Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
НазваМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Дата11.04.2013
Розмір79.6 Kb.
ТипПрограма

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


«Затверджую»

Ректор Івано-Франківського

національного медичного університету

_________________професор М.М. Рожко

«28» березня 2013 р.


ПРОГРАМА

співбесіди з української мови як іноземної

для іноземців та осіб без громадянства,

які вступають на основі повної загальної середньої освіти відповідно до розділу ХVІІ Правил прийому до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році


Івано-Франківськ - 2013

Пояснювальна записка

Програма співбесіди з української мови як іноземної (УМІ) для іноземців та осіб без громадянства складається з трьох розділів:

 • зміст співбесіди з української мови як іноземної;

 • критерії оцінювання співбесіди з української мови як іноземної;

 • література.

Матеріал у програмі підібраний з урахуванням цілей і завдань, які визначають загальний і професійно орієнтований рівні сформованості комунікативної компетенції іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства повинні володіти такими основними видами мовленнєвої діяльності:

 • читанням;

 • аудіюванням;

 • усним мовленням (монологічним, діалогічним);

 • писемним мовленням.

У процесі співбесіди з УМІ іноземець та особа без громадянства повинні розуміти викладену в тексті інформацію й уміти детально чи узагальнено передати основний його зміст.

Під час аудіювання іноземець та особа без громадянства повинні розуміти прослуханий текст й уміти використовувати текстову інформацію відповідно до поставлених завдань.

У репродуктивному усному мовленні іноземець та особа без громадянства повинні вміти відтворити прочитаний чи прослуханий текст послідовно та в адекватній формі; у продуктивному мовленні – вміти створювати власний текст, дотримуючись норм сучасної української літературної мови; в діалогічному мовленні – вміти проводити діалог-бесіду.

У писемному мовленні іноземець та особа без громадянства повинні уміти відтворювати текст, використовуючи адекватні мовні засоби й дотримуючись логічності у викладенні матеріалу.

Задовільний рівень володіння зазначеними видами комунікативної діяльності дозволяє іноземцю або особі без громадянства навчатися у вищих навчальних закладах та коледжах України різного рівня акредитації.


^ Зміст співбесіди з української мови як іноземної

Для успішного проходження співбесіди з української мови як іноземної (УМІ) іноземець та особа без громадянства повинні орієнтуватися на такі вимоги до рівня володіння основними видами мовленнєвої діяльності:

 1. Читання

Розуміти під час читання про себе і вголос як основний зміст тексту, так і його деталі, окремі факти, зв’язки між ними.

Для співбесіди пропонуються адаптовані тексти описового й оповідного характеру, а також неадаптовані наукові й науково-популярні тексти із загальноосвітніх дисциплін.

Рівень сформованості навичок та умінь читання визначається здатністю використовувати різноманітні стратегії в залежності від комунікативної установки (питальна, розповідна, спонукальна, оклична, заперечна перелічувальна інтонація тощо).

 1. Аудіювання

Розуміти на слух як основний зміст тексту, так і його деталі, окремі факти, зв’язки між ними в монологічному, діалогічному й діалого-монологічному висловлюваннях.

Для співбесіди пропонуються тексти-монологи, пояснювального типу з елементами опису й адаптовані тексти-повідомлення на медичну тематику.

Ступінь розуміння прослуханого тексту з'ясовується за допомогою відповідей на поставлені запитання, а також усного відтворення одержаної інформації.

 1. ^ Усне мовлення

А. Монологічне

Усно відтворити зміст прочитаного або прослуханого тексту, дати йому оцінку, зробити висновки, узагальнити отриману інформацію. Скласти власне повідомлення на запропоновану тему.

Для визначення рівня володіння усним монологічним мовленням пропонуються наступні теми:

 • Розповідь про себе. Біографія (дитинство, навчання). Сім’я. Захоплення.

 • Спосіб життя (робота, відпочинок, дозвілля, спілкування з друзям чи колегами).

 • Моя Батьківщина (географія, економіка, культура). Столиця моєї Батьківщини.

 • Моє рідне місто. Проблеми сучасного міста. Життя в місті і в селі: недоліки та переваги.

 • Визначні діячі науки і культури моєї країни.

 • Природа. Природа і людина. Екологія.

Б. Діалогічне

Брати участь у діалозі на навчально-побутову й наукову теми, використовуючи різні типи діалогу: діалог-розпит, діалог-обмін думками, діалог-обмін враженнями, діалог-бесіда.

Для визначення рівня володіння усним діалогічним мовленням пропонуються наступні теми:

 • ^ У деканаті: привітатися; надати коротку інформацію про себе; пояснити мету відвідин; написати заяву з проханням; попросити довідку для посольства; розповісти про особисті проблеми; подякувати; попрощатися.

 • ^ На вулиці: спитатися про місцезнаходження потрібного об'єкта; пояснити таксисту чи водієві автобуса маршрут (мету) поїздки; орієнтуватися в назвах вулиць і площ, рекламних проспектах, вказівниках, оголошеннях.

 • ^ У транспорті: спитатися про правила оплати та вартість проїзду в громадському транспорті; звернутися до пасажирів з проханням передати квиток на компостер; розуміти на слух оголошування зупинок; з'ясувати, коли буде бажана зупинка; звернутися з проханням пропустити до виходу.

 • ^ У бібліотеці: привітатися; показати працівникові бібліотеки свій читацький квиток; попросити потрібний підручник (книгу, періодичне видання); розуміти на слух прохання бібліотекаря поставити дату й розписатися в формулярі підручника (книги, періодичного видання); подякувати; попрощатися.

 • ^ У поліклініці (у медпункті, в аптеці): а) У реєстратурі: знайти та прочитати напис «Реєстратура»; звернутися в реєстратуру; отримати талон до лікаря; попросити медичну карту. б) На прийомі в лікаря: привітатися; пояснити, що турбує; повідомити про наявність хронічних захворювань, алергічних реакцій, пережитих операцій; розуміти прохання («команди») лікаря при огляді; розуміти пояснення лікаря про прийом призначених ліків, які слід купити в аптеці; подякувати; попрощатися; купити ліки в аптеці.

 • ^ У магазині (у кав'ярні, в їдальні, на ринку): вміти звернутися до продавця з питанням про наявність того чи іншого товару (продукту); дізнатися про вартість; попросити необхідний товар (продукт); дізнатися вагу, кількість товару (продукту); розрахуватися; подякувати.

 • У банку: знайти потрібне віконце для отримання інформації; дізнатися, як відкрити рахунок; дізнатися, чи прийшли на рахунок гроші; заповнити бланк; зрозуміти пояснення оператора; отримати гроші в банкоматі; подякувати за отриману інформацію.

 • ^ У касі вокзалу (аеропорту): вміти читати інформацію про рейси, час відправлення та прибуття поїзда (автобуса), прильоту чи відльоту літака; вміти замовити й купити квиток; з'ясувати можливість повернення квитка в касу; розуміти правила оформлення документів при виїзді (вильоті) та прибутті до місця призначення; розуміти на слух оголошення по радіо.

 • ^ У театрі (кінотеатрі): читати афіші; спитатися в касі про наявність квитка на спектакль (сеанс); попросити квиток в потрібний ряд чи секцію залу (партер, балкон); розуміти питання й відповіді касира; перевірити точність інформації, вказаної на квитку; подякувати.

 • У гостях: уміти привітатися, познайомитися; надати необхідну інформацію про себе незнайомим людям; виразити своє схвалення щодо інтер'єру помешкання, зовнішнього вигляду господарів, запропонованих страв чи напоїв; уміти підтримувати бесіду з господарями та іншими гостями; подякувати за гостинність.

Рівень сформованості навичок та умінь усного мовлення визначається здатністю створити власне висловлювання на запропоновану тему; вмінням вирішувати стандартні ситуації соціально-побутової сфери спілкування.

 1. ^ Писемне мовлення

Записати (законспектувати) зміст повідомлення, яке сприймається на слух, дотримуючись норм сучасної української літературної мови.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

співбесіди з української мови як іноземної

для іноземців та осіб без громадянства,

які вступають на основі повної загальної середньої освіти відповідно до розділу ХVІІ Правил прийому до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році


^ Рівень знань достатній – 1 бал з української мови як іноземної (УМІ) вважається, якщо іноземець або особа без громадянства

 • адекватно розуміє викладену в тексті інформацію;

 • вміє повно чи стисло передати основний зміст тексту;

 • розуміє прослуханий текст й уміє використовувати текстову інформацію відповідно до поставлених завдань;

 • послідовно й адекватно відтворює прочитаний чи прослуханий текст;

 • бере участь у діалозі;

 • письмово відтворює текст, використовуючи адекватні мовні засоби й дотримуючись логічності у викладенні матеріалу.

Рівень знань недостатній – 0 балів з української мови як іноземної (УМІ) вважається, якщо іноземець або особа без громадянства

 • виявив незнання лексичного мінімуму;

 • не може письмово відтворити почуту інформацію;

 • не може реалізовувати комунікативні потреби в реальному спілкуванні;

 • не розуміє інформацію, викладену в прослуханому чи прочитаному тексті;

 • не вміє використовувати отриману інформацію відповідно до поставлених завдань;

 • не бере участі у діалозі;

 • не може письмово відтворити текст, використовуючи адекватні мовні засоби й дотримуючись логічності у викладенні матеріалу.


Література

Основна

 1. Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Легень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова. Практичний курс для іноземців: Посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 320 с.

 2. Фесенко С.Г. Вивчаємо українську мову. Універсальний посібник. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 288 с.

 3. Фролова Т.Д. Українська за 26 днів: Українська для тих, хто її не вивчав: Навч. посіб. – К. : Видавництво А. С. К., 2004. – 304 с. – (Вивчай сам).

Додаткова

1. Вінницька В.М., Плющ Н.П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців. – К. : Правда Ярославичів, – 1997. – 243 с.

2. Лисенко Н.О., Кривко Р.М., Світлична Є.І., Цапко Т.П. Українська мова для іноземців. Навчальний посібник. – К. : «Центр учбової літератури», 2010. – 239 с.

3. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців ⁄ Укл. Н.Ф. Зайченко, С.А. Воробйова. – К. : ІСДО, 1995. – 200 с.

4. Чистякова А.Б., Селіванова Л.І., Лагута Т.М. Українська мова для іноземців: Підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів. – Х. : Вид-во ХНУ, 2006. – 524 с.

Словники

 1. Новий тлумачний словник української мови: В 4 Т. – К. : Аконіт, 1998.

 2. Словник іншомовних слів / Під. ред. О.С. Мельничука. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1977. – 776 с.

 3. Філіп'юк Теофіл, Федорів Ярема-Роман, Скорейко Наталія. Російсько-український медичний словник. – Львів : Видавництво «Світ», – 2002. – 196 с.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи