Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" icon

Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів "Економічний ризик І методи його вимірювання"
НазваМетодичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів "Економічний ризик І методи його вимірювання"
Сторінка1/6
Дата23.10.2012
Розмір1.31 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства


методичні вказівки

до виконання завдань та контрольної роботи з курсів

“Економічний ризик і методи його вимірювання”

(для студентів спеціальностей 6.050.100 та 7.050.106);

“Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком”

(для студентів спеціальності 6.050.100, спеціалізація

Фінансово-кредитна діяльність підприємства”);

“Ризик у менеджменті”

(для студентів спеціальності 6.050.200)

денної й заочної форм навчання

Полтава 2003

Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів “Економічний ризик і методи його вимірювання” для студентів спеціальностей 6.050106 “Економіка підприємства”, 6.050200 “Менеджмент організацій” та 7.050100 “Облік та аудит” денної й заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – 24 с.


Укладачі: І.А. Брижань – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства; С.Ю. Кулакова – асистент кафедри економіки підприємства


Відповідальний за випуск: В.Я. Чевганова, завідувачка кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент


Рецензент: Шимановська-Діанич Л.М. – кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України


Затверджено радою університету

протокол № 13 від 08. 07. 2003 р.


Редактор Н. В. Жигилій

Коректор Н. О. Янкевич


^

1. Загальні положення


1.1. Розвиток економіки на сучасному етапі тісно пов’язаний із зміцненням і розширенням ринкових принципів господарювання. А в ході становлення ринкових відносин в Україні буде посилюватися невизначеність (попит, ціни) та конкуренція. Щоб вижити за таких умов, керівникам підприємств необхідно впроваджувати нові технології й технічні новинки, приймати сміливі та нетрадиційні рішення, а це підвищує ступінь економічного ризику. Тому слід навчитися прогнозувати події, оцінювати рівень ризику, йти на нього, але не виходити за межі допустимого. Основні завдання під час прийняття рішень – це врахування ризику, керування ним, зведення до прийнятних меж, зниження можливих збитків. Отже, важливою проблемою є оцінювання ризику в різних сферах економічної діяльності, розвиток відповідних механізмів щодо моніторингу та менеджменту ризику. Предметом вивчення курсу "Економічний ризик і методи його вимірювання" є господарська діяльність підприємств в умовах невизначеності і ризику. Контрольна робота з цієї дисципліни має велике значення для закріплення та поглиблення теоретичних знань, освоєння методів техніко-економічних розрахунків, набуття навиків використання довідникових, нормативних даних.

1.2. Завдання курсу – навчити:

 • кількісно оцінювати ризик;

 • узагальнювати термінологічну базу теорії економічних ризиків;

 • ідентифікувати вид ризику;

 • розпізнавати причини й фактори, що викликають ризик у діяльності підприємств;

 • досліджувати можливі способи захисту від ризиків.

1.3. Курс “Економічний ризик і методи його вимірювання” студентам заочної форми навчання доцільно вивчати в такій послідовності:

  1. Ознайомитися з робочою програмою та методичними вказівками до вивчення курсу.

  2. Ознайомитися з літературою, рекомендованою для вивчення курсу.

  3. Скласти стислий конспект із кожної теми курсу.

  4. Розв’язати відповідні задачі контрольної роботи.

  5. Підготуватися до заліку.

На лекційних заняттях студентам заочного навчання викладаються окремі вузлові питання найбільшої складності. На практичних заняттях з’ясовуються і розв’язуються задачі й питання, що викликають у студентів труднощі при виконанні контрольної роботи.

Із курсу виконується одна контрольна робота, що складається з відповіді на теоретичне питання за варіантами (див. додаток 1) та розв‘язання практичних задач.

Виявлення причин ризику, ідентифікація його виду, оцінка його значення – це складові системи управління ризиком. Є ще одна важлива складова – зниження ступеня ризику. Прийоми зниження існують різні залежно від умов та виду ризику. Тому доцільно при розв'язуванні задач контрольної роботи відповідати на питання про способи управління ризиком.

При вирішенні задач не можна обмежуватися лише приведенням кінцевого результату. Необхідно навести зміст завдання, а також докладно викласти всі розрахунки. До контрольної роботи слід подати список використаної літератури.

Контрольна робота з курсу “Економічний ризик і методи його вимірювання” повинна вміщувати відповіді на теоретичні питання до задач та вирішення шести задач, варіанти яких для кожного студента визначаються викладачем.

1.4. Зазначена контрольна робота (практичне завдання) використовується для поточного контролю знань студентів денної форми навчання.

^

2. Вимоги до оформлення контрольної роботи


Виконання роботи передбачає вивчення теоретичного матеріалу і вибір положень, які мають застосовуватися під час розрахунків.

Неприпустимо переписувати текст підручників чи навчальних посібників. Автор повинен викладати текст із посиланням на його практичне застосування у виконуваній роботі.

Контрольна робота виконується у вигляді пояснювальної записки обсягом 15-20 сторінок формату А4. Кожна сторінка пояснювальної записки повинна мати рамку, виконану чорнилами або пастою на відстані 20 мм зліва та по 5 мм з інших боків. Відстань від рамки до тексту з початку рядка – 5 мм, у кінці – не менше ніж 3 мм, а від рамки до першого рядка вгорі й останнього знизу – не менше ніж 10 мм. Абзац починається з відступом 15-17 мм. Відстань між рядками – 5-7 мм. Усі сторінки, починаючи з титульного аркуша, мають бути пронумеровані (на титульному аркуші номер не ставиться).

Пояснювальна записка повинна мати тверду обкладинку, на якій наводяться дані: назва університету, факультету, кафедри, найменування роботи, прізвище студента – автора роботи, прізвище викладача, назва міста та рік виконання.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу «економічний ризик та методи його вимірювання»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання” (для...
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної...
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconПитання з «Економічний ризик І методи його вимірювання»
Корисність за Нейманом, числові характеристики ризику з врахуванням функцій корисності
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconТ.І. Світлична
Теоретичні основи курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання”. Навч посібник. Т.І. Світлична. – Харків: хнамг, 2004. 144...
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconЗміст с. Передмова 4 програмний матеріал 5 контрольні запитання 6 вказівки до виконання контрольної роботи 10 завдання для контрольних робіт 10 зразки 34 розв\'язування завдань контрольної роботи 34 список рекомендованої літератури 66 передмова
Пропоновані методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів-заочників, які мають оволодіти навичками розв'язування...
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconПрограма, методичні вказівки та контрольне завдання
Методичні вказівки та приклади виконання завдань контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconЕкономіка І організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання завдань та контрольної роботи з курсів \"Економічний ризик І методи його вимірювання\" iconБогдан Н. М., Харк нац акад міськ госп-ва
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи