Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році icon

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році
Скачати 62.17 Kb.
НазваЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році
Дата24.10.2012
Розмір62.17 Kb.
ТипЗвітЗВІТ ПРО РОБОТУ

спеціалізованої вченої ради Д 12.085.01

Донбаської національної академії будівництва і архітектури

у 2010 році


  1. Наказом ВАК України № 536 від 09.07.2010 р. спеціалізованій вченій раді Д 12.085.01 надано право проводити захист дисертацій на період до 1 липня 2013 р. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди;

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби.


  1. За звітний період спеціалізована вчена рада провела вісім засідань, на яких:

- проведено захист:

  • однієї докторської дисертації за спеціальністю 05.23.01;

  • шісти кандидатських дисертацій за спеціальностями:

05.23.01 – три дисертації,

05.23.05 – три дисертації;

- проведено 1 переатестацію кандидатської дисертації за спеціальністю 05.23.01;

- розглянуто апеляцій – немає;

- проведено колективних рецензувань дисертацій, надісланих ВАК України – немає;

- проведено разових захистів дисертацій – немає;

- прийнято до захисту дисертацій – немає.


  1. Кількість відхилених докторських і кандидатських дисертацій – немає.

  2. Кількість проведених засідань з захисту дисертацій – 7.

  3. Прізвища членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради – немає.

  4. Короткий аналіз дисертацій, розглянутих радою протягом звітного року:


6.1. «Теорія формоутворення вертикальних сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів» докторська дисертація Баннікова Дмитра Олеговича, спеціальність 05.23.01.

Методика формоутворення сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів видана автором у вигляді видання “Керівництво по проектуванню вертикальних сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів (Руководство по проектированию вертикальных стальных емкостных конструкций для сыпучих материалов)” та отримала безпосереднє впровадження у проектну практику ряду проектно-конструкторських організацій та підприємств (ДП “Укрдіпромез”, ВАТ ПІ “Дніпропроектстальконструкція”, ДП “Укрзалізниця”, ДП “УНДКТІ “ДІНТЕМ”).

Пропозиції ради щодо використання результатів дисертаційної роботи у державних програмах надіслано до ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського”, ВАТ “ПІ “Дніпропроектстальконструкція” та ін.


6.2. «Технологічне та експлуатаційне старіння дьогтебетонних сумішей і дьогтебетонів та способи їхнього уповільнення» – кандидатська дисертація Гуляка Дениса Вячеславовича, спеціальність 05.23.05.

Результати досліджень впроваджені в виробництво ДП «Донецький облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дорогі України» і в навчальний процес у Донбаській національній академії будівництва і архітектури при викладанні дисциплін «Будівельне матеріалознавство» та «Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів» при підготовці фахівців з напряму 0921 «Будівництво». Економічний ефект від впровадження розробок склав 65795,65 грн.

Пропозиції ради щодо використання результатів дисертаційної роботи у державних програмах надіслано до ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», ДП «Дніпропетровський автодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», ВАТ Дорсервіс (Луганська філія ДП «Луганський облавтодор») та ін.


6.3. «Напружено-деформований стан залізобетонних елементів при різних швидкостях навантаження в умовах нагрівання до +200С» – кандидатська дисертація Дмитренка Євгена Анатолійовича, спеціальність 05.23.01.

Результати досліджень впроваджені при розробці національного стандарту України ДСТУ - ІІ Б В.2.6 - ХХ:20ХХ «Конструкції будинків і споруд. Проектування залізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, MOD)»; при оцінці технічного стану і розробці проекту підсилення залізобетонних ребристих плит покриття в цеху гарячого цинкування ЗАТ «Донецький завод високовольтних опор»; при оцінці НДС і розробці проекту підсилення залізобетонного монолітного балкового перекриття над бункером гарячого коксу місткістю 100т Горлівського КХЗ ТОВ «Істек».

Пропозиції ради щодо використання результатів дисертаційної роботи у державних програмах надіслано до ТОВ «Альтком – Інвестбуд», ЗАТ «Проектний та науково-дослідний інститут «Харківський ПромбудНДІпроект», ДП «Науково-дослідний та проектний інститут Донецький ПромбудНДІпроект» корпорації «Укрбуд».^ 6.4. «Модифіковані бітумні емульсійні пасти і мастики для улаштування гідроізоляції залізобетонних конструкцій» кандидатська дисертація Коннова Миколи Сергійовича, спеціальність 05.23.05.

Результати дослідження впроваджені у 2009 році при улаштуванні антифільтраційної штукатурки фундаментів та покрівлі об’єктів, що побудовані ТОВ «Донбасрембуд». Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі при підготовці студентів з напряму 0921 «Будівництво» в курсі лекцій і лабораторних робіт з дисциплін «Будівельне матеріалознавство» та «Технологія будівельного виробництва»

Пропозиції ради щодо використання результатів дисертаційної роботи надіслано до концерну «Донецькоблагробуд», «Будівельний альянс Донбасу», ВАТ «Керуюча компанія «Герц» (м. Донецьк).


^ 6.5. «Вітраж цивільної будівлі як фактор зміни температури повітря приміщення за літніх умов» кандидатська дисертація Білоуса Олексія Миколайовича, спеціальність 05.23.01.

Соціально-економічний ефект від впровадження розробок дисертаційної роботи полягає у прогнозованому зменшенні теплонадходжень до приміщення приблизно в 2 рази у порівнянні з прийнятими проектними рішеннями, що покращить один із чинників мікроклімату приміщення.

Основні результати роботи увійшли до наступних нормативних документів: ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції», ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Метод визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій», ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій», ДСТУ Б В.2.6-ХХХ-20ХХ «Параметри мікроклімату в приміщеннях» (на розгляді).

Запропонована методика прогнозування температури внутрішнього повітря приміщення цивільних будівель з вітражем за літніх умов була використана при проектуванні наступних об’єктів: «Торгівельний комплекс по вул. Садоводчеська у Ленінському районі м. Донецька» та «Адміністративна будівля з вбудованою підземною автостоянкою по пр. Маяковського» у м. Донецьк.

Пропозиції ради щодо використання результатів дисертаційної роботи надіслано до ДП «Науково-дослідний та проектний інститут «Донецький ПромбудНДІпроект» ДАТ «Будівельна корпорація «Укрбуд» (м. Донецьк), ВАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву «КиївЗНДІЕП» (м. Київ), ЗАТ «Територіальний проектний інститут «Донбасцивілпроект» (м. Донецьк).


^ 6.6. «Бетони на основі композиційних цементів, активованих у високовольтному електричному полі» кандидатська дисертація Халюшева Олександра Каюмовича, спеціальність 05.23.05.

Розроблено «Технологічний регламент виробництва каменів бетонних і залізобетонних бортових з дрібнозерністого бетону на основі композиційних цементів типу КЦ-V/Б, активованих в полі коронного розряду, що впроваджено підприємством «Стакон», м. Донецьк (економічний ефект 378, 3 тис. грн. за рахунок економії портландцементу типу ПЦ-1). Склади композиційних цементів типу КЦ-V/Б впроваджено ВАТ «Комсомольське рудоуправління» при виробництві виробів бетонних стінових дрібноштучних (економічний ефект 59,7 тис. грн.).

Пропозиції ради щодо використання результатів дисертаційної роботи надіслано до ЗАТ «Бетон-Нова» (смт. Миронівський), завод «Буддеталь» (м. Макіївка), «ДИСК-БЕТОН» (м. Донецьк).


^ 6.7. «Міцність та деформації залізобетонних елементів з високоміцного бетону з урахуванням тривалості навантаження і нерівномірного нагрівання до + 200оС» кандидатська дисертація Волкова Андрія Сергійовича, спеціальність 05.23.01.

Результати досліджень впроваджені:

- при розробці технічних завдань на проектування висотних будівель і споруд на підприємствах групи компаній «Герц ІНКО» і ДП «Науково-дослідний та проектний інститут Донецький ПромбудНДІпроект» корпорації «Укрбуд»;

- при виготовленні на підприємствах «ДИСК БЕТОН» елементів конструкцій з високоякісних бетонів з підвищеними міцнісними характеристиками для зведення елементів будівель і споруд;

- при розробці національного стандарту України ДСТУ-ІІ Б В.2.6-ХХ:20ХХ «Конструкції будинків і споруд. Проектування залізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, MOD).

Пропозиції ради щодо використання результатів дисертаційної роботи надіслано до ЗАТ «Проектний та науково-дослідний інститут «Харківський ПромбудНДІпроект», «ТВП ЛІОС», ТОВ «Альтком – Інвестбуд».Голова спеціалізованої вченої ради Д 12.085.01

Є.В. ГороховВчений секретар
Я.В. НазімСхожі:

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2009 році
Наказами вак україни №343 від 30. 05. 2007 р., №871 від 14. 12. 2007 р., №116 від 19. 02. 2008 р та №642 від 12. 11. 2008 р спеціалізованій...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2008 році
Наказами вак україни №343 від 30. 05. 2007р., №871 від 14. 12. 2007р та №116 від 19. 02. 2008р спеціалізованій вченій раді д 12....
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 при Донбаській національній академії будівництва І архітектури за 1994-2010 рр
В донбаській національній академії будівництва І архітектури Міносвіти та науки України вперше у 1994 році наказами вак україни №63...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconПоложення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської
Положення „Про державний вищий навчальний заклад. Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconПоложення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Положення «Про державний вищий навчальний заклад», Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconПоложення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconОсновні програмні заходи щодо розвитку Донбаської державної академії будівництва І архітектури згідно структури «Концепції розвитку вищої освіти Донецької області до 2020 року»
Підготовка кандидатів та докторів наук через аспірантуру та докторантуру на підставі діяльності діючих в академії аспірантури, докторантури...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2010/2011 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2010/2011 навчальний рік
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2009/2010 навчальний рік
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2010 році iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи