Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет
Скачати 311.05 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет
Дата23.10.2012
Розмір311.05 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження


ПЛАН


роботи кафедри в 2011-2012 навчальному році

Затверджено на засіданні кафедри ЕПР

01 вересня 2011 року, протокол № 1


Кривий Ріг

2011

ЗМІСТ


РОЗДІЛ

Сторінка

^ КАРТКА- ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

3

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КАФЕДРИ

3

^ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

4

НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА

6

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

7

^ РОБОТА ПО ВИХОВАННЮ СТУДЕНТІВ

8

ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ

9

^ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

9

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

10

НАУКОВІ СЕМІНАРИ

11

^ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

11

ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ

12

^ ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ

12

ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

12

 1. ^ КАРТКА- ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ


1.1 Штат професорсько – викладацького персоналу кафедри на навчальний рік затверджено в кількості 12 чоловік, з них:


Т.в.о зав. кафедри

Кількість штатних одиниць

Погодиний фонд

примітка

Професор

Доцент

Ст. викладач

Профе-сорів

Доцен-тів

Ст. викладачів

асис-тентів

Викла-дачів

разом
15

4

2
12

100

1.2 Штат навчально- допоміжного персоналу затверджено в кількості 3 одиниць.

На момент складання плану роботи кафедри:

штат НДС і НДЛ ________________________ чоловік;

очний докторант _______________________ чоловік;

очних аспірантів ____________2___________ чоловік;

заочних аспірантів___________2___________ чоловік;

претендентів _______________ ___________ чоловік;

Разом по кафедрі ____________4___________ чоловік;

1.3 Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить 9532 годин, з них за видами:

Форма

Лекції

Консультації

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Перевірка контрольних робіт і завдань

Курсові проекти (роботи)

Заліки

Екзамени

Дипломні проекти (роботи)

ДЕК

Керівництво НДРС

Керівництво аспірантами

РГР

Консультації пот.

Модуль

Керництво практикою

Р а з о м

Денна

1185

60

1453

252

0

410

46

191

420

40

0

150

55

94

307

342

5005

Заочна

486

118

400

154

0

1061

72

273

921

82

0

375

149

292

0

144

4527

Разом

1671

178

1853

406

0

1471

118

464

1341

122

0

525

204

386

307

486

9532^ 2. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КАФЕДРИ

У розпорядженні кафедри електропостачання та ресурсозбереження перебувають приміщення загальною площею 602,7 кв.м.

Загальна площа включає: 8 лабораторних приміщень на 150 посадових місць,

1 методичний кабінет загальною площею 28 кв.м., 2 майстерні виробничого навчання площею 41 кв.м.

Загальна місткість приміщень кафедри складає 311 посадових місць.

Основні заходи з розвитку матеріально – технічної бази кафедри на 2011-2012 н.р.:

Виконати ремонт та переобладнання кабінетів та приміщень кафедри:

  • методичного кабінету кафедри – обладнати сучасними комп’ютерами, електронною бібліотекою для виконання курсових, дипломних проектів та магістерських робіт. (відповідальний ст. викладач Харитонов О.О.)

  • модернізація лабораторних стендів в лабораторії № 133 (відповідальний ст.викладач Пархоменко Р.О.)

  • удосконалення лабораторного стенду «Дослідження автоматичних вимикачів» (відповідальний ст.викл. Агеєнко В.І.)^ 3. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА№ п/п

Вид робіт

Виконавці

Термін виконання

Позначка про виконання

1

2

3

4

5Перегляд навчальних планів та робочих програм курсів у відповідності з вимогами КМС

Лектори

жовтень

2011 р.


Розробка методичних вказівок з лекційного матеріалу.

Лектори

жовтень

2011 р.


Розробка методичних вказівок до лабораторних робіт.

Усі викладачі кафедри

жовтень

2011 р.


Оновлення робочої програми з дисципліни «Електроматеріалознавство»

Пархоменко Р.О.

жовтень

2011 р.


Оновлення робочої програми з дисципліни «Електротехнічні матеріали»

Пархоменко Р.О.

жовтень

2011 р.


Оновлення робочої програми з дисципліни «Процесі у діелектриках»

Пархоменко Р.О.

жовтень

2011 р.


Переробка конспекту лекцій в електронному вигляді з дисципліни «Електричні станції та підстанції»

Пархоменко Р.О.

грудень

2011 р.


Розробка тестів для модульного контролю з дисципліни «Електричні станції та підстанції»

Пархоменко Р.О.

грудень

2011 р.


Розробка тестів для модульного контролю з дисципліни «Електро- матеріалознавство»

Пархоменко Р.О.

березень

2012 р.


Розробка тестів для модульного контролю з дисципліни «Електротехнічні матеріали»

Пархоменко Р.О.

березень

2012 р.


Розробка тестів для модульного контролю з дисципліни «Процеси у діелектриках»

Пархоменко Р.О.

березень

2012 р.1

2

4

5

6Підготовка методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електропривід гірничих машин» для студентів спеціальності «Гірниче обладнання».

Омельченко О.В.

жовтень

2011 р.


Оновлення робочої програми з дисципліни «Електропостачання»

Харитонов О.О.

жовтень

2011 р.


Оновлення робочої програми з дисципліни «Перехідні процеси»

Харитонов О.О.

жовтень

2011 р.


Рецензування методичних посібників

Гузов Е.С.

на протязі року


Оновлення робочої програми з дисципліни «Електропостачання та електропривод» для студентів спеціальності «Відкриті гірничі роботи»

Аніськов О.В.

жовтень

2011 р.


Підготовка та видання через видавничий центр КТУ методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Телемеханізація, диспетчеризація та зв'язок в системах електропостачання»

Михайленко О.Ю.


жовтень

2011 р.


Видання через видавничий центр КТУ конспекту лекцій з дисципліни «Надійність і діагностика СЕП»

Аніськов О.В.

лютий

2012 р.


Видання через видавничий центр КТУ конспекту лекцій з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики»

Аніськов О.В.

лютий

2012 р.


Видання через видавничий центр КТУ методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни «Електричні системи та мережі»

Пархоменко Р.О.

березень

2012 р.


Видання через видавничий центр КТУ методичних вказівок до самостійної роботи з дисципліни «Електротехнічні матеріали»

Пархоменко Р.О.

лютий

2012 р.


Видання через видавничий центр КТУ методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали»

Пархоменко Р.О.

березень

2012 р.1

2

4

5

6Видання через видавничий центр КТУ методичних вказівок до курсового проекту з дисципліни «Електропостачання»

Харитонов О.О.

березень

2012 р.


Видання через видавничий центр КТУ методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Електропостачання»

Харитонов О.О.

березень

2012 р.


Підготовка методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електропривод гірничих машин»

Гузов Е.С.

жовтень

2011 р.


Підготовка методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Світлотехніка»

Цибулевський Ю.Є.

жовтень

2011 р.


Підготовка методичних вказівок до виконання лабораторної роботи з дисципліни «РЗА» «Дослідження мікропроцессорного захисту фідера за допомогою реле типу МРЗС-05».

Цибулевський Ю.Є.

жовтень

2011 р.


Підготовка методичних вказівок до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Світлотехніка та джерела світла» «Дослідження кутових характеристик світлодіодних ламп».

Цибулевський Ю.Є.

жовтень

2011 р.

^ 4. НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА

№п\п

Вид робіт

Виконавці

Термін виконання

1

2

4

5

1

Робота над кандидатською дисертацією на тему: «Автоматизація систем оптимального керування тяговими електроприводами постійного струму »

ас.

Омельченко О.В.

керівник

к.т.н., доц.

Гузов Е.С.

2013р.

2

Робота над кандидатською дисертацією на тему: «Оптимізація та оптимальне керування технологічними процесами з дозованою передачею електричної енергії в навантаження»

ас.

Аніськов О.В.

керівник

к.т.н., доц.

Гузов Е.С.

2012 р.

3

Робота над кандидатською дисертацією на тему: «Автоматизація процесів керування»

ас. Михайленко О.Ю.

керівник

д.т.н., доц.

Щокін В.П.

2012 р.

4

Робота над кандидатською дисертацією на тему: «Адаптивна система автоматичного управління теплогенераційними процесами»

ас. Логінов О.

керівник

д.т.н., доц.

Щокін В.П.

2013р.1

2

4

5

5

Підготовка 10 магістрантів зі спеціальності 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»

Керівники

на протязі рокуПідготовка та проведення 7-ої Між­народної науково-технічної конфе­ренції молодих вчених з проблем енергетики.

Щокін В.П.

Квітень

2012pОрганізація і проведення конкурсу студентських наукових робіт В ра­мках конференції „Перспективні методи та технічні засоби підви­щення ефективності енергоємних установок та технологічних ком­плексів гірничо-металургійної промисловості - 2012"

Щокін В.П.

Квітень

2012pПідготовка студентських наукових робіт на зовнішній конкурс з галузі «Електротехніка та елек тромеханіка»

Щокін В.П.

Гузов Е.С.

Березень

2012р.Підготовка заявок на отримання па­тентів (2 заявки)

Видання 20 науково-технічних ста­тей

Співробітники кафедри

2011-

2012ppНауково-дослідна робота студентів. Видання науково-технічних статей студентами та магістрантами.

Щокін В.П., Гузов Е.С., Цибулевський Ю.Є,

Мельник О.Є.

2011-

2012ррУчасть співробітників кафедри ЕПР у науково-технічних конференціях (10 доповідей)

Співробітники кафедри

Протягом н.р.Керівництво роботою студентсько­го наукового гуртка

Щокін В.П.

Протягом н.р.Підготовка відзивів на авторефера­ти дисертацій

Щокін В.П.

Протягом н.р.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА


№ п\п

Вид робіт

Виконавці

Термін

виконання

1

2

3

4

1

Проведення навчально-методичних семінарів.

Викладачі

Протягом н.р.

2

Проведення засідань кафедри.

Викладачі


кожного місяця

3

Профорієнтаційна робота

Викладачі


Протягом н.р.

4

Проведення консультацій з дисциплін кафедри

Викладачі


Протягом н.р.

5

Проведення науково-технічних та навчально-методичних семінарів з проблем:

5.1. сучасні напрямки підвищення якості електроенергії у міських та промислових мережах;

5.2. сучасні методи дослідження складних систем;

5.3. особливості ОПП та ОКХ спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»;

5.4. підвищення ефективності технології організації навчального процесу.


доц. Щокін В.П.

доц. Гузов Е.С.

доц. Титюк В.К.

ас.Аніськов О.В.

ас.Омельченко О.В.

ас.Михайленко Ю.О.

Протягом н.р.

1

2

3

4

6

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри у відповідності з планом кафедри і університету.


ВикладачіПлан - графік

7

Поповнення електронної бібліотеки наукової, довідникової, періодичної та навчально-методичної літератури зі спеціальності

доц. Сінчук І.О.

Протягом н.р.

8

Підготовка ліцензійної справи з відкриття нової спеціальності «Енергетичний менеджмент»

доц. Мельник О.Є.

ст. викладач Аніськов О.В.

ст. викладач Харитонов О.О.

асистент Омельченко О.В.

асистент Михайленко О.Ю.

За планом

9

Підтримка роботи освітнього Інтернет-порталу кафедри

ст. викл. Аніськов О.В.


Протягом н.р.
 1. РОБОТА ПО ВИХОВАННЮ СТУДЕНТІВ
№ п\п
^

Вид робітВиконавці

Термін виконання

1

Профорієнтаційна робота

Викладачі

Відповідальний

по кафедрі

ст.викл.

Пархоменко Р.О.

на протязі навчального

року

2

Куратори академгруп

ЕЕ-11 Пархоменко Р.О.

ЕЕ-10 Мельник О.Є.

ЕЕ-09 Харитонов О.О.

ЕЕ-08 Омельченко О.В.

ЕЕ-07 Аніськов О.В.

на протязі навчального

року

3

Проведення культурно -освітніх заходів

ст.викл. Агеєнко В.І.

Постійно

4

Організація культурно-масової та спортивної роботи.

ас. Омельченко О.В.

Постійно

5

Проведення навчально-виховної роботи в гуртожитках

Викладачі

Згідно графіку
 1. ^ ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ
№ п\п

Вид робіт

Виконавці

Термін виконання^

Заступник декана ЕТФ


ст. Агеєнко В.І.

Протягом рокуПрофгрупорг кафедри та голова профбюро ЕТФ

ст.викл


Харитонов О.О.


ПостійноПроведення експертиз при нещасних випадках в системах електроспоживання підприємств

Викладачі та співробітники кафедри


ПостійноВідповідальний за громадянську оборону

Аніськов О.В.

ПостійноКерівник спортивно-масової роботи на факультеті

асистент

Омельченко О.В.

Постійно
Відповідальний за підготовку студентів до олімпіад.

ст.викл.

Пархоменко Р.О.

на протязі навчального

рокуІнформація про нові видання (друкованих), реферативної, патентного друку.

к.т.н.,доц.

Цибулевський Ю.Є.

Постійно


^

Екзамени по ТБ ОТ


доц. Гузов Е.С.

Постійно


Відповідальний за профорентаційну роботу у школах


ст.викл.

Пархоменко Р.О.

на протязі навчального

року


^

Відповідальний за підготовку студентів до олімпіад


ст.викл.

Пархоменко Р.О.

Постійно


^

Відповідальний за стан матеріально технічної бази кафедри, противопожежного стану.


Майстер виробничого навчання


Постійно^ 8. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

№ п\п

Основні обговорювані питання

Термін проведення

1

2

31. Звіт про виконання поставлених задач по підвищенню якості підготовки студентів.

2. Підсумки 2010-2011 навчального року.

3. Питання ліквідації заборгованостей.

4. Затвердження тем та керівників магістерських робіт.

5. Звіт за результатами проходження практик.

вересень

2011р.1. Призначення кураторів академічних груп і складення планів роботи кураторів на 2011-2012навчальний рік.

2. Проведення виховної роботи в гуртожитку №2 серед студентів.

4. Атестація аспірантів.

жовтень

2011 р.1. Про стан науково-дослідної роботи на кафедрі.

2. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрі.

3. Різне.

листопад

2011 р.1. Виконання викладачами кафедрального плану по педагогічній та науковій роботі.

2. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії.


грудень

2011р.

1

2

31. Перевірка виконання прийнятих рішень попередніх засідань кафедри.

2. Виконання індивідуальних планів викладачів.

січень

2012 р.1.Підсумки зимової екзаменаційної сесії.

2. Підготовка кафедри до весняного семестру:

3. Затвердження тем дипломних проектів.

лютий

2012 р.1. Стан підготовки навчально-методичного та організаційного забезпечення держіспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з електротехніки.

2. Про стан навчально-лабораторного обладнання кафедри.

3. Задачі колективу кафедри з питань профорієнтаційної роботи.


березень

2012р.1. Звіт кураторів академічних груп.

2. Про стан виконавчої та трудової дисципліни викладачів та навчально-допоміжного складу.

3. Затвердження складу ДЕК.

4. Різне.

квітень

2012 р.1. Затвердження графіків захисту ДП.

2. Підготовка до проведення літньої навчальної та виробничої практики студентів.

3. Різне.

травень

2012 р.1.Звіт про результати захисту дипломних проектів та магістерських робіт.

2. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів роботи.

3. Розгляд та затвердження звіту кафедри за 2011-2012 навчальний рік.

4. Попередній розгляд плану кафедри на 2012-2013 навчальний рік.

5. Розподіл навчального навантаження на 2012-2013 навчальний рік.

червень

2012 р.
 1. ^ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ
№п\п

Теми

Виконавці


Термін проведення

1

2

3


4

1

Стан підготовки УМКД

Мельник О.Є.


04.10.2011

2

Складання плану видання методичних вказівок у видавничому центрі

Омельченко О.В.

18.10.2011

3

Стан підготовки матеріалів з ліцензування нової спеціальності «Енергетичний менеджмент»

Харитонов О.О.

Мельник О.Є.


08.11.2011

4

Перевірка наявності методичної літератури на сайті кафедри

Логінов О.

22.11.2011

5

Розгляд тем дипломних робіт спеціалістів

Харитонов О.О.

20.12.2011

6

Стан справ по виданню методичних вказівок у видавничому центрі

Омельченко О.В.


24.01.2012

6

Розгляд складу методичних вказівок з нової спеціальності

Мельник О.Є.

07.02.2011

7

Обговорення поліпшення методичного забезпечення процесу дипломування

Харитонов О.О.

21.02.2011

1

2

3

4

8

Перевірка наявності УМКД з нової спеціальності

Харитонов О.О.

Мельник О.Є.

20.03.2012

9

Розгляд термінів поновлення робочих програм, та вимоги КМС до складання.

Омельченко О.В.

10.04.2012

10

Обговорення виконання методичних вказівок по новим лабораторним роботам

Пархоменко Р.О.

15.05.2012
 1. ^ НАУКОВІ СЕМІНАРИ

№ п\п

Теми

Виконавці


Термін проведенняЗатвердження тем магістерських робіт магістрантів денної форми

Магістранти гр. ЕЕ-07м


06.09.2011
Розширений звіт з наукової роботи за термін навчання в аспірантурі

Михайленко О.Ю.

.

27.10.2011Розширений звіт з наукової роботи за термін навчання в аспірантурі

Аніськов О.В.


03.11.2011
Модель котла як об’єкту керування в САР температури теплоносія на виході котлової системи


Логінов О.


24.11.2011
Підготовка до участі в зовнішніх конкурсах студентських наукових робіт

Пархоменко Р.О.

01.12.2011
Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) для автоматичного контролю складу залізних руд та продуктів їх збагачення

доц.. Цибулевський Ю.Є.


23.02.2011
Доповідь за темою дисертаційної роботи викладача кафедри


ас. Омельченко О.В.


15.03.2011
Доповідь за темою дисертаційної роботи викладача кафедри


ст.викл. Харитонов О.О.

29.03.2011
Актуальність та наукова проблематика магістерських робіт

Магістранти гр. ЕЕ-07м


26.04.2011
Доповідь за темою дисертаційної роботи викладача кафедри


ст.викл. Пархоменко Р.О.

24.05.2011^ 11. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


№ п\п

Форма

Учасники


(прізвище,ініціали)

Термін виконання

1.

Підвищення кваліфікації викладачів

Усі викладачі кафедри

березень

2012 р.

2.

Підвищення кваліфікації по рівню знань програмного забезпечення.

Усі викладачі кафедри

постійно

3.

Підвищення професійної підготовки у напрямку науково-дослідної діяльності у зв’язку з завершенням дисертаційних робіт

Харитонов О.О.

Пархоменко Р.О.

постійно


^ 12. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ

Дата

Розділ

Назва

Підстава для змін^ 13.ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ

Дата

Зміст зауважень

Підпис
14. ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ


Осінній семестр


Обговорено на засіданні кафедри, протокол № ____ від „___” __________ 20__ р.


Зав. кафедри _______________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)


Весінній семестр


Обговорено на засіданні кафедри, протокол № _______ від „____” ____________20__ р.


Зав. кафедрою ______________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет «Затверджую»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет «Затверджую»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет icon«день науки»
Міністерство освіти, науки, молоді ta спорту україни дніпродзержинський державний технічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Луцький національний технічний університет
Напрям підготовки­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи