

Запрошення діячів науки, мистецтва, літератури і театру на академічні та класні години. Проведення міжфакультетських конкурсів виконавців пісень, декламаторів, ансамблів, команд КВК та СТЕМ, танцювальних колективів

протягом
2009/2010 навчального року

Заст. деканів та директорів інститутів з вихов. роботи, куратори,
класні керівники
VІ. 24

Проведення фестивалів і художньої самодіяльності студентів першого курсу «Дебют», міжвузівського фестивалю команд КВК та СТЕМ «Что нам стоит дом построить» , конкурса «Міс ДонНАБА»

жовтень 2009р


лютий 2010р


травень 2010

Правління Палацу культури студентів, студентська секція профспілки, заст. деканів та директорів інститутів з виховної роботи
VІ. 25

Випуск додатків до газети «Новини Академії»: «Світлиця», «Поради психолога» та ін.

протягом
2009/2010 навчального року

Декан факультету культури, декан ФГП, секція української мови
VІ. 26

Проведення екскурсій до ботанічного саду, музеїв і виставок міст Макіївки і Донецька, відвідування театру юного глядача (м. Макіївка) та оперного і драматичного театрів м. Донецька, естрадних концертів

протягом
2009/2010 навчального року

Студентська секція профспілки, куратори, сектор самоврядування
VІ. 27

Проведення таких заходів: День знань,

Урочиста посвята у студенти,

«День першокурсника»,

«Урочисті збори, присвячені випуску молодих спеціалістів»;

свято «Екватор» для студентів ІІІ курсу

12 вересня


30 червня 2010 р.


грудень-2009 р

лютий 2010 р

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи.

Ректорат, директори та декани, рада з виховної роботи, зав. випускових кафедр, Палац культури, студентська секція ПК
VІ. 28

Формування мережі клубів за інтересами:

а) клуб знавців іноземної мови,

б) клуб «Еколог»,

в) клуб «Архітектор»,

г) інтелектуальний клуб.

протягом
2009/2010 навчального року

Зав. секції іноземних мов

Заст. д-ра ін-ту МБОНС

Заст. декана арх. ф-ту з виховної роботи

Деканат ФГП
VІ. 29

Проведення днів кафедр в академії та у гуртожитках

протягом
2009/2010 навчального року

Зав. каф., заст. деканів та директорів інститутів з виховної роботи
VІ. 38

Організація участі студентів у будівельних загонах і бригадах під гаслом «Свою академію – своїми руками» як найважливішого етапу практичної підготовки

протягом
2009/2010 навчального року

Студентська секція профспілки
^ VІІ. Соціальний захист студентів і розвиток матеріально-технічної бази Академії

VІІ. 1

Реконструкція і розширення їдальні, а також переходу до їдальні з другого навчального корпусу

вересень
2009 р.

доц. Бармотін О.О.,

доц. Тахтай Д.О.,
головний бухгалтер
Тищенко В.П.
VІІ. 2

Введення в експлуатацію зимового саду

серпень
2010 р.

доц. Бармотін О.О.,

доц. Тахтай Д.О.,
головний бухгалтер
Тищенко В.П.
VІІ. 3

Капітальний ремонт гуртожитків №1, №2

протягом
2009/2010 навчального року

доц. Бармотін О.О.,

доц. Тахтай Д.О.,
головний бухгалтер
Тищенко В.П.
VІІ. 4

Введення в експлуатацію цеху з виробництва дорожньої цементопіщаної цегли і розширення цеху з виробництва меблів

серпень
2010 р.

доц. Бармотін О.О.,

доц. Тахтай Д.О.,
головний бухгалтер
Тищенко В.П.
VІІ. 5

Капітальний ремонт лекційних аудиторій 03, 04

протягом
2009/2010 навчального року

доц. Бармотін О.О.,

доц. Тахтай Д.О.,
головний бухгалтер
Тищенко В.П.
VІІ. 6

Капітальний ремонт котельної

серпень
2010 р.

доц. Бармотін О.О.,

доц. Тахтай Д.О.,
головний бухгалтер
Тищенко В.П.
VІІ. 7

Створення фонду соціального захисту студентів (допомога юридична, фінансова, матеріальна, працевлаштування, оздоровлення, лікування)

протягом
2009/2010 навчального року

головний бухгалтер
Тищенко В.П.
*Примітка. Більш конкретні види робіт і заходи наведено у планах робіт проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів та керівників структурних підрозділів академії на 2009/20010 навчальний рік.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconПоложення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської
Положення „Про державний вищий навчальний заклад. Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconПоложення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Положення «Про державний вищий навчальний заклад», Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconПоложення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
...
Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2009/2010 навчальний рік
Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconНаказ №218/01-3 Про тимчасове припинення навчального процесу у Донбаській національній академії будівництва та архітектури
Донбаської національної академії будівництва та архітектури та згідно зі статтею 32 Закону України „Про захист населення від інфекційних...
Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2010/2011 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2010/2011 навчальний рік
Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconДонбаська національна академія будівництва І архітектури

Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2012/2013 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2012/2013 навчальний рік
Міністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури основні задачі науково-педагогічного колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік Макіївка 2009 iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2011/2012 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2011/2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи