Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 icon

Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1
Скачати 107.75 Kb.
НазваНаказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1
Дата14.04.2013
Розмір107.75 Kb.
ТипНаказ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОТІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

НАКАЗ

15 квітня 2011 р. Дрогобич № 224Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам


§1

З метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам і докторантам університету

наказую:


1. Розподілити роботу з призначення стипендії студентам, аспірантам і докторантам між структурними підрозділами університету таким чином:


з/п

Назва структурного підрозділу

Перелік робіт

1.

Деканати факультетів (інститутів)

 • внесення результатів семестрового контролю в електронну базу „Екзаменаційна сесія”;

 • підготовка подань на призначення студентам факультетів (інститутів) стипендії Президента України, Вер-ховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших іменних персональних стипендій або премій.

2.

Навчально-методичний відділ

 • підготовка документів про ре-зультати семестрового контролю із визначенням середнього балу успішності кожного студента який навчається на місцях державного замовлення, та документів студентів на призначення їм соціальної стипендії на засідання стипендіальної комісії;

 • підготовка проектів наказів про призначення стипендії студентам університету (на підставі рішення стипендіальної комісії);

 • підготовка відомостей на виплату стипендій студентам, аспірантам і докторантам;

 • підготовка проектів наказів про преміювання студентів;

 • підготовка відомостей на виплату премій (на підставі рішень сти-пендіальної комісії, наказів ректора) та матеріальної допомоги студентам (на підставі заяв студентів та рішень стипендіальної комісії);

 • підготовка списку студентів, за заявами яких перераховується стипендія на їх рахунки у банк;

 • підготовка довідок про доходи студентів, аспірантів та докторантів;

 • прийом заяв студентів з від-повідними документами щодо приз-начення соціальної стипендії та збіль-шення розмірів академічної стипендії і підготовка відповідних рішень сти-пендіальної комісії;

 • підготовка документів щодо при-значення студентам університету сти-пендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших іменних персональних стипендій або премій;

 • підготовка проектів наказів про призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та іменних персональних стипендій;

 • підготовка проектів засідань сти-пендіальної комісії.

3.

Відділ докторантури та аспірантури
 • підготовка проектів наказів про призначення стипендії аспірантам та докторантам університету;

 • підготовка проектів наказів про преміювання аспірантів і докторантів.
4.

Профком студентів

(за згодою)

 • підготовка проектів рішень сти-пендіальної комісії про надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам.

5.

Бухгалтерія

 • виплата стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам, аспірантам та докторантам;

 • перерахування грошових виплат належних студентам, аспірантам та докторантам до банківських установ на їх рахунки;

 • контроль за правильністю призначення стипендій, премій, матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам;

2. Результати семестрового контролю деканатам вносити в базу даних „Екзаменаційна сесія” виключно із відповідних заліково-екзаменаційних відомостей. Відповідальність за правильність внесених результатів семестрового контролю покласти на заступників деканів факультетів (інститутів).

3. Відповідальність за правильність виставлення сумарних модульних оцінок, оцінок в національній шкалі та шкалі ЕСТS у заліково-екзаменаційних відомостях покласти на науково-педагогічних працівників, яким цей вид роботи визначено їх індивідуальним планом роботи.

4. Встановити такий перелік документів на призначення студентам соціальної стипендії:

з/п

Категорії студентів

Документи, які підтверджують віднесення до відповідної категорії

1.

Діти-сироти
Дитина-сирота, в якої поме-рли або загинули батьки *

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія рішення районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради за місцем походження дитини про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (далі копія Рішення);

або

 • копії свідоцтв про смерть батьків;
Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з*


1) позбавленням батьків батьківських прав

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

копії судових рішення про позбавлення батьківських прав;
2) відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав

 • свідоцтво про народження студента

(копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія рішення суду про відібрання дитини від батьків у зв‘язку з загрозою життю або здоров‘ю дитини;

3) визнання батьків безвісно відсутніми

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми;

4) оголошенням судом батьків померлими


 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія рішення суду та свідоцтва про смерть, видані органом реєстрації актів

цивільного стану на підставі рішення суду;

5) визнання батьків не-дієздатними

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія рішення суду про визнання батьків недієздатними;

6) відбування батьками покарання в місцях поз-бавлення волі

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія вироку суду;

7) перебування батьків під вартою під час слідства

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія постанови суду про взяття під варту;

8) розшуком батьків ор-ганами внутрішніх справ, пов’язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місце знаходження

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія ухвали суду або копія довідки внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місце знаходження;
9) тривалою хворобою ба-тьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія висновку медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері дитини хвороби, що перешкоджає виконанню батьківських обов‘язків, виданим у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров‘я України;

10) підкинуті діти, батьки яких невідомі, покинуті в пологовому будинку, ін-шому закладі охорони здоров‘я або яких відмо-вилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі

 • свідоцтво про народження студента (копія);

 • копія Рішення;

або

 • копія акту за формою, що затверджений Міністерством охорони здоров‘я України і Міністерством внутрішніх справ (наказ від 17 березня 2004 р. №142/275);

* Якщо дитину виховувала одинока мати до документів додається довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до статті 135 Сімейного Кодексу України.


2.

Студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантується пільга при призначенні стипендії
Особи віднесені до

1 категорії


 • посвідчення (синього кольору, серія А) особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. №51 (далі Постановою №51)) та вкладка до посвідчення, скріплена печаткою облдержадміністрації (додаток №11 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – далі Порядку);

Особи віднесені до

2 категорії


 • посвідчення (синього кольору, серія А) учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (затверджене Постановою №51);

або

посвідчення (сірого кольору, серія Б) особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (затверджене Постановою №51);

Особи віднесені до

3 категорії


 • посвідчення (зеленого кольору, серія А) учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (затверджене Постановою №51);

або

посвідчення (зеленого кольору, серія Б) особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (затверджене Постановою №51);

Особи віднесені до

4 категорії


 • посвідчення (коричневого кольору, серія В) потерпілого від Чорнобильської катастрофи (затверджене Постановою №51);

та

 • довідка встановленого зразка про постійне проживання, до вступу в навчальний заклад, на території зони посиленого радіоекологічного контролю, яка видана місцевими органами виконавчої влади за місцем проживання (додаток №7 до Порядку);
Потерпілі діти, яким встановлена інвалідність, пов’язана з Чорнобиль-ською катастрофою.

 • посвідчення (жовтого кольору серії Д) дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (затверджене Постановою №51) та вкладка до посвідчення (додаток 12 до Порядку);
Потерпілі діти, які після досягнення повноліття бу-дуть мати підставу для отримання категорії 2.

 • посвідчення (жовтого кольору серії Д) дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (затверджене Постановою №51) та довідка встановленого зразка (додатки №№3-4 до Порядку);
Потерпілі діти, які після досягнення повноліття бу-дуть мати підставу для отримання категорії 3.

 • посвідчення (жовтого кольору серії Д) дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (затверджене Постановою №51) та довідка встановленого зразка (додатки №№5-6 до Порядку);
Потерпілі діти, які після досягнення повноліття бу-дуть мати підставу для отримання категорії 4.

 • посвідчення (жовтого кольору серії Д) дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (затверджене Постановою №51) та довідка встановленого зразка (додаток №7 до Порядку);
Діти, померлих батьків, віднесених до 1, 2 і 3 категорій
 • довідка встановленого зразка (додаток №2 до Порядку).
3.

Студенти з малозабезпечених сімей
Студенти з малозабезпе-чених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)

 • довідка про склад сім'ї ;

довідка органу праці та соціального захисту населення за місцем проживанні студента про призначення державної соціальної допомоги як малозабезпеченій сім'ї відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” із зазначенням строків призначення цієї допомоги.

4.

Студенти, які є інвалідами
Діти-інваліди віком до 18 років.

 • свідоцтво про народження студента;

 • посвідчення отримувача державної соці-альної допомоги;

(якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому повинно бути чітко зазначено ім’я дитини інваліда, закріплено печаткою органу, що видав посвідчення);

Студенти, які є інвалідами І-ІІІ групи

посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги), у якому зазначена група та причина інвалідності або довідка медико-соціальної експертної комісії.

5.

Студенти, які мають сім’ї з дітьми.
Студенти, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у ви-щому навчальному закладі за денною формою нав-чання.

 • свідоцтво про народження дитини (дітей) (копії).

5. Для призначення збільшеного розміру академічної або соціальної стипендії студентам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, підставою є посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту (копія) (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України „Про посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту” від 19 березня 1996 р. №345) і копія першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України.

6. Наказ від 28 лютого 2005 року №85 «Про стипендіальне забезпечення» вважати таким, що втратив чинність з 6 квітня 2011 року.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Т.в.о.ректора Ю.Л.Кишакевич


Погоджено:


Юрисконсульт А.В.Буховський


Головний бухгалтер О.П.Стецюцяк


Зав. аспірантурою А.М. Дяків


Голова профкому студентів І.О. Гівчак


Начальник навчально-методичного

відділу М.І.Шубак

Схожі:

Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconНаказ №385 Про призначення академічної стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2010/11 навчального року
«Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні» та Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України...
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconПоложення про порядок призначення стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
move to 0-13682275
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconНаказ №614 Про порядок підрахування середнього балу успішності студентів університету для призначення академічних стипендій
Ядку призначення і виплати стипендії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12. 07. 2004 року №882 (зі змінами)...
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconДокторські та постдокторські стипендії шведської програми Visby
Шведська стипендіальна програма Visby надає стипендії аспірантам, докторантам та дослідникам зі ступенем кандидата/доктора наук (в...
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconПоложення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
Дію Постанови поширено на ад'юнктів, слухачів та курсантів військових навчальних закладів Міністерства оборони згідно з Постановою...
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconНаказ “Про забезпечення структурних підрозділів університету аптечками невідкладної допомоги” з метою надання невідкладної медичної допомоги співробітникам та студентам університету у разі травмування, ушкодження або різкого погіршення здоров’я, наказую
Забезпечити підрозділи медичними аптечками невідкладної допомоги; перелік медикаментів, якими повинна бути укомплектована аптечка,...
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconНаказ “Про забезпечення структурних підрозділів університету аптечками невідкладної допомоги” з метою надання невідкладної медичної допомоги співробітникам та студентам університету у разі травмування, ушкодження або різкого погіршення здоров’я, наказую
Забезпечити підрозділи медичними аптечками невідкладної допомоги; перелік медикаментів, якими повинна бути укомплектована аптечка,...
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Пулюя докторантам І аспірантам Тернопільського державного технічного університету
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconПоложення про порядок призначення обласної стипендії студентам вищих навчальних закладів Обласні стипендії (далі стипендії)
З цією метою заснувати для студентів вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, які виявили особливі успіхи в навчанні та...
Наказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1 iconПро призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2011/12 навчальний рік
України студентам вищих навчальних закладів та Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи