Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) icon

Наказ №22 Про затвердження Положення "Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" (honoris causa)
Скачати 50.44 Kb.
НазваНаказ №22 Про затвердження Положення "Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" (honoris causa)
Дата24.06.2013
Розмір50.44 Kb.
ТипНаказМіністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

НАКАЗ


26 січня 2007 року м. Дрогобич № 22

Про затвердження Положення “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”

(HONORIS CAUSA) __________________________________________________________________


Відповідно до закону України “Про вищу освіту” (Розділ Х, Стаття 61, Розділ ХІІ, Стаття  66, 67), Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (п. 3.2.25) та рішення вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 1 від 25.01.07 р.)

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) (додається)

  2. Впровадити це Положення з 01.02.2007 р.

  3. Вченому секретарю вченої ради розробити бланк диплома “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи проф. Чернеця М.В.Ректор В. Скотний

Затвердженонаказом № 22

від 26 січня 2007 року


ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО ЗВАННЯ “ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ

ІВАНА ФРАНКА” (HONORIS CAUSA)


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) присвоюється відповідно до закону України “Про вищу освіту” (Розділ Х, Стаття 61, Розділ ХІІ, Стаття  66, 67) і Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (п. 3.2.25).

1.2. Звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) присвоюється вітчизняним та зарубіжним науковцям, діячам науки і техніки, громадським діячам за особливі заслуги перед Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка у розвитку науки і освіти.

1.3. Метою присудження звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) є офіційне відзначення та вшанування заслуг науковців, діячів науки і техніки, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці університету, сприяли налагодженню співпраці з вітчизняними вищими навчальними закладами, мають значний доробок у науковій і навчально-методичній діяльності.

1.4. Положення про звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) затверджує вчена рада університету.


ІІ. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ “ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА” (HONORIS CAUSA)

2.1. Кандидатура претендента на звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) (далі – звання “Почесний доктор”) розглядається на засіданні вченої ради факультету або загальноуніверситетської кафедри.

2.2. У разі позитивного голосування (голосування відкрите) вчена рада факультету або загальноуніверситетська кафедра подає вченій раді університету Ухвалу про рекомендацію присвоїти звання “Почесний доктор”.

2.3. До Ухвали вченої ради факультету або рішення загальноуніверситетської кафедри додається доповідна з пропозицією включити у порядок денний вченої ради університету питання про присвоєння звання “Почесний доктор” та відповідне підтвердження наукових та навчально-методичних досягнень номінованого кандидата (обґрунтування до присвоєння звання “Почесний доктор” за взірцем, який додається).

2.4. Відомості про претендентів на присвоєння звання “Почесний доктор” публікуються в університетському часописі “Франківець” до розгляду цього питання вченою радою університету.

2.5. Кандидатуру претендента на звання “Почесний доктор” вченій раді університету представляє декан факультету або завідувач загальноуніверситетської кафедри на черговому засіданні вченої ради університету. Членам вченої ради університету роздається письмове обґрунтування до присвоєння звання “Почесний доктор”. На цьому ж засіданні вчена рада університету присвоює звання “Почесний доктор”. Рішення про присвоєння звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” ухвалюється більшістю від складу вченої ради шляхом відкритого голосування.

2.6. Повідомлення про присвоєння звання “Почесний доктор” публікується у часописі “Франківець” та розміщується на Internet сайті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2.7. Особам, яким присвоєно звання “Почесний доктор”, вручається диплом “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” на урочистому засіданні вченої ради університету.


ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ

3.1. Бланк диплома “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” розробляється вченим секретарем вченої ради.

3.2. Виготовлення дипломів за розробленим зразком забезпечує факультет або загальноуніверситетська кафедра, які ініціюють присвоєння звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA).

3.3. Вчений секретар вченої ради веде реєстрацію дипломів “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” у спеціальному журналі.


Взірець


^ Обґрунтування для представлення до присвоєння звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”

1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Посада і місце роботи: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата і місце народження __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Освіта ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(які учбові заклади закінчив(ла), коли, спеціальність за дипломом)

5. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання ____________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Домашня адреса _______________________________________________________

_____________________________________ Тел. ___________________________________

7. Службова адреса ______________________________________________________

_____________________________________ Тел. ____________________________

8. Загальний стаж роботи ______________________________________________________________

9. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг претендента перед Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Кандидатура _______________________________________________________

рекомендована вченою радою факультету або рішенням загальноуніверситетської кафедри ________________________________________________________________

(назва факультету, дата обговорення, № протоколу)


Представляється до присвоєння почесного звання “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові претендента)


Декан факультету

(завідувач загальноуніверситетської кафедри) _______________


“ ” 2009 року

Схожі:

Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПочесні доктори (honoris causa) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти
Кандидат фіз мат наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету...
Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді...
Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про Відзнаку вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
...
Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про присвоєння звань «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» та «Запрошений професор (Visiting Professor)» Тернопільського національного економічного університету Загальні положення
«Почесний доктор» та «Запрошений професор» Тернопільського національного економічного університету, спрямовані на розширення зв’язків...
Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про педагогічну практику студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
Дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка затверджую
Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Про затвердження Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного...
Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Наказ №22 Про затвердження Положення \"Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка\" (honoris causa) iconПоложення про почесне звання "заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка" І. Загальні положення
Франка (далі – Університет) особливих заслуг штатних професорів Університету в розвитку науки і освіти, у підготовці наукових кадрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи