Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення icon

Положення про почесне звання "заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка" І. Загальні положення
Скачати 63.83 Kb.
НазваПоложення про почесне звання "заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка" І. Загальні положення
Дата24.06.2013
Розмір63.83 Kb.
ТипПоложення

Затвердженонаказом № 193

від 18 травня 2004 року;

зміни і доповнення внесені наказами № 77-А від 25.02.05 р., № 113 від 26.02.2005 р. та № 479 від 04.12.2008 р.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА”

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” встановлюється відповідно до Статуту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (п.3.2.25) і є визнанням Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка (далі – Університет) особливих заслуг штатних професорів Університету в розвитку науки і освіти, у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), їхньої довголітньої наукової, освітньої та громадської діяльності в Університеті.

1.2. Метою присудження почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” є офіційне відзначення та вшанування особистих заслуг перед Університетом його професорів, популяризація та раціональне використання досвіду старшого покоління викладачів, заохочення інших викладачів Університету до плідної праці на благо Держави та Університету, утвердження академічних свобод та університетських традицій.

1.3. Положення про почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” затверджує вчена рада Університету.


ІІ. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА”

2.1. Почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” присвоює вчена рада Університету професорам, які мають 30-річний стаж роботи в Університеті (з них не менше 10 років на штатних посадах професора кафедри, завідувача кафедри, проректора з науково-педагогічної роботи, проректора з наукової роботи, ректора Університету, а також на посадах завідувача (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного, провідного чи старшого наукового співробітника, вченого секретаря після присвоєння вченого звання професора) і надалі працюють в Університеті на цих посадах, підготували не менше п’яти кандидатів (докторів) наук для нашого університету, мають значний доробок у науковій та навчально-методичній роботі.

2.1.1. Професорам, діячам культури, музики і мистецтв, які мають 30-річний стаж роботи в Університеті (з них не менше 10 років на штатних посадах професора кафедри, завідувача кафедри, декана після присвоєння вченого звання професора) і надалі працюють в Університеті на цих посадах, які:

– підготували для нашого університету не менше двох кандидатів (докторів) наук;

– підготували не менше п’яти студентів-дипломантів Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів (Гран-Прі, лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів) чи творчі колективи, які працюють під їх орудою, ставали не менше трьох раз лауреатами Всеукраїнських та міжнародних конкурсів;

– є авторами не менше двох монографій (підручників, навчально-методичних посібників з грифом МОН України) або співавторами трьох монографій (підручників) чи чотирьох навчально-методичних посібників з грифом МОН України;

– мають особливі заслуги, визнані державою (академіки і члени-кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, удостоєні почесних звань України);

– зробили значний внесок у розвиток і популяризацію українського музичного мистецтва на регіональному та міжнародному рівнях.

2.1.2. Професорам, фахівцям фізичної культури і спорту, які мають 30-річний стаж роботи в Університеті (з них не менше 10 років на штатних посадах професора, завідувача кафедри, декана після присвоєння вченого звання професора) і надалі працюють в Університеті на цих посадах, які:

– підготували для нашого університету не менше двох кандидатів (докторів) наук;

– підготували не менше трьох спортсменів вищої кваліфікації (майстрів спорту України чи трьох призерів Всеукраїнських чи міжнародних студентських змагань), або підготували спортивну команду (чи команди), яка (які) тричі ставали призерами Всеукраїнських чи міжнародних студентських змагань;

– є авторами не менше двох монографій (підручників, навчально-методичних посібників з грифом МОН України) або співавторами трьох монографій (підручників) чи чотирьох навчально-методичних посібників з грифом МОН України;

– мають особливі заслуги, визнані державою (академіки і члени-кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, удостоєні почесних звань України);

– зробили значний внесок у розвиток фізичної культури і спорту на регіональному та міжнародному рівнях.

2.2. Почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” присвоюється щорічно до Дня Університету

2.3. Почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” присвоює вчена рада Університету на засіданні у вересні поточного року.

Рішення про присвоєння почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” ухвалюється 3/4 від тих, що взяли участь у таємному голосуванні.

2.4. Кандидатуру від факультету або загальноуніверситетської кафедри для присвоєння почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” подають вчені ради факультетів (загальноуніверситетські кафедри) до 1 вересня поточного року.

До ухвал вченої ради факультету (рішень загальноуніверситетських кафедр) про висунення кандидатури для присвоєння почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” додаються відповідні документальні підтвердження наукових, освітніх, навчально-методичних досягнень номінованого кандидата.

Кандидатуру професора Університету, якого висунуто для присвоєння почесного звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” вченій раді Університету представляє декан факультету (завідувач загальноуніверситетської кафедри).

2.5. Особам, яким присвоєно почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, вручається диплом “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” на урочистому засіданні вченої ради Університету в День Університету – першу п’ятницю жовтня поточного року.


^ III. ПРАВА ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

3.1. Заслуженому професорові Університету встановлюється щомісячна грошова винагорода (доплата) у розмірі 50 % його посадового окладу за рахунок позабюджетних коштів, починаючи з дня присвоєння почесного звання вченою радою Університету. Заслуженому професорові Університету надається право продовжувати працювати в Університеті без обмеження віку.

Право на укладення контракту із заслуженим професором Університету пенсійного віку на подальшу роботу, у т.ч. на адміністративних посадах надати ректорові Університету.

3.2. Заслужений професор Університету є членом вченої ради відповідного факультету; після виходу на пенсію і припинення трудових відносин з Університетом за заслуженим професором зберігається право на користування лабораторіями, кабінетами та читальними залами Університету.

3.3. Університет видає серію брошур “Заслужені професори Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”.

3.4. Інформація про особу, якій присвоєно почесне звання “Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, вноситься до Книги “Заслужені професори Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”, яка зберігається в Музеї історії Університету.

Взірець диплома

“Заслужений професор Дрогобицького державного

педагогічного університету імені Івана Франка”


Д И П Л О М


^ ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА


0001


УХВАЛОЮ ВЧЕНОЇ РАДИ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


від 23 вересня 2004 року протокол № 8


^ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ У РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ,

ПІДГОТОВКУ НАУКОВИХ КАДРІВ

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОВГОЛІТНЮ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ

ТА ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ


Винницькому Василю Михайловичу


ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ

Заслужений професор

Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка”


Голова ученої ради професор Скотна Надія Володимирівна


Вчений секретар доцент Галів Микола Дмитрович


М.П 23 вересня 2012 р.

Схожі:

Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про навчальні практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Рецензенти
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про виробничі (непедагогічні) практики студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій Рецензенти
Кандидат фіз мат наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету...
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про Відзнаку вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
...
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді...
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про педагогічну практику студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
Дрогобицький державний педагогічний університет імені івана франка затверджую
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconНаказ №22 Про затвердження Положення "Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" (honoris causa)
Про затвердження Положення “Почесний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1
Навчально-методичний відділ є основним структурними підрозділом університету, через який здійснюється організація та планування навчального...
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Про затвердження Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів заочної форми навчання Дрогобицького державного...
Положення про почесне звання \"заслужений професор дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка\" І. Загальні положення iconПоложення про практику магістрів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Положення розробили: Ю. Л. Кишакевич, В. Й. Кобрій, М.І. Шубак Затверджено
«Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи