Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О icon

Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О
Скачати 54.36 Kb.
НазваХорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О
Дата10.10.2014
Розмір54.36 Kb.
ТипДокументи


Секція 2.1.
Хорольский И.В. Тенденции становления информационной экономики в мире

Лук’яненко Т.О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика

Мага К.О. Зміцнення позицій ЄС на світовій арені в процесі створення Європейського Дослідницького простору

Івлева С.С. Використання переваг мережі Інтернет у практиці українських туристичних фірм

Тульку Я.І. Вплив IT-корпорацій на становлення світового ринку інформаційних технологій

Семенчук Н.В. Переваги електронного біржового трейдингу

Кротінова К.В. Роль транснаціональних корпорацій у світовому виробництві технологій

Лазаренкова А. М. Трансформация рекламной деятельности в условиях информационной экономики

Мандрико Т.О. Напрямки стимулювання інтенсивного економічного розвитку української економіки технопарковими структурами

Мозжухина К.Д. Интересы Украины при проведении антидемпинговых расследований в условиях информационной экономики

Плешкова Е. Орієнтири соціально-економічного розвитку Донецького регіону за участю програми «Тасис»

Косых Э.В. Информационная экономика и процесс глобализации

Дожужина А.Н. Роль обмена информации в прогнозировании миграционных потоков

Кручинина М.В. Проблемы глобального информационного общества

Чернозуб Ю.А. Международный рынок капитала в условиях информационной экономики

Заграфова Ю.В. Становлення інформаційної економіки в умовах глобалізації

Мандрыка В.В. Интегрированная система R/3 как элемент управления ТНК

Ключище М.П. Украина на пути к информационному обществу: проблемы и перспективы
Секція 2.2.

Завгородняя О.В. Влияние инновационного развития на экономический рост в Украине

Хазарадзе О.И. Информационные технологии как инструмент продвижения продукции предприятия

Степанов В.С. Роль масс-медиа в развитии экономики

Лесная Н. В. Развитие информационного общества

Балахон Т.В. Информация в инновационной сфере

Хорунжая И.О. Инновационный потенциал предприятия

Паргаменко М.П. Бенчмаркинг в системі розробки інновацій

Черкашина І.В. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту

Барзий М.В. Управление интеллектуальной собственностью на региональном уровне

Русакова О.В. Информационные технологии в банковском секторе

Варваровська Н. М. Роль малого бізнесу в інноваційній діяльності

Хаснутдінова О.М. Необхідність та проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні

Карачинская Е.О. Проблеми інноваційного розвитку України

Гладун Н. В. Развитие инновационной инфраструктуры в Украине

Замула А.А. Розвиток системи інноваційно-орієнтованої освіти в Україні

Закарлюка Д.С. Розвиток інноваційного потенціалу малих підприємств: інформаційне забезпечення

Пархоменко Л.Д. Інноваційна модель розвитку економіки України

Володіна А.А. Проблеми формування і розвитку інформаційної економіки в Україні

Королёва В.Е. Тенденции развития современных корпоративных информационных систем

Верхоляк И.А. Инновации в деятельности предприятия

Герасимова В. Інвестування інноваційної діяльності підприємств України

Патлатюк Л.О. Інноваційні процеси в податковій системі України

Свиридова К.І. Влияние инвестиционно-инновационной политики на экономический рост Украины

Ворона Г.Г. Інформаційні технології в економіці

Пасько Н.І. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу

Калініна Н.М. Визначення рейтингу регіонів за результатами їхнього соціально-економічного розвитку

Потапенко Н.В. Сучасні інформаційні технології у банківській сфері України

Дронова А.Ю. Роль управлінського обліку в підвищенні ефективності роботи підприємства

Воробйова Г.С. Сучасні проблеми облікової політики підприємства

Харченко С.Н., Подгора Н.В. Государственное регулирование информационной экономики в Российской Федерации

Хавалиц В.И. Пути повышения эффективности деятельности руководителя

Штик Ю.В. Облік у неприбуткових організаціях України

Дьоміна Т.О. Управлінський облік у системі сучасного менеджменту

Олифирова К.И. Особенности нелинейного стратегического менеджмента

Колковская Е.С. Проблемы електронного бизнеса

Черноус Ю.В. Проблемы и перспективы развития електронного правительства в Украине

Едыкина Ю.С. E-banking:преимущества и недостатки

Куликовская Л.П. Информационные риски в кредитно-финансовой сфере: система страхования

Приступа К.С. Інформаційне забезпечення інноваційного потенціалу підприємства

Самоделок Ю.С. Удосконалення інформаційного забезпечення фінансової діяльності підприємств

Тарасова О.В. Аналіз маркетингових комунікаційних стратегій торговельних підприємств

Переверзев Д.П. Вступление в НАТО – путь к расширению информативного поля Украины

Воскобоєва О.С. Автоматизація аналізу ефективності господарської діяльності підприємств торгівлі
Секція 2.3.

Зубков А.Е. Математические методы оценки инвестиционных показателей

Обрубова Н.Г. Анализ эффективности функционирования подсистемы планирования предприятия ООО «НВП «МАК» на основе системы массового обслуживания

Сокуренко Ю.В. Пути повышения конкурентоспособности продукции (на примере продукции ЗАО «Золотой колодец»)

Барзий М.В. Определение показателя доступности жилья

Москаленко О.Е. Динамическая модель анализа хозяйственной деятельности предприятия электрических сетей на примере Дружковского РЭС

Торчинович Г.М. Моделювання процесу формування доходної частини бюджету Ленінського районного відділу освіти м. Донецька

Прикота М.М. Применение методов экономико-математического моделирования на железнодорожном транспорте

Халайджи М.О. Застосування методів економіко-математичного аналізу до оцінки результатів діяльності органів місцевого самоврядування

Звенігородський А.О. Оптимізація структури рекламного бюджету

Левченко І.В. Моделирование динамики оборотних средств предприятия с целью управления прибылью

Кігель М.А. Використання Excel для рішення оптимального планування в торгівлі

Мазурик В.В. Вендинг-прогресивний метод торгівлі на засадах інформаційних технологій

Якименко Д.С. Моделирование прибыли малих предприятий легкой промышленности

Москаленко О.Е. Динамическая модель анализа хозяйственной деятельности предприятия электрических сетей на примере Дружковского РЭС

Белая М.А. Технологический процесс хлебопекарного производства как объект оптимизации

Алексеенко А.И. Принципы экономико-математического моделирования в процесах стимулирования труда

Грудцина Е.Б. Анализ доступности кредита для малого предприятия

Схожі:

Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Андрєєва, О. І. Лук`яненко Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “основи маркетингу” для студентів 4 курсу заочної форми...
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconКириченко В. В. (ФЕтаУ, II курс) Проблеми Розвитку венчурного бізнесу в Україні
Одним з основних економічних інструментів, що забезпечують протягом останніх десятиліть інноваційний розвиток провідних індустріальних...
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Андрєєва, О. І. Лук`яненко Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Інвестиційний менеджмент” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconВ. М. Андреева, О.І. Лук’яненко програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Управління попитом” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconЯковець Г. Ю., аспірант Житомирський державний технологічний університет тенденції розвитку венчурного фінансування інновацій в україні та їх вплив на бухгалтерський облік
Принцип венчурного інвестування передбачає вбудований механізм відбору інноваційних проектів, тобто такі проекти на ранній стадії...
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconСвітова практика формування інституційної структури фінансового нагляду
Двнз “Українська академія банківської справи Національного банку України”, Україна, м. Суми
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconЛекція фінансова політика й фінансовий механізм
Фінансова політика має самостійне значення І водночас є важливим засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері суспільної...
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconРефератів з дисципліни Міжнародні економічні
Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури,...
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconМіністерство освіти І науки України
В. М. Андреева, О.І. Лук’яненко. Конспект лекцій з дисципліни “Інвестиційний менеджмент” (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Хорольский И. В. Тенденции становления информационной экономики в мире Лук’яненко Т. О. Державна політика в сфері венчурного фінансування: світова і українська практика Мага К. О iconІ.І. Рекуненко, к е. н., доцент, Я. C. Лук’яненко
У статті досліджуються особливості оподаткування операцій з цінними паперами в сучасних умовах. Розглянуто основні операції які підлягають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи