Рок 1 Стоматологія icon

Рок 1 Стоматологія
Скачати 127.01 Kb.
НазваРок 1 Стоматологія
Дата10.04.2013
Розмір127.01 Kb.
ТипДокументи

Доповнення до бази даних

Крок 1 Стоматологія

6.0 Патологічна фізіологія

1

При развитии у больного острого пульпита отмечались приступообразные боли в

верхней левой челюсти, усиливающиеся по ночам, лихорадка, в крови отмечался

лейкоцитоз. Какой вид лейкоцитоза возможен в данном случае?

A *Нейтрофильный лейкоцитоз

B Базофильный лейкоцитоз

C Эозинофильный лейкоцитоз

D Лимфоцитоз

E Моноцитоз


2

У хворого з кардіосклерозом спостерігалася аритмія з кількістю передсердних скорочень

до 400 в 1 хв. При цьому частота пульсу була менше частоти серцевих скорочень.

Порушення якої функції серцевого м’язу виявляється в даному випадку?

A *Збудливості та провідності

B Автоматизму

C Збудливості

D Скоротливості

E Провідності


3

У хворого на мієломну хворобу виявили білок в сечі. Яка форма протеїнурії має місце у

даного хворого?

A * Супраренальна.

B Ренальна гломерулярна.

C Ренальна тубулярна.

D Субренальна пухирна.

E Субренальна уретральна.


4

Хвора, 55 років, тривалий час приймає барбітурати, що є несприятливим фактором щодо

розвитку кров’яної гіпоксії. Утворення якої патологічної форми гемоглобіну може

призвести до розвитку кров’яної гіпоксії у цьому випадку?

A * Метгемоглобін.

B Сульфгемоглобін.

C Карбоксигемоглобін.

D F-гемоглобін.

E S-гемоглобін.


5

У хворого на тлі менінгоенцефаліту з’явились розлади дихання. Вони характеризуються

постійною амплітудою, однак дихальні рухи раптово припиняються, а потім також раптово

відновлюються. Який патологічний тип дихання має місце у хворого?

A * Біота.

B Апнейстичний.

C Стенотичний.

D Куссмауля.

E Чейн-Стокса.


6

В експерименті у адреналектомованої тварини спостерігали значну затримку калію в рганізмі, що обумовила гіперкаліємію. Яке порушення ритму серця найбільш ймовірне у такої тварини?

A *Синусова брадикардія.

B Синусова тахікардія.

C Предсердна екстрасистола.

D Шлункова екстрасистола.

E Предсердно-шлункова блокада.


7

В клинику профессиональных заболеваний поступил больной с диагнозом

пневмокониоз. Нарушение какого компонента внешнего дыхания можно считать

ведущим?

A *Поражение процесса диффузии газов

B Поражение вентиляции легких

C Нарушение перфузии легких

D Нарушение нервной регуляции внешнего дыхания

E Нарушение гуморальной регуляции внешнего дыхания


8

Больной А., 27 лет, доставлен в больницу с желудочным кровотечением в тяжелом

состоянии. АД - 80/60 мм.рт.ст. Больной выделяет 60 - 80 мл мочи за сутки с

относительной плотностью 1,028-1,036. Какой патогенетический механизм вероятнее

всего обусловил падение суточного диуреза в данной клинической ситуации?

A *снижение гидростатического давления в капиллярах клубочков

B повышение осмотического давления мочи

C высокий уровень остаточного азота в крови

D повышение коллоидно-осмотического давления в крови

E повышение гидростатического давления в капсуле Шумлянского-Боумена


^ 9

При різних запальних процесах у людини в крові збільшується кількість лейкоцитів. Ця

закономірність є проявом:

A * Адаптації.

B Регенерації.

C Репарації

D Трансплантації

E Дегенерації.


10

У хворого взята кров для аналізу. Її дані показують, що 30\% еритроцитів мають

неправильну форму. Як називається цей процес?

A *Патологічний пойкілоцитоз

B Анізоцитоз

C Фізіологічний пойкілоцитоз

D Макроцитоз

E Мікроцитоз


11

В эксперименте исследовали порог силы раздражения клеток различных тканей. Где он

оказался наименьшим?

A * В мотонейронах спинного мозга

B В железистых клетках

C В миоцитах скелетной мышцы

D В миоцитах гладкой мышцы

E В кардиомиоцитах


12

В эксперименте на нервно-мышечном препарате лягушки изучают одиночные

сокращения мышцы в ответ на электрическую стимуляцию нерва. Как изменятся

сокращения мышцы после обработки препарата курареподобным веществом?

A *Исчезнут

B Увеличится сила

C Увеличится длительность

D Уменьшится длительность

E Не изменятся


13

Длительный отрицательный эмоциональный стресс, сопровождающийся выбросом

катехоламинов, может вызвать заметное похудание. Это связано с:

A *Усилением липолиза

B Нарушением пищеварения

C Усилением окислительного фосфорилирования

D Нарушением синтеза липидов

E Усилением распада белков


14

На прийом до терапевта прийшов чоловік 37 років зі скаргами на періодичні інтенсивні

больові приступи у суглобах великого пальця стопи та їх припухлість. При аналізі сечі

встановлено її різко кислий характер і рожеве забарвлення. З наявністю яких речовин

можуть бути пов’язані вказані клінічні прояви у хворого?

A * Солі сечової кислоти

B Хлориди

C Амонієві солі

D Фосфат кальцію

E Сульфат магнію


15

У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність і виявлено наявність трипсину, в крові

підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить?

A *Підшлункової залози

B Печінки

C Шлунку

D Нирок

E Кишечника


16

У больного внезапно наступила потеря сознания, возникли судороги. На

электрокардиограмме на 2-3 зубца Р приходится 1 комплекс QRST. Какое свойство

проводящей системы сердца нарушено?

A *Проводимость

B Возбудимость

C Автоматизм

D Сократимость

E -


17

У больного во время приступа бронхиальной астмы при определении CO2 в крови

выявлено наличие гиперкапнии [газовый ацидоз]. Какой буферной системе принадлежит

решающая роль в компенсации этого состояния?

A *Гемоглобиновой

B Гидрокарбонатной

C Фосфатной

D Белковой

E Аммониогенезу


18

У больного с острым пульпитом отмечается подъем температуры тела и увеличение

числа лейкоцитов до 14х109/л, лейкоцитарная формула при этом: Б-0, Э-2, МЦ-0, Юн-4,

Пя-8, Ся-56, Л-26, М-4. Как можно расценить такие изменения в белой крови?

A *Нейтрофилия с регенеративным сдвигом влево

B Нейтрофилия с дегенеративным сдвигом влево

C Нейтрофильная с гиперрегенеративным сдвигом влево

D Лимфоцитоз

E Нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом вправо


19

Больной обратился с жалобами на боли саднящего характера на верхнем небе,

затрудненное глотание. В последнее время появилась общая слабость, потерял в весе.

При обследовании был диагностирован рак слизистой оболочки рта с метастазами в

лимфоузлы. Каков механизм развития кахексии у данного больного?

A *Снижение пластических и энергетических резервов

B Нарушение желудочной секреции

C Нарушение трофической функции нервной системы

D Нарушение функции эндокринной системы

E Усиление гликонеогенеза


20

Опікова хвороба, окрім іншого, характеризується розвитком анемії, однією з причин якої

вважається дефект:

A *Еритропоетину

B Мієлопоетину

C Вітаміну В12

D Катехоламінів

E Тромбопоетину


21

У хворого на пневмонію виникла гарячка. Що безпосередньо спричинює зміну

установочної точки температури в нейронах гіпоталамуса цього хворого?

A * Простагландини Е1, Е2

B Ендотоксин

C Екзотоксин

D Інтерлейкін-2

E Тромбоцитарний фактор росту


22

При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали розширення

артеріальних судин, прискорення кровотоку, осьовий ток крові. Який вид артеріальної

гіперемії виник при цьому?

A * Метаболічна

B Постішемічна

C Вакатна

D Реактивна

E Робоча


23

Эпидемиологическое исследование распространения опухолей выявило высокую

корреляцию развития опухолей легких с табакокурением. С действием какого

химического канцерогена наиболее вероятно возникновение данного вида патолгии?

A *3,4-бензпирена

B Ортоаминоазотолуола

C Афлатоксина

D Метилхолантрена.

E Диэтилнитрозамина


24

У больного В., 38 лет при исследовании ЭКГ обнаружили нерегулярные

атриовентрикулярные экстрасистолы. Нарушение каких свойств миокарда составляет

основу патогенеза экстрасистолии?

A *Возбудимости

B Автоматизма

C Проводимости

D Сократимости

E -


25

Ребенок 10 лет во время игры порезал ногу осколком стекла и был направлен в

поликлинику для введения противостолбнячной сыворотки. С целью предупреждения

развития анафилактического шока лечебную сыворотку вводили по Безредке. Какой

механизм лежит в основе подобного способа гипосенсибилизации организма?

A *Связывание фиксированных на тучных клетках IgE

B Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток

C Стимуляция иммунологической толерантности к антигену

D Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2

E Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках


26

Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку

анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний

механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?

A *Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

B Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена

C Пошкодження клубочкового фільтру

D Збільшення онкотичного тиску крові

E Зменшення кількості функціонуючих нефронів

Схожі:

Рок 1 Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Рок 1 Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Рок 1 Стоматологія iconСхвалено рішенням центральної методичної комісії університету від 11. 02. 2010 р. (протокол №4) «Затверджую»
Терапевтична стоматологія, в т ч терапевтична стоматологія надзвичайних ситуацій
Рок 1 Стоматологія iconСписок студентів"групи ризику" 3 курсу спеціальності "Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок Стоматологія"
Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок...
Рок 1 Стоматологія iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія»
«Ортопедична стоматологія» для студентів 3 курсу в осінньому семестрі 2012-2013 навчального року
Рок 1 Стоматологія iconПротокол №4 «Затверджую»
Терапевтична стоматологія, в т ч терапевтична стоматологія надзвичайних ситуацій
Рок 1 Стоматологія iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія»
...
Рок 1 Стоматологія iconГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110106 стоматологія напряму підготовки 1101 медицина
...
Рок 1 Стоматологія iconГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110106 стоматологія напряму підготовки 1101 медицина
...
Рок 1 Стоматологія iconНаказ №246-д про призначення складу Державної екзаменаційної комісії в 2011-2012 н р. на стоматологічному факультеті зі спеціальності „Стоматологія ортопедична
Для проведення Державних випускних іспитів на стоматологічному факультеті зі спеціальності „Стоматологія ортопедична”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи